Hotărâre privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie pe anul 2015