Civil society
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-август 2016 года)
2016/09/16
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-iunie 2016)
2016/07/07
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-June 2016)
2016/07/07
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-июль 2016 г.)
2016/07/07
Soluţii pentru un cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor necomerciale
2016/03/26
(Ro) Impactul Legii 2% asupra durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile
2015/05/29
«« 3 4 5