Victoria VIRSCHI
Legal Officer
 • +373 22 843 601
 • victoria.virschi@crjm.org
Selected publications
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Organizațiile non-guvernamentale contribuie în mod diferit la dezvoltarea societății: fie prin susținerea persoanelor în etate, fie prin protejarea mediului înconjurător sau prin promovarea drepturilor omului etc. De multe ori, însă, societatea cunoaște prea puține despre activitatea ONG-urilor: cine sunt ele, cu ce se ocupă sau pentru ce cauze militează și acest fapt este caracteristic, în special, organizațiilor mici și mijlocii, care activează la nivel local și regional.

  Situația este similară și pentru sectorul necomercial din Republica Moldova. ONG-urile nu comunică suficient despre ceea ce fac, despre succesele și provocările pe care le înregistrează. De cele mai multe ori, ele preferă ca realizările lor să rămână în umbra reflectoarelor, iar eforturile și reușitele campaniilor desfășurate de ONG-uri ajung să fie cunoscute doar de către beneficiarii săi direcți.  

  Investiția în comunicare nu trebuie trecută cu vederea. Vizibilitatea și procesele constante de comunicare cu publicul aduc cu sine multiple avantaje pentru orice ONG. Organizația devine cunoscută în regiune, ea interacționează mai bine cu publicul său, în timp ce oamenii află despre munca pe care o face organizația etc. 

  În scopul amplificării vizibilității ONG-urilor și îmbunătățirii proceselor de comunicare, CRJM a elaborat un îndrumar care se adresează organizațiilor non-profit din Moldova, în special celor locale și regionale, care nu au în echipă o persoană responsabilă de componenta de comunicare, însă doresc să sporească vizibilitatea organizației și să comunice mai eficient cu publicul său.

  Ghidul descrie instrumentarul pe care ar trebui să-l conțină „trusa de vizibilitate și comunicare” a fiecărui ONG: logo, pagină web, raport anual, buletin informativ etc. și prezintă sfaturi practice despre cum pot organizațiile să-și amplifice vizibilitatea și să-și eficientizeze procesele externe de comunicare.

  Totodată îndrumarul adună la un loc mai multe resurse ale giganților digitali precum Google, Facebook, YouTube care au fost concepute anume pentru a ajuta ONG-urile să-şi transmită mesajele sociale unui public larg.

  Ce-ar trebui să conțină trusa de vizibilitate și comunicare al unui ONG? Cu siguranță, fiecare organizație va decide pentru sine ce unelte sunt mai propice pentru atingerea propriilor obiective, însă setul primar de ustensile ar putea începe cu elementele enumerate în acest ghid:

   Descarcă ghidul aici: Trusa de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri.

  Скачай здесь: Набор для продвижения деятельности и коммуникации НПО 

  Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM, alături de alte 17 organizații non-guvernamentale, au publicat astăzi, 20 martie 2019, un document în care sunt documentate și analizate încercările de deteriorare a mediului de activitate al organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova pe parcursul anului 2018. Documentul a fost denumit generic „Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale”.

  Documentul a fost elaborat în contextul în care un număr din ce în ce mai mare de OSC-uri independente devin ținta numeroaselor acțiuni de discreditare și denigrare. O publicație similară a fost elaborată și în 2017 și viza perioada septembrie 2016 – decembrie 2017.

  Scopul principal al documentului este de a atrage atenția la pericolul atacurilor orchestrate asupra funcționării OSC-urilor și a determina autoritățile publice, instituțiile private și persoanele care susțin respectivele atacuri să se oprească și să permită OSC-urilor să activeze liber. De asemenea, acest document are scopul de a permite OSC-urilor să formuleze o reacție promptă la atacurile lansate împotriva lor. Atacurile în contextul prezentului document reprezintă în special declarații și acțiuni ale politicienilor, îndeosebi a celor aflați la guvernare, articolele și reportaje mass-media sau intervențiile publice care prezintă sectorul non-profit într-o manieră vădit negativă cu scopul discreditării imaginii acestora.

  Informația inclusă în document a fost obținută din resursele mass-media disponibile online și de pe rețelele de socializare, precum și din analiza cantitativă și calitativă a acestora.

  Documentul integral disponibil aici

  Conferința de presă privind lansarea documentului „Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în 2018” poate fi vizualizată mai jos:

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM, alături de alte 17 organizații non-guvernamentale, au publicat astăzi, 20 martie 2019, un document în care sunt documentate și analizate încercările de deteriorare a mediului de activitate al organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova pe parcursul anului 2018. Documentul a fost denumit generic „Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale”.

  Documentul a fost elaborat în contextul în care un număr din ce în ce mai mare de OSC-uri independente devin ținta numeroaselor acțiuni de discreditare și denigrare. O publicație similară a fost elaborată și în 2017 și viza perioada septembrie 2016 – decembrie 2017.

  Scopul principal al documentului este de a atrage atenția la pericolul atacurilor orchestrate asupra funcționării OSC-urilor și a determina autoritățile publice, instituțiile private și persoanele care susțin respectivele atacuri să se oprească și să permită OSC-urilor să activeze liber. De asemenea, acest document are scopul de a permite OSC-urilor să formuleze o reacție promptă la atacurile lansate împotriva lor. Atacurile în contextul prezentului document reprezintă în special declarații și acțiuni ale politicienilor, îndeosebi a celor aflați la guvernare, articolele și reportaje mass-media sau intervențiile publice care prezintă sectorul non-profit într-o manieră vădit negativă cu scopul discreditării imaginii acestora.

  Informația inclusă în document a fost obținută din resursele mass-media disponibile online și de pe rețelele de socializare, precum și din analiza cantitativă și calitativă a acestora.

  Documentul integral disponibil aici

  Conferința de presă privind lansarea documentului „Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în 2018” poate fi vizualizată mai jos:

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Scopul concursului:

  În vederea fortificării capacităților instituționale ale organizației și dezvoltării abilităților de comunicare publică ale membrilor organizației, CRJM solicită oferte de preț pentru selectarea unui consultant/unei consultante sau echipe de consultanți care să livreze: (i) un training de public speaking și dicție pentru echipa CRJM și (ii) servicii de mentorat individual în domeniul public speaking și dicție. Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  (i) un training de public speaking și dicție pentru echipa CRJM

  Training-ul de public speaking și dicție cu o durată  maximă de 16 ore urmează să se desfășoare în perioada aprilie – mai 2019 (în prealabil 17-18 aprilie 2019 sau 8-9 mai 2019). Perioada exactă urmează a fi stabilită de comun acord cu echipa CRJM și consultantul/consultanta/echipa de consultanți selectată. Trainingul va fi unul practic, implicând simulări de conferințe de presă, interviuri, discursuri la microfon etc, care să dezvolte abilitățile de comunicare publică ale echipei.                                                                                           

  În cadrul cursului de instruire este necesar să fie abordate în principal următoarele subiecte/ aspecte:

  • tehnici de elaborare și livrare a unui discurs public convingător și memorabil;
  • managementul emoțiilor
  • exerciții practice pentru îmbunătățirea dicției;
  • tehnici și strategii pentru îmbunătățirea limbajului non-verbal;
  • managementul audienței;
  • strategii de comunicare externă și comunicarea eficientă cu jurnaliștii.

  N.B. Consultantul/consultanta sau echipa de consultanți poate propune și alte subiecte considerate relevante scopului instruirii.  

  (ii) servicii de mentorat individual în domeniul public speaking și dicție.

  Consultantul / consultanta va livra servicii mentorat și improvizație în baza analizei prestațiilor publice ale membrilor echipei CRJM. Consultațiile personale vor avea o durată maximă de 4 ore per angajat/ă, pentru un număr total maxim de 10 persoane.

  Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de CRJM, consultantul / consultanta urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea trainingului și a orelor de mentorat, precum și cerințele specifice pentru logistica evenimentului (spre exemplu, cerințe specifice pentru sala de lucru, rechizitele necesare etc.).

  • Criteriile de selecție:
  • studii superioare în psihologie, comunicare, relații cu publicul, sau alte domenii relevante;
  • experienţa anterioară de elaborare și livrare a training-urilor și/sau orelor de curs pe comunicare publică (minim 3 ani);
  • metodologia de lucru propusă;
  • reputație și integritate personală/ corporativă;
  • oferta financiară.

  Prezentarea ofertelor:

  Ofertele pot fi prezentate de persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 2 aprilie 2019.

   Oferta va include:

  - Copia certificatului de înregistrare / extrasului pentru persoană juridică și CV-ul actualizat al candidatului / candidatei pentru persoană fizică, de rând cu scrisoarea de intenție, care va conţine în mod obligatoriu: (1) Lista training-urilor și/sau orelor de curs livrate în domeniul public speaking și dicție; (2) Numele şi datele de contact ale două persoane de referinţă;

  - Un proiect al planului de curs și mentorat (metodologia) – max. 1 pagină;

  - Oferta financiară cu indicarea prețului per zi pentru training/pregătire, prețului  per oră pentru servicii de mentorat, precum și costul total al serviciilor în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net, iar persoanele juridice vor indica prețul cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Beneficiarul va prezenta ofertantului câștigător documentele confirmative pentru livrări cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  - În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu membrii sau angajații CRJM, candidatul / candidata se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.108 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/nicio candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

  P.S. Doar candidatul/a, persoană fizică, selectat/ă urmează să justifice onorariul solicitat prin completarea unui formular cu indicarea onorariilor solicitate pentru servicii similare de la alți trei contractori, cu anexarea documentelor justificative.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În fiecare an, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, persoanele fizice plătitoare de impozite pot direcționa 2% odată cu depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit, cunoscută anterior și sub numele de Formularul CET15.

  Ca urmare a reformei fiscale din toamna anului 2018 și modificării pragurilor de impozitare salariale, Formularul CET15 a fost înlocuit cu Formularul CET18.

  Ca rezultat, în 2019, persoanele fizice plătitoare de impozite urmează să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat două declarații cu privire la impozitul pe venit:

  Prin urmare, și persoanele fizice plătitoare de impozite  care doresc să direcționeze 2% către o organizație non-guvernamentală sau cult religios din țară, vor trebui să indice codul fiscal al organizației pe care doresc să o susțină (cele 13 cifre)  în ambele declarații: atât în Formularul CET15, cât și în Formularul CET18.

  În Formularul CET15, codul fiscal al organizației beneficiare va fi trecut în secțiunea a șasea (facultativă), în câmpul M2. Câmpul M1 nu va fi completat, va rămâne gol. În Formularul CET18, codul fiscal al organizației beneficiare va fi introdus în secțiunea a cincea (facultativă), în câmpul M1.

  Formularele CET15 și CET18 pot fi obținute:

  • de la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat;
  • de pe pagina web https://servicii.fisc.md/formulare.aspx, cu posibilitatea descărcării și completării lor;
  • de pe pagina web https://servicii.fisc.md/: opțiune valabilă pentru deținătorii semnăturii electronice sau mobile. În acest caz, la accesare, formularul va fi deja pre-completat cu informațiile de care dispune Serviciul Fiscal de Stat.

  Formularele pot fi depuse:

  • personal: la orice odirecție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent unde are viza de domiciliu persoana fizică plătitoare de impozite;
  • prin poștă: caz în care formularele pot fi expediate către oricare oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;
  • online: cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile.

  Reamintim că orice persoană care dorește să redirecționeze 2% trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit, chiar dacă este angajată într-un singur loc de muncă și nu are obligația, potrivit Codului fiscal, de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit.

  Lista beneficiarilor mecanismului 2% pentru anul 2019 poate fi consultată aici.

  Mai multe detalii despre mecanismul 2% vedeți aici.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Scopul concursului:

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze 2 evenimente în afara mun. Chișinău în perioada iunie – iulie 2019, după cum urmează:

  1. un eveniment de planificare de 2 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru cca 10 persoane, pentru perioada 8 - 9 iulie 2019.
  2. o școală de vară de 6 zile, în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu sprijinul financiar al Suediei. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe (preferabil să fie disponibile 2 săli de conferință) necesare organizării evenimentului pentru 25 de persoane, pentru perioada 1 - 6 iulie 2019.

  Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

  Rezultatele așteptate:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

  Criteriile de selecție:

  Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

  • Cerințe față de condițiile de cazare:

  -          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pe timp de vară pentru numărul de persoane indicat în modelul de ofertă financiară atașat la ToR;

  -          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

  • Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

  -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului de participanți indicat la p.II Scopul concursului;

   -         echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;

  -          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;

  -          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;

  -          conexiune la Internet- vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet, existența sau lipsa accesului Wi-Fi;

  -          locuri de parcare.

  •  Oferta financiară
  • Amplasarea locației (preferabil) – în raza de până la:
  • 60 km de la Chișinău pentru evenimentul din 1 – 6 iulie 2019, și
  • 30 km de la Chișinău pentru evenimentul din 8 – 9 iulie 2019                                                                       
  • Reputația și imaginea companiei (în cazul prezentării referințelor)

   Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, datele bancare), inclusiv fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini on-line;
  2. Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
  3. Oferta financiară cu semnătura persoanei responsabile (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL per persoană/ cameră/sală, inclusiv TVA sau cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite  la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

  Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 1 aprilie 2019.

  Ofertanții pot depune oferte pentru servicii de desfășurare a ambelor evenimente indicate la p.II Scopul concursului sau pentru un singur eveniment, în funcție de disponibilitate.

  Oferta/tele câștigătoare va/vor fi desemnată/e în baza celui mai bun raport calitate (cerințe pentru desfășurarea evenimentului)/preț. 

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

   

 • The International Commission of Jurists (ICJ) said today that Moldova remained a significant way from having a functionally independent judiciary, which is an indispensable element in the country’s capacity to deliver justice for its people and institutions.

  The ICJ’s report launched today Only an empty shell”-The undelivered promise of an independent judiciary in Moldova”, sets out a number of specific recommendations for reform which with a view to achieving a fully independent judiciary and effective justice system.

  The report followed its field mission to Moldova in November 2018, which built upon the work of previous missions undertaken in 2004 and in 2012.

  "While many significant legislative reforms have been undertaken, judicial independence is far from being achieved in Moldova", said Massimo Frigo, Senior Legal Adviser for the ICJ Europe and Central Asia Programme, "Reforms are needed in the law, but more than that a change is needed the mindset and working culture of many judges themselves that must protect and promote judicial independence in all of their work".

  The ICJ acknowledged that important progress had been achieved in many areas, including in efforts to secure audio-recordings of all court hearings, the introduction of a system of random allocation of cases, and staff and salary increases for all judges.

  However, the ICJ has concluded that the implementation of the most crucial legal reforms is significantly lagging behind and often lacks political will and conviction.

  A culture of excessive hierarchy in the judiciary and of the judge remained prevalent among judges.

  The ICJ is concerned at reports that the Superior Council of Magistracy (SCM) – a judicial self-governance body - instead of playing its crucial role of defending the independence of the judiciary, institutionally and in respect of individual judges, has become an instrument of pressure on individual judges and a threat to their independence.

  "During our mission, we were presented with witness statements and stories of judges living often in a condition of fear: fear to express their opinions on the situation of the judiciary; and fear of criminal prosecution solely for issuing a decision contrary to the requests of the prosecutor’s office or of other powerful interests", said Massimo Frigo.

  Achieving judicial independence requires a change of attitude towards the judiciary from the executive and other sources of State and private power, but most importantly from the judiciary itself.

  Recommendations

  The ICJ report makes specific recommendations, including:

  • The bodies of governance of the judiciary and any institution in the Republic of Moldova, within the limits of their competence, should do their utmost to strongly and publicly encourage all judges not to fear pursuing their professional responsibilities independently within the boundaries of the rule of law. Transparency, pluralism and free, respectful and competent, even if critical, opinion should be the cornerstone of the judiciary in Moldova;
  • The composition of the SCM should be changed by removing the ex-officio membership of the Minister of Justice, Prosecutor General and the President of the Supreme Court of Justice. The number of judges from the first instance courts should be increased to ensure a greater level of representativeness;
  • The initial temporary appointment of judges for a five-year term should be abolished;
  • The judges of the Supreme Court of Justice should be appointed by the President, similar to the other judges, rather than by the Parliament;
  • The SCM decisions on appointment and promotion of judges must be publicly motivated based on objective criteria;
  • In order to ensure the transparency and accountability of the work of the SCM, its meetings should, as a rule, not be held behind closed doors, while the decisions of the SCM should include thorough reasoning in each case;
  • The SCM should encourage and not impede judges from participation in external events, allowing them to speak freely about the challenges in the judiciary, and do not limit them from commenting and proposing constructive recommendations to strengthen the independence of the judiciary and its effectiveness;
  • The Association of Judges should not be seen as a corporatist instrument, but as an umbrella institution acting openly and consistently for the defence of the independence of all judges. A pluralism of voices must be ensured in the judiciary, including by creating additional associations or groups to contribute to debate on strengthening the independence of the judiciary;
  • Disciplinary proceedings should not be linked to evaluations assessments, as they should relate only to disciplinary offences provided by international standards;
  • The criminal offence under article 307 from the Criminal Code (wilfully rendering a judgment, sentence, decision or ruling in breach of the law) constitutes a dangerous instrument of pressure on judges by the prosecution service and shall be abolished;
  • Hearings in criminal cases must be held in public and the decisions must be clearly delivered in public. The use of closed court hearings including, and particularly, in high-level criminal cases that raise matters of public interest is contrary to international standards on transparency of judiciary and the fairness of proceedings;
  • Investigative judges should enjoy full independence in practice;
  • The provisions that excluded the obligation on district court judges to provide reasons for their decisions in civil matters should be abolished and the Moldovan authorities should identify alternative solutions to the deflation of the civil courts’ workload.

  The full version of the report and full set of recommendations is available in English and Romanian.

  This report was prepared by the International Commission of Jurists within the framework of the project “Promoting rule of law in Moldova through civil society oversight”, implemented by the Legal Resources Centre from Moldova (LRCM), which is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the International Commission of Jurists and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government or LRCM.

  Romanian version of the report is available here. 

  English version of the report is available here.

  You can watch the livestream of the launching event below:

   Contacts:

  Massimo FRIGO, Senior Legal Adviser, Europe and Central Asia Programme, International Commission of Jurists, massimo.frigo@icj.org

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ) a finalizat procesul de elaborare a raportului de evaluare privind independența sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Raportul conține o descriere a sistemului judecătoresc, enumeră progresele înregistrate și provocările în asigurarea independenței justiției. În baza informațiilor colectate printr-o cercetare a surselor disponibile și în baza interviurilor cu diferiți actori din sectorul justiției, desfășurate în timpul vizitei ICJ în Republica Moldova în noiembrie 2018, raportul propune recomandări cu privire la modul în care poate fi consolidată independența sistemului judecătoresc din Republica Moldova.

  Evenimentul va avea loc la 13 martie 2019, între ora 09:30 și 12:00, la Hotelul Jolly Alon (str. M. Cibotari, nr. 37, Chișinău), etajul 1 și se va desfășura în limba română și engleză, cu traducere sincronă asigurată.

  Evenimentul este organizat de ICJ și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) cu susținerea financiară a Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională în cadrul proiectului ”Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”.

 • Ziua „Zero Discriminare” este marcată în fiecare an la data la 1 Martie, de la oficializarea acesteia în 2014 la inițiativa ONU.

  Toată lumea poate avea un rol în eliminarea discriminării şi poate încerca să facă diferenţa, într-o măsură mai mare sau mai mică. Campania #ZeroDiscrimination (#ZeroDiscriminare) este oportunitate de a solicita oamenilor de pretutindeni să promoveze şi să sărbătorească diversitatea, toleranţa şi incluziunea şi să acționeze împreună pentru a pune capăt discriminării.

  În ceea ce priveşte Republica Moldova, spre regret problema discriminării există. Acest fapt este confirmat atât de sondajele efectuate, cât și de statistica Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPEDAE), care relevă un număr crescând al plângerilor în care a fost constatată discriminarea.

  Numeroase organizaţii non-guvernamentale promovează activ această cauză prin diferite activităţi, pentru a evidenţia dreptul fiecărei persoane de a trăi în deplină demnitate, indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

  CRJM contribuie activ la respectarea principiului egalității și nediscriminării și în scopul sporirii nivelului de informare a societăţii la acest capitol a efectuat anterior mai multe analize, printre care:

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Ești student la drept și te gândești să devii judecător? Sau vrei să știi cum ajung judecătorii la decizia lor, care este procesul intern pe care îl parcurg? Cât de siguri sunt de deciziile lor sau dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi cu care nu sunt de acord? Au oare prejudecăți?

  Vino să vezi seria de filme „Privind în suflet – despre profesia de judecător” și să discuți cu experții despre rolul îndoielii în procesul judiciar și prolemele etice cu care se confruntă judecătorii.

  Episoadele tematice, dedicate profesiei de judecător, vor fi proiectate în principalele centre universitare din nordul și sudul țării: la Bălți și Cahul, în perioada 4-5 martie 2019.

  Filmele vor fi urmate de discuții informale dintre participați și experți cu privire la dilemele profesionale ale magistraților, doza de subiectivism din deciziile judecătorești și chestiunile tehnice legate de procedurile judiciare și se vor desfășura la:

  1. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică – 4 martie 2019, ora 12:30;
  2. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Facultatea de Drept și Administrație Publică, sala de lectură „Grigore Vieru” – 5 martie 2019, ora 12:00.

  INTRAREA ESTE LIBERĂ

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Ești student la drept și te gândești să devii judecător? Sau vrei să știi cum ajung judecătorii la decizia lor, care este procesul intern pe care îl parcurg? Cât de siguri sunt de deciziile lor sau dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi cu care nu sunt de acord? Au oare prejudecăți?

  Vino să vezi seria de filme „Privind în suflet – despre profesia de judecător” și să discuți cu experții despre rolul îndoielii în procesul judiciar și prolemele etice cu care se confruntă judecătorii.

  Episoadele tematice, dedicate profesiei de judecător, vor fi proiectate în principalele centre universitare din nordul și sudul țării: la Bălți și Cahul, în perioada 4-5 martie 2019.

  Filmele vor fi urmate de discuții informale dintre participați și experți cu privire la dilemele profesionale ale magistraților, doza de subiectivism din deciziile judecătorești și chestiunile tehnice legate de procedurile judiciare și se vor desfășura la:

  1. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiBiblioteca Științifică – 4 martie 2019, ora 12:30
  2. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Facultatea de Drept și Administrație Publică, sala de lectură „Grigore Vieru” – 5 martie 2019, ora 12:00
  3. Universittaea de Stat a Moldovei, Facultatea de Drept, sala de conferințe - 18 aprilie 2019, ora 08.00

  INTRAREA ESTE LIBERĂ

   

   * * * 

  În 2009, jurnalistul de origine olandeză Coen VERBRAAK a creat proiectul „Kijken in de ziel” („Gazing into the soul”/ „Privind în suflet”) – o serie de scurtmetraje în care publicistul intervievează importanți reprezentanți ai diferitor profesii despre munca și viața lor personală: psihiatri, jurnaliști, doctori, politicieni și magistrați.

  În seria de filme dedicată judecătorilor, Coen VERBRAAK, discută cu 12 magistrați olandezi, despre profesia lor și despre ei înșiși, în șase episoade tematice: Ocrotitorii legii, Îndoiala, Pedeapsa, Suspectul, Opinia publică și Judecătorii.

  Profesia de judecător participă pe bună dreptate în proiectul lui Coen VERBRAAK deoarece magistrații se confruntă, zilnic, cu dileme etice dificile și se află de multe ori la limita dintre o decizie influențată de ceea ce prevede legea și ceea ce le dictează intima convingere.

  Responsabilitatea soluționării dosarelor este una foarte mare și judecătorii au propriile dileme și griji. Prin deciziile pe care le iau, magistrații decid soarta de mai departe a inculpaților, iar sentințele lor au consecințe asupra viitorului acelor persoane care pot fi, ca exemplu, private de libertate sau lipsite de drepturile părintești etc. Cum ajung judecătorii la o soluție, care este procesul intern prin care trec? Cât de siguri sunt ei de deciziile lor și dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi pe care le aplică dar le consideră injuste? Au oare prejudecăți și cum le depășesc ei?

  Filmele sunt difuzate în cadrul proiectului „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de Centru de Resurse Juridice din Moldova și Expert Forum România și sprijinit financiar de Ambasada Olandei.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM continuă șirul de instruiri privind promovarea mecanismului 2% în rândurile organizațiilor non-comerciale (ONG-uri) și cultelor religioase din țară. În luna februarie 2019, circa 80 de reprezentanți din diverse ONG-uri au participat la o nouă serie de ateliere derulate cu scopul de a familiariza beneficiarii mecanismului 2% cu noile modificări aduse Regulamentului de desemnare procentuală și a ajuta organizațiile să-și planifice o campanie de informare eficientă.

  Atelierele s-au desfășurat în orașele Căușeni (8 februarie 2019), Cahul (20 februarie 2019) și Bălți (21 februarie 2019) și au reunit membri ai diverselor ONG-uri locale și regionale și reprezentanți ai cultelor religioase din zona de nord și sud a țării.

  În cadrul instruirilor, participanții au aflat care sunt principalele evoluții și schimbări ce vizează mecanismul 2% și ce etape trebuie respectate pentru a desfășura o campanie de informare 2%.

