Announcements Archive
20 May 2021
 TERMENE DE REFERINȚĂ   I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. II. Scopul concursului:CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor, persoane fizice și juridice, care vor presta, în perioada iunie 2021 – iunie 2023, servicii de traducere simultană în cadrul evenimentelor publice de lansare a studiilor și rapoartelor sale, precum și alte activități ale Asociației pentru perechile de limbi:  română-engleză-românăromână-franceză-românăPersoana fizică și/sau juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada iunie 2021 – iunie 2023.III. Criteriile de selecție:Experiența profesională (studii superioare de specialitate și experiența în traducerea simultană cu specific juridic constituie un avantaj);Reputația profesională;Oferta financiară.Oferta trebuie să fie semnată  de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la applications@crjm.org până pe 30 mai 2021.  Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor date:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web) sau Nume, Prenume și datele de contact ale persoanei fizice;Copia certificatului de înregistrare / Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de ASP pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de executarea traducerii simultane și anexând CV-ul acesteia) sau CV-ul actualizat al candidatului/tei pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere simultană cu specific juridic;Referințe la cel puțin trei evenimentele unde a fost prestat serviciul de traducere simultană. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, Vă rugăm să menționați expres acest fapt;Oferta financiară cu indicarea prețului per oră în MDL, completată după modelul atașat la prezenta solicitare de oferte. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per oră, iar persoanele juridice vor indica prețul per oră, inclusiv TVA.De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;  Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu conducerea Asociației (președintele și/sau Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă. Persoana fizică/juridică poate participa la concurs  pentru una sau ambele perechi de limbi, indicate mai sus. Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie/persoană fizică în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 
11 May 2021
LRCM seeks to contract a consultant / team of consultants (hereinafter referred to as - the Consultant) to undertake the external evaluation of the implementation of the 2018-2021 Strategy. The external evaluation is conducted to ensure the accountability to stakeholders and local partners and to validate the relevance, effectiveness and efficiency of the activities implemented by LRCM. It will also be used as a baseline for the next LRCM strategy to be elaborated in August-October 2021.Objectives of the EvaluationThe objectives of this evaluation are to:Undertake an evaluation to assess the strategy’s: a) Relevance – the extent to which the objectives were consistent with beneficiaries’ needs and priorities;b) Effectiveness – the extent to which the targeted objectives of the strategy were achieved (or are expected to be achieved);c) Sustainability – the extent to which the benefits are likely to continue for the period of the next strategy;e) Impact – where possible, the long-term effects produced during the implementation period (directly, indirectly, intended, unintended, positive and negative).Provide recommendations for the next LRCM Strategy (2022-2025). Illustrative questions directed at evaluating the activities, in each of the objectives, might include (but are not limited to) the following domains:To what extent the studies and policy proposals drafted by the LRCM team contributed to a more transparent and accountable justice system in Moldova?To what extent active monitoring of judicial institutions, such as the Superior Council of Magistracy, by LRCM increased the institutions transparency?To what extent the public reactions of LRCM contributed to a more independent judiciary?To what extent the activities undertaken by the LRCM team enabled professionals to use and apply human rights standards in their daily work?To what extent the documents produced by the LRCM helped the national stakeholders and international fora?To what extent the activities undertaken by the LRCM lead to a more conductive Legal framework for a more effective and sustainable CSO sector?How has the LRCM activity influenced the CSO sector, and what capacities has it built, if any?To what extent the implemented activities under the institutional program component strengthened LRCM’s watchdog and institutional capacities?Is there evidence that the initiatives started during the implementation period are likely to grow – scaling up and out – for the next strategy of LRCM?The evaluation shall focus on the period 2018-2021 (the duration of the strategy).Related documents:Terms of Reference | 2018-2021 LRCM Strategy
26 March 2021
CRJM anunță concurs pentru:Funcția: Ofițer de comunicareNatura contractului: contract de muncă pe termen nedeterminatLocul de muncă: biroul CRJM/ mixt pe perioada pandemieiData orientativă de angajare: conform acordului dintre părți. CRJM ar dori angajarea de îndată ce este posibil.Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 18 aprilie 2021, ora 23.59, la adresa de e-mail: application@crjm.org.Atribuții:Principalele sarcini ale Ofițerului de comunicare țin de:comunicarea strategică a Asociației, în colaborare cu alte persoane;gestionarea paginii web și a conturilor de pe rețelele sociale ale Asociației;respectarea aspectelor de branding;calitatea materialelor publicate de CRJM (imagine și text)monitorizarea şi stocarea informației din media despre activitățile Asociației și impactul acestora;asigurarea logistică a evenimentelor publice ale Asociației.Proiectul fișei de post a Ofițerului de comunicare este disponibilă AICI.Cerințe față de candidați:studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului şi comunicării;cunoașterea fluentă a limbii române și foarte bună a engleze. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului, activismul civil și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj.Condiții de muncă:mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională;salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;regim de muncă flexibil.Procesul de selectareSelectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de e-mail sau la tel. 022 843 601. Doar candidații/tele preselectați/te pentru proba scrisă și interviu vor fi contactați/te.Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Motivarea acestei solicitări nu este necesară.                                                                        CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să depună dosarul. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
18 February 2021
CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unor spoturi video în care se explică modul de funcționare a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) și procedura de reprezentare a unui caz în fața CtEDO. Spoturile video vor fi elaborate în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de CRJM și finanțat de Suedia și proiectului „Asigurarea implementării în Moldova a unor standarde mai bune în domeniul drepturilor omului” cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, în cadrul programului MATRA.Compania selectată va presta serviciile în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, conform solicitărilor periodice ale CRJM în perioada martie  2021 – martie 2023. Numărul estimativ de solicitări pentru elaborarea spoturilor în perioada indicată va fi de circa la 15 spoturi, dintre care 8 vor fi elaborate în prima jumătate a anului 2021.  Sarcinile față de Prestator:Compania media selectată va asigura:Elaborarea spoturilor video cu respectarea următoarelor criterii:Durata spotului: 5-7 minute;Tipul: video explicativ/tutorial (cu vorbitori); Filmare: Full HD cu efecte grafice; în studio sau o locație aleasă de CRJM;Script video: Secvențe de 15 – 30 de secunde;Tone of Voice: limbaj comun, relaxat, cald, sincer, uman;Vorbitori: 2-3 persoane;Limba și subtitrări: limba română, cu subtitrare în rusă;Termen-limită maxim de predare a spoturilor: 2 săptămâni de la filmarea fiecărui spot video (termenul limită se poate prelungi, în funcție de ajustările necesare).Versiuni de predare a spoturilor:  versiune în format Full HD cu subtitrare în limba rusă;Elaborare imagini copertă: fotografii realizate în timpul filmărilorElaborarea spoturilor cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție care vor fi descrise de către ofertanți în oferta prezentată.Scenariul preliminar, cu vorbitorii identificați de către Beneficiar, va fi pus la dispoziția companiei câștigătoare de către Beneficiar pentru coordonare și definitivare.  Criteriile de selecție:Experiența companiei de realizare a spoturilor video de minim 2 ani (inclusiv portofoliul de clienți / lucrări). Experiența de realizare a videourilor similare va constitui un avantaj;Dotarea tehnică a ofertanților pentru prestarea serviciului solicitat;Termene de execuție (disponibilitatea de a lucra în termene restrânse va constitui un avantaj);Oferta financiară;Reputația și imaginea companiei (criteriul valabil în cazul prezentării referințelor).Conținutul ofertei de participare la concurs: Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: application@crjm.org până la data de 7 martie 2021, ora 23.59.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Scrisoare de intenție, care va conține în mod obligatoriu: (1) o scurtă descriere a experienței în domeniu, portofoliul de clienți / lucrări relevante elaborate în ultimii 2 ani, (2) tehnologiile care vor fi utilizate, (3) numele și datele de contact a două persoane de referință;Oferta financiară pentru realizarea unui spot video. Costul serviciilor va fi indicat în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene de execuție;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea tuturor companiilor calificate. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. 
