Publicații
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
(En) Independence and Accountability of Moldova’s Judiciary under Threat
2017/01/03
(En) Moldova: investigating high-level corruption – progress or illusion?
2017/01/03
ИНФОГРАФИК//Как зарегистрировать организацию для участия процентного отчисления
2016/12/07
INFOGRAFIC//Cum înregistrăm organizația la mecanismul de desemnare procentuală?
2016/12/07
Ghid privind înregistrarea organizațiilor în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%)
2016/12/07
Руководство о порядке регистрации организаций в Перечне получателей процентного отчисления («Закон 2%»)
2016/12/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 161 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (legea „Big Brother”)
2016/11/23
(En) (Engleză) Opinion on the Draft Law no. 161 on Amendments and Supplements to Certain Legislative Acts (“Big Brother” Law)
2016/11/23
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Corsacov v. Moldova group of cases (ineffective investigations of ill-treatment)
2016/11/21
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016
2016/11/16
(Engleză) Analysis of the legislation and practice concerning disciplinary liability of judges 2015-2016
2016/11/13
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Ciorap v. Moldova group of cases (conditions of detention)
2016/11/08
COMUNICARE depusă în conformitate cu articolul 9.2 al Regulamentului Comitetului de Miniștri pe grupul de cauze Ciorap v. Moldova (condiţiile de detenţie)
2016/11/08
(Engleză) Submission made in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers Supervision of execution of the Iordachi and others v. Moldova judgment
2016/09/26
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-august 2016)
2016/09/16
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-August 2016)
2016/09/16
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-август 2016 года)
2016/09/16
Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016
2016/07/29
(Engleză) Transparency and Efficiency of the Superior Council of Magistracy of the Republic of Moldova January 2015 – March 2016
2016/07/29
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-iunie 2016)
2016/07/07
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-June 2016)
2016/07/07
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-июль 2016 г.)
2016/07/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 434 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 325 privind testarea integrității profesionale, redenumită în „evaluarea integrității instituționale”)
2016/05/24
ИНФОГРАФИК//Что предостовляет собой реорганизация системы судебных инстанций?
2016/05/02
«« 2 3 4 »»