Selectarea și cariera judecătorilor – dublări de responsabilități sau garanții suplimentare?