Raport despre exercitarea jurisdicţiei constituţionale în 1997