Raport privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în 1999