Raportul anual al Agentului Guvernamental pentru anul 2014