Advocacy
(En) Joint Declaration of Georgian, Moldovan, Ukrainian Civil Society Platforms on Cooperation in Striving for European Integration
2019/11/19
Opinie juridică în privința sesizării nr. 02-118/543 din 24.10.2019 (privind obligativitatea solicitantului de aplicare a semnăturii olografice/electronice după caz)
2019/10/31
Opinie juridică în privința sesizării nr. 153b/2019 (Interpretarea art. 137 din Constituție depusă de către Procurorul General interimar)
2019/10/08
Opinie juridică privind sesizarea nr. 143a din 26 iulie 2019 către Curtea Constituțională
2019/10/03
Opinie juridică la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate
2019/08/24
Declarația societății civile din Republica Moldova cu referire la Legea Deșeurilor
2019/08/24
Declarație privind numirea netransparentă a doi judecători constituționali de către Parlament
2019/08/16
Notă de poziție asupra inițiativei de lichidare a Consiliul pentru prevenirea torturii și transmiterea către Avocatul Poporului a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii
2019/08/15
Opinie juridică în privința inițiativei de abrogare a art. 307 din Codul penal
2019/08/13
Opinie juridică asupra proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020
2019/08/12
(En) WHITE BOOK OF GOOD GOVERNANCE: Policy priorities for the next 12 months for the Government of the Republic of Moldova
2019/07/25
(En) Appeal to the Superior Council of Magistracy for the selection of two competent and righteous constitutional judges
2019/07/25
1 2 3 »»