  Persoanele prezente la atelier au simulat diverse situații care vor permite ulterior organizației să poată identifica corect potențialii susținătorii în campania 2%, iar exercițiile practice au ajutat participanții să distingă diferite categorii de public țintă și să înțeleagă cum trebuie alcătuit un mesaj în campania 2%, ce elemente-cheie trebuie să conțină acesta etc. Mai mult decât atât, participanții au primit ghidare și în utilizarea instrumentelor digitale gratuite cu ajutorul cărora vor putea crea materiale informaționale atractive pentru public.

  Atelierele au fost desfășurate în colaborare cu Clinica Juridică Universitară Bălți și Centrul Contact-Cahul și au derulat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

   

 • The Civic Coalition for Free and Fair Elections calls for the Central Election Commission to adopt and publish, as soon as possible, a decision to allow the citizens of the Republic of Moldova with expired identity documents, wherever they will vote, to vote based on their expired identity documents in the parliamentary elections of 24 February 2019, as long as their identity documents allow their identification.

  The Civic Coalition for Free and Fair Elections is concerned about the decision of 14 January 2019 of the Constitutional Court, which missed the opportunity to set equal voting conditions for all citizens of the Republic of Moldova regardless of their residence. That decision, however, does not set legal impediments for the Central Election Commission (CEC) to continue its practice of previous years and issue a decision allowing Moldovan citizens to vote based on their expired identity documents in the parliamentary elections of 24 February 2019, regardless of their residence.

  The CEC decision to allow citizens to vote based on their expired documents is very important and necessary for effectively ensuring the voting rights and the consistence with its previous practice in the parliamentary elections of 2010 and 2014 and the presidential election of 2016. The CEC’s practice of allowing the voting based on expired documents is legal and was upheld and confirmed by the Supreme Court of Justice (SCJ) decision of 28 November 2014. CEC’s previous practice created a legitimate expectation among the citisenz that, in the parliamentary election of 2019, the CEC would allow voting based on expired identity documents again and, consequently, the citizens did not take actions in advance to renew their documents. Moreover, the government and the CEC did not carry out an extensive campaign to inform citizens about the intention to change this practice.

  The CEC decision to allow citizens to vote based on their expired documents will avert unreasonable denial of the right to vote to a considerable number of people, which otherwise could have major impact on the election results. For example, according to the CEC decisions that allowed the voting based on expired documents in the parliamentary elections of 2014 and presidential elections of 2016, in October 2016, there were 409,791 Moldovan citizens with expired passports, and in November 2014, there were approximately 155,232 Moldovans with expired identity cards and 241,746 Moldovans with expired passports. In 2019, even more citizens might have expired passports, just as in 2016 there were more that in 2014.

  The voting based on expired documents will facilitate the exercise of the right to vote. This is not going to create a threat of fraud or distortion of the election results, since, during the voting process, the identification of citizens with the voting right is done by checking the State Register of Voters, intended for collecting, storing, updating and analyzing data about Moldovan citizens aged 18 and above, including those from abroad, who are not forbidden from voting by law (Article 42 of the Electoral Code). The State Register of Voters is the only official source of personal data about the Moldovan citizens with the voting right, and it is updated automatically on a daily basis (points 5 and 18 of the Regulations on the State Register of Voters, approved by CEC Decision No. 2974 of 19 November 2014).

  The CEC has all legal grounds to adopt and publish, as soon as possible, a decision allowing Moldovan citizens with expired identity documents, wherever they will vote, to vote based on their expired identity documents in the parliamentary elections of 24 February 2019, as long as their identity documents allow their identification.

  The entire text of the public appeal is available here. 

  The Romanian version of the appeal is available here. 

 • Civil society organisations strongly condemn the way the Government of the Republic of Moldova violates legislation on transparency of the decision-making process. Thus, on January 29, 2019, a draft Government Decision on the modification of the Government Decision no. 705 of 11.07.2018 regarding the approval of the Technical Concept of the Automated Information System "State Register of Public Procurement" (SIA RSAP) (MTender) was published on the official page of the Ministry of Finance. The draft GD provides for the abrogation of points 8 and 13 of the abovementioned GD, and by this repeal it is proposed to maintain the previous SIA RSAP electronic procurement system (etender.gov.md), which, by HG 705, should have been used only as an archive. The rationale for this draft GD raises doubts. The authors point out that "the abrogation of the prenotated points is necessary given that the public procurement procedures initiated in the System approved by H.G. no. 355/2009 (i.e. the old SIA RSAP) are not yet completed and, at the same time, after their completion, the contracting authorities may make changes to the procurement contracts concluded following these procedures and the use of this system only as an archive will not ensure this”. It is true that a number of procedures launched through the old SIA RSAP (prior to the nationwide launch of the new AIS SRPP MTender) were not completed for the purpose of contract implementation. However, the old website does not provide for the publication of online contracts, thus it is not possible to modify them in the system. All changes are made on paper. Consequently, the argumentation of the authors is not pertinent.

  On the other hand, as it was mentioned above, the draft was published on the Ministry of Finance's website on January 29, 2019, with a deadline for collecting opinions until 13 February 2019. The next day, on January 30, 2019, this draft is included on the agenda of the Government meeting, and adopted accordingly. Such a flagrant violation of the law on decisional transparency is inadmissible.

  In the same context, we recall that at the end of 2018, Parliament approved the significant increase of thresholds for small value acquisitions, but these procurements are not subject to the provisions of the Public Procurement Law No. 131 and are totally non-transparent. These procurements are not currently executed through the new MTender system, nor is there an obligation for contracting authorities to publish small value contracts in the system. Thus, a significant part of the public budget is used in a totally non-transparent manner, this type of procurement being most often used to avoid transparent procedures by dividing procedures.

  Therefore, we reiterate the need to ensure maximum transparency of the use of public money, and we ask the Ministry of Finance to develop and submit for approval to the Government a draft decision that will replace the GD 665/2016 by which small purchases over the threshold of 50,000 lei must be conducted in compliance with minimum requirements of competition and transparency, indisputably by using the MTender system.

  At the same time, we urge public authorities to fully comply with the legislation on transparency of the decision-making process, and the Government and Parliament should not allow the adoption of normative/legislative acts that have been submitted for approval violating the existing rules.

  The declaration is available here.

  Signatories:

  • Association for Efficient and Responsible Governance (AGER)
  • Institute for Development and Social Initiatives IDIS "Viitorul"
  • Independent Analytical Center Expert-Grup
  • WatchDog.MD Community
  • Legal Resources Center from Moldova
  • East Europe Foundation
  • Institute for European Policies and Reforms
  • Institute for Public Policies
  • Transparency International-Moldova
  • Public Association ”Habitat”
  • Association for human rights Lex XXI
  • Public Association Solidary Parents

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM extinde termenul de aplicare la concurs până la 11 martie 2019. 

  ***

  CRJM anunță concurs pentru:

  1. Funcţia: Director/Directoare serviciu administrativ;
  2. Natura contractului: contract de muncă pe termen determinat, substituire pe perioada concediului de îngrijire a copilului;
  3. Perioada: 15 aprilie 2019 – 1 mai 2020;
  4. Locul de muncă: biroul CRJM, str. A.Sciusev 33, mun. Chişinău, Republica Moldova.

  Atribuţii:

  Directorul/Directoarea serviciului administrativ asigură coordonarea activităţilor asociaţiei, precum şi buna organizare a activităților asociaţiei. Principalele sarcini se referă la:

  1. Managementul general al asociaţiei;
  2. Coordonarea activităţilor în cadrul proiectelor;
  3. Managementul resurselor umane;
  4. Logistică;
  5. Fundraising;
  6. Comunicarea cu donatorii.

  Fișa de post a funcţiei este anexată aici.

  Cerinţe faţă de candidaţi:

  1. studii superioare;
  2. cunoașterea fluentă a limbii române şi a limbii engleze. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
  3. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  4. capacități organizatorice și de planificare;
  5. abilități foarte bune de lucru în echipă;
  6. atenție la detalii;
  7. cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului, și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj;
  8. deținerea permisului de muncă în Republica Moldova.

  Condiţii de muncă:

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională;
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;
  4. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 27 februarie 2019, la adresa de e-mail: application@crjm.org.

  Selectarea candidaților/telor va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de email sau la tel.: 022 843 601. 

   Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.

  ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.     

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.                                                                        

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  După ce anul trecut ți-am făcut cunoștință cu  Procentus - cetățeanul responsabil social care direcționează 2% pentru a susține comunitatea sa, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) lansează un nou filmuleț prin care te invită să participi la dezvoltarea comunității tale. O poți face simplu și nu te costă nimic!

  Cu siguranță fiecare din noi vrea să îmbunătățească lumea din jur. Un mediu înconjurător sănătos, drepturi egale sau educație - toate pot fi susținute acum prin contribuția ta!

  În fiecare an, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, persoanele fizice plătitoare de impozite pot direcționa 2% către o organizație neguvernamentală sau un cult religios din țară.

  Direcționarea a 2% nu costă nimic. Nu sunt bani suplimentari care se achită din buzunarul propriu, ci sunt banii pe care persoanele fizice plătitoare de impozite îi plătesc la stat, sub formă de impozit pe venit. În cazul direcționării a 2%, la stat vor ajunge 98% din impozit, iar restul sumei, în mărime de 2% va merge spre organizația care a fost desemnată ca beneficiar al acestei sume.

  Lista completă și actualizată a beneficiarilor 2% este disponibilă aici.

  Mai multe detalii privind procedura de direcționare, găsești pe pagina web: www.2procente.info la compartimentul „Contribuabili”.

  Spotul a fost realizat în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 în parteneriat cu Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile, din raioanele Căușeni, Bălți și Cahul sau din vecinătatea acestor regiuni, să participe la un atelier de instruire privind realizarea unei campanii eficiente de informare 2%. 

  Aceeași sesiune de instruire va avea loc la Căușeni (pe 8 februarie 2019), la Bălți (pe 20 februarie 2019) și la Cahul (pe 21 februarie 2019).

  Scopul atelierului este de a instrui participanții cu privire la etapele unei campanii de informare 2%, resursele necesare, publicul țintă, mesajul campaniei etc. Atelierul va conține  o serie de exerciții practice care vor permite participanților să dezvolte un plan de comunicare și un mesaj eficient pentru campania 2%, precum și să realizeze de sine stătător instrumente și mijloace de comunicare pentru propria campanie.

  • Atelierul din orașul Căușeni va avea loc la 8 februarie, între orele 09.00-14.00, în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, str. A, Mateevici, nr. 1.
  • Atelierul pentru organizațiile din nordul țării va avea loc la 20 februarie 2018, în or. Bălți, între orele10:00-15:00, în incinta hotelului Vis-Pas, situat pe strada Ștefan cel Mare 1/A.
  • Atelierul pentru organizațiile din sudul țării va avea loc la  21 februarie 2018 în or. Cahul, între orele 10:00-15:00și se va desfășura în incinta sediului „Contact-Cahul”, situat pe strada C. Negruzzi 46.

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, însă prioritate vor avea persoanele care au mai participat la instruirile privind mecanismul 2%  sau care cunosc și înțeleg cum funcționează acesta.

   În cadrul atelierului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Etapele campaniei de informare. Publicul țintă și resursele necesare;
  • Mesajul campaniei 2%: forme, elemente componente, mijloace și canale de difuzare;
  • Instrumente gratuite pentru crearea unui mesaj vizual.

   Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul local al evenimentului, datele de contact ale căruia sunt indicate mai jos.

   Vă rugăm să comunicați coordonatorului local următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs.;
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

   Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

   Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

   Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport pentru participanții din afara orașelor în care va avea loc instruirea.

  Data-limită de înregistrare pentru atelierul de la Căușeni este 1 februarie 2019.

  Data-limită de înregistrare pentru atelierele desfășurate la Bălți și Cahul este 16 februarie 2019.

  Persoanele care vor fi înregistrate vor primi ulterior agenda evenimentului.

  Datele de contact ale coordonatorilor locali:

  • coordonatorul local pentru raionul Căușeni: Ludmila AFTENI, telefon de contact 0 794 36 300, email: afteni@gmail.com;
  • coordonatorul local pentru atelierul desfășurat la Bălți: Maria BARBALAT, telefon de contact 0231 52 476, email: barbalat.ma@gmail.com;
  • coordonatorul local pentru atelierul desfășurat la Cahul: Cristina LUPAN, telefon de contact 0 299 84 842 sau 299 84 843, e:mail: contact_cahul@yahoo.com.

  Dacă aveți întrebări cu privire la aceste evenimente, puteți contacta persoana responsabilă din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2018

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a analizat activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2018 pentru a stabili care este situația pe dosarele Republicii Moldova la CtEDO, inclusiv în comparație cu alte state membre ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).

  Analiza raportului de activitate al CtEDO pentru anul 2018 relevă faptul că în anul 2018, CtEDO a înregistrat cu 32% mai puține cereri decât în anul 2017. Experții CRJM consideră că scăderea este determinată, în principal, de descreșterea popularității CtEDO, după ce în anii 2011-2018 CtEDO a respins fără o motivare clară circa 300,000 de cereri moldovenești, iar acest lucru a avut un efect descurajant asupra avocaților.

  Însă în pofida reducerii înregistrare în 2018, numărul cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei este foarte mare dacă îl raportăm la populația țării, Moldova ocupând locul 5 din cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei. În 2018, moldovenii s-au adresat la CtEDO de 2.5 ori mai des decât media europeană, rata înaltă a cererilor fiind explicată prin lipsa îmbunătățirilor la capitolul respectării drepturilor omului.

  La 31 decembrie 2018, 1,204 de cereri moldovenești încă așteptau să fie examinate, 93% dintre acestea având șanse mari de succes. Acest număr este mult mai mare decât numărul total de cereri în bază cărora Moldova a fost condamnată în ultimii 21 de ani.

  Până la 31 decembrie 2018, CtEDO a pronunțat 387 de hotărâri în cauzele moldovenești, dintre care 33 în anul 2018. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau Olanda, țări care au aderat la CEDO cu mult timp înaintea Moldovei şi au o populatei cu mult mai mare decât cea a Moldovei. Doar în 6 hotărâri (18%) din cele pronunțate în 2018, CtEDO a constatat că Republica Moldova nu a violat CEDO. Marea majoritate a acestora se referă la regiunea transnistreană, în care a fost condamnată Federația Rusă.

  Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti (hotărâri vechi), maltratarea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor, detenţia în condiţii proaste, detenția arbitrară, casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

  În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunțate până la 31 decembrie 2018, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste EUR 16,500,000 (EUR 223,050 în 2018).

  Analiza CRJM privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2018 în cauzele moldoveneşti disponibilă aici. 

  Anterior CRJM a efectuat analize similare pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 și o sinteză a tuturor violărilor constatate de CtEDO în privinţa Republicii Moldova timp de 20 de ani. 

  Evenimentul de prezentare a principalelor constatări privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2018 în cauzele moldoveneşti poate fi vizionat aici: 

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Cauzele cu privire la integritate – este oare uniformă practica instanţelor judecătorești?

 • The Civic Coalition for Free and Fair Elections expresses its support for the national election monitoring mission conducted by Promo-Lex Association, rejecting the repeated denigrating attacks on the mission. During several electoral campaigns of different levels, which they have monitored in the country and abroad, the experts of the observation mission have demonstrated that they have the necessary qualifications in the field of election monitoring. 

  The findings and conclusions provided in two reports on the mission (reports no. 1 and no. 2) represent a consistent statement of facts and phenomena observed and reported in the course of several electoral campaigns, but which have not yet been settled. The approaching event of the parliamentary elections of 24 February 2019 only highlights harmful behaviours and practices that have been rooted over the years instead of being eliminated.

  The issues to which the detractors of the observation mission refer (see the press release of the Democratic Party of Moldova and statement of Ilan ȘOR (min. 16.00-16.50)) appear not because of the lack of any methodology or subjective attitude of the experts, but because of some confusion deliberately created by those who hold the levers of power. Namely they accept the instant practice by the political parties and their distinguished members of political activity, business, charity, media and propaganda, religious activities, etc. This kind of interspersed activity creates such a confusion that even the most perfect methodology cannot clear out.

  Our approach as citizens is based on the most simple and healthy methodology - common sense. We believe that we have been forming a pool of voters, a seamless quality, since the declaration of the independence of the Republic of Moldova. That is why we ask ourselves and ask the detractors - what methodology is required to understand unequivocally the provisions of Article 1811 of the Criminal Code, which expressly refers to electoral corruption: "Offering or giving money, goods, services or other benefits in order to determine the voter to exercise or not to exercise his/her electoral rights during parliamentary, presidential, local elections or at the referendum"?

  If we accept another interpretation of Article 1811, that some acts constitute acts of corruption only if done on the Election Day, then don’t we offend the citizens, qualifying them as some amnesiacs, who do not remember who their "benefactors” were, which political parties and party leaders organized free of charge concerts with the participation of superstars, offered them packs with food products, gifts for young families, etc.? This kind of practice has been constantly reported by the observers, as well as the electoral folklore that makes them laugh. Therefore, there is an urgent need that the public authorities search for clear, unequivocal solutions to delimit political parties and their leaders in their activity concerning charity, religion, business and media propaganda. This is vitally necessary, because the legislation, in principle, provides for different forms of organization that can be used for exercising such activities. Also, it is required to have a clear delimitation between the governmental activity and that of the party. Especially as long as the parties represent social segments, and the Government administers the public affairs of the entire country.

  The declaration is signed by the member organizations of the Civic Coalition for Free and Fair Elections and is open for signature.

  Organizations that have subscribed to the declaration:

  • Centre for Journalistic Investigations (CIJ)

  Romanian version of the declaration is available here.

  English version of the declaration is available here.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în colaborare cu Expert Forum România (EFOR) au organizat, în perioada 17 – 20 ianuarie 2019, o nouă ediție a școlii „Democrația aplicată” la care au participat 19 tineri din Republica Moldova. Evenimentul a fost destinat studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, științe politice, relații internaționale și jurnalism, interesați în promovarea democrației în Republica Moldova.

  Școala de iarnă „Democrația Aplicată” 2019 a urmărit să sporească gradului de conștientizare și înțelegere a problemelor pe care le înfruntă Moldova în drumul său spre democrație și să încurajeze promovarea drepturilor omului, gândirea critică și activismul civic în rândul studenților și tinerilor profesioniști.

  Prima zi a școlii de iarnă a debutat cu exerciții de „topire a gheții”, regizate de Septimius PÎRVU, manager de proiecte la Expert Forum, care au fost gândite astfel încât să faciliteze interacțiunea și comunicarea dintre participanți și adaptarea lor la noul mediu. A doua parte a zilei a continuat cu sesiunile introductive oferite de Sorin IONIȚĂ, președintele Expert Forum, și Nadejda HRIPTIEVSCHI, directoare de programe la CRJM, despre ce înseamnă buna guvernare, democrația și statul de drept. Finalul de zi a fost rezervat discuțiilor despre importanța unei justiții independente, drepturile omului și provocările acestora în Moldova, care au fost facilitate de către Vladislav GRIBINCEA, președintele CRJM și Daniel GOINIC, consilier juridic la CRJM.  

  Ziua a doua s-a axat pe subiecte legate de activism civic și combatere a dezinformării și a început cu trainerul de la Academia „Nicolae Dumitrescu”, Vlad-Peter IANUȘEVICI și cu lecții de „leadership” și sfaturi practice despre cum să devii agent al schimbării. Anja Jahn Günther, de la Ambasada Suediei,  le-a relatat tinerilor despre experiența Suediei în drumul său către un stat democratic. Școala de iarnă a continuat cu miturile și adevărurile despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prezentate de Vladislav GRIBINCA și a fost prelungită cu o sesiune practică, livrată de Sorin IONIȚĂ, despre știrile false și propagandă, mecanisme ale dezinformării și „secrete” despre cum poți să devii un trol de succes. Alexandru TĂNASE, ex-președintele Curții Constituționale, a discutat cu tinerii despre dificultățile statului de drept din Republica Moldova, iar Natalia ȘERMET, manager web și rețele sociale la CRJM, a încheiat seara cu o sesiune despre cum pot fi folosite rețelele sociale pentru a promova democrația și drepturile omului.

  În cea de-a treia zi a școlii de iarnă, participanții au aflat despre importanța alegerilor și rolul pe care-l joacă partidele politice într-o democrație, de la Igor BOȚAN, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă „ADEPT”.  Ulterior, Septimius PÂRVU le-a vorbit tinerilor despre clientelismul din bani publici. Mai târziu, participanții școlii de iarnă au continuat discuțiile pe subiectul manipulării informaționale, facilitate de Petru MACOVEI, de la Asociația Presei Independente. Spre finalul zilei tinerii au învățat cum și de ce trebuie să promovăm egalitatea și nediscriminarea în societatea noastră, de la Nadejda HRIPTIEVSCHI.

  Ultima zi a școlii de iarnă  a pornit la drum cu o sesiunea dedicată prevenirii și combaterii corupției, oferită de Ion GUZUN, consilier juridic la CRJM și a fost urmată de sesiunea lui Septimius PÂRVU despre advocacy și cum trebuie să îți ceri drepturile. Despre jurnalismul de investigație și activitatea jurnaliștilor de investigație în cadrul școlii de iarnă a vorbit Mariana RAȚĂ, jurnalistă și directoare de știri la TV8.

  În încheierea zilei, Ilie CHIRTOACĂ, consilier juridic la CRJM, a antrenat participanții într-un exercițiu de simulare și solicitare a unor informații publice, explicându-le tinerilor și ce înseamnă transparența decizională.

  Astfel, ediția 2019 a școlii  de iarnă „Democrația Aplicată” a generat 19 promotori ai democrației și drepturilor omului și a determinat participanții să promoveze și să disemineze activ principiile democrației și bunele practici, însușite pe parcursul celor 4 zile de formare care pentru participanți s-au dovedit a fi „o experiență extraordinară, unică și extrem de utilă...”.   

  Școala de iarnă a fost organizată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de Suedia.

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În perioada noiembrie – decembrie 2018, Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing „CBS-AXA”, la comanda Centrului de Resurse Juridice din Moldova, a efectuat un sondaj la nivel național în rândul avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova. Obiectivele sondajului au fost de a identifica percepțiile avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea sistemului de justiție, inclusiv impactul unor modificări legislative adoptate în perioada 2011-2017 în cadrul implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției. Unele rezultate comparabile ale sondajului din 2018 sunt comparate cu rezultatele unui sondaj similar efectuat la sfârșitul anului 2015[1] în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților.

  Conform rezultatelor sondajului, doar 48% din respondenți (avocați) consideră că reformarea sistemului judecătoresc începută în anul 2011 a avut un impact pozitiv asupra sistemului judecătoresc, iar 52% nu sunt de acord cu această afirmație. Cifrele arată o  îmbunătățire nesemnificativă față de 2015, când 43% din avocații respondenți considerau reforma cu impact pozitiv și 57% nu erau de acord cu această afirmație.

  În 2018, 44% din respondenți apreciază calitatea actului de justiție fiind mai bună decât în anul 2011, comparativ cu 55% care nu sunt de acord cu aceasta. Percepția avocaților despre calitatea actului de justiție este un pic mai bună decât în anul 2015, când 37% apreciau calitatea actului de justiție mai bună în 2015 decât în 2011, comparativ cu 43% care nu erau de acord că actul de justiție s-a îmbunătățit.

  La întrebarea dacă înregistrarea audio a ședințelor de judecată contribuie la transparența actului de justiție și respectarea drepturilor participanților la proces, 87% din respondenți au răspuns afirmativ. Aceasta este un indicator semnificativ al importanței și utilității înregistrării audio a ședințelor de judecată. Un procent semnificativ, și anume 72% din respondenți, consideră că utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor a sporit transparența în activitatea instanțelor judecătorești, în timp ce 26% nu au fost de acord.

  Răspunsurile la o serie de întrebări cu privire la independența judecătorilor dau motiv de îngrijorări în acest domeniu. Și anume, 81% din respondenți nu cred că judecătorii din Republica Moldova sunt independenți și doar 17% din respondenți consideră că judecătorii sunt independenți. Cât privește soluțiile judecătorilor din Republica Moldova, 35% din avocați le consideră echitabile și adoptate fără influențe din exterior, în timp ce 64% nu sunt de acord cu această afirmație. Cei 64% de respondenți care consideră că soluțiile judecătorilor din Republica Moldova nu sunt echitabile și nu sunt adoptate fără influențe din exterior, consideră că următorii subiecți influențează soluțiile judecătorilor: politicienii (91%), procurorii (83%), alți judecători (68%), CSM (65%), părțile la proces (58%), polițiștii (38.5%) și presa (28%).

  Transparența activității CSM rămâne o problemă în aprecierea avocaților. În cadrul sondajului din 2018, doar 33% din avocații respondenți au fost de acord cu afirmația că activitatea CSM este transparentă, iar 65% nu au fost de acord cu aceasta. Chiar dacă datele nu înclină spre pozitiv, acestea atestă totuși o creștere a transparenței CSM în percepția avocaților comparativ cu anul 2015, când doar 20% din avocații respondenți au fost de acord cu afirmația că activitatea CSM este transparentă, iar 80% nu au fost de acord.

