Publications
Report//One Year of Implementation of the 2% Mechanism in Moldova
2018/07/23
(Ro) Доклад// Год спустя после внедрения механизма 2%
2018/07/18
(Ro) Raport// Un an de la implementarea mecanismului 2%
2018/07/11
(Ro) Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?
2018/04/20
(Ro) Cum să desfășori eficient o campanie 2% pentru organizația ta. Ghid practic
2018/03/29
(Ro) Как эффективно провести кампанию 2% для вашей организации.Практическое руководство
2018/03/29
(Ro) INFOGRAFIC//10 pași de urmat pentru a derula o campanie de comunicare 2%
2018/03/23
(Ro) ИНФОГРАФИК//10 шагов для проведения успешной коммуникационной кампании 2%
2018/03/23
(Ro) ПОСТЕР//Как правильно заполнить форму CET15 чтобы перенаправить 2%?
2018/03/23
(Ro) AFIȘ//Cum se completează corect declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) pentru a direcționa 2% către o organizație anume?
2018/03/23
(Ro) Sinteza violărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în privinţa Republicii Moldova 12 septembrie 1997 – 31 decembrie 2017
2018/03/01
(Ro) Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova
2018/02/21
Radiography of attacks against nongovernmental organizations from the Republic of Moldova
2018/02/21
(Ro) COMMUNICATION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements
2018/02/20
(Ro) Raport final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 31 decembrie 2017)
2018/02/02
Final Monitoring Report on the Implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5 July – 31 December 2017)
2018/02/02
(Ro) (RU) Итоговый отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (5 июля – 31 декабря 2017 года)
2018/02/02
(Ro) Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017
2018/01/26
Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2017
2018/01/26
(RU) Республика Молдова в Европейском Суде по Правам Человека в 2017 году
2018/01/26
(Ro) Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 22 noiembrie 2017)
2017/12/01
Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017)
2017/12/01
(Ro) (RU) Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (5 июля – 22 ноября 2017 года)
2017/12/01
Anti-Corruption Policies in Georgia, Moldova and Ukraine
2017/10/02
How Legal Think Tanks provide, or fail to provide, knowledge to governments in Central and Eastern Europe
2017/09/25
1 2 3 »»