Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea Constituției (sistemul judiciar – art. 116, 121, 121, 122 și 123)