Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească