Advocacy
(Ro) OPINIA Organizațiilor semnatare privind caracterul disproporționat în raport cu scopul legitim urmărit al criteriului numeric de 4000 de persoane și cerința reprezentativității teritoriale de minim 120 de membri în cel puțin jumătate UAT de nivelul al II din Republica Moldova, pentru partidul în curs de înregistrare
2020/04/02
Public call of CSOs that the principles of transparency and efficiency in the use of public money to be respected during the pandemic COVID-19
2020/04/01
(Ro) (RU) Открытое обращение о соблюдении принципов прозрачности и эффективности в использовании общественных денег в условиях пандемии и прогнозируемых последствий COVID-19
2020/04/01
(Ro) Apel public privind respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19
2020/04/01
Opinion on the proportionality and legality of the measures taken by the Government during the state of emergency
2020/03/30
(Ro) Opinie privind caracterul proporțional și legalitatea măsurilor întreprinse de Guvern pe perioada stării de urgență
2020/03/30
PUBLIC CALL regarding the disposition issued by the president of the Audiovisual Council
2020/03/26
(Ro) APEL PUBLIC privind dispoziția emisă de președintele Consiliului Audiovizualului
2020/03/26
Opinion on the organisation of the selection process for the appointment of 4 members of the SCM from the side of law professors
2020/03/11
(Ro) Opinie privind modul de organizare a concursului pentru numirea a 4 membri CSM din rândul profesorilor de drept titulari
2020/03/11
Joint Declaration of the members of the EU-Moldova Civil Society Platform on the implementation of the Association Agreement
2020/03/09
(Ro) Declarație comună a membrilor Platformei Societății Civile UE-Moldova privind punerea în aplicare a Acordului de asociere
2020/03/09
1 2 3 »»