Curricula pentru programul de formare de formatori în domeniul nediscriminării pentru cadre didactice