Publicații
Analiza Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova
2018/09/18
Analysis of the Strategy for the recovery of the funds misappropriated from the banking system of the Republic of Moldova
2018/09/18
Recomandări pentru participanții la proteste
2018/08/23
(RU) Рекомендации для участников протестов
2018/08/23
(En) Report//One Year of Implementation of the 2% Mechanism in Moldova
2018/07/23
Доклад// Год спустя после внедрения механизма 2%
2018/07/18
Raport// Un an de la implementarea mecanismului 2%
2018/07/11
Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?
2018/04/20
(En) Admission of revision requests in civil cases – is the practice of the Supreme Court of Justice uniform?
2018/04/20
(En) Justice Sector Challenges Undermine the Rule of Law in the Republic of Moldova
2018/04/15
(En) Strengthening the mechanisms for fighting discrimination and hate speech in Moldova
2018/04/15
(En) Shrinking space for Civil Society in Moldova
2018/04/15
Cum să desfășori eficient o campanie 2% pentru organizația ta. Ghid practic
2018/03/29
Как эффективно провести кампанию 2% для вашей организации.Практическое руководство
2018/03/29
INFOGRAFIC//10 pași de urmat pentru a derula o campanie de comunicare 2%
2018/03/23
ИНФОГРАФИК//10 шагов для проведения успешной коммуникационной кампании 2%
2018/03/23
ПОСТЕР//Как правильно заполнить форму CET15 чтобы перенаправить 2%?
2018/03/23
AFIȘ//Cum se completează corect declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) pentru a direcționa 2% către o organizație anume?
2018/03/23
Sinteza violărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în privinţa Republicii Moldova 12 septembrie 1997 – 31 decembrie 2017
2018/03/01
Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova
2018/02/21
(En) Radiography of attacks against nongovernmental organizations from the Republic of Moldova
2018/02/21
COMMUNICATION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements
2018/02/20
Raport final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 31 decembrie 2017)
2018/02/02
(En) Final Monitoring Report on the Implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5 July – 31 December 2017)
2018/02/02
(RU) Итоговый отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (5 июля – 31 декабря 2017 года)
2018/02/02
1 2 3 »»