Soluţii pentru un cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor necomerciale