11 February 2021
 CRJM anunță concurs de angajare pentru funcția de consilier/ă juridic/ăContract: pentru un termen nedeterminat;Data de începere a lucrului : 1 aprilie 2021 (orientativ)Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:Cercetare și analiză; Advocacy;Activități de instruire;ReprezentareFișa de post a funcției este anexată AICI.CERINȚE: Educație:studii universitare în domeniul dreptului.Cunoștințe:bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză (cel puțin nivelul B2). Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Abilități și aptitudini:folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Încurajăm depunerea dosarelor și de către persoanele care nu au stagiu de muncă sau cu puțină experiență profesională.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 9 martie 2021, ora 23.59, la adresa: application@crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
10 February 2021
CRJM anunță concurs pentru:Funcţia: Director/Directoare serviciu administrativ;Natura contractului: contract de muncă pe termen nedeterminatLocul de muncă: biroul CRJM, str. A.Sciusev 33, mun. Chişinău, Republica Moldova. Atribuţii:Directorul/Directoarea serviciului administrativ asigură coordonarea activităţilor asociaţiei, precum şi buna organizare a activităților asociaţiei. Principalele sarcini se referă la:Managementul general al asociaţiei;Coordonarea activităţilor în cadrul proiectelor;Managementul resurselor umane;Logistică;Fundraising;Comunicarea cu donatorii.Fișa de post a funcţiei este anexată aici (FIȘA DE POST).Cerinţe faţă de candidaţi:studii superioare;cunoașterea fluentă a limbii române şi a limbii engleze. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;capacități organizatorice și de planificare;abilități foarte bune de lucru în echipă;atenție la detalii;cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului, și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj;deținerea permisului de muncă în Republica Moldova.Condiţii de muncă:mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională;salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 3 martie 2021, la adresa de e-mail: application@crjm.org.Selectarea candidaților/telor va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de e-mail sau la tel.: 022 843 601.  Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@crjm.org     
5 February 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la agenții media din Republica Moldova pentru organizarea unei campanii de promovare a mecanismului de desemnare 2%. Desemnarea procentuală este o formă de susținere indirectă oferită de către stat sectorului non-profit și o oportunitate prin care plătitorii de impozite participă la gestionarea banului public, spunându-i  statului ce să facă și încotro să meargă cele 2% din impozitul său.Obiectivul acestei campanii de promovare este de a informa cetățenii Republicii Moldova, plătitori de impozite pe venit, despre oportunitatea de a transfera 2% din impozit către o organizație a cărei activitate vor să o susțină. Conform raportului Serviciul Fiscal de Stat din 2020, persoanele fizice care au efectuat cele mai multe desemnări 2% în anul 2020 au avut vârsta între 26 și 60 de ani.Campania de promovare a mecanismului 2% va fi realizată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de CRJM și finanțat de Suedia.Agenția selectată va presta serviciile contractate în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada 8 martie – 30 aprilie 2021.    Sarcina tehnică față de Prestator:Agenția selectată va asigura următoarele livrabile:Promovarea mecanismului 2% în mediul online – în perioada 8 martie – 30 aprilie 2021Promovarea unui spot video social deja elaborat privind mecanismul 2% cu durata de 45 sec (în limbile română și în rusă):pe rețeaua de socializare Facebook (cel puțin 100,000 de vizualizări);pe rețeaua de socializare Instagram (cel puțin 100,000 de vizualizări);în Youtube (nr. de vizualizări poate fi propus de agenție);pe alte platforme / surse media online (cel puțin 100, 000 de vizualizări în total).Plasarea unui banner electronic deja elaborat, disponibil în limbile română și rusă, pe civic.md și cel puțin 7 portaluri online/platforme relevante naționale și regionale, relevante pentru publicul vorbitor de limba română și limba rusă (de ex. Newsmaker.md, Point.md, Ungheni.md, Elita.TV, Stiri.md ș.a.), pentru perioada menționată mai sus.Promovarea prin Google Ads.Alte propuneri de promovare pe lângă promovarea în mediul online (la discreția agenției).Solicitarea de servicii de mai sus nu are caracter obligatoriu. Numărul de apariții, difuzări și numărul de surse media solicitate ar putea fi modificate în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.Criteriile de selecție:Experiența agenției ofertante în difuzarea produselor în mediul online;Planul de organizare a campaniei de promovare;Reputația și imaginea agenției ofertante și a surselor/platformelor online propuse pentru organizarea campaniei de promovare;Oferta financiară.Oferta urmează să fie datată și semnată de către agenția ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la 22 februarie 2021. Oferta de participare în concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:1.Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei.2. O scrisoare de intenție în care se va menționa:prezentarea generală a agenției;o listă scurtă a clienților anteriori (minim 3);numărul preliminar de persoane care vor fi abordate prin intermediul campaniei de promovare, inclusiv platformele / sursele media online folosite.3. Planul de organizare a campaniei de promovare (max. 1 pagină).4. Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul Excel atașat: Anexa formular servicii promovare). Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), agenția se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Toate agențiile, care vor prezenta oferte în concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la agenția selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio agenție în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate agențiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
27 January 2021
În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru procurarea produselor de birotică,  papetărie și articole de menaj indicate mai jos sau similare celor indicate mai jos.Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2021 – februarie 2023.1. Sarcina tehnică: Lot I: produse de birotică și papetărieDenumire articol Unitatea de măsurăPreț unitar MDL, inclusiv TVATermene și condiții de livrare / comentariiHârtie A4 (calitate Excellent/ Premium)   Hârtie A3   Hârtie flipchart   Bloc de hârtie pentru notițe (STICK`N, 76x76, 100 file)   Mapă din plastic cu folii   Mape – plic   Dosar plastic cu multiperforatii   Marker flipchart   Marker white board   Set folii A4 plastic protecția documentelor (100 buc)   Biblioraft A4, plastifiat 7.5 cm   Bindere (diferite dimensiuni)   Capse Nr.24/26   Capse Nr.10   Set agrafe birou colorate-33mm   Banda corectoare-5mmx6m   Banda adezivă   Lot II: articole de menajDenumire produsPreț unitar MDL, inclusiv TVATermene și condiții de livrare / comentariiSacoșe gunoi bucătărie 60 l. Profess. Clean Time  Sacoșe gunoi bucătărie 35 l. Profess. Clean Time  Soluție anti-calcar CIF Anti-Calc. 750 ml  Domestos Power 5 WC block, pine, 55gr  Înălbitor Prima  Șervețele menajere Flamenco  Burete FrekenBok Max  2. Criteriile de selecție:Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;Termene și condiții optime de livrare.Oferta  trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 10  februarie 2021. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Portofoliul de clienți;Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat.Notă: Oferta financiară va fi prezentată reieșind din faptul că produsele vor fi livrate la oficiul CRJM.Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene și condiții de livrare a produselor;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Companiile ofertante pot prezenta oferte pentru ambele loturi, sau doar pentru un lot.Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
27 January 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.1. Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii tipografice pentru produsele realizate de către CRJM.  Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2021 – februarie 2023.În baza contractului de prestări servicii, CRJM va solicita cantitatea estimativă de 1,000 de exemplare pe an. 2. Sarcina tehnică: Tipul publicațieiTermene și condiții de livrare / comentarii1.       Publicație color - tiraj: 100 buc/150 bucFormat: letter 160 mm x 240 mm (B5)Coperta:  carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretatăInterior: color, față-verso, 50 paginiBloc intern încleiat 2.       Publicație alb- negru - tiraj: 100 buc/150 bucFormat: letter 160 mm x 240 mm (B5)Coperta: carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretatăInterior: alb-negru, față-verso, 50 paginiBloc intern încleiat 3.       Publicație fără copertă color - tiraj: 100 buc/150 bucFormat:  A4Copertă: fără copertăInterior: color, față-verso, 20 pagini1 capsă 4.       Publicație fără copertă alb-negru - tiraj: 100 buc/150 bucFormat:  A4Copertă: fără copertăInterior: alb negru, față-verso, 20 pagini1 capsă 5.       Diplome personalizate - tiraj: 50 bucFormat: A4Carton alb 250gr/m2, pe o singură parte, color Specificațiile de mai sus sunt orientative. Compania câștigătoare va fi selectată pentru a realiza inclusiv și alte produse tipografice pe care CRJM intenționează să le publice pe durata contactului încheiat cu prestatorul. 3. Criteriile de selecție:Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;Termene și condiții optime de realizare / livrare.Oferta  trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 10 februarie 2021. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Portofoliul de clienți / lucrări;Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat.Notă: Oferta financiară va fi prezentată reieșind din faptul că materialele imprimate vor fi livrate la oficiul CRJM.Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene și condiții de livrare a produselor;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.CRJM își rezervă dreptul să selecteze toate pozițiile de la un ofertant sau poziții separate de la diferiți ofertanți.Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. 
