Opinie cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție)