Raport privind activitatea desfăşurată de Procuratura Republicii Moldova în anul 2006