  În ceea ce privește auto-administrarea avocaturii, în 2018, 59% din avocații respondenți au fost de acord cu afirmația că în ultimii doi ani activitatea Consiliului Uniunii Avocaturii este una transparentă și 39% nu au fost de acord. Cifrele indică o îmbunătățire ușoară a percepției comparativ cu 2015, când 52% au fost de acord și 46% nu au fost de acord cu această afirmație. Instruirea organizată de Uniunea Avocaților un rol important în activitatea avocaților fiind apreciată ca importantă sau foarte importantă de tocmai 91% din respondenții avocați.

  Întrebați despre percepția lor cu privire la nivelul corupției din țară, 73% din avocații respondenți au răspuns că există multă corupție, 14% că există puțină corupție, 2% că nu există corupție, iar 11% nu au oferit un răspuns.

  În ce privește evoluția fenomenului corupției în sectorul justiției din 2011 până în prezent, 26% din respondenți au răspuns că corupția a scăzut (în 2015 – 15%), 35% - este la același nivel (sondajul din 2015: 28%), 34% - a crescut (sondajul din 2015: 53%). Întrebați despre percepția cu privire la nivelul corupției în prezent în sectorul justiției (sistemul judiciar, procuratură, avocatură, poliție), 69% din avocați respondenți au răspuns că, corupția este răspândită la toate nivelurile, iar 19% consideră că aceasta este răspândită cu precădere la nivelul conducerii instituțiilor. Datele sunt comparabile cu cele din 2015.

  În cadrul sondajului au completat chestionarele 300 de persoane, ceea ce reprezintă mai mult de 13% din numărul total al avocaților. Chestionarea a fost confidențială, fiind exclusă posibilitatea identificării persoanei chestionate.

   

  Sondaj/Percepția avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova

  Survey/ Perception of lawyers on efficiency and responsibility of the justice in Republic of Moldova

  Rezultatele sondajului privind percepția avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova

  Încrederea în justiția din Republica Moldova. Evoluții și determinante

  Nota analitică: Încrederea în justiția din Republica Moldova 2001-2018. Evoluții și determinante

   

  Sondajul a fost finanțat finanțat printr-un grant oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Opiniile, constatările și concluziile formulate în document aparțin CRJM și nu reflectă în mod necesar poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

  --------

  [1] Sondaj: Percepția judecătorilor, procurorilor și avocaților privind reforma în justiție și combaterea corupției, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, decembrie 2015, disponibil la https://crjm.org/wp-content/uploads/2016/01/CRJM-Percepts-reformelor-just-1.pdf.

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Noul termen de depunere a ofertei: 14 februarie 2019. 

  Scopul concursului:

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru procurarea produselor de birotică,  papetărie și articole de menaj indicate mai jos sau similare celor indicate mai jos.

  Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice (o dată la 2-3 luni anual) ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2019 – februarie 2021.

   • Sarcina tehnică: 

  Lot I: produse de birotică și papetărie

  Denumirea articoluluiUnitatea de măsură

  Preț unitar MDL, inclusiv TVA

  Termene și condiții de livrare / comentarii

  Hârtie A4 (calitate Excellent/ Premium)

     

  Hârtie A3

     

  Hârtie flipchart

     

  Bloc de hârtie pentru notițe (STICK`N, 76x76, 100 file)

     

  Mapă din plastic cu folii

     

  Mape – plic

     

  Dosar plastic cu multiperforatii

     

  Marker flipchart

     

  Marker white board

     

  Folii A4 plastic protecția documentelor (100 buc. per set)

     

  Biblioraft A4, plastifiat 7.5 cm

     

  Bindere (diferite dimensiuni)

     

  Capse Nr.24/26

     

  Capse Nr.10

     

  Set agrafe birou colorate-33mm

     

  Banda corectoare-5mmx6m

     

  Banda adezivă

     

   

  Lot II: articole de menaj

  Denumire produsePreț unitar MDL, inclusiv TVA

  Termene și condiții de livrare / comentarii

  Sacoșe gunoi bucătărie 60 l. Profess. Clean Time

    

  Sacoșe gunoi bucătărie 35 l. Profess. Clean Time

    

  Soluție anti-calcar CIF Anti-Calc. 750 ml

    

  Domestos Power 5 WC block, pine, 55gr

    

  Înălbitor Prima

    

  Șervețele menajere Flamenco

    

  Burete FrekenBok Max

    

  Criteriile de selecție:

  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Termene și condiții optime de livrare.
   •  

  Oferta  trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 30 ianuarie 2019.

   Oferta va include:

    • Datele generale ale companiei (pagina web, date și persoana de contact, datele bancare, semnătura persoanei autorizate);
    • Copia certificatului de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat  a companiei;
    • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
    • Termene și condiții de livrare a produselor;
    • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Ofertanții pot prezenta oferte pentru ambele loturi, sau doar pentru un lot.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii tipografice pentru produsele realizate de către CRJM.  

  Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2019 – februarie 2021.

  În baza contractului de prestări servicii, CRJM va solicita cantitatea estimativă de 1000 exemplare pe an. 

  Sarcina tehnică: 

  • Tipul publicațieiTermene și condiții de livrare / comentarii

   1.       Publicație color - tiraj: 100 buc/150 buc

   Format: letter 160 mm x 240 mm (B5)

   Coperta:  carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretată

   Interior: color, față-verso, 50 pagini

   Bloc intern încleiat
    

   1.       Publicație alb- negru - tiraj: 100 buc/150 buc

   Format: letter 160 mm x 240 mm (B5)

   Coperta: carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretată

   Interior: alb-negru, față-verso, 50 pagini

   Bloc intern încleiat
    

   1.       Publicație fără copertă color  - tiraj: 100 buc/150 buc

   Format:  A4

   Copertă: fără copertă

   Interior: color, față-verso, 20 pagini

   1 capsă
    

   1.       Publicație fără copertă alb-negru - tiraj: 100 buc/150 buc

   Format:  A4

   Copertă: fără copertă

   Interior: alb negru, față-verso, 20 pagini

   1 capsă
    

   1.       Diplome personalizate - tiraj: 50 buc

   Format: A4

   Carton alb 250gr/m2, pe o singură parte, color
    

    

   Specificațiile de mai sus sunt orientative. Compania câștigătoare va fi selectată pentru a realiza inclusiv și alte produse tipografice pe care CRJM intenționează să le publice pe durata contactului încheiat cu prestatorul.

   CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate pozițiile de la un ofertant sau poziții separate de la diferiți ofertanți.

  Criteriile de selecție:

    •  
  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Termene și condiții optime de realizare / livrare.
  • Oferta  trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 30 ianuarie 2019.  

   Oferta va include:

    •  
  • Datele generale ale companiei (persoana și datele de contact, datele bancare, semnătura persoanei autorizate);
  • Copia certificatului de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat  a companiei;
  • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • Termene și condiții de livrare a produselor;
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

   

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova Vă invită la evenimentul de lansare a unui sondaj sociologic la nivel național în rândul avocaților cu privire la reforma sectorului justiției și lupta împotriva corupției, realizat în perioada octombrie – noiembrie 2018. În cadrul evenimentului va fi prezentată o notă analitică privind evoluția percepției publicului larg și specialiștilor asupra justiției în Republica Moldova din anul 2008 până în anul 2018. Sondajul și nota analitică au fost elaborate de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA", la comanda Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Evenimentul va avea loc vineri, 18 ianuarie 2019, între orele 08:45 -11:15, în incinta la Summit Events & Conference Center Sala roșie (Chișinău, str. Tighina, 49/3).

   

  Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA (INL) în Republica Moldova.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Mai multe organizații ale societății civile își exprimă îngrijorarea privind excluderea obligativității audierii raportului de activitate anual al Procuraturii în plenul Parlamentului și publicării acestuia pe pagina-web oficială a Procuraturii Generale.

   La 4 ianuarie 2019, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Legea nr. 265 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative din care a fost exclus următorul text: „Raportul Procuraturii se audiază în plenul Parlamentului, este făcut public și se plasează pe pagina web oficială a Procuraturii Generale. Raportul conţine şi date privind impactul activității Procuraturii din anul precedent asupra drepturilor persoanelor”.

  Autorul propunerii a fost deputatul în Parlament, Anatolie ZAGORODNÎI. La 23 octombrie 2018, amendamentul dat a fost inclus după adoptarea în prima lectură din 11 octombrie 2018 a proiectului de lege nr. 312. Amendamentul deputatului nu a fost publicat pe pagina web a Parlamentului și nici nu au fost organizate consultări sau dezbateri publice cu societatea civilă și părțile interesate. Amendamentul a fost publicat în raportul Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului abia la 23 noiembrie 2018, în aceeași zi în care proiectul de lege a fost votat în lectură finală.

  Autorul inițiativei nu a prezentat niciun argument în vederea necesității excluderii prevederii date. Mai mult, nici în Raportul Comisiei juridice, numiri și imunități nu sunt de găsit argumente pentru motivarea acestui amendament. Avizul Guvernului și raportul de expertiză anticorupție, întocmit de către Centrul Național Anticorupție, nu au analizat impactul amendamentului, or actele respective au fost elaborate în baza versiunii de până la votarea proiectului în primă lectură, adică anterior inițiativei deputatului.

  Ca urmare a noii modificării, Procurorul General va fi obligat doar să prezinte (a se vedea - transmite) Parlamentului, anual, până în data de 31 martie, un raport despre activitatea Procuraturii în anul precedent. Astfel, deputații nu vor mai putea audia Procurorul General și examina raportul acestuia în mod public și în plenul legislativului.

  Astfel, societatea riscă să nu poată analiza rapoartele Procuraturii fiindcă aceasta nu mai este obligată să le publice pe pagina web a instituției, fapt ce contravine principiului transparenței și accesului la informație.

  Organizațiile semnatare condamnă cu fermitate excluderea prevederii legale enunțate mai sus și solicită viitorului Parlament ca norma respectivă să fie reintrodusă în textul Legii cu privire la Procuratură.

  Semnatarii speră că Procuratura Generală va continua practica pozitivă stabilită anterior de publicare regulată a rapoartelor sale anuale de activitate, care să conțină inclusiv şi date privind impactul activităților sale asupra drepturilor persoanelor.

  Declarația integrală disponibilă aici.

  SEMNATARI:

  1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  2. Transparency International Moldova
  3. Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJ)
  4. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  5. Institutul de Politici Publice (IPP)
  6. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  7. Amnesty International Moldova
  8. Ambasada Drepturilor Omului
  9. Centrul „Acces-info”
  10. Centrul de Jurnalism Independent (CJI)
  11. Asociația pentru Politică Externă (APE)
  12. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
  13. Asociația Promo-LEX
  14. Comunitatea WatchDog.md
  15. Centrul de Analiza si Prevenire a Corupției (CAPC)
  16. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
  17. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”
  18. Centrul de Drept al Femeilor (CDF)
  19. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)

  Lista semnatarilor rămâne deschisă

  ***

  Procuratura Generală a reacționat la Declarația ONG-urilor privind îngrădirea accesului la informație. 

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova apreciază răspunsul prompt al Procuraturii Generale, care a asigurat societatea că va continua să facă publice rapoartele anuale de activitate, chiar dacă obligația de a le publica a fost exclusă din Legea cu privire la Procuratură. Comunicatul complet al Procuraturii Generale poate fi vizualizat aici.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La 15 ianuarie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat hotărârea în cauza Mătăsaru c. Moldovei (nr. 69714/16). CEDO a constatat că sancționarea reclamantului cu închisoarea pentru huliganism (art. 287 Cod penal) este contrară libertății de exprimare garantate de art. 10 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

  Reclamant în această cauză a fost Anatol MĂTĂSARU. Mătăsaru a protestat pe 29 ianuarie 2013, de ziua profesională a procurorilor, începând cu ora 10.00, în fața Procuraturii Generale. La protest el a adus două obiecte artizanale asemănătoare unui falos și unui vagin. Pe acestea el a plasat pozele unor politicieni și conducători ai procuraturii. Potrivit lui, prin protest, el a dorit să atragă atenția asupra influenței politicului asupra procurorilor. Protestul a durat circa o oră, fiind întrerupt de poliție.

  Dl Mătăsaru a fost acuzat penal de huliganism (art. 287 Cod penal). La 2 martie 2015, Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, l-a găsit vinovat și l-a condamnat pe reclamant la doi ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe un termen de 3 ani. Individualizând sancțiunea, judecătorul a menționat că reclamantul a fost anterior amendat pentru fapte similare, care nu au schimbat comportamentul acestuia. De asemenea, judecătorul a considerat protestul imoral, deoarece obiectele folosite la protest puteau fi văzute de copii, iar asimilarea angajaților statului cu organe genitale depășește limita permisă într-o societate democratică. Hotărârea dată a fost menținută până la Curtea Supremă de Justiție. Toți judecătorii au considerat că, având în vedere caracterul obscen al protestului, acesta nu este protejat de libertatea de exprimare.

  CEDO a constatat că libertatea de exprimare este aplicabilă în această situație, chiar dacă protestul era obscen. CEDO s-a întrebat de ce fapta a fost calificata drept huliganism penal (art. 287 Cod penal), daca putea fi calificata drept contravenție (art. 354 Cod contravențional)? Potrivit practicii judiciare, doar huliganismul grav însoțit de acte de violentă poate fi calificat conform Codului penal. Cu toate acestea, CEDO nu a decis în mod definitiv acest aspect, deoarece existau alte motive pentru a constata violarea. CEDO a notat că niciun judecător nu a examinat proporționalitatea sancțiunii aplicate cu libertatea de exprimare. A fost aplicată cea mai severă pedeapsă posibilă – închisoarea, care a fost suspendată pentru trei ani. Această sancțiune are un efect descurajant asupra manifestării libertății de exprimare nu doar în raport cu reclamantul, ci și cu alte persoane. Faptul că sancțiunea a fost suspendată nu afectează această concluzie.

  Deși reclamantul a pretins prejudicii morale, acestea nu au fost acordate. CEDO a obligat totuși Guvernul să plătească reclamantului EUR 2,000 pentru onorariile avocaților.

  Dl Mătăsaru a fost reprezentat de Pavel GRECU și Vladislav GRIBINCEA de la CRJM și de avocatul-stagiar Dumitru RUSSU.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile din regiunea de sud și din regiunea de nord a țării să participe la un atelier de instruire privind realizarea unei campanii eficiente de informare 2%. 

   Aceeași sesiune de instruire va avea loc pe 20 februarie 2019 la Bălți și pe 21 februarie 2019 la Cahul.

  Scopul atelierului este de a instrui participanții cu privire la etapele unei campanii de informare 2%, resursele necesare, publicul țintă, mesajul campaniei etc. Atelierul va conține  o serie de exerciții practice care vor permite participanților să dezvolte un plan de comunicare și un mesaj eficient pentru campania 2%, precum și să realizeze de sine stătător instrumente și mijloace de comunicare pentru propria campanie.

   

  Atelierul pentru organizațiile din nordul țării va avea loc la 20 februarie 2018, în or. Bălți, între orele 10:00-15:00, în incinta hotelului Vis-Pas, situat pe strada Ștefan cel Mare 1/A.

  Atelierul pentru organizațiile din sudul țării va avea loc la  21 februarie 2018 în or. Cahul, între orele 10:00-15:00 și se va desfășura în incinta sediului „Contact-Cahul”, situat pe strada C. Negruzzi 46.

   

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, însă prioritate vor avea persoanele care au mai participat la instruirile privind mecanismul 2%  sau care cunosc și înțeleg cum funcționează acesta.

   

  În cadrul atelierului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Etapele campaniei de informare. Publicul țintă și resursele necesare;
  • Mesajul campaniei 2%: forme, elemente componente, mijloace și canale de difuzare;
  • Instrumente gratuite pentru crearea unui mesaj vizual.

   

  Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul local al evenimentului, datele de contact ale căruia sunt indicate mai jos.

   

  Vă rugăm să comunicați coordonatorului local următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs.;
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

   

  Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

   

  Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

   

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport pentru participanții din afara or. Cahul.

   

  Data-limită de înregistrare la seminar este  16 februarie 2019.

   

  Persoanele care vor fi înregistrate vor primi ulterior agenda evenimentului.

   

  Persoanele de contact:

  • coordonatorul local pentru atelierul desfășurat la Bălți: Maria BARBALAT, telefon de contact 0231 52 476, email: barbalat.ma@gmail.com 
  • coordonatorul local pentru atelierul desfășurat la Cahul: Cristina LUPAN, telefon de contact 0 299 84 842 sau 299 84 843, e:mail: contact_cahul@yahoo.com 
  • persoana de contact din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org

   

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Agenția Servicii Publice, noua autoritate care recepționează cererile de înregistrare la mecanismul 2%, a făcut publică Lista beneficiarilor mecanismului 2% pentru anul 2019.

  Noua Listă a beneficiarilor numără 732 de organizații, cu 23% mai mult față de 2018 (594 organizații), dintre care 634 (86%) sunt asociații obștești, fundațiile şi instituții private (organizații necomerciale), iar 98 (14%) sunt culte religioase şi părţile lor componente (entități religioase). În 2019, numărul beneficiarilor a crescut pentru ambele categorii de organizații care pot aplica la Legea 2%. Astfel, cifra organizațiilor necomerciale s-a majorat cu 24%, de la 511 la 634, iar numărul cultelor religioase a crescut cu 18%, de la 83 la 98.

  Cei 732 de beneficiari incluși în listă sunt organizații care activează de cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare și desfășoară activități de utilitate publică / sociale, morale, culturale sau de caritate.

  Lista conține numărul de identificare de stat (IDNO/cod fiscal) al organizației, denumirea completă și adresa organizației (localitate, stradă, oficiu, cod poștal). Organizațiile care se regăsesc în Lista beneficiarilor 2% pot deja să înceapă campania de informare și atragere a susținătorilor, întrucât perioada de depunere a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit și, implicit, de efectuare a desenării procentuale, a început la 1 ianuarie 2019 și va dura până la finele lunii aprilie.

  Lista beneficiarilor mecanismului 2% pentru anul 2019 poate fi descărcată aici.

  Află când, unde, cum are loc desemnarea

  Creșterea numărului de beneficiari ai mecanismului 2%, de la an la an, bucură. Organizațiile necomerciale conștientizează necesitatea diversificării canalelor de finanțare și înțeleg avantajele pe care le aduce cu sine aplicarea la mecanism și activitățile ulterioară care urmează a fi desfășurate:  cunoașterea publicului țintă, acumularea experienței în desfășurarea campaniilor de informare, promovarea culturii de filantropie etc.

   

 • Într-o notă de poziție elaborată în noiembrie 2018 și supusă dezbaterilor publice pe 10 ianuarie 2019, Centrul de Resurse Juridice din Moldova susține că  Procuratura Anticorupție ar trebui să investigheze doar corupția mare

  Documentul, elaborat de Centrul de Resurse Juridice în colaborare cu Expert Forum România, analizează competențele Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova și propune limitarea acestora la cauzele de mare corupție. Or,  în prezent, Procuratura Anticorupție, dedică eforturi semnificative  pentru cauzele de corupție mică și are un volum mult prea mare de lucru pentru a permite procurorilor anticorupție să se concentreze pe cauzele complexe de corupție mare.

  În viziunea autorilor, lupta cu corupția mică nu este în măsură de a înlătura cauzele corupției într-o țară afectată de corupție endemică și, prin urmare, nu poate influența în mod determinant acest fenomen.  Având în vedere nivelul endemic al corupției din Republica Moldova, considerăm că acesta nu poate fi redus considerabil fără combaterea corupției de înalt nivel ca prioritate, pe lângă celelalte măsuri non-penale de luptă cu corupția.  

  Limitarea competențelor Procuraturii Anticorupție la cauzele de mare corupție o va ajuta să se concentreze pe cauzele de corupție mare, care necesită garanții sporite de independență, precum și metode și mijloace speciale, datorită complexității și intereselor implicate. O asemenea competență justifică menținerea unui organ specializat, cu statut special.

  Autorii documentului recomandă excluderea din competența Procuraturii Anticorupție a funcției de conducere a urmării penale în cauzele instrumentate de Centrul Național Anticorupție, investigarea escrocheriei și delapidării averii străine, a finanțării terorismului (dacă se menține în competența CNA) și  completarea listei de infracțiuni date în competența Procuraturii Anticorupție cu infracțiunea îmbogățirea ilicită.

  Dacă propunerile de mai sus sunt acceptate, volumul de lucru al procurorilor anti-corupție ar trebui să scadă semnificativ. Spre exemplu, în baza cifrelor pentru anul 2017, cel puțin 2003 cauze aflate în gestiune la conducerea urmării penale și cel puțin 55 de cauze aflate în exercitarea urmăririi penale (delapidări) nu se vor mai afla în sarcina procurorilor anticorupție.

  Nota de poziție „Procuratura Anticorupție ar trebui să investigheze doar corupția mare” este disponibilă aici. 

  Position paper: The Anti-Corruption Prosecution office should investigate only high-level corruption

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

   

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile din proximitatea raionului Căușeni să participe la un atelier de instruire privind realizarea unei campanii eficiente de informare 2%.

  Scopul atelierului este de a instrui participanții cu privire la etapele unei campanii de informare 2%, resursele necesare, publicul țintă, mesajul campaniei etc. Atelierul va conține o serie de exerciții practice care vor permite participanților să dezvolte un plan de comunicare și un mesaj eficient pentru campania 2%, precum și să realizeze de sine stătător instrumente și mijloace de comunicare pentru propria campanie.

  Atelierul va avea loc la 8 februarie 2018 în or. Căușeni, în incinta Liecului Teoretic „Alexei Mateevici”, situat pe str. A. Mateevici nr.1.  

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, însă prioritate vor avea persoanele care au mai participat la instruirile privind mecanismul 2%  sau care cunosc și înțeleg cum funcționează acesta.

  În cadrul atelierului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Etapele campaniei de informare. Publicul țintă și resursele necesare;
  • Mesajul campaniei 2%: forme, elemente componente, mijloace și canale de difuzare;
  • Instrumente gratuite pentru crearea unui mesaj vizual.

  Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul local al evenimentului, datele de contact ale căruia sunt indicate mai jos.

  Vă rugăm să comunicați coordonatorului local următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs.;
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

  Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

  Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport pentru participanții din afara or. Căușeni.

  Data-limită de înregistrare la seminar este  1 februarie 2019.

  Persoanele care vor fi înregistrate vor primi ulterior agenda evenimentului.

  Persoanele de contact:

  • coordonatorul local pentru raionul Căușeni: Ludmila AFTENI, telefon de contact 0 794 36 300, email: afteni@gmail.com
  • persoana de contact din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Din 2019, Agenția Servicii Publice (ASP) a preluat sarcina de gestionare a Listei beneficiarilor mecanismului 2%, atribuție exercitată anterior de către Ministerul Justiției. Astfel ASP este autoritatea care va recepționa, de acum încolo, cererile de înregistrare la mecanismul 2%, va verifica dacă solicitanții corespund condițiilor de eligibilitate prevăzute în Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală, va actualiza anual Lista beneficiarilor 2% și o va publica pe pagina sa oficială: www.asp.gov.md.

  Transferul de competențe a fost realizat întrucât ASP este autoritatea publică care recent a preluat și atribuția de înregistrare a organizațiilor necomerciale. În acest fel, etapa de verificare a eligibilității aplicanților la mecanism va fi facilitată de faptul că ASP deține dosarele organizațiilor necomerciale.

  Schimbarea competențelor ASP nu va afecta nicidecum eligibilitatea organizațiilor care s-au înregistrat la mecanismul 2% în luna septembrie 2018.

  Comunicatul oficial al Ministerului Justiției poate fi accesat aici.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

                                              Bilanțul activităților realizate de echipa CRJM în anul 2018:

  Textul integral (în format PDF, cu linkuri active) poate fi descărcat aici. 

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM în colaborare cu Asociația ADEPT a elaborat un infografic care explică cine sunt inspectorii de integritate, cum sunt sesizați aceștia și care este procedura de examinare a unei sesizări.

  Infograficul poate fi descărcat aici sau vizualizat mai jos.  

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM a prezentat luni, 17 decembrie 2018, în cadrul unei consultări publice, proiectul unui nou document de politici publice „Judecătorii de instrucție la 15 ani de activitate – totaluri și perspective de viitor”. Documentul analizează eficiența și provocările instituției judecătorilor de instrucție, o categorie specială de judecători creată în 2003 cu scopul de a oferi o protecție suplimentară drepturilor omului în cadrul procedurilor penale.

  Practica de numire a judecătorilor de instrucție, volumul și complexitatea dosarelor examinate, sunt doar câteva din provocările activității judecătorilor de instrucție care necesită intervenție, constată autorii documentului. În timp ce judecătorii de instrucție exercită o activitate complexă și deosebit de importantă pentru asigurarea eficientă a drepturilor omului la etapa urmăririi penale, experiența judecătorului este crucială. În acest sens, „modificările legislative introduse în 2017, prin care a fost anulat criteriul de experiență de minim 3 ani pentru exercitarea funcției de judecător de instrucție, constituie un regres serios de la instituirea funcției de judecător de instrucție în 2003” constată Ion Guzun, consilier juridic CRJM, unul din autorii documentului. „Asigurarea că judecătorul are o experiență suficientă ca să-i asigure o independență funcțională, iar părților – că judecătorul are o pregătire funcțională adecvată, sunt precondiții absolut necesare pentru a asigura eficiența și independența acestei instituții” a conchis Ion Guzun.   

