Publications
(Ro) Document analitic: Răspunderea disciplinară a judecătorilor în Republica Moldova – evaluarea legislaţiei şi a practicilor
2020/07/10
(Ro) Infografic// Încrederea în justiția din Republica Moldova
2020/06/24
(Ro) Document de politici publice: Resetarea sistemului de selecţie și promovare a judecătorilor
2020/05/31
Policy Paper: Resetting the system of selection and promotion of judges
2020/05/31
COMMUNICATION in accordance with Rule 9.2 of the Rules for the supervision of the execution of judgments on SARBAN v. MOLDOVA group of cases
2020/04/18
(Ro) Sistemul de drept pe perioada stării de urgență
2020/04/02
(Ro) Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2019
2020/01/31
Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2019
2020/01/31
(Ro) (RU) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человекав 2019 году
2020/01/31
(Ro) „Transparenţa justiţiei versus datele cu caracter personal” – O analiză a modului de publicare a hotărârilor judecătorești în Republica Moldova
2020/01/25
“Transparency of the Judiciary versus Data Protection” – An Analysis on the Publication of Court Decisions in the Republic of Moldova
2020/01/25
(Ro) Exproprierea dobânditorilor de bună-credință – este oare uniformă practica judecătorească?
2020/01/16
Expropriation from good-faith purchasers: is the judicial practice uniform?
2020/01/16
(Ro) Selecția și promovarea judecătorilor în Republica Moldova iunie 2017 – decembrie 2018
2019/12/09
(Ro) Ghid de utilizare a rețelelor sociale pentru ONG-uri
2019/10/31
(Ro) (RU) Руководство по использованию соцсетей для НПО
2019/10/31
Analiza dimensiunii de gen în sectorul justiției în Republica Moldova
2019/10/22
Assessment of Gender Dimension in the Justice Sector of the Republic of Moldova
2019/10/22
Justiția din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă
2019/10/07
Moldovan justice in figures – a comparative perspective
2019/10/07
(Ro) (RU) Руководство о применении механизма процентных отчислений для организаций гражданского общества (Закона 2%)
2019/09/21
(Ro) Ghid pentru OSC-uri privind aplicarea mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2 procente)
2019/09/21
(Ro) Doi ani de implementare a mecanismului 2% în Republica Moldova
2019/09/10
(Ro) (RU) Два года внедрения механизма 2%-го отчисления в Республике Молдова
2019/09/10
Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on SARBAN v. MOLDOVA group of cases
2019/04/16
1 2 3 »»