Publicații
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017
2018/01/26
(En) Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2017
2018/01/26
(RU) Республика Молдова в Европейском Суде по Правам Человека в 2017 году
2018/01/26
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 22 noiembrie 2017)
2017/12/01
(En) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017)
2017/12/01
(RU) Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (5 июля – 22 ноября 2017 года)
2017/12/01
(En) Anti-Corruption Policies in Georgia, Moldova and Ukraine
2017/10/02
(En) How Legal Think Tanks provide, or fail to provide, knowledge to governments in Central and Eastern Europe
2017/09/25
În ce mod Think Tank-urile Juridice reuşesc sau nu să ofere expertiză pentru Guverne în Europa Centrală şi de Est
2017/09/25
(EN) Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements
2017/09/07
Selecţia și promovarea judecătorilor în Republica Moldova – provocări și necesităţi
2017/07/31
(En) Selection and promotion of judges in the Republic of Moldova – challenges and needs
2017/07/31
(RU) Отбор и продвижение в должности судьи в Республике Молдова – сложности и недостатки
2017/07/31
(En) The national anti-discrimination mechanism, hate crimes and hate speech in Moldova: challenges and opportunities
2017/03/15
ИНФОГРАФИК//Как осуществляется отчисление процентной доли в размере 2% физическими лицами
2017/03/10
INFOGRAFIC//Cum se efectuează desemnarea procentuală. Scurtă instrucțiune pentru persoane fizice
2017/03/07
Analiza regimului fiscal al organizațiilor necomerciale
2017/03/01
INFOGRAFIC: Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – 2016
2017/02/27
Ghid pentru persoane fizice privind desemnarea procentuală (Legea 2%)
2017/02/23
Процентное отчисление («закон 2%»). Руководство для физических лиц
2017/02/23
INFOGRAFIC//Cum se depersonalizează hotărârile judecătorești în alte țări și în tribunalele internaționale?
2017/02/16
Республика Молдова в Европейском суде по правам человека в 2016 году
2017/02/13
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
(En) Independence and Accountability of Moldova’s Judiciary under Threat
2017/01/03
(En) Moldova: investigating high-level corruption – progress or illusion?
2017/01/03
«« 2 3 4 »»