Solicitare: Cu privire la negocierea inclusivă şi transparentă a unui nou acord cu FMI