  În cadrul cercetării, juriștii CRJM constată de asemenea, că în timp ce numărul total al judecătorilor de instrucție rămâne unul constant în ultimii zece ani, volumul de lucru al acestora aproape că s-a triplat. „Acest lucru afectează direct posibilitatea examinării calitative a materialelor și dosarelor ce țin de competența exclusivă a judecătorilor de instrucție” a declarat Ilie Chirtoacă, consilier juridic CRJM. Astfel, deși controlul judiciar efectuat de către judecătorii de instrucție are misiunea principală de a asigura protecția drepturilor persoanei, în ultimii ani continuă să se perpetueze practica privind aplicarea excesivă a arestului și autorizarea cu ușurință a demersurilor procurorilor cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice. Rata admiterii solicitărilor de aplicare a arestului a depășit 84%, iar autorizărilor acordate de judecătorii de instrucție constituie peste 97% anual!

  Autorii documentului recomandă revenirea la condiția obligatorie de minim trei ani de experiență pentru numirea în funcție de judecător de instrucție, condiție eliminată în anul 2017, relocarea funcțiilor de judecător de instrucție în baza sarcinii de muncă a judecătorilor precum și examinarea oportunității reevaluării gradelor de complexitate a dosarelor examinate de către judecătorii de instrucție. Suplimentar, autorii recomandă asigurarea unui control mai riguros în cazul autorizării interceptării convorbirilor telefonice și aplicării arestului. Pentru ridicarea calității examinării minuțioase a acestor măsuri, apărarea ar trebui să solicite mai des examinarea în ședință publică a acestor demersuri, iar o altă măsură de îmbunătățire a calității motivării încheierilor judecătorilor de instrucție cu privire la aplicarea arestului preventiv și a arestului la domiciliu, inclusiv prelungirea acestora, ar fi publicarea respectivelor încheieri.

  În urma prezentării constatărilor preliminare, CRJM a invitat participanții la eveniment și instituțiile vizate (CSM, judecători, Ministerul Justiției, avocați, experți) să vină cu recomandări și comentarii asupra documentului, care urmează a definitivat în urma acestor intervenții.

  Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  Opiniile exprimate aparțin CRJM şi nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

   

 • The civil society organisations are deeply worried about the totally non-transparent way of appointing the latest three judges to the Constitutional Court by the Superior Council of Magistracy, the Government, and the Parliament. The consecutive and sudden early resignations, as well as the hasty, secret, and politically charged appointments denote the disregard for the importance of the High Court and deepens public distrust in its independence.

  The Constitutional Court is formed of six judges. Within three days, two judges of the Constitutional Court, Igor DOLEA and Victor POPA, suddenly and secretly submitted their resignations, even though their terms had not expired yet. At the same time, within four days, from 11 through 14 December 2018, the Superior Council of Magistracy (SCM), the Government, and the Parliament appointed three new judges to the Constitutional Court.

  On 11 December 2018, the SCM appointed Corneliu GURIN as a judge of the Constitutional Court. According to the SCM’s press release following its meeting on 11 December, the CSM took this decision in response to the request of the Chief Judge of the Constitutional Court regarding the resignation of Mr. Igor DOLEA from judicial office at the Constitutional Court and asking the SCM to appoint another judge to this institution. This topic was absent both in the agenda of the SCM meeting, supposed to be published 3 days before the meeting, and in the additional agenda. Contrary to previous practice, when the Court announced resignations the same day, neither the Constitutional Court, nor the SCM published any information about Mr. Igor DOLEA’s resignation on their websites. Judge Igor DOLEA's term expires on 12 February 2019. He resigned on 10 December 2018, two months before the end of his term. The following day, the SCM examined the request of the Constitutional Court’s Chief Judge regarding the vacancy of the judicial office and the appointment of a new judge. The SCM had not announced any competition for appointing a new judge. Corneliu GURIN acknowledged that he had decided to apply at the invitation of the Chairman and some members of the SCM. Mr. Corneliu GURIN’s candidacy was the only one examined by the SCM. The latest three constitutional judges appointed by the SCM had been identified on a competitive basis (for details, see SCM Decision No. 130/6 of 12 February 2013 on the appointment of Judges Tudor PANŢÎRU and Igor DOLEA and Decision No. 117/7 of 6 March 2018 on the appointment of Judge Mihai POALELUNGI).


  The following day, 12 December 2018, the Government appointed Artur REŞETNICOV as a judge of the Constitutional Court. Just as with the appointment of Corneliu GURIN by the SCM, this topic did not figure on the agenda of the Government’s meeting. It is worth noting that this office had been vacant since March 2018, when the current Justice minister Victoria IFTODI resigned from it due to her appointment as minister. 

  On 14 December 2018, with 54 votes, the Parliament appointed Raisa APOLSCHII, Parliament deputy from the Democratic Party and chair of the parliamentary Legal Committee for Appointments and immunities, as a judge to the Constitutional Court. As of 14 December 2018, the websites of the 2 Constitutional Court and the Parliament did not contain any public information about the vacancy of the office of constitutional judge from the Parliament.

  Corneliu GURIN, Artur REŞETNICOV, and Raisa APOLSCHII were appointed as constitutional judges for a six-year term in an unprecedented hurry and with disregard for any appointment procedure. There were no explanations of the nine-month vacancy of a position at the Constitutional Court and of the sudden appointment of Mr. REŞETNICOV by the Government, without a competition. The resignation of Judges Igor DOLEA and Victor POPA, immediately followed by the unexpected appointment of Mr. Corneliu GURIN by the SCM and Ms. Raisa APOLSCHII by the Parliament, also raises doubts as to the possible hidden interests behind these appointments.

  The signatory organisations deeply regret the sudden and non-transparent way of resignation of Constitutional Judges Igor DOLEA and Victor POPA and also disagree with the way the SCM, the Government, and the Parliament appointed Constitutional Judges Corneliu GURIN, Artur REŞETNICOV, and Raisa APOLSCHII, respectively. Such a way of appointing judges to an institution as important for the democracy and the rule of law as the Constitutional Court and its seemingly politicization are incompatible with the requirements of a functioning democracy. Moreover, this is a regression in comparison with previous practices of appointing constitutional judges.

  The signatory organisations call on the Superior Council of Magistracy, the Government, and the Parliament to develop transparent and merit-based procedures for the appointment of judges to the Constitutional Court.

  The English declaration is available here.

  The Romanian declaration is available here.

  SIGNATORIES:


  1. Legal Resources Center from Moldova (LRCM)
  2. Institute for European Policies and Reforms (IPRE)
  3. East European Foundation (EEF)
  4. Institute for Public Policy (IPP)
  5. CPR-Moldova
  6. Association for Efficient and Responsible Governance (AGER)
  7. Transparency-International Moldova
  8. Promo-LEX Association
  9. WatchDog.md
  10. Independent Journalism Center (IJC)
  11. Center “Partnership for Development”
  12. Institute for Strategic Initiatives (IPIS)
  13. Association of Independent Press (API)
  14. Centre for Investigative Journalism (CIJ)
  15. Amnesty International Moldova
  16. IDIS ”Viitorul”

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova are onoarea să Vă invite la masa rotundă dedicată consultării documentului de politici publice „Rolul judecătorilor de instrucție – viziune pentru viitor” care va avea loc la 17 decembrie 2018, între orele 14:00-17:00, în incinta hotelului Jolly Alon (str. Maria Cebotari, 37), sala de conferință, etaj 1.

  Documentul evaluează instituția judecătorilor de instrucție din Republica Moldova în stadiul actual și analizează premisele care pot contribui la îmbunătățirea calității activității acestora pentru a asigura în mod eficient, ca drepturile și libertățile persoanelor să fie respectate adecvat la etapa urmăririi penale.

  Scopul evenimentului este de a prezenta concluziile autorilor privind analiza efectuată, precum și de a oferi un spațiu de discuție și reacție pentru participanții la eveniment.

  Agenda preliminară a evenimentului este anexată. Limba de lucru a evenimentului va fi limba română. Traducerea sincronă în limba engleză este asigurată. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

   

 • Legal Resources Centre from Moldova and Association for Participatory Democracy  developed an infographic with useful information on what should we know about integrity certificate. 

   

  Romanian version of the infographic can be downloaded here.

  English version of the infographic can be doawloaded here. 

 • In 2016 and 2017, several cases of high-level corruption were brought to court. The cases described below were disposed of with the application of Article 3641 of the Criminal Procedure Code, which provides for a commutation of prison term by 1/3 and of fine by 1/4 in case of admission of guilt.

  In all cases, the judges applied the minimal penalties provided by the Criminal Code, which they subsequently reduced according to Article 3641 of the Criminal Procedure Code.

  In none of the discussed cases, the person has not been convicted of imprisonment with execution.

  In three out of the four cases, after pleading guilty, the convicted persons were released from custody on judicial control.

  In three out of the four cases, the courts published anonymized versions of their decisions. Only in one case, two decisions – one of the trial court and one of the Supreme Court of Justice – were published in full, whereas the published version of the appellate court decision was also anonymized.

  The infographic can be downloaded here

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La 30 noiembrie 2018, reprezentanții Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au participat la întâlnirea bienală a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) cu avocații reclamanților și ONG-urile. Întâlnirea a avut loc la Strasbourg, în sediul CtEDO.

  În cadrul întâlnirii s-a discutat printre altele despre: reformarea procedurii Marii Camere și procedura de admitere a declarațiilor unilaterale ale Guvernului, motivarea deciziilor de inadmisibilitate ale judecătorului unic, aplicarea măsurilor interimare, avizele consultative ale Curții, dar și despre noul sistem electronic de corespondență cu avocații și reclamanții.

  Reprezentanții CtEDO au menționat că Declarația de la Brighton solicită CtEDO să acționeze și ex-ante, sporind rolul său de organ constituțional în domeniul drepturilor omului. Începând cu anul 2019, CtEDO va aplica o nouă procedură de facilitare a soluționării amiabile (odată cu comunicarea cererii, CtEDO va propune o sumă pentru satisfacție echitabilă, care, dacă este acceptată de parți, duce la scoaterea cererii de pe rol). Părțile vor avea 12 săptămâni pentru a accepta sau respinge propunerea CtEDO. Aceasta nu se va aplica cauzelor generatoare de jurisprudență nouă sau care au o importanță deosebită pentru opinia publică, sau atunci când prejudiciul material este dificil de evaluat. În cazul în care procedura dată nu este acceptată, cererea va fi examinată conform procedurii generale.

  O novație menționată de reprezentanții CtEDO este lansarea noului sistem electronic - eComms. Acesta este un serviciu pentru comunicarea electronică cu reprezentanții reclamanților sau reclamanții care nu au reprezentanți. Serviciul a fost lansat recent și poate fi utilizat după comunicarea cererii către Guvern.

  Reprezentanții CtEDO au discutat și despre durata lungă de examinare a cererilor primite. În prezent, în jur de 58,000 de cauze sunt pendinte la CtEDO, dintre care 6,000 sunt considerate prima facie inadmisibile. Celelalte 52,000 de cereri au șanse mari de succes, 15,000 fiind destul de complexe. Tratarea ultimei categorii de dosare ar necesita eforturi sporite din partea CtEDO, pe care ea nu le are. CtEDO tinde să ajungă la situația în care să comunice cererea către Guvern în cel mult 12 luni de la depunere, iar hotărârea să fie adoptată în doi ani de la comunicare.

  Această vizită a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă.

   

 • LRCM has analysed the grand corruption cases of Vlad FILAT, Veaceslav PLATON and Ilan SHOR. The analysis below reveals issues demonstrating selective justice in these cases, such as the duration of preventive measures and criminal proceedings, place of detention, indictments and court findings, imposed punishments, etc.

   

  Infograhic can be downloaded here

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM extinde termenul de aplicare pentru concursul privind contractarea serviciilor unei companii de logistică și organizare a evenimentelor pe motivul faptului că toate ofertele recepționate depășesc bugetul disponibil. 

  Limita maximă disponibilă pentru activitățile planificate este 9100 EUR.

  Termen nou de aplicare: 1 ianuarie 2019.

  ***

  CRJM implementează proiectul „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova”, sprijinit financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România. Proiectul are drept scop sporirea interesului persoanelor active și ale organizațiilor societății civile (OSC) locale privind încălcarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în Moldova cu accept pe sectorul justiției și anticorupție. Activitățile proiectului prevăd, printre altele, 10 ecranizări ale seriei de filme documentare de origine olandeză, „Privind în suflet – despre profesia de judecător”, urmate de dezbateri, în perioada octombrie 2018 – decembrie 2019 pe teritoriul Republicii Moldova.

  În acest sens, CRJM solicită oferte de la companii de logistică și organizare a evenimentelor pentru promovarea și organizarea a 10 proiecții de film (6 proiecții pentru studenți și jurnaliști, și 4 pentru reprezentanții profesiilor juridice) în perioada ianuarie – decembrie 2019, precum și elaborarea/distribuția materialelor de vizibilitate aferente proiecțiilor. Calendarul de implementare a activităților cu date concrete va fi stabilit din timp de CRJM și va fi anunțat Prestatorului cu 2 săptămâni în avans fiecărei proiecții.

  Sarcinile față de Prestator:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare a serviciilor semnat între părți (compania selectată și CRJM).

  Compania selectată va asigura promovarea, organizarea și logistica proiecției filmelor, în perioada ianuarie – decembrie 2019, după cum urmează:

  1. Închirierea sălilor pentru ecranizarea filmelor în următoarele locații:
  1. Sală de conferință, sect. Centru, Chișinău - 1 proiecție pentru reprezentanții profesiilor juridice și 1 proiecție pentru jurnaliști, inclusiv servicii alimentație (o pauză de cafea (gustări/fructe) per proiecție);
  2. Universitatea de Stat din Moldova, sau o altă universitate din Chișinău – 1 proiecție pentru studenți, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (plăcinte, ceai, cafea, apă) per proiecție);
  3. Sală de conferință, or. Cahul – 1 proiecție pentru reprezentanții profesiilor juridice, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea(gustări/fructe) per proiecție);
  4. Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul – 1 proiecție pentru studenți, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (plăcinte, ceai, cafea, apă) per proiecție);
  5. Sală de conferință, or. Bălți - 1 proiecție pentru reprezentanții profesiilor juridice și 1 proiecție pentru jurnaliști, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (gustări/fructe) per proiecție);
  6. Universitatea „Alecu Russo” din Bălți - 1 proiecție pentru studenți inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (plăcinte, ceai, cafea, apă) per proiecție);
  7. Universitatea de stat din Comrat - o proiecție pentru studenți, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (plăcinte, ceai, cafea, apă) per proiecție);
  8. Sală de conferință, or. Ungheni - o proiecție pentru reprezentanții profesiilor juridice, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (gustări/fructe) per proiecție).

  N.B. Prestatorul, de comun acord cu CRJM, va fi responsabil pentru rezervarea tuturor locațiilor pentru proiecțiile pentru reprezentanții profesiilor juridice și jurnaliști. CRJM, de unul singur, va fi responsabil pentru rezervarea sălilor din cadrul Universităților. Întrucât în cadrul proiecțiilor vor fi organizate pauze de cafea/gustări/fructe, prestatorul va fi responsabil, inclusiv, de achitarea serviciilor de alimentație pentru cca 30 persoane per proiecție.

  1. Asigurarea echipamentului tehnic pentru proiectarea filmelor – laptop, proiector, sunet și amplificatoare, microfon portabil și ecran sau alte echipamente necesare unei bune proiecții a evenimentului în caz de necesitate.

  N.B. Prestatorul va avea la dispoziție echipament tehnic suplimentar în cazul în care vor avea loc proiecții simultane în diferite localități. Toate sălile au o capacitate maximă de 80 persoane.

  1. Adaptarea materialelor de vizibilitate existente, elaborarea la necesitate a unor materialele noi, (bannere, postere, machete) pentru proiecțiile evenimentului. CRJM va pune la dispoziția companiei selectate toate informațiile și materialele necesare sau solicitate de Prestator.
  2. Imprimarea materialelor de vizibilitate (60 de afișe în format A3 și 30 de afișe în format A4, 150 g/m2, color 4+0, luster). Distribuirea și lipirea afișelor în locațiile universitare cu flux mare de persoane (ex: holul universității, avizierele facultăților de drept, cantina universitară, avizierele căminelor de drept).
  3. Elaborarea a unui banner electronic în limba română cu traducere în limba rusă, și adaptarea acestuia la dimensiunile solicitate de canalele de promovare.
  4. Promovarea bannerului (versiunea română și versiunea rusă) pe cel puțin 3 portaluri de noutăți juridice și de tineret (site-uri preferabile: www.diez.md, www.civic.md și www.bizlaw.md). Poziționarea bannerelor va fi realizată în zonele „HOT” sau „WORM” ale site-urilor, pe linia vizuală a vizitatorilor. Promovarea online se va realiza timp de 2 săptămâni pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 6 pelicule), în prealabil perioadei de difuzare a peliculei și va fi, după posibilitate, targetată pe locație (Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat, Ungheni).
  5. Adaptarea trailer-ului video existent pentru promovarea proiecțiilor (durata maximă de 30 sec).
  6. Promovarea plătită a trailer-ului video pe rețelele sociale (cel puțin Facebook). Promovarea online se va realiza timp de 2 săptămâni pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 6 pelicule), în prealabil perioadei de difuzare a peliculei și va fi țintită, după posibilitate, pe localitate (Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat, Ungheni), categorie de vârstă (20-35) și interese (justiție, drepturile omului, ONG-uri).
  7. Elaborarea și promovarea a 6 machete în rețeaua ziarelor API. Elaborarea și promovarea machetelor se va realiza pentru fiecare proiecție destinată studenților în parte (per total 6 proiecții), în prealabil difuzării peliculei. Fiecare machetă va apărea în cel puțin 2 ediții ale ziarului regional/raional care are cea mai mare audiență din regiune.
  8. Transportarea a cel mult 4 persoane tur-retur Bălți, Cahul, Comrat, Ungheni în zilele în care vor avea loc proiecțiile.

  Criteriile de selecție:

  1. Corespunderea cerințelor pentru promovarea, organizarea și logistica proiecției filmelor în conformitate cu II Sarcinile față de prestator;
  2. Experiența companiei în organizarea evenimentelor similare;
  3. Oferta financiară;
  4. Imaginea și reputația.

  Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 13 decembrie 2018. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă pentru organizarea evenimentelor).
  2. Copia certificatului de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat  a companiei.
  3. Portofoliul celor mai importante evenimente organizate în ultimii 3 ani, inclusiv fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini on-line.
  4. Oferta financiară, care include suma totală pentru serviciile prestate, precum și detalierea per poziție (conform modelului Excel anexat). Prețurile vor fi indicate în EUR și vor include toate impozitele şi taxele aferente.

  Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare. Pot fi prezentate una sau mai multe opțiuni de oferte financiare.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Mai multe organizații ale societății civile își exprimă îngrijorarea privind promovarea în mare grabă a proiectului Codului de reguli și proceduri parlamentare, cu ignorarea consultărilor publice și a dezbaterilor privind conținutul celui mai important document, care reglementează activitatea Parlamentului.

  Proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare a fost înregistrat ca inițiativă legislativă a trei deputați la 2 noiembrie 2018. Până la 2 noiembrie 2018, proiectul nu a fost publicat pe internet pentru consultări. La 14 noiembrie 2018, proiectul a fost examinat de Comisia Juridică, Numiri și Imunități, care a recomandat adoptarea proiectului în prima lectură și care nu a menționat nimic despre rezultatele consultărilor publice. La 22 noiembrie 2018, adică peste circa trei săptămâni de la înregistrare, proiectul a fost adoptat în prima lectură.

  Pe pagina web a Parlamentului lipsește expertiza anticorupție a proiectului, precum și avizul Guvernului, ambele obligatorii  conform prevederilor legale. De asemenea, termenul pentru consultări publice urma să expire abia  la 23 noiembrie 2018 (peste 15 zile lucrătoare de la publicarea proiectului), adică peste o zi după adoptarea proiectului în primă lectură. Având în vedere faptul că comisia responsabilă de proiect și de organizarea consultărilor publice a aprobat proiectul deja la 14 noiembrie 2018, înainte de expirarea termenului-limită de depunere a comentariilor, consultările publice nici nu puteau avea loc.

  Proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare reglementează aspecte deosebit de importante ale activității parlamentare și urmează să înlocuiască Regulamentul Parlamentului actualmente în vigoare.  O analiză a conținutului documentului scoate în evidență existența unor prevederi foarte vagi privind accesul la informații, reflectarea activității Parlamentului de către mass-media, transparența în procesul decizional și cooperarea cu societatea civilă.

  Proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare conține reglementări privind consultările publice care sunt și mai vagi decât cele în vigoare, iar unele prevederi pozitive au fost excluse. Sunt reglementate confuz și sporadic formele, etapele și termenele procesului de consultări publice, precum și obligațiile instituțiilor responsabile.Proiectul sus-menționat nu conține nici prevederi suficiente pentru asigurarea accesului la informație ca parte a transparenței procesului decizional, el nu prevede publicarea informațiilor despre toate etapele de adoptare a actului legislativ și toate versiunile proiectului de act normativ. De asemenea, nu este prevăzută nici publicarea amendamentelor propuse de deputați. 

  De asemenea, proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare nu reglementează situațiile când proiectele pot fi adoptate în regim de urgență, cu excepția cazului când este cerut de Guvernpotrivit Constituției. În ultimii ani, mai multe proiecte de acte normative au fost adoptate în regim de urgență, fără respectarea tuturor etapelor de legiferare și consultare publică prevăzute de legislația în vigoare. Este nevoie de reglementat criteriile după care Parlamentul va decide asupra aplicării acestei proceduri. 

  Luând în considerație importanța Codului parlamentar pentru buna funcționare a Parlamentului și activitatea acestuia într-un mod transparent și previzibil pentru public și părțile interesate, organizațiile semnatare consideră nepotrivită adoptarea unui astfel de proiect în grabă și fără organizarea unor discuții mai largi, inclusiv cu ONG-urile și reprezentanții mass-media.

  Organizațiile semnatare solicită Parlamentului Republicii Moldova organizarea unor consultări publice veritabile a proiectului Codului de reguli și proceduri parlamentare, inclusiv organizarea dezbaterilor publice cu participarea organizațiilor societății civile, cu alocarea unui timp suficient, și evitarea adoptării în grabă a acestui document important.

  Textul integral al apelului disponibil aici.

  SEMNATARI:

  1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  2. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
  3. Asociația Presei Independente (API)
  4. Asociația Promo-LEX
  5. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
  6. Centrul de Informații GENDERDOC-M
  7. Centrul de Investigații Jurnalistice
  8. Piligrim-Demo
  9. Transparency International Moldova
  10. CPR-Moldova
  11. Expert-Grup
  12. Comunitatea „WatchDog.MD"
  13. Ambasada Drepturilor Omului
  14. Institutul de Politici Publice (IPP)
  15. Centrul Internațional „La Strada”
  16. Centrul PAS
  17. Amnesty International Moldova
  18. Centrul de Drept al Femeilor
  19. Centrul de Jurnalism Independent
  20. Centrul de Analiza și Prevenire a Corupției
  21. Fundația Est-Europeană
  22. Comitetul pentru Libertatea Presei
  23.  Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  24. InReCo
  25. A.O. „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”
  26. Gender-Centru
  27. Ana Gurău, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen
  28. Platforma pentru Egalitate de Gen
  29. Centrul Național al Romilor
  30. IDIS „Viitorul”
  31. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
  32. Centrul National de Prevenire a Abuzului fata de Copii (CNPAC)
  33. Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

  Lista semnatarilor rămâne deschisă

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. Scopul concursului:

  În vederea implementării obiectivelor sale, Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova (în continuare - CRJM) preconizează să organizeze 2 evenimente în afara mun. Chișinău în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019, după cum urmează:

  1. un eveniment de 2 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru cca 20 de persoane, pentru perioada 19 – 20 decembrie 2018.
  2. o școală de iarnă de 4 zile, în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională (SIDA). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe (preferabil să fie disponibile 2 săli de conferință) necesare organizării evenimentului pentru 25 persoane, pentru perioada 17 – 20 ianuarie 2019.

  Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

  2. Rezultatele așteptate:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

  3. Criteriile de selecție:

  1. Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:
  • Cerințe față de condițiile de cazare:

  -          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pe timp de iarnă pentru numărul de persoane indicat în modelul de ofertă financiară atașat la ToR;

  -          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

  •  Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

  -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului de participanți indicat la p.II Scopul concursului;

   -         echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;

  -          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;

  -          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;

  -          conexiune la Internet- vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet, existența sau lipsa accesului Wi-Fi;

  -          locuri de parcare.

   2. Oferta financiară

  3. Amplasarea locației – în raza de cca 20 – 30 km de la Chișinău

  4. Reputația și imaginea companiei (în cazul prezentării referințelor).

   

   Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, datele bancare), inclusiv fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini on-line;
  2. Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
  3. Oferta financiară cu semnătura persoanei responsabile (completată după modelul atașat aici). Prețurile vor fi indicate în MDL per persoană/ cameră/sală, inclusiv TVA sau cu TVA la cota 0%, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicare TVA la cota 0%, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

  Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 5 decembrie 2018.

  Ofertanții pot depune oferte pentru servicii de desfășurare a ambelor evenimente indicate la p.I Scopul concursului sau pentru un singur eveniment, în funcție de disponibilitate.

