Human Rights
(Ro) Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 22 noiembrie 2017)
2017/12/01
Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017)
2017/12/01
(Ro) (RU) Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (5 июля – 22 ноября 2017 года)
2017/12/01
(Ro) Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements
2017/09/07
INFOGRAFIC// Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – 2016
2017/02/27
INFOGRAFIC//Cum se depersonalizează hotărârile judecătorești în alte țări și în tribunalele internaționale?
2017/02/16
Республика Молдова в Европейском суде по правам человека в 2016 году
2017/02/13
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
(Engleză) Opinion on the Draft Law no. 161 on Amendments and Supplements to Certain Legislative Acts (“Big Brother” Law)1
2016/12/30
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 161 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (legea „Big Brother”)
2016/12/02
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Corsacov v. Moldova group of cases (ineffective investigations of ill-treatment)
2016/11/21
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Ciorap v. Moldova group of cases (conditions of detention)
2016/11/08
1 2 3 »»