Advocacy
(Ro) APEL PUBLIC privind respectarea transparenței decizionale și a caracterului incluziv la adoptarea proiectului de lege privind organizațiile necomerciale
2020/04/30
PUBLIC CALL for ensuring transparency and inclusiveness in the process of adoption of the draft law on nonprofit organizations
2020/04/30
(Ro) APEL PUBLIC privind asigurarea procesului de învățământ pe timp de pandemie COVID-19
2020/04/14
(Ro) APEL PUBLIC – Influențarea Curții Constituționale și acceptarea influențării de către judecătorii ei este inadmisibilă
2020/04/13
PUBLIC CALL – Influences on the Constitutional Court and judges’ acceptance of such influences are inadmissible
2020/04/13
(Ro) APEL privind gestionarea situației de urgență Covid-19 în mun. Chișinău
2020/04/09
(Ro) Opinie cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova în fața Curții Europene)
2020/04/08
(Ro) OPINIA Organizațiilor semnatare privind caracterul disproporționat în raport cu scopul legitim urmărit al criteriului numeric de 4000 de persoane și cerința reprezentativității teritoriale de minim 120 de membri în cel puțin jumătate UAT de nivelul al II din Republica Moldova, pentru partidul în curs de înregistrare
2020/04/02
Public call of CSOs that the principles of transparency and efficiency in the use of public money to be respected during the pandemic COVID-19
2020/04/01
(Ro) (RU) Открытое обращение о соблюдении принципов прозрачности и эффективности в использовании общественных денег в условиях пандемии и прогнозируемых последствий COVID-19
2020/04/01
(Ro) Apel public privind respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19
2020/04/01
Opinion on the proportionality and legality of the measures taken by the Government during the state of emergency
2020/03/30
«« 2 3 4 »»