Un spațiu de discuții și dezbateri profesioniste între principalii actori din justiție, politicieni, societatea civilă și partenerii de dezvoltare pentru a identifica direcții fezabile și eficiente de ameliorare a reformelor ce vizează justiția și lupta anticorupție.

Context:

Un sistem judecătoresc independent și existența mecanismelor eficiente de prevenire și combatere a corupției sunt temelia statului de drept, indispensabile pentru dezvoltarea sustenabilă a țării, pentru o democrație funcțională și pentru respectarea și realizarea drepturilor omului. După obținerea independenței în 1991, Republica Moldova a demarat un proces de tranziție către un sistem de guvernare bazat pe democrație și stat de drept.

 

Justiția este percepută de societate ca fiind dependentă de clasa politică, grav afectată de corupție, dar și de integritatea actorilor din sistem și că acționează cu precădere în interes corporativ. Reformarea justiției și combaterea corupției au devenit teme centrale și priorități naționale, mai ales după ce Republica Moldova a devenit statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, care a trasat un șir de condiționalități ce vizează aceste domenii.

Scopul Forumului RJCC
Forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției este gândit ca un spațiu de discuții și dezbateri profesioniste între principalii actori din sectorul justiției, politicieni, societatea civilă și partenerii de dezvoltare în vederea identificării direcțiilor fezabile și eficiente de ameliorare a reformelor anunțate în domeniul justiției și combaterii corupției și reducerea riscurilor aferente acestora.

Partenerii Forumului RJCC, ediția 2023

Agenda preliminară