Publications
(Ro) Recomandări pentru participanții la proteste
2018/08/23
(Ro) (RU) Рекомендации для участников протестов
2018/08/23
Report//One Year of Implementation of the 2% Mechanism in Moldova
2018/07/23
(Ro) Доклад// Год спустя после внедрения механизма 2%
2018/07/18
(Ro) Raport// Un an de la implementarea mecanismului 2%
2018/07/11
(Ro) Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?
2018/04/20
Admission of revision requests in civil cases – is the practice of the Supreme Court of Justice uniform?
2018/04/20
Justice Sector Challenges Undermine the Rule of Law in the Republic of Moldova
2018/04/15
Strengthening the mechanisms for fighting discrimination and hate speech in Moldova
2018/04/15
Shrinking space for Civil Society in Moldova
2018/04/15
(Ro) Cum să desfășori eficient o campanie 2% pentru organizația ta. Ghid practic
2018/03/29
(Ro) Как эффективно провести кампанию 2% для вашей организации.Практическое руководство
2018/03/29
(Ro) INFOGRAFIC//10 pași de urmat pentru a derula o campanie de comunicare 2%
2018/03/23
(Ro) ИНФОГРАФИК//10 шагов для проведения успешной коммуникационной кампании 2%
2018/03/23
(Ro) ПОСТЕР//Как правильно заполнить форму CET15 чтобы перенаправить 2%?
2018/03/23
(Ro) AFIȘ//Cum se completează corect declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) pentru a direcționa 2% către o organizație anume?
2018/03/23
(Ro) Sinteza violărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în privinţa Republicii Moldova 12 septembrie 1997 – 31 decembrie 2017
2018/03/01
(Ro) Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova
2018/02/21
Radiography of attacks against nongovernmental organizations from the Republic of Moldova
2018/02/21
(Ro) COMMUNICATION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements
2018/02/20
(Ro) Raport final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 31 decembrie 2017)
2018/02/02
Final Monitoring Report on the Implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5 July – 31 December 2017)
2018/02/02
(Ro) (RU) Итоговый отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (5 июля – 31 декабря 2017 года)
2018/02/02
(Ro) Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017
2018/01/26
Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2017
2018/01/26
1 2 3 »»