  Oferta/tele câștigătoare va/vor fi desemnată/e în baza celui mai bun raport calitate (cerințe pentru desfășurarea evenimentului)/preț. 

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM a prezentat, joi, 15 noiembrie 2018, proiectul unui nou document analitic: „Cauzele cu privire la integritate - este oare uniformă practica instanțelor judecătorești?”. Analiza stabilește în baza datelor empirice, în ce măsură este uniformă practica instanțelor judecătorești în cauzele care vizează încălcarea regimului de declarare al averilor, intereselor personale și incompatibilităților funcționarilor publici.

  În cadrul cercetării, au fost analizate toate hotărârile Curții Supreme de Justiție (CSJ) adoptate timp de 54 de luni (din 1 ianuarie 2014 până în 30 iunie 2018), precum și soluțiile date de instanțele de apel și fond în aceste dosare. Analiza nu își propune să constate care ar fi trebuit să fie soluția corectă în hotărârile analizate. A fost analizat doar în ce măsură soluțiile instanțelor judecătorești sunt uniforme între ele prin prisma motivării hotărârilor judecătorești adoptate în aceste cauze.” – a declarat președintele CRJM, Vladislav Gribincea.

  Analiza constată că soluțiile din unele hotărâri judecătorești cu privire la declararea averilor nu sunt pe deplin consecvente. Inconsecvențele țin de modul de declarare al conturilor bancare fără rulaje, justificarea averii nedeclarate și de modul cum a fost tratat argumentul funcționarului că nu a declarat adecvat averea, deoarece nu a înțeles cum aceasta urmează a fi declarată. Analiza nu a constatat divergențe serioase în cauzele cu privire la conflictele de interese. Cu toate acestea, unele dosare cu privire la încălcarea regimului de incompatibilitate au fost soluționate într-un mod divergent. 

  Una din concluziile preliminare ale autorilor este inclusiv că actele fostei Comisii Naționale de Integritate (CNI) au fost anulate cu precădere în cazul demnitarilor de rang înalt. În cazul acestora au fost admise 10 din cele 16 acțiuni (62.5%) față de demnitarii de rang mediu în care au fost admise doar 3 din 17 acțiuni (17%). Acest fapt ar putea sugera că funcționarii de rang înalt au avut avocați mai buni, fie că abaterile comise de CNI în privința acestora erau mai evidente, fie că judecătorii sunt mai indulgenți în privința acestora.

  În urma prezentării constatărilor, CRJM a invitat participanții la eveniment și instituțiile vizate (CSJ și ANI) să vină cu recomandări și comentarii asupra documentului, care urmează a definitivat în urma acestor intervenții.

  Documentul analitic este disponibil aici.

  Anexa care descrie cauzele cu privire la integritate disponibilă aici. 

  Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM invită studenții și tinerii profesioniști să participe la lecția publică cu tema „Importanța independenței justiției într-un stat de drept” care va avea loc la 20 noiembrie 2018, între orele 13.00-14.30, în incinta Universității Libere Internaționale din Moldova, în sala Mediateca (bloc 1, etaj 4), str. Vlaicu Pârcălab 52. 


  În cadrul lecției vor fi puse în discuție următoarele subiecte: 


  ✔️ Cum poate fi asigurată independența justiției? Exemple de bune practici.
  ✔️ Cum poate fi combătută corupția? 
  ✔️ Care e situația justiției în Republica Moldova și care sunt priorotățile reformării justiției? 

  INTRARE LIBERĂ!

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunță organizarea Școlii de iarnă – 2019 „Democrația aplicată”. Evenimentul, cu o durată de 4 zile, se va desfășura în afara municipiului Chișinău, în perioada 17 – 20 ianuarie 2019 și este destinat studenților/telor și proaspeților/telor absolvenți/te ai facultăților de drept, jurnalism, relații internaționale, științe politice și administrative, care sunt interesați/te în promovarea democrației în Republica Moldova.

   

  Prin intermediul școlii de iarnă, CRJM își propune să transmită participanților/telor informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumentele de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului etc. Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici

   

  Formatori în cadrul evenimentului vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din cadrul CRJM.

   

  Participarea la școala de iarnă este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi ulterior comunicat persoanelor selectate.

   

  Candidații/tele urmează să corespundă următoarelor cerințe:

  • Să fie student/ă al anului III-IV sau masterand/ă la una din facultățile menționate mai sus;
  • Să cunoască limba română;
  • Să fie disponibil/ă să participe pe întreaga durată a școlii de iarnă;
  • Să completeze formularul de participare (click aici pentru a accesa formularulpână la 3 decembrie 2018.

   

  Despre rezultatele preselecție, candidații vor fi notificați după data de 10 decembrie 2018.

   

  Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: daniel.goinic@crjm.org.

   

  Experiența participanților/telor din ediția anterioară a școlii „Democrația aplicată” poate fi găsită aici.

   

  Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” susținut de Suedia.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunță organizarea Școlii de iarnă - 2019 „Democrația aplicată”. Evenimentul, cu o durată de 4 zile, se va desfășura în afara municipiului Chișinău, în perioada 17 - 20 ianuarie 2019 și este destinat studenților/telor și proaspeților/telor absolvenți/te ai facultăților de drept, jurnalism, relații internaționale, științe politice și administrative, care sunt interesați/te în promovarea democrației în Republica Moldova.

  Prin intermediul școlii de iarnă, CRJM își propune să transmită participanților/telor informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumentele de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului etc. Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici

  Formatori în cadrul evenimentului vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din cadrul CRJM.

  Participarea la școala de iarnă este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi ulterior comunicat persoanelor selectate.

  Candidații/tele urmează să corespundă următoarelor cerințe:

  • Să fie student/ă al anului III-IV sau masterand/ă la una din facultățile menționate mai sus;
  • Să cunoască limba română;
  • Să fie disponibil/ă să participe pe întreaga durată a școlii de iarnă;
  • Să completeze formularul de participare (click aici pentru a accesa formularul) până la 3 decembrie 2018.

  Despre rezultatele preselecție, candidații vor fi notificați după data de 10 decembrie 2018.

  Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: daniel.goinic@crjm.org.

  Experiența participanților/telor din ediția anterioară a școlii „Democrația aplicată” poate fi găsită aici.

  Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională (SIDA).

 • The Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) announces the organization of the Winter School - 2019 "Applied Democracy". The event, with a four days duration, will be held outside Chișinău, between 17 - 20 January 2019, and is designed for students and recent graduates of faculties of Law, journalism, international relations, political science and who are interested in promoting democracy in the Republic of Moldova.

  Through the winter school, LRCM aims to provide participants with information and skills on the principles of democracy, the rule of law and instruments of civic involvement for fighting corruption and protecting human rights, etc. The preliminary agenda of the event is available here.

  The experience of the participants in the previous edition of the "Applied Democracy" School can be found here.

  This event is organized within the project "Institutional Support for Organizational Development" implemented with the financial support of the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

 • On 30 October 2018, the European Court of Human Rights (ECtHR), in case O.R. and L.R. v. Republic of Moldova (application no. 24129/11), found violation of the Art. 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to length of investigation of the April 2009 ill-treatment that took place in at the Chişinău General Police Commissariat. The ECtHR also found that the sanctions applied on police that applied ill-treatment were too mild.

  The case concerns two young women arrested by the police on 7 April 2009. They were taken to the Chișinău General Police Commissariat and forced by policemen to strip naked in front of a male police officer and make sit-ups. Prosecutors have started a criminal case against three policemen only 9 months later. One of the police officers was subsequently stripped of criminal charges on the grounds that his actions constituted administrative contravention. The other two officers were sentenced for ill-treatment to 5 years of suspended imprisonment.

  The ECtHR found that the investigation was not prompt. The criminal investigation was started after 9 months from the date when the information about the offense became public. Prosecutors did not react to this information and waited for the applicants’ complaint. The ECtHR reiterated that when an authority suspects a treatment contrary to Art. 3 of the ECHR, it must react ex officio.

  The ECtHR considered that the sanctions imposed to the police officers were incompatible with the obligation to prevent ill-treatment. The judges sanctioned the two police officers with the minimum sanction prescribed by the law (5 years of suspended imprisonment). The judges invoked that accused`s behavior was determined by aggression of police officers by protesters on 6 April 2009. Article 3 of the ECHR does not allow exceptions, even in the most extreme circumstances. The attempt of the Chișinău Court of Appeal to justify the minimum sanction applied to police officers by the fact that they were acting in a situation of mass disorder is regrettable. In fact, by suspending the enforcement of the imprisonment, the police officers were de facto exempted from any criminal liability. Moreover, during the proceedings, police officers were not suspended. The ECtHR also noted with concern that the indulgence towards the police officers accused of ill-treatment was not an isolated incident. The statistics for the years 2011 and 2012 suggest a general tendency of the Moldovan courts to protect state’s agents accused of ill-treatment.

  The third policeman, accused of the applicants' threat with using violence, was stripped of any criminal charges on the ground that his deed was an administrative offense (exceed of the duties). The administrative charges were also discontinued because the statutory time limitation expired. Judges refused to annul the prosecutor's decision to discontinue the criminal proceedings on the grounds that it would violate the principle that no one could be repeatedly punished for the same deed (Article 4 of Protocol 7 to the ECHR). The ECtHR found that, given the context in which the threat occurred, it amounted to inhuman and degrading treatment. Prosecutors and judges have not motivated in any way why the deeds of the third policeman are contravention and not crime (Article 328 of the Criminal Code), even though the applicants have explicitly invoked this argument. Prosecutors were aware that, by discontinuing criminal charges, they exonerate the police officer of any liability, which is incompatible with the obligation to prevent ill-treatment. Interpretation of the prohibition to be repeatedly held liable for criminal offence, given by judges, is incorrect. This prohibition only refers to situations that have become "final". In the present case, there is no prior final decision to be held accountable.

  The ECtHR granted each applicant EUR 7,500 in costs and expenses and the total sum of EUR 1,500 for legal expenses. The applicants were represented before the ECtHR by Mr Vladislav GRIBINCEA, Executive Director of the Legal Resources Centre from Moldova.

 • The 2% mechanism gains recognition in the Republic of Moldova. According to the statistical report published by the State Tax Service in 2018, the total amount designated is twice as high as in 2017, and the number of beneficiaries of the 2% mechanism has grown by 30% - from 302 to 393 beneficiaries.

  According to published data, in 2018, 28,388 taxpayers, that is 34% more than in 2017, chose to designate 2% of income tax to a non-governmental organization or religious entity. The total amount validated in 2018 is 5,631,042.36 lei (about 287,886 Euro or 335,781 USD) and represents twice the amount validated in 2017. 92% of the total amount validated was directed to non-governmental organizations, and religious entities and their component parts received around 8% of the total amount.

  Of the total number of designations made, 90% (that is 25,518 designations) were validated compared to 76% in the previous year and only 10% (2,869 designations) were declared invalid for various reasons, compared to 24% invalidated last year. The main reasons for invalidating the amounts were similar to those of last year: taxpayers had income tax arrears in previous years or had arrears for the income tax in the current year, impossibility to identify the beneficiary of the amounts according to the List of 2% Beneficiaries by the Ministry of Justice.

  The largest designated amount reached this year again the Association of Veterans and Pensioners of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova and represents about 30% (1,691,298.75 Lei) of the total amount validated in 2018, and the lowest amount is 1.13 lei received by the Religious Community "Saint Hierarch Nicholas" from Floreşti.

  The most active taxpayers were home-based persons in Chisinau, accounting for about 26% (7,296 taxpayers) of the total number of taxpayers who designated 2% and whose designation was validated.

 • On 4-6 December 2018, the Committee of Ministers of the Council of Europe will examine the measures taken by the Republic of Moldova to implement the Corsacov cases group (26 judgments of European Court of Human Rights (ECtHR) rulings on police ill-treatment and non-investigation of ill-treatment). The Government of the Republic of Moldova committed itself to the Committee of Ministers to reduce the phenomenon of torture.

  In this context, on 22 October 2018, the Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) forwarded to the Committee of Ministers a communication on Moldova's guarantees against ill-treatment and the impact of measures taken by authorities to prevent ill-treatment.

  LRCM urged the Committee of Ministers to ask the Moldovan authorities:

  1) transfer of the personnel of the temporary detentions facilities from the Ministry of Interior to the Ministry of Justice;

  2) install video cameras in all police temporary detention facilities;

  3) improving the quality of investigations regarding allegations of ill-treatment and treating these cases with priority;

  4) ensure that persons suspected of ill-treatment are immediately suspended from their duties and remain so throughout the investigation;

  5) amendment of the Criminal Procedure Code to provide access to the victim of ill-treatment to material of the criminal investigation, as well as the exclusion of compulsory psychiatric examination of all victims of ill-treatment;

  6) reviewing the practice of conviction in cases of ill-treatment and the application of appropriate sanctions;

  7) generate accurate statistical data on ill-treatment cases, including on the length of investigations and judicial proceedings, the suspension from the office of suspects and the penalties imposed.

  In 2016, the LRCM forwarded another communication on this subject to the Committee of Ministers.

  *  *  *

  Non-commercial organizations and complainants can communicate to the Committee of Ministers of the Council of Europe on measures taken to enforce ECtHR rulings and prevent similar violations in the future. For more details on how to make these communications click here.

 • Several civil society organizations consider that the forced removal of Turkish citizens on 6 September 2018 was politically-driven and done in violation of national laws and international treaties on human rights. A month after this event, the authorities' answers regarding the legality of the removal of Turkish citizens continue to raise many questions. In the absence of clear arguments confirming that there really existed a risk of a threat to national security, there is a strong presumption that the operation carried out by the authorities took place out of political interests and it actually was a camouflaged extradition at the request of the Turkish authorities.

  Signatories request:
  1. the authorities of the Republic of Moldova to request the President of Turkey the return to the Republic of Moldova of all Turkish citizens illegally removed from our country and to prevent such situations in the future;
  2. the Prosecutor General to initiate criminal prosecution to bring to justice all those who have committed violations in connection with the "removal" of the seven Turkish citizens;
  3. the Parliament of the Republic of Moldova to organize public hearings and publish all relevant information on this operation;
  4. the authorities of the Republic of Moldova to grant asylum and other protection measures necessary for the families members of the "removed" persons and other foreign citizens in similar situation, especially in the context of Turkish President Recep Tayyp ERDOGAN visit, on 17-18 October 2018.

  Appeal in Romanian is available here.

  Signatory organizations:

  1. Legal Resources Centre from Moldova (CRJM)
  2. Amnesty International Moldova
  3. Journalistic Investigation Centre (CIJ)
  4. Association for Efficient and Responsible Governance (AGER)
  5. Institute for development and social initiatives “Viitorul”
  6. ”WatchDog.MD” Community
  7. Transparency International Moldova (TI-Moldova)
  8. Institute for Public Policy (IPP)
  9. Promo-Lex
  10. Centre for Independent Journalism (CJI)
  11. Center for Analysis and Prevention of Corruption (CAPC)
  12. Association of Independent Press (API)
  13. CPR Moldova
  14. GENDERDOC-M
  15. Law Center of Lawyers (CDA)
  16. Center Partnership for Development (CPD)
  17. Institute for European Policies and Reforms (IPRE)
  18. Independent Analytical Center Expert-Grup
  19. Rehabilitation Centre for Torture Victims "Memoria"
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte de la companii specializate în vederea procurării echipamentului indicat mai jos, cu următoarele caracteristici minime:

  Echipament 

  I. Laptop  – 2 unități

  a.                      

  Model

  Preferabil DELL XPS, iar în cazul de indisponibilitate – model HP conform caracteristicelor de mai jos

  Procesor

  Minim Intel Core i5 (Generația 7)

  Dimensiune ecran

  13" / 13.5"

  Memorie Operativă

  Minim 8Gb

  HD

  SSD 128GB

  Culoare/Carcasa

  Argintiu sau Negru/Carcasa din material durabil

  Mouse wireless, geantă / husă;  stații de andocare

  Sistem de operare: Windows 10

   
  II. Laptop  – 1 unitate

  a.

  Model

  Preferabil DELL INSPIRON, iar în caz de indisponibilitate – model HP conform caracteristicelor de mai jos

  Procesor

  Intel i5 Generația 8-a sau AMD Ryzen 2000U Series

  Dimensiune ecran

  15,6” IPS

  Rezoluție ecran

  1920 x 1080

  Memorie Operativă

  Minim 8Gb

  HD

  SSD 256GB

  GPU

  dedicat

  Culoare

  Argintiu sau Negru

  Mouse wireless, geantă / husă;  stație de andocare

  Sistem de operare: Windows 10

  Procurarea este efectuată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională (SIDA).

  1. Criterii de selecție:

  Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Sciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până pe  23 octombrie 2018.

  Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date generale despre companie (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică, pagina web);
  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul anexat), cu indicarea prețurilor în USD, inclusiv TVA și TVA la cota 0% pentru fiecare unitate separat. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • Termene, condiții de livrare și garanție;
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Companiile ofertante pot prezenta una sau mai multe variante de oferte.  

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.

  CRJM își rezervă dreptul de a selecta lotul integral de la un singur ofertant sau pe părți de la diferiți ofertanți.

  Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului va fi: cel mai mic preţ şi corespunderea parametrilor tehnici solicitați

  Nicio ofertă recepționată de CRJM după termenul-limită indicat mai sus nu va fi examinată.

  Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizie cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org

 • The National Integrity Commission (NIC) was set up in 2012 to check the integrity of civil servants and persons of public dignity and to prevent corruption by verifying the wealth of these persons. In 2016, the institution was reorganized into the National Integrity Authority (NIA).

  From 2013 until 2017, NIC initiated 1,185 control files and issued 398 decisions of various violations. Most violations relate to the declaration of assets and property (42%) and to the existence of conflicts of interest (41%). 49 files which request the decisions annulment were examined by the Supreme Court of Justice (SCJ). Out of the 49 files for the period 2013-2017, the SCJ maintained the NIC decisions in 32 cases, and in another 17 cases the SCJ annulled the NIC's decisions.

  The main findings resulting from the SCJ judgments are:

  • Concerning the decisions of the NIC for the period 2013-2016, out of 12 acts abrogated by the SCJ, 2 referred to deputies in the Parliament, 3 - to the heads of the central public authorities, 1 to a judge etc., and out of the 21 decisions upheld by the SCJ, 7 referred to mayors / deputy mayors / district presidents, 9 - to civil servants, 4 to heads of central public authorities, etc.
   • SCJ has adopted contradictory decisions in similar cases and with a similar estimative value of undeclared goods;
   • Cases of incompatibility were interpreted differently when the function was remunerated.
  • The highest rate of conflicts of interest was reported among the heads of local authorities - 4 cases, and the highest rate of incompatibilities was certified among civil servants with leading positions in central public authorities and local public authorities - 5 cases.

  More details on SCJ decisions are available in the infograph below.

 • Civil society makes an essential contribution to the development and realization of democracy and human rights, in particular by participating in public life and ensuring transparency in decision-making.


  In this context, the Legal Resources Centre from Moldova (www.crjm.org) analyses the transparency in the decision-making process at the level of the Parliament of the Republic of Moldova. The analysis aims to investigate the extent to which the Parliament of the Republic of Moldova ensures transparency in decision-making.

  As a citizen or as an NGO representative you had for sure interactions with the Parliament, or you have encountered situations where public data was not sufficiently clear to you. Your experience is valuable to us and we urge you to share it with us. Please answer to our questionnaire available here: https://goo.gl/X1B3Vc.

  The deadline for completing the questionnaire is October 10, 2018.

  Thank you for your involvement!

 • On 27September 2018, the Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) organized a public event to discuss the analysis of the Strategy for the recovery of funds misappropriated from the banking system of the Republic of Moldova during 2007-2014, presented by the authorities in June this year. At the event were invited representatives of the Parliament, the Government, the National Anticorruption Center, the National Bank of Moldova, the judiciary, the development partners and the civil society. From the public authorities, only the Government and the National Integrity Authority honored the invitation.

  Vladislav Gribincea, Executive director of the LRCM, said at the event that, after analyzing the Recovery Strategy, it is not clear who approved the document and the degree of commitment to its successful implementation. At the same time, almost 4 years after the end of the fraud, the exact sum misappropriated from the banking system is not known. The strategy also does not mention the fact that, after three years of investigation, no single leu of the stolen money has been returned yet.

  The analysis finds that at least 20% of the amounts stolen from the banking system are not investigated in general. Although the stealing of at least 13.3 billion lei has been found, prosecutors are seeking recovery of only 10.7 billion, as 2.6 billion have been already recovered by selling the assets of the liquidated banks. Prosecutors report that 5.2 billion lei have been identified, although judges of the first instance have found that there is no evidence of 2.5 billion lei defrauded by Mr. Shor, that is about half of the amount with which prosecutors operate. Similarly, the authorities report receiving a sum of 2.7 billion lei from Ilan SHOR, although there is no court decision to collect this amount. At the same time, almost four years after bank fraud ended, the theft of about 38% (5.1 billion lei) of the stolen amount is still investigated by prosecutors.

  The authors of the analysis believe that the Strategy is more of an advocacy tool, including because it was drafted and made public on the eve of the Moldovan leadership visit to Brussels. Also, the Strategy mostly concerns activities already covered by legislation, fact that cast doubt on the practical value of the Strategy in investigation of the fraud.

  The full text of the Analysis of the strategy for the recovery of funds misappropriated from the banking system of the Republic of Moldova is available here.

  The video recording of the presentation event of the Analysis of the strategy is available here.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM extinde termenul concursului privind angajarea Coordonatorului/toarei de comunicare până la 10 octombrie 2018. 

  1. Funcția: Coordonator/toare de comunicare;
  2. Natura contractului: contract de muncă pe termen determinat, substituire pe perioada concediului de îngrijire a copilului;
  3. Perioada: 1 decembrie 2018 – 31 decembrie 2019;
  4. Locul de muncă: biroul CRJM.

   Atribuții:

  Principalele sarcini ale Coordonatorului de comunicare țin de:

  1. sporirea vizibilității Asociației;
  2. comunicarea eficientă a Asociației în exterior;
  3. monitorizarea şi stocarea informației din media despre activitățile Asociației și impactul acestora;
  4. asigurarea logistică pentru evenimentele publice ale Asociației.

  Fișa de post a funcției este anexată aici.

  Cerințe față de candidați:

  1. studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului şi comunicării;
  2. cunoașterea fluentă a limbii române, engleze și ruse. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
  3. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  4. cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj.

  Condiții de muncă:

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională;
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;
  4. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 3 octombrie 2018, la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

  Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de email sau la tel.: 022 843 601. 

  Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.

  ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.

 • The Legal Resources Centre from Moldova analyzed the Strategy for the recovery of funds misappropriated from the banking system of the Republic of Moldova during 2007-2014, which was presented by Moldovan authorities in June 2018. LRCM found that, although Moldova has a strategy for recovery of funds misappropriated from the banking system, it is not clear who approved the document and what is the degree of commitment to its successful implementation. It is not exactly known what amount has been stolen from the banking system. The strategy does not mention the fact that, after three years of investigations, no single leu out of stolen money has been returned yet.

  The analysis finds that at least 20% of the amounts stolen from the banking system are not investigated in general. Although the stealing of at least 13.3 billion lei has been found, prosecutors are seeking recovery of only 10.7 billion, as 2.6 billion have been already recovered by selling the assets of the liquidated banks. Prosecutors report that 5.2 billion lei have been identified, although judges of the first instance have found that there is no evidence of 2.5 billion lei misappropriated by Mr. Shor, that is about half of the amount with which prosecutors operate. Similarly, the authorities report receiving a sum of 2.7 billion lei from Ilan SHOR, although there is no court decision to collect this amount. At the same time, almost four years after bank fraud ended, the theft of about 38% (5.1 billion lei) of the stolen amount is still investigated by prosecutors.

  The authors of the analysis conclude that, as a rule, such strategies are not made public to ensure the effectiveness of investigations. That Strategy was made public at a press conference in June this year, on the eve of the Moldovan leadership visit to Brussels. The country's leadership used the document as an advocacy tool. These issues raise doubts about the independence of the institutions that made the Strategy public, but also about their involvement in political games. These disclosures, along with the fact that the Strategy mostly concerns activities already covered by legislation, cast doubt on the practical value of the Strategy in investigation of the fraud.

  The full text of the Analysis of the strategy for the recovery of funds misappropriated from the banking system of the Republic of Moldova is available here.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova a realizat un spot social menit să sporească gradul de informare, conştientizare şi responsabilizare a cetățenilor cu privire la riscurile pe care le comportă săvârşirea faptelor de corupţie.

  Spotul „Corupția ucide - la propriu!” ilustrează povestea unui cetățean ajuns în fața Judecății de Apoi din cauza unui caz ordinar de corupție și sugerează faptul că urmările unui act de corupție lovesc în societate și nu-i ocolește nici pe autorii acestor acte.  

  Spotul a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA/Biroul Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 • On 13 and 14 September 2018, LRCM organized two training workshops on the application of the 2% mechanism (2% Law) for civil society organizations (CSOs) from Cahul and Căușeni regions. The purpose of the workshops was to enable local non-governmental organizations to capitalize the benefits of the 2% Law.


  Workshops focused on explaining the 2% mechanism (registration procedure, steps, terms, involved institutions) as well as on the use of amounts and reporting. Other topics covered accountability and sanctions applied by responsible bodies, CSOs and taxpayers' access to information, as well as the opportunity to plan and implement a 2% information campaign that is so important for achieving results.


