Proiecte
Asigurarea implementării în Moldova a unor standarde mai bune în domeniul drepturilor omului
2020/09/01
Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova
2020/04/09
Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova
2018/10/01
Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației
2018/07/01
Dileme etice în sistemul judiciar al Republicii Moldova
2017/10/01
Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare pentru semestrul II, 2017
2017/08/13
Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova
2017/02/15
Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție
2017/02/13
Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă
2016/10/01
Monitorizarea implementării Foii de Parcurs privind Agenda de Reforme Prioritare a Guvernul Republicii Moldova
2016/05/13
Promovarea implementării eficiente de către Republica Moldova a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
2015/07/01
Promovarea mecanismelor eficiente de responsabilizare a judecătorilor în Moldova (2)
2015/07/01
1 2