Centrul de Resurse Juridice anunță concurs public pentru contractarea unei persoane fizice sau juridice care să ofere servicii IT pe o perioadă de doi ani, noiembrie 2022 – octombrie 2024.

Persoana odată selectată va avea de prestat următoarele servicii:

 • Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;
 • Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;
 • Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;
 • Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;
 • Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;
 • Instalarea și configurarea de software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook;
 • Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;
 • Menținerea securității conturilor, dispozitivelor și conexiunilor;
 • Suport IT HELP- DESK online, la distanță și telefonic;
 • Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;
 • Eliminarea și corectarea problemelor depistate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, după caz.

Oferta de participare la concurs trebuie depusă prin email la applications@crjm.org până la data de 7 noiembrie 2022, ora 11.00. Aceasta trebuie să includă, printre altele,

 • Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de executarea lucrărilor cu anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat pentru persoana fizică;
 • Referinţele de la 2 persoane cu care ați colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate.
 • Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență IT (per oră). Prețurile vor fi indicate în dolari SUA. Persoanele fizice vor indica prețul NET. Persoanele juridice vor indica prețul, inclusiv TVA. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.

Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului (2 ani), fără motive întemeiate și fără consimțământul Asociației.

Pentru toate detaliile ofertei de participare și pentru criteriile de evaluare vă rugăm să consultați termenii și condițiile concursului la linkul de aici.   

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile și/sau persoanele fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

Facebook
Twitter
LinkedIn