Compensarea prejudiciului moral. Jurisprudența CtEDO