Impactul Legii 2% asupra durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile