Publicații
Curricula pentru programul de formare de formatori în domeniul nediscriminării pentru asistenți sociali
2016/01/29
Учебный план программы профессиональной подготовки тренеров в области недискриминации для социальных ассистентов
2016/01/29
Ghid-resursă în domeniul nediscriminării pentru asistenți sociali
2016/01/29
Руководство по источникам в области недискриминации для социальных ассистентов
2016/01/29
Curricula pentru curs de formare continuă în domeniul nediscriminării a cadrelor didactice
2016/01/29
Программа курсов непрерывного образования в области недискриминации для педагогических кадров
2016/01/29
Curricula pentru programul de formare de formatori în domeniul nediscriminării pentru cadre didactice
2016/01/29
Учебный план программы профессиональной подготовки тренеров в области недискриминации для педагогических кадров
2016/01/29
Ghid-resursă în domeniul nediscriminării pentru cadre didactice
2016/01/29
Руководство по источникам в области недискриминации для педагогических кадров
2016/01/29
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2015
2016/01/29
Sondaj. Percepţia judecătorilor, procurorilor și avocaţilor privind reforma în justiţie și combaterea corupţiei
2016/01/25
(Engleză) Survey. Perception of judges, prosecutors and lawyers on justice reform and fight against corruption
2016/01/25
INFOGRAFIC: Republica Moldova: Interceptarea convorbirilor telefonice
2016/01/22
Sancţionarea în cauzele de corupţie – cât de uniformă este practica judecătorească
2015/12/23
Majorarea retroactivă a plăților vamale – este oare uniformă practica judiciară în acest domeniu?
2015/11/12
Retroactive increase of customs duties – is the judicial practice in this area uniform?
2015/11/12
Procesul-verbal și înregistrarea audio a ședinţelor de judecată – exactitate sau dublarea sarcinilor?
2015/10/20
(Engleză) Minutes and audio recording of court hearings – precision or duplication of tasks?
2015/10/20
(En) Anti-discrimination and equal treatment in Moldova
2015/10/01
Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din Republica Moldova
2015/07/31
Republic of Moldova Feasibility Study for Court Optimization
2015/07/31
Analiza compatibilității legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii și nediscriminării
2015/07/01
(Engleză) Compatibility analysis of Moldovan legislation with the European standards on equality and non-discrimination
2015/07/01
Анализ совместимости законодательства Республики Молдова с европейскими стандартами в сфере равенства и недискриминации
2015/07/01
«« 2 3 4 »»