Justice
(Ro) Eficiența mecanismului de reparare de către stat a prejudiciului cauzat prin examinarea prea lungă a cauzelor sau neexecutarea hotărârilor judecătorești (octombrie 2017- martie 2020)
2020/10/15
(Ro) Răspunderea disciplinară a judecătorilor în Republica Moldova – evaluarea legislaţiei şi a practicilor
2020/07/10
(Ro) Resetarea sistemului de selecţie și promovare a judecătorilor
2020/05/31
Resetting the system of selection and promotion of judges
2020/05/31
(Ro) Sistemul de drept pe perioada stării de urgență
2020/04/02
(Ro) „Transparenţa justiţiei versus datele cu caracter personal” – O analiză a modului de publicare a hotărârilor judecătorești în Republica Moldova
2020/01/25
“Transparency of the Judiciary versus Data Protection” – An Analysis on the Publication of Court Decisions in the Republic of Moldova
2020/01/25
(Ro) Exproprierea dobânditorilor de bună-credință – este oare uniformă practica judecătorească?
2020/01/16
Expropriation from good-faith purchasers: is the judicial practice uniform?
2020/01/16
(Ro) Selecția și promovarea judecătorilor în Republica Moldova iunie 2017 – decembrie 2018
2019/12/09
The Selection and Promotion of Judges in the Republic of Moldova June 2017 – December 2018
2019/12/09
Analiza dimensiunii de gen în sectorul justiției în Republica Moldova
2019/10/22
1 2 3 »»