4 January 2021
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la companii specializate, având ca scop procurarea următorului echipament IT și audio:Model și specificații Laptop  (2 unități)DELL XPS 13 Aluminium/Carbon Ultrabook (9360), 13.3" FullHD (Intel® Core™ i5-8250U up to 3.40GHz , 8GB DDR3 RAM, 256GB SSD, Intel® UHD 620 Graphics, CardReader, WiFi-AC/BT, TB3, 4cell, HD720p Webcam, Backlit KB, RU, W10ProAdapter (2 unități)Dell USB Type-C Dock WD15 with 130W Adapter - 1*HDMI, 1*miniDP, 1*VGA, 1*RJ-45, 2*USB 2.0, 3*USB 3.0Mouse, geantă (a câte 2 unități) a. LOT I - 2 unități de laptop de model DELL XPS (cu posibilitatea de a achiziționa suplimentar alte 2 laptopuri de același model, inclusiv echipamentul adițional (adapter, mouse, geantă)), cu următoarele caracteristici tehnice:Această procurare este efectuată în cadrul proiectului „Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova”, implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA /Biroul Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova. b. LOT II – 1 unitate de microfon profesional pentru înregistrări audio, cu următoarele caracteristici tehnice:TipCondensatorFrecvență minimă preluată20 HzFrecvență maximă preluată20000 HzCaracteristicăCardioidConectori (minim)XLR Modele de referință: RØDE NT1-A, Sennheiser MD 421-II.Această procurare este efectuată în cadrul proiectului „Program de abilitare privind drepturi digitale”, finanțat de International Center for Not-for-Profit Law.c. LOT III – 1 unitate de sistem de conferință wireless.   Model de referință: Plantronics Calistro 7200 (pot fi propuse și alte modele/producători) Această procurare este efectuată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de Suedia.Criterii de selecție:Conformitatea cu modelul și parametri tehnici solicitați de CRJM;Oferta financiară;Termene de garanție și condiții de livrare.Conținutul ofertei de participare la concurs: Oferta va fi datată și semnată de către persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: application@crjm.org până la data de 2 februarie 2021, ora 23.59.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Oferta financiară va fi completată după modelul atașat, în format Excel (fă click pe link), cu indicarea prețului în USD, inclusiv TVA. Compania va specifica dacă efectuează livrări cu scutire de TVA cu drept de deducere, în cazul prezentării de către Beneficiar a pachetului de documente justificative. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene de garanție și condiții de livrare;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Companiile pot participa la concurs pentru unul, două sau toate cele trei loturi indicate mai sus.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului. Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizia cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să selecteze echipamentul solicitat de la una sau mai multe companii ofertante, ori să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
4 January 2021
Funcția: Asistent/ă administrativ-financiar/ă;Contract: pentru perioadă determinată (ianuarie 2021 – decembrie 2022), cu posibilitate de extindere;Localitatea: Republica Moldova, Chișinău, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.ATRIBUȚII:Asistentul/a administrativ-financiar/ă asistă în coordonarea activităţilor Asociaţiei și contribuie logistic, administrativ și financiar la buna realizare a activităților Asociaţiei.RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:Acordarea suportului administrativ, financiar și organizațional în managementul general al Asociației;Asistarea în organizarea și implementarea activităților Asociației;Acordarea suportului echipei în compilarea datelor și colectarea documentelor financiare și fiscale și celor ce țin de activitatea Asociației;Executarea altor sarcini administrative și financiare necesare pentru buna implementare a activităților Asociației.Fișa de post a funcţiei este anexată.CERINȚE:Educație și experiență anterioarăstudii superioare finalizate (licență). Constituie avantaj studiile în unul din următoarele domenii: management, economie, finanțe;experiență de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor administrativ-financiare. Experiența de lucru în sectorul asociativ va constitui un avantaj.Cunoștințe:cunoașterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze – nivel intermediar. Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj;Utilizator PC avansat cu abilitați de cercetare în mediu online și abilități de lucru în MS Office (obligatori Word și Excel, Power Point), Outlook.Abilități și aptitudini:abilități bune de comunicare internă și externă, planificare și organizare, spirit de inițiativă;gândire analitică, abilitate de a lucra cu documentele și de a respecta termenele-limită, regulile și procedurile Asociației;responsabilitate, atenție la detalii, bună organizare și dedicație;capacitate de a lucra independent, în echipă și sub presiune.atitudine pro-activă, receptivă și flexibilă.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;regim de muncă flexibil.Persoanele, care corespund cerințelor de mai sus, sunt rugate să expedieze prin e-mail CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 18 ianuarie 2021, ora 23.59, la adresa: application@crjm.org.  Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu.Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
4 December 2020
CLOSING DATE (extended):LRCM hereby extends the bids submission deadline to 28 December 2020._______________________________________________________________________LRCM seeks to contract a consultant / team of consultants (hereinafter referred to as - the Consultant) to deliver a one-day online training on Digital technologies and policies that impact Civic Space for the LRCM team and partner CSOs. The training aims to enhance LRCM team’s skills and knowledge on digital rights and emerging technologies (Big Data, automation, artificial intelligence (AI) and other associated technologies), that can be used to enable or restrict civil society. The training will also tackle on how various national internet regulations and international digital policy initiatives impact civic space, and how to advocate for digital technology policies and utilize digital tools and practices that expand civic space.This activity will be carried out under the Digital Rights Literacy Program, with the financial support of the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).The training with a maximum duration of eight (8) working hours shall be conducted online, preferably in early December 2020. The exact period/date will be set by common agreement between the LRCM team and the selected consultant.The training shall mainly address the following topics / issues related to digital technologies. The list of topics is illustrative and not exhaustive. The consultant should suggest additional/other topics considered relevant to the purpose of the training:What is AI and what are other digital technologies / applications that impact Civic Space;How can CSOs use technological innovations and AI to advance their work and protect themselves from restrictions?How to avoid harmful impact of some AI technologies already in use on the civic space?How to promote adequate, meaningful and participatory human rights impact assessments of the AI systems during their entire cycle and implementation?How the current international legal framework of fundamental rights and freedoms translates into algorithmic design and is safeguarded in practice?III. KEY DELIVERABLESThe Consultant shall provide the following deliverables:Methodology / action plan;Suggested training agenda;Delivery of the training for an expected audience of +/-15 people through online means;  IV. REQUIREMENTS FOR THE CONSULTANTThe Consultant (company or individual) shall have proven experience in conducting similar activities with at least 3 years of experience. Additional requirements include:1. Bachelor’s degree in any relevant field. Master degree is an advantage;2. At least 3 years of progressive knowledge and experience in at least one of the following areas:Human rights and intercultural dialogueTechnological innovations /digital technologiesDigital rights regulatory framework3. Good understanding of human rights and civil society issues in the Eastern Europe;4. Proven skills and ability in presentation, communication and facilitation of trainings applying interactive and participatory based approaches;5. Proficiency in English. Knowledge of Romanian is an advantage;6. Good personal and corporate reputation and integrity.V. EVALUATION CRITERIAThe cumulative method will be applied in the evaluation of the applications. The contract will be awarded to the candidate achieving the highest cumulative score from the technical and financial parts of the proposal. The technical proposal accounts for 70% of the total score and the financial proposal will account for 30% of the total evaluation score.The offers will be evaluated based on the following criteria:CriteriaMax. pointMethodology / action plan25Relevant degree 10Relevant professional experience10Good understanding of human rights and civil society issues in the Eastern Europe15Proven skills and ability in trainings, presentation, communication and facilitation of trainings applying interactive and participatory based approaches10Financial offer30TOTAL100VI. APPLICATION PROCESSOffers may be submitted by individual candidates and/or legal entities. The signed and dated offer shall be sent by e-mail to application@crjm.org by 28 December 2020, including the following components:the copy of the registration certificate/extract for the legal person and the updated CV of the candidates, together with a Cover letter, which will contain: (1) interest in the assignment and a short description of previous portfolios/beneficiaries and any other information requested at p.4 above; (2) the name and contact details of two reference persons;An outline of the envisaged methodology for the assignment (outlining the overall approach and suggested methods) – maximum one page;financial offer in USD, including VAT with the breakdown of costs (consultancy fee per number of anticipated working days). Offers submitted in any other currency will be converted at the official exchange rate of the National Bank of Moldova at the deadline date for submitting the offers;declaration on conflict of interests. In case of a conflict of interests, real or potential, with the members or employees of the LRCM, the candidate is obliged to declare it in a written document enclosed to the application (no particular form required).For local resident candidates: (a) legal entities are invited to send their financial offers, including VAT; (b) individual candidates – net amounts.(!) Individual successful candidates should justify the requested fees by filling in a form (Contractor Employee Biographical Data Sheet in line with USAID requirements) indicating the fees received for similar services from at least three contractors, with the attachment of the supporting documents.Disbursement and payment modalities will be agreed upon by both parties and specified in the contract with the Consultant. For any clarifications on the assignment, please e-mail at application@crjm.org.LRCM is an inclusive and diversity-friendly employer. We value difference, promote equality and challenge discrimination, enhancing our organisational capability. We welcome and encourage application from all qualifying candidates. We do not discriminate on the basis of disability, race, colour, ethnicity, gender, religion, sexual orientation, age, marital or parental status or other category protected by law.
