Advocacy
Declarație//Tentativa de a limita finanțarea din exterior a ONG-urilor pune în pericol funcționarea democrației în Republica Moldova și nu poate fi acceptată sub nicio formă
2017/07/11
(En) DECLARATION// The attempt to limit foreign funding of NGOs endangers the functioning of democracy in Moldova and cannot, under any circumstances, be accepted
2017/07/11
(En) Declaration// The decision of the Superior Council of Magistracy to dismiss Judge Domnica MANOLE from the office constitutes an act of selective justice which undermines the independence of the judiciary
2017/07/06
Declarație// Decizia CSM privind eliberarea din funcție a judecătoarei Domnica MANOLE este un act de justiție selectivă și subminează independența sistemului judecătoresc
2017/07/05
Declarație//Iniţiativa de modificare a sistemului electoral nu poate fi îmbunătăţită – ea trebuie retrasă
2017/06/30
Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea Constituției (sistemul judiciar – art. 116, 121, 121, 122 și 123)
2017/06/23
Propuneri de modificare şi completare a Proiectului Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din Republica Moldova și Planul de acțiuni (2017 – 2020)
2017/06/23
APEL privind desfășurarea transparentă a concursului pentru suplinirea pozițiilor în cadrul Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor precum și urgentarea asigurării funcționării efective a acesteia
2017/06/13
(En) The EU-Moldova Civil Society Platform on the implementation of the Association Agreement of 22 May 2017
2017/05/26
Declarație comună// Reuniunea Platformei societății civile UE-Moldova privind punerea în aplicare a Acordului de asociere din 22 mai 2017
2017/05/26
Заявление// Нападки на организации гражданского общества в связи с тем, что они против изменения избирательной системы, являются неприемлемыми и еще больше подрывают доверие к государственным властям
2017/05/19
(En) Declaration// The attack on civil society organizations because they oppose the amendment of the electoral system is inadmissible and erodes trust in state authorities
2017/05/19