Raport Anual privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie în anul 2016