  The training sessions were organized within the project "Promoting the rule of law in Moldova through civil society oversight", implemented by the Legal Resources Centre from Moldova with the financial support of the United States Agency for International Development (USAID).


  List of resources about the 2% Law is available here.


  Presentation of the trainers is available here.


  We recall that between 1 and 30 September 2018, CSOs can register in the List of 2% Beneficiaries by submitting a request to the Ministry of Justice.


  More details about the registration procedure can be found here.

   

 • On 12 September 1997, the Republic of Moldova became a party to the European Convention on Human Rights (ECHR). The Republic of Moldova committed to respect the rights guaranteed by it and recognized the jurisdiction of the European Court of Human Rights (ECtHR).

  From 1997 to 31December 2017, the ECtHR registered more than 13,400 applications against Moldova. At 31 December 2017, 1,348 of them (10,1%) were still waiting to be examined. As regards the number of pending applications, Moldova ranks 11th out of the 47 ECHR member countries.

  To date, the ECtHR issued 381 judgments in Moldovan cases, of which 27 in the first 8 months of 2018. The most frequent violations found by the ECtHR in Moldovan cases are non-execution of judgments, ill-treatment, inadequate investigation of ill-treatment and deaths, imprisonment in bad conditions, irreparable quashing of irrevocable court rulings.

  Based on the judgements and decisions of the ECtHR issued by 31December 2017, the Republic of Moldova was obliged to pay compensation of over EUR 16,300,000.

  In order to increase the level of information of the society about the activity of ECtHR in Moldovan cases, the Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) carried out analyzes for the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017. To facilitate the application of ECtHR standards at national level and to avoid similar deviations in future, the LRCM prepared a summary of all violations found by the ECtHR in the Republic of Moldova until 31 December 2017.

  Similarly, LRCM analyzed the impact of the measures taken at national level to implement ECtHR rulings. LRCM has produced reports in this respect for the years 1997-2012 and 2013-2014.

  All ECtHR case law, including translations into Romanian, is available on the ECtHR website.

 • Signatory organizations are concerned about the way seven Turkish citizens have been detained and have to be expelled from the Republic of Moldova. Expulsion of these persons to Turkey denotes an imminent danger to lives and security of these persons and the risk that they will not benefit a fair trial.

  In a press release issued in the morning of 6 September 2018, the Information and Security Service (ISS) informed on carrying out of a complex national security threat prevention operation in several localities in the country. The actions have been carried out by the ISS Antiterrorist Centre. In another press release, the ISS confirmed the declaration by the competent bodies as undesirable of seven foreign citizens suspected of relations with an Islamist group, about which there are clues that it is carrying illegal actions in many countries, who will be expelled from the territory of the Republic of Moldova. The press release makes reference to the fact that the actions of these citizens have been subject to monitoring for a period of time and, once the existence of the risk to national security has been confirmed, it has been decided that these persons should immediately leave the territory of the Republic of Moldova. The ISS has collaborated in this case with special services of other states. Finally, the ISS came up with a specifying statement stating that the information which appeared in the public space was completely false, that none of the seven persons was a minor, that the persons were not detained, but had been already expelled from the country.

  The information available in mass-media reveals that the detained citizens are nationals of Turkish origin, among whom are the Deputy Director of "Orizont” Lyceum and other employees of the "Orizont" Lyceum network. They were requested to present their identification documents and the reason for their arrest was not explained to them. Among the detained persons was a minor of 16 years, who was released in an hour. At 14:00 it was not clear whether these persons were on the territory of the Republic of Moldova or were extradited.

  This is a second attempt by the state institutions to expel the administration of "Orizont" Lyceum. In 2017 the Turkish authorities requested the closure of “Orizont” lyceums in the Republic of Moldova. On 31 March 2018, the director of the institution was detained and heard regarding some circumstances that were subject of a criminal case. The director of the lyceum, Turgay ŞEN, would have been suspected in a case that was started in November 2017 on the grounds of "terrorism financing”. The director of the lyceum has applied for asylum in the Republic of Moldova. At the same time, he considers that the criminal case was opened at the order of the leaders of the Republic of Moldova in the interest of the Turkish leadership in response to the financing of repair works of the Presidency building in the sum of over 10 million Euro, fully ensured by the Turkish Government. Several schools from other countries have been subject to similar actions on the grounds that they would have been supported by Fethullah Gulen. The latter is a former ally of the Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who lives in exile in the United States since the late 1990s and is accused by the leadership of Turkey of being behind the attempted coup d'état on 15 July 2016. The clergyman is at the head of a vast network of NGOs and schools around the world and has opened several educational institutions over the past decades.

  The signatory organizations condemn the fact that the persons are detained without explaining the reason for their detention. It seems that the intention of the Moldovan authorities is to expel the detained persons to Turkey right now. Given that the detained persons have been in the Republic of Moldova for a long time, their expeditious and unannounced expulsion is not justified and betrays hidden political interests. The detained persons can be expelled only to Turkey, where they are most likely to face an unfair trial and an imminent danger of being tortured. We request the Moldovan authorities to consider seriously the real danger to which they might subject these persons in case of their expulsion to Turkey, to act in the spirit of the law, to allow proper judicial control of the expulsion decision and to ensure that their decisions are not influenced by political interests.

  Signatory organizations:

  • Legal Resources Centre from Moldova,
  • Promo-LEX Association

  The English version of the statement is available here

  The Romanian version of the statement is available here

 • Between 1-30 September 2018, the Ministry of Justice invites eligible non-commercial organizations in the country to submit applications for registration to the percentage designation mechanism (2% Law). The 2% Law is a mechanism that allows taxpayers to designate 2% of the amount of income tax earned in the previous year to non-governmental organizations acting in the public interest and to religious entities. Pursuant to Government Decision No. 1286 of 30 November 2016, approving the Regulation on the percentage designation mechanism, the Ministry of Justice receives annually the applications for registration in the 2% beneficiaries list, checks the compiance with the eligibility requirements of the applicant organizations, prepares and regularly updates the List of beneficiaries of the 2% Law.


  For the 2% mechanism can apply:

  1. public associations, foundations and private institutions performing public utility activities, according to art. 30 of Law 837 on Public Associations;
  2. religious cults and their constituent parts carrying out social, moral, cultural or charitable activities, according to art. 15 of Law 125 on Freedom of Conscience, Thought, and Religion.

  Are eligible to participate in the 2% mechanism non-commercial organizations that:

  • Operate for at least one year until filing the application for registration in the List of 2% beneficiaries;
   • have no debts to the national public budget for previous tax periods (the situation regarding debts is verified by the Ministry of Justice, without the obligation to submit any certificate by the organization).
   • declare on their own responsibility that they did not support, and during the valorisation of the sources obtained after the percentage designation, they will not support the activity of a political party, a social-political organization or a candidate for elections, within the meaning of the Electoral Code.

  N.B. Organizations wishing to be registered in the List of 2% beneficiaries are NOT required to hold public utility status issued by the Certification Commission attached to the Ministry of Justice but must demonstrate that they practice public utility activities.

  In order to be registered in the List of beneficiaries, organizations will submit an application that can be downloaded here: Download the application form.

  The application may be filed either by post or at the Ministry of Justice at 31 august 1989, no. 82, MD-2012, mun. Chișinău, and in electronic format at secretariat@justice.gov.md.

  The application is to be signed directly by the head of the organization or the legal representative by enclosing the copy of the power of attorney.

  Organizations that have already been included in the List of 2% beneficiaries for 2018 do not have to submit repeatedly applications for registration.

  The Ministry of Justice will check the presence of the debts and will offer 10 days for the payment of debts, subject to the exclusion from the List of 2% beneficiaries. Based on the List of 2% beneficiaries, in 2019, individuals will choose the organizations to which they will designate 2% of the income tax. By the end of 2018, the Ministry of Justice will examine the organizations' requests and publish the List of 2% Beneficiaries for 2019.

  The application form can be downloaded here. 

  Additional information on the 2% mechanism and the registration procedure.

   

   

 • Signatory organizations express their deep disappointment regarding the way the authorities of the Republic of Moldova have exercised their duties in connection with the protests and public demonstrations that took place in Chisinau municipality on 26-27 August and 1 September 2018. We will highlight some of the key issues that we consider important for the public knowledge and in relation to which we request the authorities to take the necessary measures.

  In a joint statement, the signatory organizations:

  1. condemn the way the authorities acted as regards the protests in the Great National Assembly Square (Piața Marii Adunări Naționale - PMAN) and ask the Mayor's office of Chisinau municipality and the police to provide public explanations shortly as to why they allowed the Shor Party the organization of demonstration in the PMAN on 26 August 2018, even if it did
   not submit a prior declaration. The police and the Mayor's office of Chisinau municipality should have provided to Shor Party either another place for demonstrations or a shorter period for
   holding it, so that their demonstration did not to coincide with the other two protests (announced for 13:00 and 14:00 respectively) given the imminent risk of altercations and the absence of prior declaration regarding the Shor Party demonstration. Allowing Mr. Shor demonstration has in fact created situations of provocations and altercations among the participants, which would have given the police „legal” reason to intervene forcefully against the participants in the protest.
  2. condemn restriction of the journalists’ access to the events of 26-27 August 2018 and police inaction when the representatives of Shor party have pushed the journalists off. We reiterate the statement by media NGO's of 28 August 2018 on preventing journalists from covering the events of 26-27 August and request the competent authorities, first of all the Prosecutor General's Office and the Ministry of Interior, to investigate promptly and impartially the cases reported in the statement.
  3. condemn the way the police dispersed the protesters at the Stefan cel Mare monument in the morning of 27 August 2018 and the brutal way in which the protesters were dispersed, despite the fact that they were peaceful and in a much lower number than the policemen, presenting no danger to the lives and security of the latter
  4. condemn and qualify as illegal the dispersal of the civic group of protesters OccupyGuguță and seizure of their goods in the morning of 27 August 2018.
  5. condemn and qualify as excessive the actions of the police and of the Government administration on 1 September 2018 against the participants in the Centenary March.
  6. are concerned and require the Ministry of Interior to explain the presence of the persons in civilian clothes alongside the police without the possibility of identifying them and the way how to identify the policemen in balaclavas.

  Signatory organisations reiterate that the peaceful protest is an important method of showing disagreement with certain public policies. The way in which the protest is conducted and the conduct of public authorities at the protest is an important indicator of the state of democracy in a state. The conduct of the public authorities of the Republic of Moldova during the protests of 26-27 August and the demonstration of 1 September 2018 raised many serious questions. Organisations request the competent public authorities - in particular the Mayor's office of Chisinau municipality, the Ministry of Interior and the Prosecutor General's Office - to provide a comprehensive analysis of the events of 26-27 August and 1 September 2018, thoroughly investigate all complaints regarding those events and publish the results of the analysis and investigations within a short period of time.

  Signatory organizations:

  • Legal Resources Centre from Moldova
  • Amnesty International Moldova
  • Association for Participatory Democracy “ADEPT”
  • Association for Efficient and Responsible Governance
  • Association of Independent Press
  • Foreign Policy Association
  • Centre for Investigative Journalism
  • Centre for Independent Journalism
  • Rehabilitation Centre for Torture Victims "Memoria"
  • National Environmental Centre
  • WatchDog.md Community
  • CPR Moldova
  • Institute for European Policies and Reforms (IPRE)
  • Institute for Public Policy
  • Pilgrim-Demo
  • Transparency International – Moldova

  English version of the statement is available here

  Romanian version of the statement is available here

  Russian version of the statement is available here

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Funcția: consilier/ă juridic/ă;

  Contract: perioadă nedeterminată;

  Localitatea: Chişinău, Republica Moldova;

  Data de începere: preferabil din 1 octombrie 2018;

  Locul de muncă: biroul CRJM.

  Cerinţe

  1. studii universitare în domeniul dreptului;
  2. posedarea cunoştinţelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului;
  3. cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
  4. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  5. abilități bune de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

  Atribuții

  Principalele sarcini ale juristului țin de:

  1. Cercetare și analiză; 
  2. Advocacy;
  3. Activități de instruire;
  4. Reprezentare a organizației.

  Fișa de post a funcției este anexată aici.

  Condiții de muncă

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională; 
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
  4. timp de muncă cu program deplin;
  5. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt rugate să expedieze prin email o scrisoare de motivare și CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 10 septembrie 2018, ora 23.59, la adresa: olga.burucenco@crjm.org.

  Selectarea candidatului/tei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obţinute la aceeași adresă de email sau la tel.: 022 843 601.  

  Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi contactaţi/te.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.

  ATENȚIE: în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.

 • The Legal Resources Centre from Moldovan (LRCM) invites representatives of the civil society organizations fom the vicinity of Căuşeni and Cahul districts to participate in a training seminar to facilitate the application of the percentage designation mechanism (2% Law). The purpose of the workshops is the ability of civil society organizations (CSOs) to capitalize on the benefits of the 2% Law.

  The workshops will take place on 13 September 2018 in Cahul and on 14 September 2018 in Căușeni.

  The beneficiaries of the training can be representatives of CSOs: public associations, foundations, private institutions, religious cults and their component parts, who have not previously participated in the LRCM 2% mechanism trainings.


  The training sessions are organized within the project "Promoting the rule of law through civil society oversight", implemented by the Legal Resources Center of Moldova with the financial support of the United States Agency for International Development (USAID).

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile din proximitatea raioanelor Căușeni și Cahul să participe la un seminar de instruire pentru facilitarea aplicării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%). Scopul atelierelor este de a capacita organizațiile societății civile (OSC) pentru valorificarea beneficiilor Legii 2%. 

  Atelierele vor avea loc  la 13 septembrie 2018 în or. Cahul și la  14 septembrie 2018 în or. Căușeni.

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, care nu au mai participat anterior la instruirile CRJM privind mecanismul 2%.

  Ce subiecte va conține seminarul:

  • Ce este mecanismul 2%?;
  • Înregistrarea în Lista beneficiarilor 2%;
  • Cum se fac desemnările procentuale? Procedură, etape, termeni și instituții implicate;
  • Utilizarea și raportarea utilizării desemnărilor procentuale;
  • Răspundere și sancțiuni;
  • Accesul la informație;
  • Campania de informare 2%, canale și instrumente practice de promovare pentru atragerea contribuabililor.

  Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatoarele locale, datele de contact ale cărora sunt indicate mai jos.

  Vă rugăm să comunicați coordonatoarelor locale următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs. (datele de contact: e-mail și număr de telefon etc.);
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

  Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

  Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport suportate de către participanții din afara or. Cahul și Căușeni.

  Data-limită de înregistrare la seminare este  5 septembrie 2018.

  Persoanele care vor fi înregistrate vor fi informate despre adresele la care se vor desfășura seminarele și  vor primi agenda seminarelor.

  Persoanele de contact:

  • coordonatorul local pentru raionul Cahul: Cristina MOCAN, telefon de contact 299 84 84 2 sau 0 796 14 145, e-mail: contact_cahul@yahoo.com;
  • coordonatorul local pentru raionul Căușeni: Ludmila AFTENI, telefon de contact 0 794 36 300, email: ludmila.afteni@gmail.com;
  • persoana de contact din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org.

  Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM organizează diverse evenimente (aproximativ 20 evenimente pe an), inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. Astfel, CRJM și-a propus încheierea unui contract pe termen de doi ani (septembrie 2018 – septembrie 2020) cu prestatorii de servicii de catering, închiriere săli de conferințe și servicii de cazare, perioadă în care, la necesitate, se va apela la serviciile acestora la prețurile indicate în oferta expediată.

  Criteriile de selecție:

  1. Cerințe pentru sala prevăzute pentru desfășurarea evenimentelor:
  • amplasarea sălii de conferință în zona centrală a Chișinăului
  • sală de conferințe cu condiții adecvate și un spațiu corespunzător numărului indicat de participanți (cca 25-35 de persoane);
  • echipament necesar: echipament pentru traducerea sincronă, proiector, ecran, boxe, microfoane;
  • servicii de alimentație, la cerere: prânz,  pauze de cafea, fourchette;
  • conexiune la Internet (vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet în cadrul complexului hotelier; viteza de acces (download/upload), existența sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.);
  • locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj).

  2. Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:

  • amplasarea hotelului în zona centrală a Chișinăului
  • cazare pe noapte (camere single și duble cu paturi separate) pentru cel mult 10 persoane per eveniment;
  • condiții adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în funcție de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), TV, frigider etc.
  • oferirea serviciilor de taxi și întâlnirea oaspeților la aeroport

  3. Cerințe pentru serviciile de catering

  • Meniu divers (coffe break, fourchette, business lunch etc.);
  • Servicii logistice complete (veselă și tacâmuri, pahare, produse și preparare);
  • Transportarea bucatelor în condiții corepunzătoare (ambalaj, temperatură etc.).             

  4. Oferta financiară (completată după modelul atașat aici)

  5. Condiții de acces pentru persoane cu nevoi speciale

  6. Oferirea produselor, bunuri și serviciilor cu impact negativ redus asupra mediului

  7. Experiența ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea portofoliului de clienți

  8. Reputația și imaginea companiei.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până la 16 august  2018.

  Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare);
  • Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
  • Oferta financiară completată după modelul atașat la prezenta solicitare. Prețurile vor fi indicate în dolari SUA și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu TVA la cota zero, în cazul prezentării documentației necesare.
  • Experiența ofertantului în ultimii 3 ani și portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

  Ofertanții pot depune oferta pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite servicii.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org. 

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor IT și deservire echipament. În rezultat, CRJM va selecta și contracta ofertantul care va propune cel mai bun raport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2018 – septembrie 2020.

  Sarcina tehnică:

  Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare):

  • Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;
  • Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;
  • Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;
  • Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;
  • Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;
  • Instalare și configurare software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;
  • Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;
  • Suport IT HELP- DESK on-line, remote și telefonic;
  • Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;
  • Eliminarea și corectarea problemelor constatate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, dacă este cazul.

  Criteriile de selecție:

  • Experiența relevantă a ofertantului și portofoliul de clieți (referințele vor fi înalt apreciate);
  • Termene optime de executare a lucrărilor si depanarea imediată a erorilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgentă va constitui un avantaj);
  • Oferta financiară;
  • Reputația și imaginea companiei/persoanei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 16 august 2018.

  Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.
  • Oferta financiară, care include două prețuri pentru serviciile de asistență IT și deservire echipament per oră, indicate în MDL. Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele fizice vor indica prețul NET per oră. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.
  • Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți.
  • Termenele de executare a lucrărilor si termeni pentru depanare erorilor urgente, inclusiv disponibilitatea de a se deplasa în biroul Beneficiarului;

  În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

  Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.

  Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org. 

  Notă: Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Concurs privind angajarea unui consilier juridic
 • Civil society organizations, signatory hereto, express their concern and condemn the adoption of the new draft law (no. 284) on voluntary declaration and fiscal facilitation, which essentially represents a new attempt to amnesty the capital obtained from dubious sources. The presentation of this measure as an element of comprehensive tax reform without an impact assessment that is mandatory in such situations also raises suspicions. It appears that the intention of fiscal amnesty is disguised by tax reforms, some of them being long awaited for by business circles or welcomed by citizens. The fiscal amnesty, however, will deepen and encourage corruption, a consequence that we do not want as a society.

  So far the Ministry of Finance fought vehemently for every MDL that could have been lost as a result of tax incentives. Now, however, the authorities have launched a new legislative initiative entitled small tax reform” without a conclusive impact analysis, implying significant changes in numerous domains, including the untouchable" one that concerns the mandatory contributions to the social fund. Contrary to the recommendations of the IMF and the World Bank, on 24 July 2018, the authorities launched a reform with unpredictable consequences for the national economy, as well as for the relations with external donors.

  The political risk of multiple tax incentives provided by the so-called „small tax reform“ cannot be justified, unless these are intended to cover the amnesty of capital provided by the draft law no. 284, promoted in parallel and urgently in the Parliament.

  Draft law no.284 on voluntary declaration and fiscal facilitation does not clearly specify the pursued aim. There is no explanation regarding the objective conditions that require this law and the intended purpose is missing as well. A conclusive impact analysis has not been carried out, and the practice of capital amnesty at a reduced price of only 3% compared to standard fees is contrary to international practices in this domain, implying major risks of negative social impact and stimulating the increase in tax exemption.

  The draft law was approved by the Government on 25 July 2018, put on the agenda of the Parliament on 26 July 2018 and already adopted in both readings by 56 votes of MPs from Democratic and European People's Parties. The day before, the draft received the positive opinion of the Parliament Committee for economy, budget and finance.

  We should recall that a similar draft law was proposed in 2016, and it was strongly criticized both by the community of experts and civil society, as well as by international bodies. The return to the amnesty regime for accumulated and undeclared capital, with such an insistency and despite negative evaluations on the side of international bodies, is an indicator of promoting interests of some groups infiltrated into the political environment.

  It is indisputable that the amnesty of the capital is a counter-productive measure, encouraging for those who receive income from corruption and crime and discouraging for bona fide citizens and tax payers. In fact, the existence of such draft laws indicates that the Government is unable to ensure the verification of the origins of assets and income and refuses to undertake measures and efforts to ensure this process.

  The tax reform laws with such significant implications have been promoted with disregard to the democratic processes and without rigorous technical expertise indispensable for such reforms. Public hearings on this draft law did not exist and the process of launching and validating of the draft law on voluntary declaration and fiscal facilitation is done in a lightning-like regime, with direct violations of democratic processes, lack of transparency and the exclusion of the civil society. No public consultations were organized. The anti-corruption expertise has not been elaborated either, although it is mandatory under Law no. 100 on normative acts.

  Such hurry is even more unacceptable in the case of a draft law on which both civil society and the development partners of our country have expressed negative opinion less than two years ago. The lack of impact analysis documents, as well as totally opposite statements by the Prime Minister and the Chair of the Parliament Committee for economy, budget and finance, denote a superficial approach without technical expertise of the draft law. This approach is on the edge of political adventurism and involves major risks of fiscal and budgetary instability for the following periods.

  To reduce the risks of a tax reform, a number of principles shall be respected.

  • Ensuring a democratic process, decision-making transparency and broad public consultations with sufficient deadlines for reactions and opinions of interested persons and organizations;
  • Rigorous assessment of the impact of the proposed tax reform measures;
  • Abandonment of tax amnesty laws in any form in the situation of massive corruption and embezzlement of public funds;
  • Tax reform should improve social equity and contribute to a decent living for the citizens of the Republic of Moldova.

   The signatory organizations:

  1. Condemn the adoption by the Parliament of the Republic of Moldova of the draft law on voluntary declaration and fiscal facilitation;
  2. Request the President of the Republic of Moldova not to promulgate the adopted law;
  3. Call for the involvement of the IMF, WB, EU, GRECO and Moneyval with the view to examine this legislative initiative in terms of compatibility with the international and bilateral commitments undertaken by the Republic of Moldova in relation to each of the partners.

  The declaration in Romanian is available here.

  The declaration in English is available here.

   

  Signatory organizations:

  Independent Analytical Centre Expert-Grup

  Legal Resources Centre from Moldova (LRCM)

  Centre for the Analysis and Prevention of Corruption (CAPC)

  Centre for Policies and Reforms (CPR)

  Institute for European Policies and Reforms (IPRE)

  Promo-LEX Association

  Eco-TIRAS International Environmental Association of River Keepers

  WatchDog.MD Community

  AO BIOS

   

 • Civil society organizations condemn the hate speech and threats made by Ilan SHOR, the mayor of Orhei and the president of the political party "Shor", to journalists and political opponents. This behavior is incompatible with democracy, instigates hatred and violence. It can not be left unsanctioned by the authorities.

  On July 20, 2018, during an event organized by the "Shor" party, several sympathizers of Ilan SHOR protested in Chişinău at the headquarters of two political parties in connection with the alleged closure of social shops.

  In a speech addressed to his sympathizers, placed on the social networks and widely publicized, Ilan ŞOR came up with threats against the journalists and leaders of two opposition political parties.

  The signatory organizations believe that the statements made go beyond the limits of freedom of expression, because public threats of physical injury and bodily harm done by a politician are inadmissible in a democratic society. This discourse is based on intolerance, which is based on political views and is a hate speech that is unacceptable in a democratic society. Authorities must prevent and sanction such behavior.

  In this context, civil society organizations:

  • Are in solidarity with the media organizations that have condemned the threatening statements addressed to journalists by Ilan SHOR.
  • Ask the Prosecutor General's Office to investigate the statements made by Ilan SHOR in terms of incitement to hatred.
  • Call on law enforcement agencies, public authorities and electoral authorities to take all necessary measures to prevent and stop the hate speech which, in the perspective of electoral campaigns, can become extremely dangerous for society.
  • Ask the police to ensure the exercise of the right to freedom of expression and to prevent acts of physical and verbal violence against protesters or by protesters. It calls on political parties, their leaders, their representatives and their sympathizers to respect democratic norms and the decency of public discourse, keeping it within acceptable limits of democracy and human dignity.

  Signatory organizations:
      Amnesty International Moldova (AIM)
      Legal Resources Centre from Moldova (CRJM)
      Promo-LEX
      Rehabilitation Centre for Torture Victims "Memoria"

  The declaration in romanian is available here.

