Opinie privind lipsa oportunității de lichidare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii