Advocacy
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 298 pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996 (art.3, 5, 8’1, ș.a.)
2019/12/18
(En) DECLARATION of the Moldovan National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum Regarding the Activity Program of the Government of the Republic of Moldova
2019/12/06
DECLARAȚIA Platformei Naționale a Republicii Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic cu privire la programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova
2019/12/06
Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea Constituției (sistemul judiciar – art. 116, 121, 121(1), 122 și 123)
2019/11/25
Opinie juridică asupra proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2020
2019/11/25
(En) Joint Declaration of Georgian, Moldovan, Ukrainian Civil Society Platforms on Cooperation in Striving for European Integration
2019/11/19
Opinie juridică în privința sesizării nr. 02-118/543 din 24.10.2019 (privind obligativitatea solicitantului de aplicare a semnăturii olografice/electronice după caz)
2019/10/31
Opinie juridică în privința sesizării nr. 153b/2019 (Interpretarea art. 137 din Constituție depusă de către Procurorul General interimar)
2019/10/08
Opinie juridică privind sesizarea nr. 143a din 26 iulie 2019 către Curtea Constituțională
2019/10/03
Opinie juridică la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate
2019/08/24
Declarația societății civile din Republica Moldova cu referire la Legea Deșeurilor
2019/08/24
Declarație privind numirea netransparentă a doi judecători constituționali de către Parlament
2019/08/16
1 2 3 »»