Justice
Promovarea procurorilor: de la legalitate la realitate (1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021)
2021/09/16
Sondaj: Percepţia judecătorilor, procurorilor și avocaţilor privind reforma în justiţie și combaterea corupţiei
2020/12/16
Survey: Perception of judges, prosecutors and lawyers on justice reform and fight against corruption
2020/12/16
Sumarul discuțiilor din cadrul Forumului din 2020 privind justiția și anticorupția
2020/11/24
Summary of discussions of the Forum from 2020 on Justice and Anticorruption
2020/11/24
Instanța anticorupție – este oare aceasta necesară în Republica Moldova?
2020/10/28
The Anticorruption Court: does the Republic of Moldova really need it?
2020/10/28
Eficiența mecanismului de reparare de către stat a prejudiciului cauzat prin examinarea prea lungă a cauzelor sau neexecutarea hotărârilor judecătorești (octombrie 2017- martie 2020)
2020/10/15
The efficiency of the mechanism for compensation by the state of the damage caused by protracted proceedings or non-enforcement of judgments
2020/10/15
Răspunderea disciplinară a judecătorilor în Republica Moldova – evaluarea legislaţiei şi a practicilor
2020/07/10
The disciplinary liability of judges in the Republic of Moldova – an evaluation of laws and practices
2020/07/10
Resetarea sistemului de selecţie și promovare a judecătorilor
2020/05/31
1 2 3 »»