1 December 2020
CRJM anunță concurs pentru:Funcția: Asistent/ă administrativ-financiar/ă;Contract: pentru perioadă determinată (ianuarie 2021 – decembrie 2022), cu posibilitate de extindere;Localitatea: Republica Moldova, Chișinău, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.ATRIBUȚII:Asistentul/a administrativ-financiar/ă asistă în coordonarea activităţilor Asociaţiei și contribuie logistic, administrativ și financiar la buna realizare a activităților Asociaţiei.RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:Acordarea suportului administrativ, financiar și organizațional în managementul general al Asociației;Asistarea în organizarea și implementarea activităților Asociației;Acordarea suportului echipei în compilarea datelor și colectarea documentelor financiare și fiscale și celor ce țin de activitatea Asociației;Executarea altor sarcini administrative și financiare necesare pentru buna implementare a activităților Asociației.Fișa de post a funcţiei este anexată și disponibilă la: https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/Fisa-de-post-Asistent.pdf. CERINȚE:Educație și experiență anterioarăstudii superioare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: management, economie finanțe;experiență de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor administrativ-financiare. Experiența de lucru în sectorul asociativ va constitui un avantaj.Cunoștințe:cunoașterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze – nivel intermediar. Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj;Utilizator PC avansat cu abilitați de cercetare în mediu online și abilități de lucru în MS Office (obligatori Word și Excel, Power Point), Outlook.Abilități și aptitudini:abilități bune de comunicare internă și externă, planificare și organizare, spirit de inițiativă;gândire analitică, abilitate de a lucra cu documentele și de a respecta termenele-limită, regulile și procedurile Asociației;responsabilitate, atenție la detalii, bună organizare și dedicație;capacitate de a lucra independent, în echipă și sub presiune.atitudine pro-activă, receptivă și flexibilă.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;regim de muncă flexibil.Persoanele, care corespund cerințelor de mai sus, sunt rugate să expedieze prin e-mail CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 29 decembrie 2020, ora 23.59, la adresa: application@crjm.org.  Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu.Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți/toate candidații/tele calificați/te sunt  încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
25 November 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.  CRJM anunță un concurs pentru: Funcția: Consilier/ă juridic/ă;Contract: pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitate de extindere pentru un termen nedeterminat;Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.Atribuții:Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:Cercetare și analiză; Advocacy;Activități de instruire;ReprezentareFișa de post a funcției este anexată. CERINȚE: Educație:studii universitare în domeniul dreptului.Cunoștințe:bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză (cel puțin nivelul B2). Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Abilități și aptitudini:folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.Competențe de bază:angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.Încurajăm depunerea dosarelor și de către persoanele care nu au stagiu de muncă sau cu puțină experiență profesională. Condiții de muncă: mediu de lucru confortabil;posibilități de dezvoltare profesională; salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;program deplin de lucru între 9:00 – 18:00;regim de muncă flexibil.Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 6 ianuarie 2021, ora 23.59, la adresa: application@crjm.org.Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
19 November 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție, drepturile omului și promovarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video aniversar cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a CRJM. Spotul video va fi elaborat  în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de CRJM și finanțat de Suedia.Compania selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, conform condițiilor indicate în termenele de referință.III. Sarcinile față de Prestator:Compania media selectată va asigura:Elaborarea spotului video cu respectarea următoarelor criterii:Durata spotului:3-5 minute;Tipul: Testimonial; storytelling; Filmare: 4K medium shot to /close-up; în diverse locații conform solicitărilor vorbitorilor;Script video: Secvențe de 15 – 20 de secunde;Întrebări: deschise/fără scenariu exact/ulterior va fi editat să cuprindă pe scurt doar răspunsurile (cu întrebările prezentate în text pe ecran);Tone of Voice: limbaj comun, relaxat, cald, sincer, uman, inspirațional;Vorbitori: 15-20 persoane;Limba și subtitrări: limba română;Termen-limită de predare a spotului: 21 decembrie 2020.Elaborarea spotului cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție care vor fi descrise de către ofertanți în oferta lor.Scenariul preliminar, cu vorbitorii identificați de către Beneficiar, va fi pus la dispoziția companiei câștigătoare de către Beneficiar, pentru coordonare, definitivare și aprobare.  IV. Criteriile de selecție:Experiența companiei de realizare a spoturilor video de minim 3 ani (inclusiv portofoliul de clienți / lucrări). Experiența de realizare a mini-documentarelor, interviurilor va constitui un avantaj;Dotarea tehnică a ofertanților pentru prestarea serviciului solicitat;Termene de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);Oferta financiară;Reputația și imaginea companiei (criteriul valabil în cazul prezentării referințelor).V. Conținutul ofertei de participare la concurs: Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: application@crjm.org până la data de 27 noiembrie 2020, ora 23.59.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;Scrisoare de intenție, care va conţine în mod obligatoriu: (1) o scurtă descriere a experienței în domeniu, portofoliul de clienți / lucrări relevante elaborate în ultimii 3 ani, (2) tehnologiile care vor fi utilizate, (3) numele și datele de contact a două persoane de referință;Oferta financiară pentru realizarea spotului video. Costul serviciilor va fi indicat în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus;Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea tuturor companiilor calificate. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
5 November 2020
1.BACKGROUNDThe Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) is a non-profit organization that contributes to strengthening democracy and the rule of law in the Republic of Moldova with emphasis on justice and human rights. Our work includes research and advocacy. We are independent and politically non-affiliated.This activity will be carried out under the Digital Rights Literacy Program, with the financial support of the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).2. PURPOSE OF ASSIGNMENT LRCM seeks to contract a consultant / team of consultants (hereinafter referred to as - the Consultant) to deliver a one-day online training on Digital technologies and policies that impact Civic Space for the LRCM team and partner CSOs. The training aims to enhance LRCM team’s skills and knowledge on digital rights and emerging technologies (Big Data, automation, artificial intelligence (AI) and other associated technologies), that can be used to enable or restrict civil society. The training will also tackle on how various national internet regulations and international digital policy initiatives impact civic space, and how to advocate for digital technology policies and utilize digital tools and practices that expand civic space.The training with a maximum duration of eight (8) working hours shall be conducted online, preferably in early December 2020. The exact period/date will be set by common agreement between the LRCM team and the selected consultant.The training shall mainly address the following topics / issues related to digital technologies. The list of topics is illustrative and not exhaustive. The consultant should suggest additional/other topics considered relevant to the purpose of the training:What is AI and what are other digital technologies / applications that impact Civic Space;How can CSOs use technological innovations and AI to advance their work and protect themselves from restrictions?How to avoid harmful impact of some AI technologies already in use on the civic space?How to promote adequate, meaningful and participatory human rights impact assessments of the AI systems during their entire cycle and implementation?How the current international legal framework of fundamental rights and freedoms translates into algorithmic design and is safeguarded in practice?3. KEY DELIVERABLESThe Consultant shall provide the following deliverables:Methodology / action plan;Suggested training agenda;Delivery of the training for an expected audience of +/-15 people through online means;  4. REQUIREMENTS FOR THE CONSULTANTThe Consultant (company or individual) shall have proven experience in conducting similar activities with at least 3 years of experience. Additional requirements include:Bachelor’s degree in any relevant field. Master degree is an advantage;At least 3 years of progressive knowledge and experience in at least one of the following areas:Human rights and intercultural dialogueTechnological innovations /digital technologiesDigital rights regulatory framework       3. Good understanding of human rights and civil society issues in the Eastern Europe;       4. Proven skills and ability in presentation, communication and facilitation of trainings applying interactive and participatory based approaches;       5. Proficiency in English. Knowledge of Romanian is an advantage;       6. Good personal and corporate reputation and integrity.5. EVALUATION CRITERIAThe cumulative method will be applied in the evaluation of the applications. The contract will be awarded to the candidate achieving the highest cumulative score from the technical and financial parts of the proposal. The technical proposal accounts for 70% of the total score and the financial proposal will account for 30% of the total evaluation score.The offers will be evaluated based on the following criteria:CriteriaMax. pointMethodology / action plan25Relevant degree 10Relevant professional experience10Good understanding of human rights and civil society issues in the Eastern Europe15Proven skills and ability in trainings, presentation, communication and facilitation of trainings applying interactive and participatory based approaches10Financial offer30TOTAL1006. APPLICATION PROCESSOffers may be submitted by individual candidates and/or legal entities. The signed and dated offer shall be sent by e-mail to application@crjm.org by 27 November 2020, including the following components:the copy of the registration certificate/extract for the legal person and the updated CV of the candidates, together with a Cover letter, which will contain: (1) interest in the assignment and a short description of previous portfolios/beneficiaries and any other information requested at p.4 above; (2) the name and contact details of two reference persons;An outline of the envisaged methodology for the assignment (outlining the overall approach and suggested methods) – maximum one page;financial offer in USD, including VAT, with the breakdown of costs (consultancy fee per number of anticipated working days). Offers submitted in any other currency will be converted at the official exchange rate of the National Bank of Moldova at the deadline date for submitting the offers;declaration on conflict of interests. In case of a conflict of interests, real or potential, with the members or employees of the LRCM, the candidate is obliged to declare it in a written document enclosed to the application (no particular form required).For local resident candidates: (a) legal entities are invited to send their financial offers, including VAT; (b) individual candidates – net amounts.Disbursement and payment modalities will be agreed upon by both parties and specified in the contract with the Consultant. For any clarifications on the assignment, please email at application@crjm.org.LRCM is an inclusive and diversity-friendly employer. We value difference, promote equality and challenge discrimination, enhancing our organisational capability. We welcome and encourage application from all qualifying candidates. We do not discriminate on the basis of disability, race, colour, ethnicity, gender, religion, sexual orientation, age, marital or parental status or other category protected by law.
