Opinii împărtășite de participanții la lecția publică „Protecția drepturilor omului în timpul conflictelor”

În cadrul recentei participări la lecția publică organizată de Centrul de Resurse Juridice pe tema „Protecția drepturilor omului în timpul conflictelor”, am avut oportunitatea de a explora aspecte semnificative și de a dobândi cunoștințe cruciale în domeniu. În cele ce urmează, voi împărtăși câteva aspecte cheie și voi evidenția modul în care aceste informații se vor dovedi valoroase în practică pe viitor.

Unul dintre aspectele semnificative ale lecției a fost analiza mecanismelor existente de protecție a drepturilor omului în contextul conflictelor, în special în situații în care una dintre părți încalcă evident normele internaționale. Am învățat că, în ciuda existenței unor astfel de mecanisme, implementarea lor eficientă și impunerea respectării drepturilor omului rămân provocări majore.

Un moment important a fost conștientizarea complexității și a unicității fiecărui conflict. Înțelegerea detaliată a dinamicii locale și a factorilor care contribuie la încălcările drepturilor omului este esențială pentru dezvoltarea unor soluții eficiente. Astfel, m-am convins de necesitatea unei abordări personalizate și a unei implicări continue pentru a aduce schimbări semnificative în situații de conflict.

De asemenea, a fost subliniată importanța cooperării internaționale și a dialogului deschis între organizațiile internaționale și state pentru a consolida protecția drepturilor omului. Am înțeles că, în fața provocărilor globale, solidaritatea și colaborarea reprezintă elemente cheie în asigurarea respectării normelor internaționale.

Cum aceste informații vor contribui la viitorul meu practic? În primul rând, am acum o perspectivă mai clară asupra complicațiilor și a provocărilor implicate în protejarea drepturilor omului în contextul conflictelor. Această conștientizare mă va ghida în identificarea soluțiilor eficiente și în dezvoltarea unor strategii adecvate în proiectele sau activitățile mele viitoare.

De asemenea, am învățat că educația continuă și participarea activă în astfel de evenimente sunt cheia menținerii relevanței și a eficacității în domeniul protecției drepturilor omului. Voi căuta să rămân implicat în discuțiile și dezbaterile din domeniu pentru a fi mereu la curent cu noile evoluții și pentru a aduce contribuții semnificative în abordarea acestor probleme sensibile.

Participarea la lecția publică privind protecția drepturilor omului în timpul conflictelor a fost o experiență educativă și informativă valoroasă. Această oportunitate nu doar mi-a îmbogățit cunoștințele, ci m-a motivat să contribui activ la promovarea și protejarea drepturilor fundamentale ale omului în orice circumstanță.

Prin intermediul acestei experiențe, am înțeles că transmiterea informațiilor către publicul larg poate contribui la mobilizarea societății civile și poate genera presiune asupra actorilor implicați să acționeze în conformitate cu standardele internaționale. Astfel, voi căuta modalități de a împărtăși cunoștințele dobândite în cadrul conferinței cu colegii, prietenii și familia, pentru a spori gradul de conștientizare și implicare în aceste chestiuni vitale.

Prin urmare, această experiență nu reprezintă doar un moment de învățare individuală, ci și o sursă de inspirație pentru acțiuni colective. Îmi propun să încurajez și să particip la inițiative care promovează dialogul și conștientizarea cu privire la drepturile omului, contribuind astfel la crearea unei societăți în care respectul pentru aceste drepturi să devină o normă fundamentată în valori universale.

Cu respect,

Veaceslav Burdeniuc,

Jurisconsult S.A. „Barza Albă”

***

Informația îți poate schimba viața – dacă știi mai bine, te vei descurca mai bine. Cunoașterea îți dă putere asupra lucrurilor în mod diferit și mai înțelept. Dar să nu uităm că trebuie să le aplicăm, punerea în practică este cheia pentru ca cunoștințele să fie puternice.

La data de 7 decembrie 2023, între orele 15:00 – 16:45, prin intermediul platformei Zoom de către echipa CRJM a fost organizată și petrecută lecția publică cu tematica: „Protecția drepturilor omului în timpul conflictelor”.

În cadrul instruirii a fost subliniată stringența respectării, promovării și apărării drepturilor omului, explicată esența conceptelor de drepturile omului, ONU și Declarația Universală a Drepturilor Omului, a fost abordată importanța protecției drepturilor omului, atât pe timp de pace, cât și pe timp de război, precum și a fost analizat rolul organizațiilor internaționale și a statelor privind protecția drepturilor omului, în special în timpul conflictelor.

Totodată, pe parcursul sesiunii de informare pe tematica expusă și-a expus părerile și opiniile sale Excelența Sa Beatrix Ferenci, șefa Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, care sunt de mare augur și de o importanță majoră pe viitor în aplicarea acestor prevederi enumerate în practică și justiția din Republica Moldova.

Această tematică enumerată și expusă în cadrul sesiunii de informare este foarte stringentă și actuală în ziua de azi, urmare a situației din Ucraina, precum și a conflictului militar din Fâșia Gaza. Astfel de lecții sunt binevenite de a fi petrecute cât mai des, cu participarea experților naționali și/sau internaționali, deoarece ajută la prevenirea unor astfel de situații și conflicte armate și nu în ultimul rând la preluarea bunelor practici, informații privind modul de reacționare la astfel de evenimente. Astfel de situații și conflicte militare duc la încălcarea flagrantă a drepturilor și libertăților omului. Respectarea acestor prevederi este fundamentul principal și de bază al Uniunii Europene și nu în ultimul rând a garanțiilor fundamentale respectate în cadrul unei țări democratice și europene. Nerespectarea acestor drepturi și libertăți duce la un haos și dictatură totală din partea organelor statale și a statului în întregime.

Este bine că, în cadrul fiecărui stat european, există organizații nonguvernamentale care au ca obiectiv și scop principal organizarea și petrecerea unor astfel de sesiuni de informare și care ajută la respectarea statului a acestor garanții fundamentale prin organizarea de seminare de informare, efectuarea și emiterea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale privind respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, consultarea cetățenilor, reprezentarea intereselor cetățenilor în structurile statale etc.

Urmare a celor relatate, informațiile și experiența acumulată în cadrul sesiunii de informare din data 07.12.2023 îmi va ajuta nemijlocit în activitatea de zi cu zi prin acumularea de noi informații și diseminarea acestora în rândul comunității și societății locale, prin organizarea și consultarea cetățenilor și, nu în ultimul rând, a tuturor doritorilor în ceea ce privește promovarea și apărarea drepturilor omului, precum și explicarea esenței conceptelor de drepturile omului.

Folosindu-mă de acest prilej și cu această ocazie, aș dori să transmit echipei CRJM gratitudinea pentru activitatea prodigioasă, prolifică și productivă, precum și cele mai bune sentimente și urări de bine cu succese pe viitor în promovarea drepturilor omului.

Iurie Grețu,

Specialist achiziții publice din cadrul IMSP Spitalul raional Leova

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram

Alte articole din Blog