Publicații
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-июль 2016 г.)
2016/07/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 434 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 325 privind testarea integrității profesionale, redenumită în „evaluarea integrității instituționale”)
2016/05/24
ИНФОГРАФИК//Что предостовляет собой реорганизация системы судебных инстанций?
2016/05/02
INFOGRAFIC//De ce avem nevoie de reorganizarea hărții judecătorești?
2016/05/02
INFOGRAFIC//Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – 2015
2016/04/19
Soluţii pentru un cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor necomerciale
2016/03/26
Interceptarea convorbirilor telefonice în Republica Moldova: progres sau regres? (actualizat 2016.02.29)
2016/02/29
Opinie asupra proiectului de Lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, aprobat la ședința Guvernului din 17 februarie 2016
2016/02/23
Evaluarea necesităților de îmbunătățire a cadrului legal privind răspunderea disciplinară a judecătorului
2016/02/07
(Engleză) Assessment of Needs to Improve the Legal Framework on the Disciplinary Liability of Judges
2016/02/04
Ghid în domeniul nediscriminării pentru practicieni
2016/01/29
Руководство в области недискриминации для практических работников
2016/01/29
Discriminarea – cum să o recunoaștem și cum să ne protejăm împotriva ei? Ghid
2016/01/29
Дискриминация – как ее распознать и как от нее защититься?
2016/01/29
Curricula pentru curs de formare continuă în domeniul nediscriminării a asistenților sociali
2016/01/29
Программа курсов непрерывного образования в области недискриминации для социальных ассистентов
2016/01/29
Curricula pentru programul de formare de formatori în domeniul nediscriminării pentru asistenți sociali
2016/01/29
Учебный план программы профессиональной подготовки тренеров в области недискриминации для социальных ассистентов
2016/01/29
Ghid-resursă în domeniul nediscriminării pentru asistenți sociali
2016/01/29
Руководство по источникам в области недискриминации для социальных ассистентов
2016/01/29
Curricula pentru curs de formare continuă în domeniul nediscriminării a cadrelor didactice
2016/01/29
Программа курсов непрерывного образования в области недискриминации для педагогических кадров
2016/01/29
Curricula pentru programul de formare de formatori în domeniul nediscriminării pentru cadre didactice
2016/01/29
Учебный план программы профессиональной подготовки тренеров в области недискриминации для педагогических кадров
2016/01/29
Ghid-resursă în domeniul nediscriminării pentru cadre didactice
2016/01/29
«« 2 3 4 »»