Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2016