Procesul-verbal și înregistrarea audio a ședinţelor de judecată – exactitate sau dublarea sarcinilor?