   

 • The 2017 was the first year in Moldova when individual taxpayers had the right to designate 2% of their income tax to a noncommercial organization. Legal Resources Centre from Moldova made an analysis on the results of the first year of implementation of the 2% mechanism.

  In the first year of implementation, 484 noncommercial organizations (413 associations, foundations and private institutions and 71 religious cults and component parts) have registered in the List of 2% Beneficiaries. Only 302 of them (about 62%), received percentage designations, 86% (260) of which are NGOs, and about 14% (42) - religious entities. The total number of organizations registered in the first year represents about 5% of the total number of non-commercial organizations registered in the Republic of Moldova.

  In 2017, 21.204 taxpayers designated MDL 4,140,868.43 (circa USD 244,588/EUR 210,090) to the beneficiary organizations. They represent about 10% of the total number of taxpayers who filed their income declarations in due time (1 January – 2 May 2017). On the average, in 2017, each taxpayer designated MDL 195 (USD 11.51 / EUR 9.89).

  Only 68% of the amount designated by the taxpayers were transferred to the beneficiary organizations (MDL 2,821,243.60 (approximately USD 166,642 / EUR 143,138).) About 24% of the number of designations and 32% of the designated amount (MDL 1,319,624) were invalidated because of the debts on income tax, not paid by taxpayers for the current or previous years.

  After the validation of the designations, 90% of the amounts went to the NGOs (MDL 2,543,114.45), and 10% to the religious entities (MDL 278,129.15). The largest amount received by an organization in 2017 was MDL 1,374,555.89 (USD 81,190 / EUR 69,739), which represents 49% of the total amount validated. The beneficiary of this amount is the Public Association of Veterans and Pensioners of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova.

  The complete information on the first years of the implementation of the 2% mechanism is available here.

  The report was drafted within the project "Promotion of the 2% designation mechanism in the Republic of Moldova" implemented with the support of the European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) and FHI360 Moldova and was possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID).

  The report in Romanian is available here

  The report in Russian is available here

   

  Note: According to the official exchange rates as of June 25, 2018: USD 1 = MDL 16.93; EUR 1 = MDL 19.71, http://bnm.md/en/content/ratele-de-schimb.

   

 • On 12 July 2018, the European Union (EU) awarded the tangible achievements and initiatives of civil society organizations at national, regional and local level that had a lasting and positive impact on democracy, economic development and social cohesion in the Republic of Moldova and have promoted European values. Project competition was organized on the basis of a nomination or self-nomination process, aiming at identifying the best actions undertaken with EU support.

  The Legal Resources Centre from Moldova (CRJM) was one of the evening's award winners. The project "Promoting equality – Strengthening the agents of change", implemented between 1 February 2014 and 31 January 2016, in partnership with the Euroregional Center for Public Initiatives (ECPI), was awarded the special mention "ADVOCACY FOR CHANGE".

  The project aimed at raising the awareness of the population on the equality and non-discrimination in the Republic of Moldova as well as to empower teachers, social workers and the legal community so that they subsequently act as agents or factors of change in society, because they are able to prevent discriminatory actions and attitudes and to multiply the correct message in their communities.

  More information on the results achieved within the project can be found here.

  Watch the EU Gala for Civil Society:

 • The member organizations of the National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum, signatories to this Statement, express their deep concern and indignation regarding the current Government’s shrinking from the responsibility for the failure of the justice sector reform and shifting it to the development partners and civil society.

  On 5 July 2018, the European Parliament adopted a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau. The European Parliament, among other things, expressed its grave concern over the further deterioration of democratic standards in Moldova, as well as regarding the lack of independence of the judiciary, urging the European Commission to suspend budgetary support and macro-financial assistance for the Republic of Moldova. The High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, Federica Mogherini, confirmed the decision to put on hold the disbursement of the first tranche of the macro-financial assistance reserved for the Republic of Moldova.

  On 6 July 2018, the Ambassador of the European Union (EU) and the ambassadors of EU member states to Chisinau met with the Prime Minister Pavel Filip and the members of the Cabinet to inform them about the EU position after the invalidation of elections in Chisinau. After the meeting, the Delegation issued a brief statement.

  On 7 July 2018, the Cabinet of the Republic of Moldova issued a press release with its own clarifications regarding the meeting of 6 July. According to the press release, the resolution of 5 July 2018 is wrongful towards the Government and is politically charged, noting that „[…] all commitments to receive EU funding have been fulfilled, and the decision to suspend the funding is unjustified and represents an interference into the internal policy of the Republic of Moldova”. Moreover, the press release states that the Prime Minister has called the attention of the EU Ambassadors to the fact that „if things are not going as they have to in the justice sector, it is the responsibility of both the Government and the European partners as well as of the representatives of civil society who participated in the implementation of the justice sector reform“. The Prime Minister also noted that the information sent by the EU Delegation to Chisinau to the European officials is incomplete and asked for „this approach to be revised and notes sent to be objective".

  In this context, we express our grave concern and indignation regarding:

  • the way in which the Cabinet and the Government as a whole has chosen to react to the resolution of the European Parliament of 5 July 2018 and to the EU position on the invalidation of the election results in Chisinau municipality and the unprecedented language to which a high-ranking official of the Republic of Moldova has resorted, making unfair accusations regarding the way of the EU Delegation to Chisinau is informing the European officials, even giving instructions to foreign diplomats regarding what kind of information they should send to the EU institutions.
  • the Government’s shrinking from the responsibility for the state of affairs in the justice sector, shifting the responsibility for the failures of the justice sector reform to development partners and civil society representatives.

  We have to draw Government and public opinion’s attention to the fact that the responsibility for justice sector reforms rests only with the national authorities - the Parliament, the Government and, to a large extent, with the judiciary. The Cabinet, the parliamentary majority and the current Government as a whole bear the greatest responsibility for not promoting systemic reforms and policies aimed at ensuring the independent functioning of the judiciary and law enforcement institutions that are free from the influence of affiliated economic and political groups. They also bear responsibility for not using all the tools available to the Government and the Parliament to prevent the enforcement of court decisions that attack the fundamental right of citizens to elect and be elected. Dangerous practices have been instituted in the judiciary, and political influence on judges and prosecutors, a common phenomenon for the entire state apparatus, has increased.

  The press release of the Government of the Republic of Moldova of 7 July 2018 states that the Government will remain firmly committed to the European path, the only viable strategic direction for modernizing the country.

  In this context, we recall that the fundamental values on which the European Union is based, shared by all Member States and assumed by the Republic of Moldova under the Association Agreement with the EU, are: human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and human rights.

  Therefore, we urge the Government and all the authorities of the Republic of Moldova to respect these values, to abandon the practices established in recent years that are contrary to these values and to ensure the implementation of these values into life in the interests of the citizens of the Republic of Moldova. 

   

  Declaration in Romanian is available here.

  Declaration in English is available here.

  Declaration in Russian is available here.

   

  Signatories:

  Legal Resources Centre from Moldova

  Institute for European Policies and Reforms

  Association of Independent Press

  Transparency International Moldova

  Institute for Development and Social Initiatives „Viitorul”

  "MilleniuM" Training and Development Institute

  Foundation for Development

  Eco-Tiras International Association of River Keepers

  BIOS Public Association

  Expert-Grup

  Association Terra-1530

  Centre for Policies and Reforms

  Foreign Policy Association

  Institute for Public Policy

  Association for Efficient and Responsible Governance

  Foundation for Education and Development

  Est Europe Foundation

  Centre for Independent Journalism

  Labour Institute

  Association of Professional and Business Women

  National Youth Council of Moldova

  Ecological Movement from Moldova

  National Association of European Trainers from Moldova

  International Centre “La Strada”

  National Environmental Centre

  National Roma Centre

  Union of Organizations for Disabled from Moldova

  Association for Rehabilitation of the Disabled from Moldova

  Promo-LEX Association

   

  (the list is open for signing)

   

   

 • Between 28-30 June 2018, the Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) organized an advanced training seminar for lawyers and trainee lawyers in the field of European Convention on Human Rights (ECHR).

  The training program was conducted over three days and aimed at training lawyers and trainee lawyers in the area of ​​ rules for application to the European Court of Human Rights (ECtHR), issues regarding the fairness of criminal proceedings, guarantees of art. 6 ECHR on criminal charges and the contradictory nature of criminal proceedings.


  The trainers in the seminar were Vladislav GRIBINCEA, Executive director of LRCM, and Dragoş CUCEREANU, lawyer, ECHR Registry.

  On the first day of the seminar were made the theoretical presentations, and the other two days were dedicated to simulating the procedure before the ECtHR based on three practical cases. The participants were divided into three groups and in this format elaborated the "Government's observations", "the complainant's remarks", presented the cases in the "hearings" before the "EctHR” and elaborated "ECtHR rulings" based on each practical case. Each group of participants had a distinct role in each practical case.

  The seminar hosted 23 lawyers and 1 trainee lawyer, and was conducted in collaboration with the Lawyers Training Center and was possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) within the project "Promoting the rule of law in Moldova through civil society oversight”, implemented by the Legal Resources Centre from Moldova.

 • On June 27, 2018, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted Resolution 2226 (2018) and Recommendation 2134 (2018) on new restrictions on the activities of NGOs in the Member States of the Council of Europe.


  These documents were adopted on the basis of a report by the Committee on Legal Affairs and Human Rights describing the hostile climate in which NGOs operate in some member states of the Council of Europe. The report mentions the attempts of the Moldovan authorities in 2017 to introduce restrictive provisions on NGO funding.


  The Parliamentary Assembly have asked the member states of the Council of Europe, inter alia:
  • To revise and repeal or amend legislation that hampers the free and independent activity of NGOs and ensure that this legislation is in line with international human rights instruments regarding the rights to freedom of association, freedom of assembly and of expression;
  • Not to adopt new laws that lead to unnecessary and disproportionate restrictions and financial burdens on NGO activities;
  • Ensure that NGOs can seek, receive and use transparent funds and other resources, whether domestic or foreign, without discrimination or unauthorized impediments;
  • Ensure that NGOs are effectively involved in the consultation process on new legislation concerning them and other issues of particular importance to society, such as the protection of human rights;
  • Provide a favorable environment for civil society, in particular by refraining from any harassment (judicial, administrative or fiscal), negative public discourse, scandal campaigns against NGOs and intimidation of civil society activists.

  One of the recommendations of the Parliamentary Assembly to the Committee of Ministers of the Council of Europe is to establish a mechanism for receiving alerts on restrictions imposed on NGOs and to enhance cooperation with them.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video și audio în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL), prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova implementat de FHI 360.

  Spotul video/ audio va reprezenta în manieră grafică avantajele desemnării procentuale și procesul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit, de către contribuabili, în folosul organizațiilor necomerciale.

  Persoana juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți. Spoturile urmează a fi predate beneficiarului în variantă finală pe data de 30 august 2018.   

  Sarcinile față de Prestator:

  Compania media selectată va asigura:

  1. Elaborarea scenariului, în colaborare cu echipa CRJM. Ofertantul va prezenta cel puțin 2 concepte diferite pentru scenariul spotului.
  1. Testarea prealabilă a scenariului selectat de CRJM (e.g. 1 focus-grup cu participarea persoanelor care nu cunosc  mecanismul 2%) și, în cazul în care rezultatele focus-grupului vor sugera necesitatea unor modificări, efectuarea acestor modificări.
  1. Elaborarea spotului video cu elemente de grafică creativă (e.g. Animație 3D), în limba română (+ subtitrare în rusă) și versiunea sonorizată a spotului în limba rusă cu durata de până la 45 secunde. Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa.
  2. Elaborarea spotului audio pentru difuzarea la radio (în limba română + versiunea sonorizată în limba rusă) pe baza spotului video final, cu durata de până la 30 secunde.
  3. Pregătirea a 5 fotografii-cover cu secvențele cheie din spot care urmează a fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului.
  4. Adaptarea spotului pentru cele mai uzuale formate solicitate de TV și radio.
  5. Predarea tuturor surselor aferente spotului.

  Criteriile de selecție:

  • Experiența de realizare a spoturilor video (va constitui un avantaj experiența de realizare a spoturilor cu conținut social)
  • Oferta financiară
  • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
  • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
  • Reputația și imaginea companiei.

  Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă );
  2. Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  3. Conceptul general de realizare a produsului;
  4. Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul atașat), care va include 2 prețuri:  prețul pentru realizarea unui spot audio de 30 secunde și un prețul pentru realizarea unui spot video de 45 secunde. Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea TVA la cota 0%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  1. Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 3 ani si portofoliul de clieți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu  mesaje sociale (referințele vor fi înalt apreciate);
  2. Termenele de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
  3. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 5 iulie 2018.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Funcția: Consilier juridic;

  Contract: pe perioadă nedeterminată;

  Localitatea: Chişinău, Republica Moldova;

  Data de începere: preferabil din 1 august 2018.

  Cerinţe:

  1. studii universitare în domeniul dreptului;
  2. posedarea cunoştinţelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului;
  3. cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
  4. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  5. abilități bune de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

  Atribuții:

  Principalele sarcini ale juristului țin de:

  1. Cercetare și analiză; 
  2. Advocacy;
  3. Activități de instruire;
  4. Reprezentare a organizației.

  Fișa de post a funcției este anexată aici.

  Condiții de muncă:

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională; 
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
  4. timp de muncă cu program deplin;
  5. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt rugate să expedieze prin email o scrisoare de motivare și CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 8 iulie 2018, la adresa: olga.burucenco@crjm.org.

  Selectarea candidatului va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obţinute la aceeași adresă de email sau la tel.: 022 843 601. 

  Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat.

  ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.

 • The Legal Resources Centre from Moldova has developed a social video clip that explains to the general public what is the conflict of interest and the procedure for notification of authorities about such situations. The clip comes to highlight the duty of dignitaries or civil servants to avoid or declare conflicts of interest in the exercise of public function.

  The spot was launched in order to increase the level of public awareness of the conflict of interest and the authorities' notification procedure. At the same time, the clip urges citizens to report to the head of the public organization in which they work or to the National Integrity Authority if they know cases where civil servants are in conflict of interest, thus helping to reduce the number of undeclared conflicts of interest.

  The spot is available in Romanian (with subtitles in Russian) and can be viewed below:

  The video clip was realized within the project “Empowering Moldovan Civil Society to Demand Justice” implemented by the Legal Resources Centre from Moldova with the financial support of the US State Department through the State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs of the United States Embassy in Moldova.

   

 • 35 civil society organizations urge Parliament to adopt in final reading the draft law on Non-Commercial Organizations (NCOs) without accepting amendments that would conceptually change the draft law, in particular on issues related to the limitation of freedom of expression, the possibility of promoting public policies or to access external funds. A public appeal in this regard was sent to Parliament on May 16, 2018.

  The work on the draft of the new law on non-commercial organizations began two years ago, in close collaboration with civil society representatives. The draft law was approved by the Government without amendment, and on May 3, 2018, was adopted in first reading by the Parliament.

  The resulting document limits the authorities' possibility to exert pressure on NCOs and excludes existing prohibitions in the current law on the constitution of NCO by certain categories of persons. The project also shortens the registration deadline of the NCO, excludes the possibility of abusive refuses of registration and limits the possibility of unjustified forcible liquidation of the NCO. The document does not contain any limitations on the external financing of the NCO. Also, the project offers a wide discretion to the members of the NCO regarding the internal organization, the competencies of the governing bodies and the activity of the organization. The bill establishes the absolute prohibition for NCOs to support candidates in elections, but does not forbid the honest criticism of candidates and their platforms.

  At the same time, the signatory organizations note that during the discussions held on May 3, 2018 in the Parliament plenary, the MPs had many objections to the draft law. In addition, from posts on some politicians' social networks, it appears that it might be proposed to modify the draft to limit the possibility of external financing of non-commercial organizations that promote public policies.

  Civil society organizations urge Parliament to adopt the draft law on NCOs in final reading, and any proposal to amend the draft law to be promoted in a transparent manner and with the involvement of representatives of the non-governmental sector in discussions on the draft's preparation for adoption in second reading.

  The full text of the appeal is available here.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

  Anual CRJM pregătește pentru înstrăinare lista echipamentului tehnic uzat. Valoarea echipamentului uzat este stabilită de un specialist/evaluator extern, în funcție de valoarea de piață a acestuia la momentul evaluării.

  Echipamentul tehnic uzat este prezentat pentru înstrăinare persoanelor fizice și juridice din Republica Moldova. Conform procedurilor interne ale CRJM prioritatea va fi acordata ONG-urilor din RM, după principiul primul venit – primul servit.

  Urmare acestei proceduri, propunem spre vânzare:

  Echipamentul Cisco Small Business NSS3000: https://goo.gl/bHgg1w

  Denumirea Bunului

  Brand/ Model

  Număr de inventarSerial NoDonator/nr. contractului de grantData procurăriiPretul de vânzare pentru ONG-uri / MDLPretul de vânzare pentru alte persoane/ MDLStarea

  Echipament Cisco

  Small Business NSS3000

  04/OSI4T602J40001AFoundations Open Society Institute / OSI -ZUG G225304.11.20111440,001800,00Funcțională

  Toate solicitările de procurare urmează a fi transmise prin email, la adresa: olga.burucenco@crjm.org până la data de 22 mai 2018.

  Transferul pentru procurarea echipamentului va fi efectuat în baza facturii eliberate de CRJM.

  După achitare, echipamentul va fi ridicat de la sediul CRJM (str. A.Sciusev 33).

   

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) dorește să contribuie la o mai bună aplicare de către actorii justiției a standardelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Aceasta poate avea loc doar prin fortificarea cunoștințelor specialiștilor în domeniul CEDO. În acest scop, CRJM intenționează să organizeze seminarul „Dreptul la un proces echitabil în cauzele penale” pentru avocații și avocații-stagiari din Republica Moldova.

  Seminarul va avea loc în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților, mun. Chișinău, în perioada 28-30 iunie 2018. Cheltuielile de cazare pentru avocații din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții pe durata seminarului vor fi acoperite de CRJM.

  Vor fi selectați 25 de avocați și/sau avocați stagiari. Prioritate va fi acordată avocaților specializați în domeniul penal, care dețin cunoștințe în domeniul aplicării CEDO (având în vedere că seminarul va fi la nivel avansat) și care sunt disponibili pentru implicare pe întreaga durată a seminarului. Seminarul va include exerciții teoretice și practice privind aplicarea CEDO. Formatori în cadrul seminarului vor fi Președintele CRJM și un jurist permanent din cadrul Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului.

  Avocații și avocații-stagiari care doresc să participe la seminar pot expedia CV-ul și scrisoarea de motivare în limba română sau engleză prin e-mail la: mihaela.cibotaru@crjm.org, până la 25 mai 2018, ora 18.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi luate în considerație. Persoanele selectate vor fi notificate până la 31 mai 2018.

  Prin depunerea dosarelor de participare, avocații își dau consimțământul pentru participarea obligatorie pe întreaga perioadă a seminarului. În caz contrar, aceștia vor rambursa CRJM costurile pentru instruirea lor.

  Pentru mai multe informații, nu ezitați sa ne contactați pe emailul indicat mai sus.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La 2 octombrie 2013, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr. 16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) şi l-a propus statelor pentru ratificare. La 12 aprilie 2018, a fost depus al 10-lea instrument de ratificare al Protocolului nr. 16, ceea ce înseamnă că acesta va intra în vigoare la 1 august 2018, însă doar pentru statele care l-au ratificat.

  Protocolul nr. 16 la CEDO permite Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) să emită avize consultative cu privire la interpretarea CEDO. Scopul Protocolului nr. 16 este de a unifica jurisprudența statelor părți în chestiunile privind drepturile prevăzute de CEDO și de a reduce implicit numărul de cereri adresate CtEDO. Avizele consultative vor putea fi solicitate CtEDO de către cele mai înalte tribunalele (care vor fi nominalizate de fiecare stat parte, printr-o declarație). Solicitarea avizului este un drept și nu o obligație a tribunalului național.

  Cererea trebuie să vizeze chestiuni de principiu privind interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de CEDO şi protocoalele sale. Acele chestiuni de principiu trebuie să se afle în legătură directă cu problemele de drept dintr-o cauză care se află pe rolul instanței care solicită avizul. Nu este obligatoriu ca cererea să fie redactată în una din limbile oficiale ale CtEDO (engleza sau franceza).

  Cererea de aviz consultativ va fi examinată în prealabil de un colegiu format din 5 judecători, care se pronunță motivat asupra admisibilității cererii. Dacă solicitarea de aviz este considerată admisibilă, Marea Cameră a CtEDO (17 judecători) va emite avizul consultativ.

  Avizul consultativ va fi motivat, se va publica și se va comunica instanței naționale care l-a solicitat.  Acesta nu va avea caracter obligatoriu. Cu toate acestea, în practică, acest aviz va avea o forţă juridică importantă, având în vedere că este emis de Marea Cameră, “instanţa supremă” din sistemul CtEDO. Orice cerere individuală adresată CtEDO care ar fi motivată contrar soluției/argumentaţiei dintr-un aviz consultativ al Marii Camere, va fi în mod real, lipsită de şanse mari de reuşită.

  Pentru a facilita aplicarea Protocolului nr. 16, Consiliul Europei a aprobat și o notă informativă cu privire la interpretarea acestuia.

  La 3 martie 2017, Republica Moldova a semnat Protocolul nr.16 la CEDO, însă nu și l-a ratificat.

  Din anul 1997 până în prezent, CtEDO a primit peste 13,400 de cereri și a pronunţat peste 354 de hotărâri în cauzele moldoveneşti.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Numărul revizuirilor hotărârilor judecătorești civile irevocabile rămâne destul de înalt, iar practica Curții Supreme de Justiție (CSJ) în acest domeniu nu este întru totul uniformă. Multe casări ale hotărârilor judecătorești civile irevocabile ale CSJ sunt greu de înțeles. Acestea sunt principalele concluzii ale documentului analitic „Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?” elaborat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

  În cadrul cercetării au fost analizate hotărârile CSJ privind admiterea cererilor de revizuire adoptate între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2017 (70 de hotărâri). Juriștii CRJM au ales pentru analiză acest domeniu fiind impulsionați de cele 20 de condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru casarea nejustificată prin revizuire a hotărârilor judecătorești civile irevocabile (conform datelor la 31 decembrie 2017).

  Autorii analizei au stabilit că, în pofida numeroaselor condamnări la CtEDO și a legislației clare, în ultimii 12 ani, numărul cererilor de revizuire primite de CSJ nu a scăzut simțitor. Anual CSJ primește 500-700 de cereri de revizuire și majoritatea sunt respinse. Totuși, rata cererilor de revizuire admise de CSJ a fluctuat între 2.7% în anul 2011 și 5.4% în anul 2015.

  Totodată, în 28 din cele 70 de hotărâri analizate (40%) juriștii CRJM au avut dubii serioase în privința existenței cu adevărat a temeiurilor de revizuire. Dintre acestea:

  - în 20 de hotărâri CSJ a invocat drept temei de revizuire apariția circumstanțelor noi, care nu au fost și nu au putut fi cunoscute de revizuent anterior. Din cele 20 de hotărâri în care a fost invocată apariția circumstanțelor noi, 12 vizează, în esență, greșelile comise de instanțele judecătorești (calcularea incorectă a termenului de apel sau recurs, neexaminarea în recurs a unor înscrisuri esențiale pentru cauză, judecarea cauzei de către un judecător care nu putea participa la soluționarea cazului). Niciunul dintre aceste motive nu poate fi temei de admitere a revizuirii. Se pare că CSJ a admis cererile de revizuire pentru a înlătura orice dubii cu privire la echitatea procedurii, însă, după revizuire, a menținut soluția din hotărârea casată. În celelalte opt cauze revizuite în baza apariției circumstanțelor noi, se pare că revizuirea era, mai degrabă, un apel deghizat. Majoritatea acestor cauze erau cu interese financiare majore sau cu implicarea unor actori influenți.

  - în ultimele opt cauze în care sunt dubii privind existența temeiurilor de revizuire au fost invocate diferite motive, dar se pare că revizuirea, la fel, era un apel deghizat.

  În pofida numărului mic al revizuirilor admise nejustificat comparativ cu numărul cererilor de revizuire examinate (28 din 1,638 sau 1.7%), acesta este important, deoarece prin revizuire CSJ revede nejustificat propriile hotărâri irevocabile. Aceasta subminează însăși fundamentul justiției – caracterul ireversibil al justiției efectuate. În plus, asemenea practici încurajează depunerea în continuare a cererilor de revizuire neîntemeiate, mărind implicit sarcina de muncă a judecătorilor.

  Autorii analizei speră că documentul va impulsiona uniformizarea practicii judecătorești. Anterior, CRJM a analizat practica CSJ cu privire la sancțiunile în cauzele de corupție și cu privire la litigiile privind majorarea retroactivă a plăților vamale. Uniformizarea practicii judiciare este o sarcină importantă a sistemului justiției și a fost unul din domeniile de intervenție a Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016.

  Documentul „Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?” a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  Înregistrarea video a evenimentului este disponibilă după următorul link:

  https://www.privesc.eu/arhiva/80879/Lansarea-documentului-analitic-privind-uniformitatea-practicii-Curtii-Supreme-de-Justitie-in-admiterea-cererilor-de-revizuire-in-cauzele-civile

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  (Actualizare) Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru participare la Forumul ONG a fost extins până luni, 23 aprilie, ora 12.00.

