Raport de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013