Propuneri de modificare a proiectului de lege cu privire la organizațiile necomerciale