Publications
(Ro) Opinie juridică în privința sesizării nr. 153b/2019 (Interpretarea art. 137 din Constituție depusă de către Procurorul General interimar)
2019/10/08
(Ro) Document analitic „Justiția din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă”
2019/10/07
(Ro) Raport: Doi ani de implementare a mecanismului 2% în Republica Moldova
2019/09/10
Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements
2019/04/16
(Ro) Judecătorii de instrucţie la 15 ani de activitate – bilanţuri și perspective de viitor
2019/04/09
Fifteen Years of Investigative Judges’ institute: Achievements and Prospects for the Future
2019/04/09
(Ro) Trusă de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri
2019/03/26
(Ro) (RU) Набор для продвижения деятельности и коммуникации НПО
2019/03/26
(Ro) Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în 2018 (1 ianuarie – 31 decembrie 2018)
2019/03/20
Radiography of Attacks Against Non-Governmental Organizations from the Republic of Moldova (1 January – 31 December 2018)
2019/03/20
(Ro) (RU) Радиография нападок на неправительственные организации Республики Молдова (1 января – 31 декабря 2018)
2019/03/20
(Ro) Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova
2019/03/13
”Only an Empty Shell”.The Undelivered Promise of an Independent Judiciary in Moldova
2019/03/13
(Ro) Sondaj/Percepția avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova
2019/02/28
Survey/ Perception of lawyers on efficiency and responsibility of the justice in Republic of Moldova
2019/02/28
(Ro) Notă analitică: Încrederea în justiția din Republica Moldova 2001-2018. Evoluții și determinante
2019/02/12
(Ro) Analytical Note: Confidence in the Justice System of the Republic of Moldova in 2001-2018. Trends and Detreminants
2019/02/12
(Ro) Аналитическая записка «Доверие к системе правосудия Республики Молдова в 2001-2018 гг.»
2019/02/12
(Ro) Cauzele cu privire la integritate – este oare uniformă practica instanţelor judecătorești?
2019/01/25
Case-law on integrity issues – is the practice of courts uniform?
2019/01/25
(Ro) Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2018
2019/01/24
Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2018
2019/01/24
(Ro) (Ru) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человекав 2018 году
2019/01/24
(Ro) Notă de poziție: Procuratura anticorupție ar trebui să investigheze doar corupția mare
2019/01/15
Position paper: The Anti-Corruption Prosecution office should investigate only high-level corruption
2019/01/15
1 2 3 »»