Advocacy
(Ro) Opinie juridică la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate
2019/08/24
(Ro) Declarația societății civile din Republica Moldova cu referire la Legea Deșeurilor
2019/08/24
(Ro) Declarație privind numirea netransparentă a doi judecători constituționali de către Parlament
2019/08/16
(Ro) Notă de poziție asupra inițiativei de lichidare a Consiliul pentru prevenirea torturii și transmiterea către Avocatul Poporului a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii
2019/08/15
(Ro) Opinie juridică în privința inițiativei de abrogare a art. 307 din Codul penal
2019/08/13
(Ro) Opinie juridică asupra proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020
2019/08/12
WHITE BOOK OF GOOD GOVERNANCE: Policy priorities for the next 12 months for the Government of the Republic of Moldova
2019/07/25
Appeal to the Superior Council of Magistracy for the selection of two competent and righteous constitutional judges
2019/07/25
(Ro) CARTEA ALBĂ A BUNEI GUVERNĂRI: Priorități de politici pentru următoarele 12 luni pentru Guvernul Republicii Moldova
2019/07/19
(Ro) APEL către Consiliul Superior al Magistraturii pentru selectarea a doi judecători constituționali integri și competenți
2019/07/15
Public Appeal addressed to Constitutional Court Judges demanding their resignation without delay
2019/06/25
(Ro) Apel public către judecătorii constituționali să-și prezinte neîntârziat demisia
2019/06/25
1 2 3 »»