29 September 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție, drepturile omului și promovarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Obiectul achiziției:CRJM (în continuare „Beneficiar”) solicită oferte de preț pentru selectarea unui trainer / grup de traineri / companie de training care să livreze un curs pentru formare de formatori (TRAINING PENTRU TRAINERI). Acest curs este necesar pentru fortificarea capacităților instituționale ale organizației și dezvoltării competențelor necesare pentru activitățile de formare și educare a adulților.Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).III. Sarcinile Prestatorului:Trainerul / grupul de traineri / compania de training (în continuare „Prestator”) urmează să livreze un curs pentru formare de formatori (TRAINING PENTRU TRAINERI). În cadrul cursului de instruire este necesar să fie abordate în principal următoarele subiecte / aspecte:Metode și tehnici actuale de instruire non-formală, inclusiv în mediul online;Rolul, abilitățile și personalitatea unui formator;Cum este diferit un curs de drepturile omului de alte tipuri de formare;Etapele de planificare și organizare a unui training. Structura cursului și adaptarea lui la diverse formate, tipuri de beneficiari, condiții externe;Determinarea nevoilor de instruire a grupului;Metode de predare și tehnici de captare și menținere a atenției audienței;Gestionarea emoțiilor sau a situațiilor dificile apărute în timpul training-ului;Utilizarea limbajului verbal și non-verbal pentru transmiterea eficientă a informațiilor;Oferirea și primirea feedbackului;E-learningul și specificul acestuia;Moderarea sesiunilor de întrebări;Evaluarea activităților de instruire. Instrumente și modalități de evaluare.Prestatorul va livra cursul în baza unei analize prealabile a necesităților echipei Beneficiarului. Trainingul va fi organizat în limba română, pentru un număr total de 10 persoane și va dura maxim 4 zile, în prealabil în prima jumătate a lunii noiembrie 2020. Datele exacte ale trainingului vor fi stabilite de comun acord cu Prestatorul câștigător. Trainingul va fi organizat online.Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de CRJM, Prestatorul urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea cursului.IV. Livrabile și angajamente:Evaluarea necesităților înainte de training;Metodologia de lucru;Agenda trainingului;Livrarea cursului de instruire pentru un public așteptat de aproximativ 10 persoane prin mijloace online;Suportul de curs în format electronic.V. Criterii de selecție:Studii superioare în psihologie, științe sociale, comunicare sau alte domenii relevante (5 puncte);Metodologia de lucru propusă (30 de puncte);Experiența anterioară de minim 5 ani în elaborare și livrare a cursurilor de formare de formatori (20 de puncte)Experiența de livrare a instruirilor online (15 de puncte);Oferta financiară (30 de puncte);Reputația și integritatea personală / corporativă.VI. Oferta: Ofertele pot fi prezentate de către persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată și expediată prin e-mail la application@crjm.org  până la data de 20 octombrie 2020, ora 23.59.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților pentru persoane fizice, de rând cu o scrisoare de intenție, care va conţine în mod obligatoriu: (1) interesul pentru achiziție și o scurtă descriere a cursurilor de formare de formatori, de rând cu lista beneficiarilor anteriori, (2) numele și datele de contact a două persoane de referință;Un proiect al planului de curs (metodologia), care să indice abordarea generală și metodele sugerate – maximum 2 pagini;Oferta financiară cu indicarea costului per zi pentru pregătire/ training în dolari SUA. În scopul comparării ofertelor, sumele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.În cazul rezidenților: persoanele fizice vor indica prețul net, iar persoanele juridice vor indica prețul cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.În cazul nerezidenților: persoanele fizice vor indica prețul brut al serviciilor, iar persoanele juridice vor indica prețul cu aplicarea scutirii de TVA pentru importul de servicii destinate proiectului. Răspunderea privind plata impozitului pe venit pentru serviciile prestate online din țara de reședință este asumată în întregime de către Prestator și nu ține de responsabilitatea Beneficiarului.Beneficiarul va prezenta ofertantului câștigător documentele justificative pentru livrarea/importul serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.Candidatul/a, persoană fizică, selectat/ă urmează să justifice onorariul solicitat prin completarea unui formular cu indicarea onorariilor solicitate pentru servicii similare de la alți trei contractori, cu anexarea documentelor justificative.     4. Declararea conflictului de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea tuturor candidaților calificați. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
14 September 2020
Termen extins:pentru solicitare de oferte pentru selectarea unei companii sociologice în vederea realizării unui sondajTermen-limită: 20 septembrie 2020Companiile sociologice care au depus ofertele în prima rundă rămân în concurs și nu trebuie să depună ofertele în mod repetat.  _______________________________________________________________________I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, fondată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Obiectul achiziției:CRJM (în continuare - Beneficiar) solicită oferte de la companii sociologice din Republica Moldova pentru realizarea unui sondaj sociologic în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la reforma în sectorul justiției și lupta împotriva corupției. În cadrul sondajului vor fi formulate întrebări care vor viza implementarea politicilor publice sau inițiativelor în domenii de interes strategic, principalele provocări pentru adecvata înțelegere a acțiunilor adoptate și respectiv a măsurilor care pot fi adoptate pentru îmbunătățirea acestora.Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova”, implementat de către CRJM cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.III. Sarcinile Prestatorului: Compania sociologică (în continuare - Prestator) urmează să efectueze un sondaj sociologic la nivel național în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților.Sondajul urmează să fie efectuat prin interviu direct sau chestionare electronică[1], în cazul persistării situației epidemiologice, de către operator cu judecători (din cadrul judecătoriilor, curților de apel și Curtea Supremă de Justiție)[2], procurori (din cadrul procuraturilor teritoriale, specializate și Procuraturii Generale)[3], precum și avocați (din cadrul barourilor) [4]. La moment sunt circa 480 de judecători și 690 de procurori în funcție (inclusiv detașați și suspendați)[5]. Prestatorul va propune metodologia pentru un eșantion stratificat reprezentativ de cel puțin 30% din judecători și procurori. Pentru avocați, Prestatorul va propune metodologia de colectare a datelor pentru un eșantion stratificat reprezentativ de minim 10% din avocați. CRJM va întreprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului operatorilor în instanțele de judecată și procuraturi.Prestatorul va realiza sondajul sociologic, este autorul sondajului și interpretării datelor. Prestatorul va prezenta împreună cu CRJM rezultatele sondajului, în cadrul unui eveniment public. Toate chestionarele completate vor fi codate, stocate, sistematizate și analizate de către prestator și predate beneficiarului pe suport electronic și, după caz, pe suport de hârtie. Toate datele vor fi dezagregate după nivelul instanțelor, procuraturilor și, respectiv, barourilor, precum și vechimea în muncă a persoanelor chestionate.Compania sociologică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, pentru perioada septembrie – decembrie 2020. Sondajul și analiza datelor urmează a fi efectuate conform următorului plan calendaristic:CRJM elaborează proiectul chestionarelor în limba română și le prezintă Prestatorului pentru comentarii (în termen de 5 zile de la data confirmării învingătorului concursului, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2020);Prestatorul prezintă propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de chestionar (în termen de 5 zile de la data primirii chestionarelor de la CRJM, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2020);Prestatorul prezintă, iar CRJM confirmă eșantionul, metodologia și calendarul pentru efectuarea și analiza sondajului (30 septembrie 2020);Definitivarea traducerii în limba rusă a chestionarului de către Beneficiar;Imprimarea chestionarelor de către Prestator în limba română și rusă (5 octombrie 2020);Instruirea operatorilor de către Prestator (5 octombrie 2020);Culegerea datelor prin administrarea chestionarului direct sau electronic judecătorilor, procurorilor din cadrul instanțelor din țară și a avocaților în baza metodologiei elaborate de către Prestator și aprobate de către Beneficiar (5 – 19 octombrie 2020);Procesarea chestionarelor de către Prestator prin elaborarea unei baze de date electronice;Elaborarea analizei în baza sondajului, în coordonare cu CRJM (până la 30 octombrie 2020). Datele vor fi prezentate pentru fiecare categorie de intervievați în mod separat (judecători, procurori și avocați);Elaborarea raportului de către Prestator în limba română și prezentarea către Beneficiar într-o formă publicabilă a raportului sondajului (grafice, analize statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate) care va include, de fiecare dată, specificațiile metodologice complete: detalii complete privind eșantionarea, analiza datelor. Raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării;Prezentarea rezultatelor în cadrul unui eveniment public de maxim 3 ore, alături de reprezentanții CRJM (tentativ la sfârșitul lunii noiembrie 2020).Termenele pot fi revizuite de către Beneficiar și Prestator în funcție de evoluția implementării activităților.IV. Livrabile și angajamente:Chestionarul final, în limba română și rusă;Chestionare completate de cel puțin 30% de procurori și judecători din toate instanțele judecătorești și procuraturi, precum și de cel puțin 10% de avocați;Metodologia;Informații privind desfășurarea sondajului, inclusiv informații despre perioada și instituția unde a avut loc întocmirea sondajului, încercările eșuate de a completa răspunsul (chestionare goale și incomplete), rata de drop-out (chestionare începute, dar neterminate);Predarea chestionarelor completate și codate, stocate și sistematizate de către Prestator (pe suport electronic și, după caz, pe suport de hârtie);Baza de date a studiului în document Excel, corectată, etichetată, cuprinzând toți itemii din chestionar, după încheierea culegerii datelor. Întrebările deschise vor fi prezentate împreună cu variante codificate;Raportul de analiză a datelor întocmit în limba română, însoțit de metodologia completă a cercetării (detalii complete privind eșantionarea, analiza datelor), reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebările din chestionar, distribuirea frecvențelor, tabele de contingență, analize statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate. Raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării;Participarea în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor sondajului;V. Criteriile de selecție:Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, independentă și echidistantă. Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 133 privind datele cu caracter personal din 8 iulie 2011;Metodologia de eșantionare;Experiență dovedită în domeniul cercetărilor sociologice și în realizarea de evaluări, sondaje de opinie, realizarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (minim trei ani);Să asigure propria rețea de operatori, care cunosc bine limbile română și rusă;Oferta financiară;Experiența în efectuarea cercetărilor sociologice în domeniul justiției constituie un avantaj.VI. Indicatori de performanță:Numărul și calitatea chestionarelor completate;Respectarea termenelor-limită stabilite;Demonstrarea unei bune colaborări cu membrii echipei CRJM.VII. OfertaOferta trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la data de 20 septembrie 2020, ora 23.59 Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat și anexarea CV-urilor experţilor care vor fi implicaţi în elaborarea chestionarului, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate;Descrierea serviciilor necesare pentru buna desfășurarea a sondajului;Metodologia de eşantionare elaborată, inclusiv descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor, separat pentru sondajul realizat în persoană și electronic;Ofertantul/ Ofertanții vor trebui să facă dovada capacității tehnice de realizare a sondajului. În acest sens, ofertantul/ofertanții vor depune o declarație pe propria răspundere privind capacitatea de realizare a sondajului, cu descrierea reţelei de operatori şi a modulului utilizat pentru instruirea lor;Exemple de cercetări sociologice efectuate de ofertant în ultimii 3 ani (relevante prezentului anunț) și portofoliul de clienți;Două persoane de referință, inclusiv adresa, email și numărul de telefon;Oferta financiară (bugetul detaliat), care va include două sume pentru:efectuarea sondajului în persoană;efectuarea chestionării electronice.Prețurile vor fi indicate în USD, cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.8. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Toate companiile, care vor depune ofertele, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a acestora.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege._______________________________________________________________________[1] Conform Uniunii Avocaților, în Republica Moldova sunt circa 2,000 de avocați cu licența activă. Informația este disponibilă pe http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&l=ro.[2] Numărul exact al judecătorilor și procurorilor chestionați va fi stabilit cu prestatorul la data încheierii contractului de prestări servicii.[3] NOTĂ: în legătură cu situația epidemiologică din țară și evoluția acesteia până la realizarea sondajului, Beneficiarul, de comun acord cu Prestatorul, va decide forma sondajului – în persoană sau chestionarea electronică.[4] În țară sunt 20 instanțe judecătorești (15 judecătorii amplasate în 42 de sedii, patru curți de apel și Curtea Supremă de Justiție). Pentru informații suplimentare a se vedea: https://www.csm.md/ro/sistem-judiciar/lista-judecatorilor/judecatori-in-functie.html sau www.instantejustice.md.[5] În Republica Moldova există 45 de procuraturi (32 de procuraturi raionale, trei procuraturi municipale (Bălţi, Bender şi Chişinău, ultima având și 5 oficii), trei procuraturi de circumscripție (Chișinău, Bălți, Cahul), Procuratura UTA Găgăuzia (în Comrat și trei oficii în Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), Procuratura Anticorupție, Procuratura Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Procuratura Generală, a se vedea la http://procuratura.md/md/adr/). Lista și numărul nominală a procurorilor sunt disponibile la http://www.procuratura.md/md/secpers/.
