Publications
(Ro) Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova
2019/03/13
”Only an Empty Shell”.The Undelivered Promise of an Independent Judiciary in Moldova
2019/03/13
(Ro) Percepția avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova
2019/02/28
Perception of lawyers on efficiency and responsibility of the justice in Republic of Moldova
2019/02/28
(Ro) Încrederea în justiția din Republica Moldova 2001-2018. Evoluții și determinante
2019/02/12
(Ro) Confidence in the Justice System of the Republic of Moldova in 2001-2018. Trends and Detreminants
2019/02/12
(Ro) Доверие к системе правосудия Республики Молдова в 2001-2018 гг
2019/02/12
(Ro) Promovarea procurorilor – de la lege la realitate (2017-2018)
2019/01/27
(Ro) Cauzele cu privire la integritate – este oare uniformă practica instanţelor judecătorești?
2019/01/25
Case-law on integrity issues – is the practice of courts uniform?
2019/01/25
(Ro) Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2018
2019/01/24
Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2018
2019/01/24
(Ro) (Ru) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человекав 2018 году
2019/01/24
(Ro) Procuratura anticorupție ar trebui să investigheze doar corupția mare
2019/01/15
The Anti-Corruption Prosecution office should investigate only high-level corruption
2019/01/15
(Ro) Cum facem procesul decizional în Parlamentul Republicii Moldova mai transparent?
2018/10/30
How can we make the decision-making process in the parliament of the Republic of Moldova more transparent?
2018/10/30
COMMUNICATION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on CORSACOV v. MOLDOVA group of cases
2018/10/23
(Ro) Analiza Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova
2018/09/18
Analysis of the Strategy for the recovery of funds defrauded from the banking system of the Republic of Moldova
2018/09/18
(Ro) Recomandări pentru participanții la proteste
2018/08/23
(Ro) (RU) Рекомендации для участников протестов
2018/08/23
One Year of Implementation of the 2% Mechanism in Moldova
2018/07/23
(Ro) Год спустя после внедрения механизма 2%
2018/07/18
(Ro) Un an de la implementarea mecanismului 2%
2018/07/11
1 2 3 »»