Vladislav GRIBINCEA

Directorul Programului Justiție

Vladislav deține interimatul funcției de director al Programului Justiție. El a fost preşedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova în perioada 2010-2022. Activează în sectorul non-guvernamental din anul 2002. Experienţa lui ţine, în principal, de reformarea justiţiei şi Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.

Vladislav a fost implicat în calitate de expert în elaborarea Strategiei de Reformare a Sectorului de Justiţie pentru anii 2011-2016, precum şi în reformarea legislaţiei moldoveneşti cu privire la organizarea judecătorească, procedura civilă şi procedura penală. De asemenea, Vladislav a condus grupul de experţi care a elaborat legislaţia privind reformarea procuraturii din Republica Moldova. El a mai fost implicat în elaborarea Legii cu privire la libertatea de exprimare şi a Legii cu privire la Agentul Guvernamental.


Dl Gribincea este membru al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. Începând cu anul 2002, el reprezintă reclamanţii în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi în litigii strategice la nivel naţional. El a compărut în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului  în calitate de reprezentant în multe cauze importante sau de o complexitate deosebită, cum ar fi Ilaşcu şi alţii c. Moldovei şi RusieiIvanţoc şi alţii c. Moldovei şi RusieiGuja c. MoldoveiBoicenco c. MoldoveiManole şi Alţii c. Moldovei, Iordachi ş.a. c. Moldovei, sau Urechean şi Pavlicenco c. Moldovei.


Dl Gribincea a absolvit studiile de licenţă şi masterat la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. În anul 2005, el a absolvit Programul Chevening la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie. Vladislav a instruit judecătorii, procurorii, avocații și studenții la drept în domeniul Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Este autor a numeroase publicaţii în domeniul Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi al independenţei şi eficienţei justiţiei.


Vladislav vorbeşte fluent româna (maternă), engleza şi rusa.