Advocacy
PRELIMINARY OPINION on the draft Justice Sector Independence and Integrity Strategy 2020-2023
2020/05/20
(Ro) OPINIE PRELIMINARĂ cu privire la proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2020-2023
2020/05/19
(Ro) APEL cu privire la implementarea măsurilor urgente și suplimentare pentru sistemul penitenciar în vederea prevenirea răspândirii virusului COVID-19
2020/05/15
PUBLIC STATEMENT: Politicians must halt intimidation of judges
2020/05/08
(Ro) DECLARAȚIE: Politicienii trebuie să înceteze intimidarea judecătorilor
2020/05/04
(Ro) APEL PUBLIC privind respectarea transparenței decizionale și a caracterului incluziv la adoptarea proiectului de lege privind organizațiile necomerciale
2020/04/30
PUBLIC CALL for ensuring transparency and inclusiveness in the process of adoption of the draft law on nonprofit organizations
2020/04/30
(Ro) APEL PUBLIC privind asigurarea procesului de învățământ pe timp de pandemie COVID-19
2020/04/14
(Ro) APEL PUBLIC – Influențarea Curții Constituționale și acceptarea influențării de către judecătorii ei este inadmisibilă
2020/04/13
PUBLIC CALL – Influences on the Constitutional Court and judges’ acceptance of such influences are inadmissible
2020/04/13
(Ro) APEL privind gestionarea situației de urgență Covid-19 în mun. Chișinău
2020/04/09
(Ro) Opinie cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova în fața Curții Europene)
2020/04/08
1 2 3 »»