Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova, 1997-2012