1 September 2020
Termen extins:pentru solicitare de oferte pentru selectarea unui Administrator de infrastructură ITTermen-limită: 15 septembrie 2020Persoanele fizice / juridice care au depus ofertele în prima rundă rămân în concurs și nu trebuie să depună ofertele în mod repetat.  I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. II. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la persoane juridice și fizice din Republica Moldova pentru selectarea unei persoane responsabile de buna funcționare a reţelelor locale, servere, dispozitive de rețea, calculatoare şi controlul lor pentru asigurarea securității informaționale a Asociației. În rezultat, CRJM va selecta și contracta persoana care va propune cel mai bun raport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2020 – septembrie 2022. III. Sarcina tehnică:Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare și a rețelei): Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;Instalarea și configurarea de software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;Suport IT HELP- DESK online, la distanță și telefonic;Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;Eliminarea și corectarea problemelor depistate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, după caz.IV. Criteriile de selecție:Experiența relevantă a persoanei (minim 3 ani) și portofoliul de clienți;Termene optime de executare a lucrărilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj);Oferta financiară;Reputația și imaginea persoanei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, MD-2001, str. A. Șciusev 33) până la data de 15 septembrie 2020.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat pentru persoana juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea lucrărilor și anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat pentru persoana fizică;Oferta financiară cu indicarea prețului per oră, în dolari SUA:Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele juridice vor indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.Persoanele fizice vor indica prețul NET/oră.Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți;Referinţe de la 2 persoane cu care s-a colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate;Termenele de executare a lucrărilor. Disponibilitatea de a se deplasa la biroul Beneficiarului;În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul/a se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Toți/toate ofertanții/tele, care vor depune ofertele, vor fi anunțați/te despre decizia cu privire la ofertantul/a selectat/ă după finalizarea procesului de selectare a acestora.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele juridice / fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
21 August 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, fondată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.II. Obiectul achiziției:CRJM (în continuare - Beneficiar) solicită oferte de la companii sociologice din Republica Moldova pentru realizarea unui sondaj sociologic în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la reforma în sectorul justiției și lupta împotriva corupției. În cadrul sondajului vor fi formulate întrebări care vor viza implementarea politicilor publice sau inițiativelor în domenii de interes strategic, principalele provocări pentru adecvata înțelegere a acțiunilor adoptate și respectiv a măsurilor care pot fi adoptate pentru îmbunătățirea acestora.Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova”, implementat de către CRJM cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.III. Sarcinile Prestatorului: Compania sociologică (în continuare - Prestator) urmează să efectueze un sondaj sociologic la nivel național în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților.Sondajul urmează să fie efectuat prin interviu direct sau chestionare electronică[1], în cazul persistării situației epidemiologice, de către operator cu judecători (din cadrul judecătoriilor, curților de apel și Curtea Supremă de Justiție)[2], procurori (din cadrul procuraturilor teritoriale, specializate și Procuraturii Generale)[3], precum și avocați (din cadrul barourilor) [4]. La moment sunt circa 480 de judecători și 690 de procurori în funcție (inclusiv detașați și suspendați)[5]. Prestatorul va propune metodologia pentru un eșantion stratificat reprezentativ de cel puțin 30% din judecători și procurori. Pentru avocați, Prestatorul va propune metodologia de colectare a datelor pentru un eșantion stratificat reprezentativ de minim 10% din avocați. CRJM va întreprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului operatorilor în instanțele de judecată și procuraturi.Prestatorul va realiza sondajul sociologic, este autorul sondajului și interpretării datelor. Prestatorul va prezenta împreună cu CRJM rezultatele sondajului, în cadrul unui eveniment public. Toate chestionarele completate vor fi codate, stocate, sistematizate și analizate de către prestator și predate beneficiarului pe suport electronic și, după caz, pe suport de hârtie. Toate datele vor fi dezagregate după nivelul instanțelor, procuraturilor și, respectiv, barourilor, precum și vechimea în muncă a persoanelor chestionate.Compania sociologică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, pentru perioada septembrie – decembrie 2020. Sondajul și analiza datelor urmează a fi efectuate conform următorului plan calendaristic:CRJM elaborează proiectul chestionarelor în limba română și le prezintă Prestatorului pentru comentarii (în termen de 5 zile de la data confirmării învingătorului concursului, dar nu mai târziu de 20 septembrie 2020);Prestatorul prezintă propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de chestionar (în termen de 5 zile de la data primirii chestionarelor de la CRJM, dar nu mai târziu de 25 septembrie 2020);Prestatorul prezintă, iar CRJM confirmă eșantionul, metodologia și calendarul pentru efectuarea și analiza sondajului (25 septembrie 2020);Definitivarea traducerii în limba rusă a chestionarului de către Beneficiar;Imprimarea chestionarelor de către Prestator în limba română și rusă (30 septembrie 2020);Instruirea operatorilor de către Prestator (30 septembrie 2020);Culegerea datelor prin administrarea chestionarului direct sau electronic judecătorilor, procurorilor din cadrul instanțelor din țară și a avocaților în baza metodologiei elaborate de către Prestator și aprobate de către Beneficiar (1 – 14 octombrie 2020);Procesarea chestionarelor de către Prestator prin elaborarea unei baze de date electronice;Elaborarea analizei în baza sondajului, în coordonare cu CRJM (până la 25 octombrie 2020). Datele vor fi prezentate pentru fiecare categorie de intervievați în mod separat (judecători, procurori și avocați);Elaborarea raportului de către Prestator în limba română și prezentarea către Beneficiar într-o formă publicabilă a raportului sondajului (grafice, analize statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate) care va include, de fiecare dată, specificațiile metodologice complete: detalii complete privind eșantionarea, analiza datelor. Raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării;Prezentarea rezultatelor în cadrul unui eveniment public de maxim 3 ore, alături de reprezentanții CRJM (tentativ la sfârșitul lunii noiembrie 2020).Termenele pot fi revizuite de către Beneficiar și Prestator în funcție de evoluția implementării activităților.IV. Livrabile și angajamente:Chestionarul final, în limba română și rusă;Chestionare completate de cel puțin 30% de procurori și judecători din toate instanțele judecătorești și procuraturi, precum și de cel puțin 10% de avocați;Metodologia;Informații privind desfășurarea sondajului, inclusiv informații despre perioada și instituția unde a avut loc întocmirea sondajului, încercările eșuate de a completa răspunsul (chestionare goale și incomplete), rata de drop-out (chestionare începute, dar neterminate);Predarea chestionarelor completate și codate, stocate și sistematizate de către Prestator (pe suport electronic și, după caz, pe suport de hârtie);Baza de date a studiului în document Excel, corectată, etichetată, cuprinzând toți itemii din chestionar, după încheierea culegerii datelor. Întrebările deschise vor fi prezentate împreună cu variante codificate;Raportul de analiză a datelor întocmit în limba română, însoțit de metodologia completă a cercetării (detalii complete privind eșantionarea, analiza datelor), reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebările din chestionar, distribuirea frecvențelor, tabele de contingență, analize statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate. Raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării;Participarea în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor sondajului;V. Criteriile de selecție:Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, independentă și echidistantă. Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 133 privind datele cu caracter personal din 8 iulie 2011;Metodologia de eșantionare;Experiență dovedită în domeniul cercetărilor sociologice și în realizarea de evaluări, sondaje de opinie, realizarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (minim trei ani);Să asigure propria rețea de operatori, care cunosc bine limbile română și rusă;Oferta financiară;Experiența în efectuarea cercetărilor sociologice în domeniul justiției constituie un avantaj.VI. Indicatori de performanță:Numărul și calitatea chestionarelor completate;Respectarea termenelor-limită stabilite;Demonstrarea unei bune colaborări cu membrii echipei CRJM.VII. OfertaOferta trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la data de 11 septembrie 2020, ora 23.59. