Publications
(Ro) SISTEMUL DE DREPT pe perioada stării de urgență
2020/04/02
(Ro) Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2019
2020/01/31
Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2019
2020/01/31
(Ro) „Transparenţa justiţiei versus datele cu caracter personal” – O analiză a modului de publicare a hotărârilor judecătorești în Republica Moldova
2020/01/25
“Transparency of the Judiciary versus Data Protection” – An Analysis on the Publication of Court Decisions in the Republic of Moldova
2020/01/25
(Ro) (RU) Руководство о применении механизма процентных отчислений для организаций гражданского общества (Закона 2%)
2020/01/21
(Ro) Ghid pentru OSC-uri privind aplicarea mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2 procente)
2020/01/21
(Ro) Exproprierea dobânditorilor de bună-credință – este oare uniformă practica judecătorească?
2020/01/16
(Ro) Expropriation from good-faith purchasers: is the judicial practice uniform?
2020/01/16
(Ro) Ghid de utilizare a rețelelor sociale pentru ONG-uri
2019/10/31
(Ro) (RU) Руководство по использованию соцсетей для НПО
2019/10/31
(Ro) Analiza dimensiunii de gen în sectorul justiției în Republica Moldova
2019/10/22
Assessment of Gender Dimension in the Justice Sector of the Republic of Moldova
2019/10/22
(Ro) Justiția din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă
2019/10/07
Moldovan justice in figures – a comparative perspective
2019/10/07
(Ro) Doi ani de implementare a mecanismului 2% în Republica Moldova
2019/09/10
(Ro) (RU) Два года внедрения механизма 2%-го отчисления в Республике Молдова
2019/09/10
Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on SARBAN v. MOLDOVA group of cases
2019/04/16
(Ro) Judecătorii de instrucţie la 15 ani de activitate – bilanţuri și perspective de viitor
2019/04/09
Fifteen Years of Investigative Judges’ institute: Achievements and Prospects for the Future
2019/04/09
(Ro) Trusă de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri
2019/03/26
(Ro) (RU) Набор для продвижения деятельности и коммуникации НПО
2019/03/26
(Ro) Radiografia atacurilor asupra ONG-urilor din Republica Moldova în 2018 (1 ianuarie – 31 decembrie 2018)
2019/03/20
Radiography of Attacks Against NGOs from the Republic of Moldova (1 January – 31 December 2018)
2019/03/20
(Ro) (RU) Радиография нападок на неправительственные организации Республики Молдова (1 января – 31 декабря 2018)
2019/03/20
1 2 3 »»