Înregistrarea cabinetului avocatului şi a biroului asociat de avocaţi. Îndrumar pentru avocați