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat și anexarea CV-urilor experţilor care vor fi implicaţi în elaborarea chestionarului, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate;Descrierea serviciilor necesare pentru buna desfășurarea a sondajului;Metodologia de eşantionare elaborată, inclusiv descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor, separat pentru sondajul realizat în persoană și electronic;Ofertantul/ Ofertanții vor trebui să facă dovada capacității tehnice de realizare a sondajului. În acest sens, ofertantul/ofertanții vor depune o declarație pe propria răspundere privind capacitatea de realizare a sondajului, cu descrierea reţelei de operatori şi a modulului utilizat pentru instruirea lor;Exemple de cercetări sociologice efectuate de ofertant în ultimii 3 ani (relevante prezentului anunț) și portofoliul de clienți;Două persoane de referință, inclusiv adresa, email și numărul de telefon;Oferta financiară (bugetul detaliat), care va include două sume pentru:efectuarea sondajului în persoană;efectuarea chestionării electronice.Prețurile vor fi indicate în USD, cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertăToate companiile, care vor depune ofertele, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a acestora.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.[1] NOTĂ: în legătură cu situația epidemiologică din țară și evoluția acesteia până la realizarea sondajului, Beneficiarul, de comun acord cu Prestatorul, va decide forma sondajului – în persoană sau chestionarea electronică.[2] În țară sunt 20 instanțe judecătorești (15 judecătorii amplasate în 42 de sedii, patru curți de apel și Curtea Supremă de Justiție). Pentru informații suplimentare a se vedea: https://www.csm.md/ro/sistem-judiciar/lista-judecatorilor/judecatori-in-functie.html sau www.instantejustice.md.[3] În Republica Moldova există 45 de procuraturi (32 de procuraturi raionale, trei procuraturi municipale (Bălţi, Bender şi Chişinău, ultima având și 5 oficii), trei procuraturi de circumscripție (Chișinău, Bălți, Cahul), Procuratura UTA Găgăuzia (în Comrat și trei oficii în Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), Procuratura Anticorupție, Procuratura Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Procuratura Generală, a se vedea la http://procuratura.md/md/adr/). Lista și numărul nominală a procurorilor sunt disponibile la http://www.procuratura.md/md/secpers/.[4] Conform Uniunii Avocaților, în Republica Moldova sunt circa 2,000 de avocați cu licența activă. Informația este disponibilă pe http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&l=ro.[5] Numărul exact al judecătorilor și procurorilor chestionați va fi stabilit cu prestatorul la data încheierii contractului de prestări servicii. 
17 August 2020
I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. II. Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la persoane juridice și fizice din Republica Moldova pentru selectarea unei persoane responsabile de buna funcționare a reţelelor locale, servere, dispozitive de rețea, calculatoare şi controlul lor pentru asigurarea securității informaționale a Asociației. În rezultat, CRJM va selecta și contracta persoana care va propune cel mai bun raport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2020 – septembrie 2022.III. Sarcina tehnică:Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare și a rețelei): Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;Instalarea și configurarea de software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;Suport IT HELP- DESK online, la distanță și telefonic;Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;Eliminarea și corectarea problemelor depistate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, după caz.IV. Criteriile de selecție:Experiența relevantă a persoanei (minim 3 ani) și portofoliul de clienți;Termene optime de executare a lucrărilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj);Oferta financiară;Reputația și imaginea persoanei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, MD-2001, str. A. Șciusev 33) până la data de 31 august 2020.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat pentru persoana juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea lucrărilor și anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat pentru persoana fizică;Oferta financiară cu indicarea prețului per oră, în dolari SUA:Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele juridice vor indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.Persoanele fizice vor indica prețul NET/oră.Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți;Referinţe de la 2 persoane cu care s-a colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate;Termenele de executare a lucrărilor. Disponibilitatea de a se deplasa la biroul Beneficiarului;În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul/a se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Toți/toate ofertanții/tele, care vor depune ofertele, vor fi anunțați/te despre decizia cu privire la ofertantul/a selectat/ă după finalizarea procesului de selectare a acestora.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele juridice / fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
12 August 2020
Termen extins:pentru solicitare de oferte pentru achiziția serviciilor de închiriere săli de conferințe / servicii de cazare și servicii de catering în mun. Chișinău și proximitatea luiTermen-limită: 26 august 2020Companiile care au depus ofertele în prima rundă rămân în concurs și nu trebuie să depună ofertele în mod repetat.  I. Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.   II. Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM organizează diverse evenimente (aproximativ 20 de evenimente pe an), inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. Astfel, CRJM și-a propus încheierea unui contract pe termen de doi ani (septembrie 2020 – septembrie 2022) cu prestatori de servicii de închiriere săli de conferințe, servicii de cazare și catering, perioadă în care, la necesitate, se va apela la serviciile acestora la prețurile indicate în oferta expediată.Toate serviciile vor fi prestate în conformitate cu normele impuse pentru respectarea restricțiilor în contextul pandemiei de COVID-19. III. Criteriile de selecție:a) Cerințe pentru sala prevăzută pentru desfășurarea evenimentelor:1. Locație potrivită pentru grupuri mici și medii de persoane, formatul de mese rotunde, lansări de studii, seminare, ateliere de lucru:pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 20-35 de persoane (capacitatea sălii 50+ persoane);cu amplasare centrală, proximitate față de centrul orașului și/sau oficiul CRJM;cu servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea contractării serviciilor de catering;cu sau fără facilități de cazare.2. Locație potrivită pentru grupuri mari de persoane, formatul de conferințe și forumuri:pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 50 de persoane (capacitatea sălii 100+ persoane);sală bine iluminată de tip open space;posibilitatea instalării ecranelor suplimentare, la cerere și în cantitatea solicitată de către CRJM;existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a panelelor va constitui un avantaj;design interior modern/high-tech va constitui un avantaj.3. Locație potrivită pentru programe indoor (în încăpere) și outdoor (în aer liber), cu o durată mai mare de 1 zi, pentru formatul de școala de iarnă/vară, staff-retreat:amplasare în extravilanul orașului, maximum 50 de km de la Chișinău;sală de conferință pentru acomodarea aproximativ 15-25 de persoane (capacitatea sălii 30+ persoane);existența spațiilor outdoor potrivite pentru activități de team-building;existența spațiilor verzi, atât în curte, cât și în împrejurimi pentru trasee outdoor cu echipa;servicii de alimentație incluse, mâncare gătită pe loc cu ingrediente locale;facilități de cazare incluse pentru 15-25 de persoane.Toate locațiile menționate mai sus vor respecta următoarele condiții:sală propusă cu condiții adecvate și un spațiu corespunzător numărului indicat de participanți;echipament necesar: echipament pentru traducere sincronă, proiector, ecran (mare sau, după caz, și mare și mici), boxe, microfoane;servicii de alimentație, la cerere: prânz, pauze de cafea, fourchette;conexiune la Internet (vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet în cadrul complexului hotelier); viteza de acces (download/upload), existența sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.);locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj).b) Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:cazare (camere single și duble cu paturi separate) pentru numărul indicat de participanți;condiții adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în funcție de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), TV, frigider etc.;oferirea serviciilor de taxi și întâlnirea oaspeților de la/ la aeroport.c) Cerințe pentru serviciile de cateringMeniu divers (pauze de cafea, fourchette, prânz etc.)Servicii logistice completeTransportarea bucatelor în condiții corespunzătoare (ambalaj, temperatură etc.)          d) Oferta financiară (preț competitiv cu respectarea raportului preț-calitate); e) Accesibilitatea locației pentru persoane cu dizabilități (rampă, grup sanitar adaptat) va constitui un avantaj, în procesul de selectare a companiilor pentru evenimente care necesită aceste facilități;f) Posibilitatea oferirii produselor, bunurilor și serviciilor cu impact negativ redus asupra mediului;g) Experiența ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea portofoliului de clienți; h) Reputația și imaginea companiei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).  IMPORTANT :Conform politicii de mediu implementată de către CRJM, furnizorii sunt informați despre necesitatea organizării evenimentelor în conformitate cu principiile verzi:Servirea pauzelor de cafea va include tacâmuri din materiale reutilizabile, de tip: sticlă, ceramică, inox, lemn, etc.La oferirea prețurilor pentru apă se va propune opțiunea: apă îmbuteliată în recipient de sticlă.La oferirea meniurilor pentru prânz și cină se va ține cont de utilizarea în componența acestora de produse alimentare de producere locală și cele de sezon.Sala în care se vor servi pauzele de cafea, prânzurile și cinele trebuie să fie dotate cu opțiuni de colectare separată a deșeurilor pentru reciclarea lor ulterioară. Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă, și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 26 august 2020.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);Oferta financiară completată după modelul atașat la prezenta solicitare (https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/08/Formular-servicii-costuri.xlsx) . Prețurile vor fi indicate în dolari SUA și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu scutire de TVA cu drept de deducere, în cazul prezentării pachetului de documente justificative.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și fără consimțământul Asociației; Experiența companiei ofertante în ultimii 3 ani și portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.Companiile ofertante pot să depună oferte pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite servicii, sau doar pentru anumite săli potrivite pentru un anumit format al evenimentului.Toate companiile participante în concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la companiile selectate după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
