Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (transpunerea Directivei 2006/54)