Publications
Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules for the supervision of the execution of judgments – OZDIL AND OTHERS v. MOLDOVA (no.3)
2021/10/12
Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules for the supervision of the execution of judgments – SARBAN v. MOLDOVA group of cases
2021/10/12
Moldovan Justice in Figures – a Comparative Perspective
2021/10/07
(draft) De la hotărâri judecătorești la justiție – Cum asigurăm o mai bună motivare a hotărârilor judecătorești
2021/09/28
Promotion of Prosecutors: From Law to Reality (1 January 2019 – 31 May 2021)
2021/09/16
Promovarea procurorilor: de la legalitate la realitate (1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021)
2021/09/16
Artificial Intelligence and the role of civic actors – the case of Moldova
2021/05/30
(En) Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules for the supervision of the execution of judgments – OLARU and others v. MOLDOVA
2021/04/24
Communication on the supervision of the execution of judgments – OZDIL AND OTHERS v. MOLDOVA
2021/02/05
Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2020
2021/01/29
Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2020
2021/01/29
(RU) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человека в 2020 году
2021/01/29
Sondaj: Percepţia judecătorilor, procurorilor și avocaţilor privind reforma în justiţie și combaterea corupţiei
2020/12/16
Survey: Perception of judges, prosecutors and lawyers on justice reform and fight against corruption
2020/12/16
Procedura de obținere a statutului de utilitate publică pentru organizațiile necomerciale
2020/12/10
(RU) Процедура получения статуса общественной пользы некоммерческими организациями
2020/12/10
Organizațiile necomerciale din Republica Moldova în cifre
2020/11/30
Ghid pentru organizațiile societății civile privind implicarea în procesul legislativ
2020/11/27
Sumarul discuțiilor din cadrul Forumului din 2020 privind justiția și anticorupția
2020/11/24
Summary of discussions of the Forum from 2020 on Justice and Anticorruption
2020/11/24
(RU) Руководство для неправительственных организаций по участию в законодательном процессе
2020/11/20
Procedura de înregistrare a unei organizații necomerciale în Republica Moldova
2020/11/15
(RU) Процедура регистрации некоммерческой организации в Республике Молдова
2020/11/15
Analiza practicii judiciare și a Consiliului Egalității privind egalitatea și nediscriminarea în Republica Moldova
2020/11/05
Analysis of the Practice of Courts of Law and of the Equality Council concerning Equality and Non-discrimination in the Republic of Moldova
2020/11/05
1 2 3 »»