28 July 2020
Prezentare generală:Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.    Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM organizează diverse evenimente (aproximativ 20 de evenimente pe an), inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. Astfel, CRJM și-a propus încheierea unui contract pe termen de doi ani (septembrie 2020 – septembrie 2022) cu prestatori de servicii de închiriere săli de conferințe, servicii de cazare și catering, perioadă în care, la necesitate, se va apela la serviciile acestora la prețurile indicate în oferta expediată.Toate serviciile vor fi prestate în conformitate cu normele impuse pentru respectarea restricțiilor în contextul pandemiei de COVID-19.  Criteriile de selecție:a) Cerințe pentru sala prevăzută pentru desfășurarea evenimentelor:1. Locație potrivită pentru grupuri mici și medii de persoane, formatul de mese rotunde, lansări de studii, seminare, ateliere de lucru:- pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 20-35 de persoane (capacitatea sălii 50+ persoane)- cu amplasare centrală, proximitate față de centrul orașului și/sau oficiul CRJM- cu servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea contractării serviciilor de catering- cu sau fără facilități de cazare2. Locație potrivită pentru grupuri mari de persoane, formatul de conferințe și forumuri:- pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 50 de persoane (capacitatea sălii 100+ persoane)- sală bine iluminată de tip open space- posibilitatea instalării ecranelor suplimentare, la cerere și în cantitatea solicitată de către CRJM- existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a panelelor va constitui un avantaj- design interior modern/high-tech va constitui un avantaj3. Locație potrivită pentru programe indoor (în încăpere) și outdoor (în aer liber), cu o durată mai mare de 1 zi, pentru formatul de școala de iarnă/vară, staff-retreat:- amplasare în extravilanul orașului, maximum 50 de km de la Chișinău- sală de conferință pentru acomodarea aproximativ 15-25 de persoane (capacitatea sălii 30+ persoane)- existența spațiilor outdoor potrivite pentru activități de team-building- existența spațiilor verzi, atât în curte, cât și în împrejurimi pentru trasee outdoor cu echipa- servicii de alimentație incluse, mâncare gătită pe loc cu ingrediente locale- facilități de cazare incluse pentru 15-25 de persoane Toate locațiile menționate mai sus vor respecta următoarele condiții:- sală propusă cu condiții adecvate și un spațiu corespunzător numărului indicat de participanți;- echipament necesar: echipament pentru traducere sincronă, proiector, ecran (mare sau, după caz, și mare și mici), boxe, microfoane;- servicii de alimentație, la cerere: prânz, pauze de cafea, fourchette;- conexiune la Internet (vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet în cadrul complexului hotelier); viteza de acces (download/upload), existența sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.);- locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj). b) Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:- cazare (camere single și duble cu paturi separate) pentru numărul indicat de participanți;- condiții adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în funcție de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), TV, frigider etc.;- oferirea serviciilor de taxi și întâlnirea oaspeților de la/ la aeroport. c) Cerințe pentru serviciile de catering- Meniu divers (pauze de cafea, fourchette, prânz etc.)- Servicii logistice complete- Transportarea bucatelor în condiții corespunzătoare (ambalaj, temperatură etc.)             d) Oferta financiară (preț competitiv cu respectarea raportului preț-calitate); e) Accesibilitatea locației pentru persoane cu dizabilități (rampă, grup sanitar adaptat) va constitui un avantaj, în procesul de selectare a companiilor pentru evenimente care necesită aceste facilități;f) Posibilitatea oferirii produselor, bunurilor și serviciilor cu impact negativ redus asupra mediului;g) Experiența ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea portofoliului de clienți; h) Reputația și imaginea companiei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).   IMPORTANT:Conform politicii de mediu implementată de către CRJM, furnizorii sunt informați despre necesitatea organizării evenimentelor în conformitate cu principiile verzi:Servirea pauzelor de cafea va include tacâmuri din materiale reutilizabile, de tip: sticlă, ceramică, inox, lemn, etc.La oferirea prețurilor pentru apă se va propune opțiunea: apă îmbuteliată în recipient de sticlă.La oferirea meniurilor pentru prânz și cină se va ține cont de utilizarea în componența acestora de produse alimentare de producere locală și cele de sezon.Sala în care se vor servi pauzele de cafea, prânzurile și cinele trebuie să fie dotate cu opțiuni de colectare separată a deșeurilor pentru reciclarea lor ulterioară. Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă, și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 11 august 2020. Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);Oferta financiară completată după modelul atașat la prezenta solicitare. Prețurile vor fi indicate în dolari SUA și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu scutire de TVA cu drept de deducere, în cazul prezentării pachetului de documente justificative. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și fără consimțământul Asociației; Experiența companiei ofertante în ultimii 3 ani și portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă. Companiile ofertante pot să depună oferte pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite servicii, sau doar pentru anumite săli potrivite pentru un anumit format al evenimentului.Toate companiile participante în concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la companiile selectate după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org. CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
4 June 2020
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) dorește să contribuie la o mai bună aplicare de către actorii justiției a standardelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Aceasta poate avea loc inter alia prin fortificarea cunoștințelor specialiștilor/specialistelor în domeniul CEDO. În acest scop, CRJM organizează seminarul „Dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 CEDO” pentru avocații/avocatele și avocații stagiari/avocatele stagiare din Republica Moldova. Seminarul va include exerciții teoretice și practice privind aplicarea CEDO. Accentul va fi pus pe problemele practice răspândite în Moldova.Seminarul va avea loc în municipiul Chișinău, perioada orientativă a desfășurării seminarului fiind ultima decadă a lunii iulie-începutul lunii august 2020 (data stabilită preliminar este 24-25 iulie 2020). Limba de lucru este româna.Formatori în cadrul seminarului vor fi Dragoș CUCEREANU, jurist permanent din cadrul Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului și avocatul Vladislav GRIBINCEA.Vor fi selectați cel mult 25 de avocați/avocate sau avocați stagiari/avocate stagiare care au cunoștințe în domeniul CEDO (seminarul va fi la nivel intermediar/avansat). Prioritate va fi acordată:avocaților specializați/avocatelor specializate în reprezentare judiciară;candidaților/candidatelor care nu au participat anterior la seminare similare organizate de CRJM;candidaților din regiuni și femeilor.Cheltuielile de cazare pentru avocații/avocatele din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții/toate participantele pe durata seminarului, vor fi acoperite de CRJM. Cheltuielile de transport vor fi acoperite de către participanți/participante.Avocații/avocatele și avocații stagiari/avocatele stagiare care doresc să participe la seminar vor expedia CV-ul și scrisoarea de motivare, în limba română sau engleză, prin e-mail la: mihaela.cibotaru@crjm.org,  până la 19 iunie 2020, ora 22.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi analizate.Prin depunerea dosarelor de participare, candidații/candidatele își dau consimțământul pentru procesarea și stocarea datelor cu caracter personal ale acestora de către CRJM, precum și pentru participarea obligatorie pe întreaga perioadă a seminarului.  În caz de neparticipare, generală sau în parte, aceștia/acestea se angajează să ramburseze CRJM costurile pentru instruirea sa.Seminarul va fi organizat, ținând cont de regulile sanitar-epidemiologice. Pentru minimizarea probabilității de răspândire sau infectare cu COVID-19, pe durata seminarelor:Spațiul va fi amenajat astfel încât să fie asigurată respectarea distanței sociale dintre participanți/participante și evitată aglomerația;Toate suprafețele din sală vor fi dezinfectate;În sală vor fi dezinfectanți pentru mâini. Participanții/participantele vor fi încurajați/încurajate să poarte măști pe durata seminarelor.Pentru mai multe informații, nu ezitați sa ne contactați la e-mailul indicat mai sus.Experiența participanților/participantelor seminarelor anterioare, poate fi vizualizată aici: seminar CEDO 2014, seminar CEDO 2016, seminar CEDO 2017,  seminar CEDO 2018, seminar CEDO 2019.Evenimentul este desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM și posibil datorită  ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 
1 2 3 »»