Raport privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 1998