Raportul de activitatea al Procuraturii pentru anul 2015