Raport privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2012