Advocacy
Propuneri de modificare a proiectului de lege cu privire la organizațiile necomerciale
2017/08/14
Avizul Centrului European pentru Drept Necomercial privind prevederile speciale din proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale din Republica Moldova
2017/08/08
(En) Opinion by the European Center for Not-For-Profit Law on the special provisions of the draft law on noncommercial organizations of the Republic of Moldova
2017/08/08
Declarație//Decretul Președintelui privind eliberarea din funcție a judecătoarei Domnica MANOLE confirmă încă o dată fenomenul justiției selective și subminează independența sistemului judecătoresc
2017/08/01
(En) Declaration// The President’s decree on the dismissal of Judge Domnica MANOLE confirms once again the phenomenon of selective justice and undermines the independence of the judiciary
2017/07/31
Notă de poziție//Modificarea regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor judecătorești
2017/07/25
Declarație//Tentativa de a limita finanțarea din exterior a ONG-urilor pune în pericol funcționarea democrației în Republica Moldova și nu poate fi acceptată sub nicio formă
2017/07/11
(En) Declaration// The attempt to limit foreign funding of NGOs endangers the functioning of democracy in Moldova and cannot, under any circumstances, be accepted
2017/07/11
Declarație// Decizia CSM privind eliberarea din funcție a judecătoarei Domnica MANOLE este un act de justiție selectivă și subminează independența sistemului judecătoresc
2017/07/05
(En) Declaration// The decision of the Superior Council of Magistracy to dismiss Judge Domnica MANOLE from the office constitutes an act of selective justice which undermines the independence of the judiciary
2017/07/04
Declarație//Iniţiativa de modificare a sistemului electoral nu poate fi îmbunătăţită – ea trebuie retrasă
2017/06/30
Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea Constituției (sistemul judiciar – art. 116, 121, 121, 122 și 123)
2017/06/23