Resurse
(En) State of Civil Society report 2018
2018/03/16
Justice Sector Reform Strategy of The Republic of Moldova
2018/02/23
Rezultatele sondajului privind opinia publică despre sistemul judecătoresc din Moldova
2018/02/09
Global Parliamentary Report 2017
2017/12/01
The state of implementation of the associations and free trade agreements with Ukraine, Georgia and Moldova with a particular focus on Ukraine and systemic analysis of key sectors
2017/11/27
(En) Moldova: Overview of corruption and anti-corruption with a focus on the healthcare and procurement sectors
2017/11/08
(En) Anti-Corruption Policies in Georgia, Moldova and Ukraine
2017/10/02
Studiul analitic privind deficiențele înregistrate în cadrul sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor
2017/09/06
Avizul Centrului European pentru Drept Necomercial privind prevederile speciale din proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale din Republica Moldova
2017/08/08
(En) Opinion by the European Center for Not-For-Profit Law on the special provisions of the draft law on noncommercial organizations of the Republic of Moldova
2017/08/08
(En) Implementation of the Association Agreement EU-Moldova: Progress or regress?
2017/07/03
(En) Evaluarea funcţionalităţii şi impactului proiectelor de lege privind schimbarea sistemului electoral
2017/05/31
(Engleză) Joint statement following the third Association Council meeting between the European Union and the Republic of Moldova
2017/03/31
INFOGRAFIC//Cum se efectuează desemnarea procentuală. Scurtă instrucțiune pentru persoane fizice
2017/03/07
(Engleză) Nations in transit – Moldova (2017)
2017/03/06
Raport de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2016
2017/03/01
Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2016
2017/02/28
Raport Anual privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie în anul 2016
2017/02/20
Raportul și recomandările cu privire la vizita și interviurile din 21-25 noiembrie 2016
2017/02/20
Barometrul Opiniei Publice – octombrie 2016
2016/10/20
Raport de Stare a Țării 2016
2016/09/30
(Engleză) State of the Country Report 2016
2016/09/30
Report On The Corruption Risk Assessment Within The Public Prosecution Service In The Republic Of Moldova
2016/06/28
Barometrul Opiniei Publice – aprilie 2016
2016/05/04
Ghid privind asigurarea egalităţii de gen în instanţele judecătoreşti
2016/05/04
1 2 3 »»