Executarea hotărârilor CtEDO și supravegherea executării de către Comitetul de Miniștri (Video)