Propuneri de modificare a legislației în domeniul transparenței procesului decizional