  Consiliul ONG organizează ediția a IX-a a Forumului Organizațiilor Neguvernamentale din Republica Moldova (Forumul ONG), care va avea loc la 27 aprilie 2018 (vineri). În cadrul acestei ediții vor fi discutate rezultatele activității Consiliului ONG, ales la ediția a VIII-a a Forumului ONG care a avut loc în noiembrie 2015 (Rezoluția Forumului ONG din noiembrie 2015 este disponibilă la https://goo.gl/QigHRQ). În același timp, în cadrul Forumului urmează a fi adoptată o nouă Rezoluție și vor fi aleși noii membri ai Consiliului ONG.

  În cadrul evenimentului, participanții vor avea posibilitatea să-și promoveze cele mai relevante produse. În cazul în care organizația dvs. este interesată să-și expună produsele, vă rugăm să luați în considerare că spațiul disponibil este limitat, iar organizațiile vor amenaja de sine stătător produsele lor înainte de începerea evenimentului.

  Pentru a asigura prezența la Forum, precum și reprezentativitatea ONG-urilor, reprezentanții ONG-urilor sunt rugați să completeze un formular de participare.

  Formularul de participare este disponibil aici. 

  Principalele criterii de selectare a participanților sunt: echilibru de gen, reprezentativitate geografică (se va acorda prioritate organizațiilor locale), reprezentativitate pe domenii de interes, implicare în activitățile Consiliului ONG, precum și alte criterii relevante. Organizatorii încurajează desemnarea organizațiilor de coaliții, rețele sau adunări ale organizațiilor de la nivel național și/sau local. ONG-urile participante trebuie să fie organizații independente, care respectă valorile unui stat democratic, care au o activitate relevantă în promovarea rolului societății civile prin responsabilitate, transparență, integritate, reforme și dialog.

  Organizatorii încurajează delegarea unei singure persoane per organizație și maxim 7 persoane din partea coalițiilor, rețelelor sau adunărilor organizațiilor de la nivel național și/sau local. În cazul în care participanții sunt desemnați de coaliții, rețele sau adunări ale organizațiilor, vă rugăm să anexați la formular și actul confirmativ de delegare.

  Participanții ediției a IX-a a Forumului ONG vor alege între 9 și 11 membri ai Consiliului ONG. Organizațiile / rețelele de organizații pot înainta candidați pentru a fi aleși în calitate de membri ai Consiliului ONG. Pentru a facilita informarea participanților despre candidați, aceștia sunt invitați să anexeze la formularul de înregistrare scrisoarea de susținere din partea organizației / coaliției care desemnează candidatul, o scurtă descriere a experienței lui, precum și programul organizației / coaliției care propune un candidat (maximum o pagină). Vă rugăm să vă asigurați că aveți aceste documente scanate înainte de completarea formularului de participare. Această informație va fi expediată în prealabil participanților la Forum și va fi plasată pe site-ul Consiliului ONG pentru informare. Pentru mai multe informații despre criteriile înaintate față de membrii Consiliului ONG, vă rugăm să consultați Regulamentul Consiliului ONG, disponibil la http://www.consiliulong.md/councils-regulation/. Candidații vor putea fi înaintați și după data-limită de depunere a formularului, inclusiv în ziua desfășurării Forumului, dar programul lor și alte documente anexate nu vor fi plasate din timp pe pagina web a Consiliului ONG.

  Participanții la Forum vor achita de sine-stătător cheltuielile de transport. Acestea vor fi considerate o contribuție indirectă la desfășurarea Forumului. Numărul maxim de participanți este de cel mult 120 de persoane delegate de organizații / rețele de organizații.

  Termenul-limită pentru completarea formularului este 19 aprilie 2018 (joi), ora 23.59. Formularele incomplete sau completate ulterior nu vor fi acceptate.

  Persoanele / organizațiile selectate vor primi o notificare privind confirmarea participării până pe 23 aprilie 2018 (luni).

  Forumul ONG a fost constituit ca un mecanism democratic de participare a ONG-urilor în analiza, discutarea, formularea recomandărilor privind problemele importante cu care se confruntă societatea civilă în Republica Moldova. Din 1997 și până acum, au avut loc opt ediții ale Forumului ONG.

  La fiecare ediție a Forumului ONG se adoptă o Rezoluție, care urmează a fi implementată de Consiliul Național al ONG-urilor (Consiliul ONG). Consiliul ONG este constituit din 9 - 11 membri, care se aleg de participanții la Forum. Rezoluțiile adoptate la edițiile anterioare ale Forumului ONG sunt disponibile la https://goo.gl/2Bs15Y. Consiliul ONG activează în baza unui Regulament, disponibil la https://goo.gl/a329U8.

  Acest eveniment este organizat de Consiliul Național al ONG-urilor și este posibil datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă” implementat de FHI 360 și a proiectelor: „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și „Consolidarea unei societăți civile durabile și susținerea procesului de integrare europeană”, implementat de Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP).

   

 • La data de 31 martie 2017, Amnesty International Moldova, împreună cu alte organizații neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, au organizat o acțiune publică, care a avut ca scop de a le aminti guvernanților că victimele din 7 aprilie 2009 încă mai așteaptă să li se facă dreptate și că în 9 ani nu s-a făcut nici un efort pentru a-i pedepsi pe cei vinovați de maltratarea protestatarilor.

  La 7 aprilie 2009, demonstrațiile post electorale din capitala Republicii Moldova, Chișinău, au escaladat și câteva sute de persoane violente dintre miile de manifestanți pașnici au pătruns cu forța în sediul Președinției și cel al Parlamentului. Poliția a reținut în total peste 600 de protestatari și sute au fost bătuți în timpul reținerii și în secțiile de poliție aglomerate.

  Evenimentele traumatizante din aprilie 2009 au scos la lumină mai multe probleme sistemice subiacente, care facilitează tortura și alte rele tratamente în Republica Moldova. Eșecul de a face dreptate, la 9 ani de la abuzurile flagrante din aprilie 2009, este o dovadă clară că problema fundamentală a impunității pentru cazurile de tortură, tratamentele inumane și degradante rămâne nerezolvată.

  Organizațiile semnatare CONSTATĂ că la nouă ani de la aceste evenimente, Guvernanții aleg amnezia selectivă.

  Asociațiile semnatare CONDAMNĂ inacțiunea statului de a deferi justiției vinovații de comiterea actelor de tortură și relele tratamente din cadrul evenimentelor din aprilie 2009, condamnă nerespectarea drepturilor, discriminarea și ignorarea constantă a victimelor torturii până în prezent.

  Organizațiile semnatare sunt ÎNGRIJORATE că persoanele cu funcții de răspundere, implicate în organizarea sau favorizarea acțiunilor de tortură din aprilie 2009, au rămas la putere, în diferite forme și/sau beneficiază de impunitate, fiind în mod surprinzător achitate de către instanțele de judecată: polițistul Ion Perju, învinuit de omorârea protestatarului Valeriu Boboc, a evadat, iar persoanele cu funcții de răspundere, care au admis tortura în masă, rămân a fi promovate în funcții. Generalul Gheorghe Papuc s-a făcut bancher, comisarul Valentin Zubic a ajuns în slujba unui partid politic, șeful poliției municipale Vladimir Botnari asigură securitatea Î.S. „Moldtelecom”, iar Petru Corduneanu, Artur Reșetnicov și alții s-au făcut aleși de popor.

  Asociațiile semnatare DEZAPROBĂ neexecutarea Hotărârii Parlamentului nr. 159, din 08.07.2010, „Asupra raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor și a consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009”, prin care instanțelor competente li s-a ordonat „să verifice legalitatea acțiunilor fiecărui polițist, procuror și judecător, care a judecat protestatarii pașnici în comisariatele de poliție și au admis tortura în masă”, însă nu s-a făcut nimic pentru executarea acestei hotărâri:

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335365

  Este profund REGRETABIL că zeci și sute de victime ale torturii au rămas traumatizate pe viață și fără niciun suport real din partea statului, cu excepția unor compensații bănești, care au fost stabilite incomparabil de mici comparativ cu prejudiciul cauzat. Legea Nr. 137/2017 „Cu privire la reabilitarea victimelor” s-a dovedit a fi ineficientă și rămâne doar pe hârtie, fără mecanisme de implementare. Iar Comentariul General nr. 3/2012 la art. 14 al Convenției ONU împotriva torturii (CAT) al Comitetului ONU împotriva torturii, tratamentelor inumane și degradante a fost ignorat. Este inadmisibil, ca multiplele obligații internaționale ale Republicii Moldova în vederea „toleranței zero” față de tortură rămân a fi ignorate până în prezent indiferent de recomandările și standardele din diverse rapoarte anuale internaționale cu privire la Republica Moldova.

  Acțiunea publică de astăzi este o acțiune de comemorare. Atâta timp cât dreptatea pentru victimele din aprilie 2009 rămâne o problemă nerezolvată, autorii acțiunilor de tortură și alte rele tratamente vor beneficia în continuare de impunitate. Cazul recent al regretatului Andrei Brăguță a demonstrat încă odată că nimic nu s-a schimbat, iar eforturile raportate la ONU și Consiliul Europei sunt cu regret nule, nu au nici un efect, deoarece sistemul a mai omorât un om în august 2017 în condiții similare. Ne întrebăm, cine este următorul, dragă STAT de (ne)DREPT?

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Cum să desfășori eficient o campanie 2% pentru organizația ta. Ghid practic

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Până în prezent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat, în 39 cauze, condițiile proaste de detenție în mai multe locuri de detenție din Republica Moldova, cel mai frecvent vizat fiind  Penitenciarul nr. 13 (mai mult de 25 cauze). Autoritățile încă nu au soluționat problemele date.

  Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei supraveghează executarea hotărârilor pronunțate de CtEDO. Cauzele cu constatări similare, de obicei, se grupează pentru supravegherea implementării hotărârilor. În grupul de cauze Ciorap și alții, care include 14 hotărâri, CtEDO a constatat următoarele probleme principale cu privire la condițiile de detenție în Penitenciarul nr.13: suprapopularea (extremă), condițiile nesanitare și lipsa igienei, insuficiența și calitatea proastă a hranei servite. Totodată CtEDO a constatat că legislația moldovenească nu dă dreptul instanţelor de judecată sau oricărui organ administrativ care examinează o plângere să dispună îmbunătăţirea imediată a condiţiilor de detenţie a unei persoane, îmbunătăţire care depinde de alocarea resurselor de la bugetul de stat (pentru detalii a se vedea comunicarea CRJM din 2016 și dezbaterile cu privire la acest subiect).

  La 11 ianuarie 2018, Guvernul Republicii Moldova a prezentat un Plan de Acțiuni revizuit pentru executarea hotărârilor în grupul de cauze Becciev, Ciorap și Paladi. Guvernul se referă în principal la introducerea unui remediu nou restaurator și compensator, care însă a intrat în vigoare parțial (unele prevederi de la 20 decembrie 2017, altele din 2019).  

  La 19 februarie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a transmis Comitetului de Miniștri  o comunicare actualizată, care  analizează impactul măsurilor întreprinse de către autorități în vederea redresării condițiilor de detenție din Penitenciarul nr. 13.

  CRJM recomandă autorităților moldovenești să grăbească construcția unui nou penitenciar în Chișinău care va înlocui Penitenciarul nr. 13. Până atunci, însă, autoritățile urmează să ia măsuri necesare pentru a reduce suprapopularea în acest penitenciar. Acest lucru se poate face prin extinderea practicii de aplicare a măsurilor non-privative de libertate și transferul deținuților condamnați de la Penitenciarul nr. 13 în alte penitenciare. De asemenea, autoritățile urmează să mărească substanțial fondurile alocate pentru hrana deținuților și să instruiască autoritățile naționale competente pentru a asigura implementarea eficientă a noului remediu intern restaurator si compensator pentru detenția în condiții proaste.

  Recomandările date au fost prezentate de reprezentanta CRJM, Nadejda  HRIPTIEVSCHI, la 5 martie 2018 în cadrul unei ședințe de informare trimestrială a reprezentanților delegațiilor statelor membre de către reprezentanții societății civile privind executarea hotărârilor CtEDO, organizată de European Implementation Network.

  În perioada 13-15 martie 2018, a fost organizată cea de-a 1310-a Reuniune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.  În ceea ce privește măsurile generale de executare a grupului de cauze Ciorap și alții, a fost luate următoare decizii  :

  • a fost salutată adoptarea legislației care introduce noi căi de atac preventive și compensatorii pentru condițiile de detenție, fiind constatat că acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019 și respectiv au fost invitate autoritățile să furnizeze informații cu privire la măsurile luate în vederea oferirii de despăgubiri între timp deținuților care se plâng de condițiile de detenție, inclusiv în cauzele aflate pe rolul CtEDO;
  • a fost cerut insistent autorităților naționale să-și intensifice eforturile de combatere a supraaglomerării, în conformitatea cu standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) și reieșind din recomandările relevante ale Comitetului de Miniștri, informând, astfel Comitetul despre progresele înregistrate;
  • autoritățile naționale au fost încurajate să-și continue eforturile în construirea unui nou penitenciar și, până când această va deveni operațional, a fost reiterată importanța respectării recomandărilor CPT pentru a se asigura că Penintenciarul nr. 13 oferă condiții acceptabile de detenție;
  • autoritățile naționale au fost invitate să furnizeze informații cu privire la măsurile luate pentru a asigura că cele șase centre de detenție ale MAI, care au fost redeschise în decembrie 2016, după o perioadă de suspendare de trei ani, respectă condițiile de detenție in conformitate cu CEDO;
  • autoritățile naționale au fost invitate în continuare să furnizeze informații cu privire la măsurile luate pentru a remedia încălcările art. 8 CEDO din cauza cenzurii corespondenței deținuților și a interdicțiilor vizitelor de familie; privind furnizarea de hrană pentru deținuți, condiții sanitare, și activitățile deținuților în afara celulelor în instituțiile penitenciare și de poliție; plasarea persoanelor în locurile de detenție ale poliției mai mult de 72 de ore legale; întrebări legate de constatarea încălcării art. 34 CEDO.
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Cu exact doi ani în urmă, Ministerul Justiției a început elaborarea noii Legii cu privire la organizațiile necomerciale. Acest proiect este inclus în Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul a fost elaborat în strânsă colaborare cu reprezentanții societății civile. Apreciem mult faptul că, în ultimele luni, executivul a dat dovadă de o deschidere deosebită în transpunere, fără rezerve, în această lege a celor mai bune practici și standarde cu privire la libertatea de asociere. 

  Proiectul legii limitează posibilitățile autorităților de a exercita presiuni asupra organizațiilor necomerciale și exclude interdicțiile absurde existente în prezenta lege pentru fondarea organizaților necomerciale de către anumite categorii de persoane. De asemenea, proiectul scurtează termenul de înregistrare a acestor organizații și practic exclude posibilitatea refuzurilor abuzive de înregistrare. Proiectul nu conține nicio limitare pentru finanțarea externa a organizațiilor necomerciale și nici nu impune reînregistrarea acestora. În ceea ce privește activitatea politică, acesta instituie interdicția absoluta de a susține candidații în alegeri, însă nu interzice criticarea candidaților și a platformelor acestora. Proiectul a fost supus repetat consultărilor publice și a fost îmbunătățit în urma acestora. Putem declara cu fermitate că proiectul corespunde pe deplin standardelor europene cu privire la libertatea de asociere.

  Recent proiectul de lege a fost transmis Guvernului de către Ministerul Justiției pentru aprobare. Acesta urmează a fi discutat în cadrul ședinței Guvernului de astăzi. Solicităm Guvernului să aprobe astăzi proiectul de lege, fără a fi modificat. Aceasta va reprezenta cea mai buna confirmare a dorinței Guvernului de a îmbunătăți mediul de activitate al sectorului necomercial. Admitem că proiectul ar putea necesita ajustări nesemnificative, însă acestea pot fi operate în cadrul procedurilor parlamentare. 

  Apelul integral disponibil aici.

  Organizațiile Semnatare:

  • Amnesty International Moldova
  • Asociația „Promo-LEX”
  • Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și responsabilă (AGER)
  • Centrul „Acces-info”
  • Centrul Analitic Independent „Expert Grup”
  • Centrul de Drept al Femeilor
  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  • Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
  • Comunitatea „WachDog.MD”
  • Fundația Est-Europeană
  • Institutul de Politici Publice (IPP)
  • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

  ###

  Centrul de Resurse Juridice salută aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova, în cadrul ședinței de astăzi, a proiectului noii Legi cu privire la organizațiile necomerciale. Proiectul, ce corespunde pe deplin standardelor europene cu privire la libertatea de asociere, a fost elaborat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova în strânsă colaborare cu reprezentanții societății civile.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM a elaborat un set de materiale informative privind explicarea și promovarea mecanismul 2%. Setul cuprinde un ghid practic dedicat campaniei de informare 2%, un infografic care descrie succint etapele campaniei de informare și un poster care explică cum se completează declarația, în mod corect, de către persoanele fizice.

  Materialele dedicate promovării mecanismului 2% au apărut ca un răspuns la necesitatea imperioasă, exprimată de OSC-uri, de a înțelege ce înseamnă o campanie de comunicare 2%, cum trebuie realizată o campanie de informare și ce metode și instrumente pot fi aplicate de către organizații pentru a obține un cost rezonabil al campaniei 2%, dar și un număr rațional de susținători.

  Îndrumarul ilustrează o serie de instrumente și canale de promovare, în mare parte gratuite, și recomandă câteva tactici de minimizare a costurilor unei campanii 2% care pot fi preluate și adaptate cu succes la specificul oricărei organizații a societății civile. Pe lângă sfaturile practice privind implementarea unei campanii eficiente 2%, ghidul și infograficul prezintă, pe pași, etapele specifice unei campanii de comunicare și activitățile de pre-lansare, lansare și post-lansare ale unei campanii de informare.

  Materialele informative se adresează tuturor organizațiilor societății civile care pot fi beneficiare ale mecanismului de desemnare procentuală: asociațiilor obștești, fundațiilor, instituțiilor private, cultelor religioase și părților lor componente, și care intenționează să desfășoare o campanie de comunicare 2%  în vederea informării comunității despre existența mecanismului sau acumulării de fonduri suplimentare pentru organizație.

  Ghidul poate fi descărcat aici (în română)

  Ghidul poate fi descărcat aici (în rusă)

  Infograficul este disponibil aici (în română)

  Infograficul este disponibil aici (în rusă)

  Posterul care prezintă forma de completare a declarației este disponibil aici (în română)

  Posterul care prezintă forma de completare a declarației este disponibilă aici (în rusă)

  Materialele informative au fost posibile datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin exclusiv Centrului de Resurse Juridice din Moldova şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

  *Preluarea materialelor despre mecanismul 2% este încurajată și permisă cu indicarea sursei, a autorilor sau al linkului direct la sursă.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS: Alianța Mondială pentru Participare a Cetățenilor) a publicat raportul său de activitate, care în acest an se axează pe cele mai importante evoluții legate de societatea civilă din întreaga lume.

  Raportul CIVICUS identifică 10 tendințe-cheie care au afectat societatea civilă în 2017 și continuă și în 2018, printre care:

  • Neoliberalismul globalizat dezamăgește oamenii în întreaga lume;
  • Polarizarea politicilor divizează societățile noastre;
  • Autoritatea personală a liderilor politici subminează instituțiile democratice;
  • Atacurile împotriva jurnaliștilor, care scriu despre corupție și proteste publice, sunt în continuă creștere;
  • Sporirea supravegherii și manipulării opiniei publice trădează promisiunile comunicării sociale;
  • Societatea ne-civilă revendică spațiu pentru societatea civilă;
  • Multilateralismul stă în linia de bătaie;
  • Rolul sporit al sectorului privat în guvernanță necesită mai multă atenție;
  • Patriarhatul este la moment în vizor;
  • Societatea civilă ripostează și dezvoltă o rezistență fermă.

  Raportul integral disponibil aici.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În vederea implementării obiectivelor sale, Asociația solicită achiziționarea de bilete de avion pe rute externe pentru deplasările membrilor echipei și experților contractați de CRJM. Astfel, prestatorii vor asigura servicii de transport aerian internațional de pasageri - clasa economic, inclusiv servicii de transfer, servicii hoteliere şi/sau servicii de asigurare medicală pentru membrii şi experții contractați de Asociație.

  Rezultatele așteptate:

  Asigurarea serviciilor menționate mai sus se va face prin încheierea de contracte de prestări servicii pe o perioadă de 2 ani (martie 2018 – martie 2020), cu minim 3 – maxim 5 prestatori, care vor fi contractați subsecvent prin reluarea competiției, ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări internaționale.

  Cerinţe minime obligatorii:

  1.1. Prestatorul se angajează să soluționeze toate solicitările de călătorie/deplasare cu avionul în străinătate (clasa, categoria, ruta), precum și de cazare în străinătate (hoteluri de 3 sau 4 stele, mic dejun inclus, alte facilități acordate) în funcție de necesitățile Asociaţiei. Asociația poate preciza în invitația de participare (care se va transmite tuturor ofertanților selectați) pentru încheierea contractului subsecvent, categoria și/sau denumirea unității hoteliere și/sau cursa aeriană, precum și dacă zborul va fi cu sau fără escala.

  1.2. Prestatorul va pune la dispoziția reprezentanților Asociaţiei, care efectuează deplasările, asigurările medicale aferente perioadei deplasării, la solicitarea Asociației.

   1.3. Prestatorul trebuie să asigure deplasarea prin curse aeriene directe, fără escala pentru acele destinații unde companiile aeriene operează direct la/de la Chișinău. Asociația va utiliza, după caz, curse directe cu escala sau curse indirecte, în cazul în care nu există curse directe,  fără escala, sau acestea sunt anulate, sau orarul curselor nu corespunde necesitaților Asociației. Pentru destinațiile unde nu există curse directe, fără escala se acceptă curse directe cu escala sau indirecte, escala nedepășind un interval de 4 ore între zboruri. Soluţiile oferite de prestator trebuie sặ reprezinte cea mai convenabilă şi rapidă modalitate de deplasare.

  1.4. Cazarea trebuie să fie într-un perimetru rezonabil faţă de destinaţia finală a persoanelor care efectuează deplasarea (pe o rază de maxim 5 km faţă de adresa de destinatie, în interiorul localităţii).

  1.5. La solicitarea Asociaţiei, prestatorul trebuie să asigure și/sau sa acorde asistenţă şi informaţii pentru identificarea opţiunilor de transfer de la/la aeroport la locul de cazare/destinaţie. Nu se acceptă efectuarea deplasărilor pentru cazul unui grup cu aceeaşi destinaţie cu avioane/pe rute diferite, nici cazarea în locaţii diferite.

  1.6. Prestatorul va furniza numere de telefon pentru asistenţa de urgenţă. Asistenţa pentru situaţiile neprevăzute, urgenţe va fi acordată 24 ore din 24, 7 zile din 7.

  1.7. În cazul anulării unor curse sau altor situaţii neprevăzute, prestatorul se obligă să găsească variante alternative de transport, în cel mai scurt timp posibil, astfel încât reprezentanţii Asociației să ajungă/revină la/de la locul şi data solicitate în comandă. De asemenea, dacă în situaţiile de mai sus, este imposibilă respectarea datei de începere a cazării, prestatorul se obligă să anunţe unitatea de cazare la care a făcut rezervare, astfel încât Asociație să nu fie supusă la plata de penalităţi. Orice costuri suplimentare cauzate de neîndeplinirea de către Prestator a obligaţiilor menţionate mai sus vor fi suportate de către acesta din urmă.

  1.8. Tarifele extrasezon, ofertele speciale/promoţionale primite de către prestatorii de servicii vor fi aplicate corespunzător Asociației în etapa de reofertare.

  1.9. Ofertanţii vor preciza numele, datele de contact (telefon, fax, telefon mobil, adresa de e-mail, etc.) pentru persoanele care vor răspunde prioritar la solicitările Asociației pentru informaţii și oferte.

  Metodologie de lucru

  • Asociația va transmite prestatorilor selectați o solicitare de participare la reofertare, prin e-mail, cu toate detaliile despre deplasarea ce urmează a fi efectuată, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data deplasării. Pentru deplasări neprevăzute, impuse de desfăşurarea evenimentelor pe plan internaţional, solicitarea se va transmite cu minim 48 ore înainte de data deplasării, sau, în situaţii de urgentă, în aceeaşi zi.
  • Pentru a realiza transmiterea concomitentă a cererilor de reofertare către toţi prestatorii selectați, Asociația va utiliza ca modalitate de comunicare e-mail-ul.
  • Prestatorii vor transmite oferta, în termenul stabilit în invitația la reofertare, prin e-mail, în care se va menţiona preţul oferit. În ofertă se va preciza preţul total al serviciilor, pentru varianta de deplasare care corespunde cerinţelor specificate în invitaţia de participare la reofertare.
  • În ofertă se va preciza şi termenul limită de efectuare a rezervărilor, respectiv de emitere a biletului de avion, voucher-ului de cazare, asigurărilor medicale, după caz.
  • După expirarea termenului stabilit în invitația de reofertare, pentru depunerea ofertelor, Asociația va înştiinţa în termen de maxim 24 ore prestatorii cu privire la rezultatul reofertării şi va selectaprestatorul, care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului preţul cel mai scăzut.

  Criteriile de selectare:

  Prestatorii trebuie să întrunească următoarele criterii:

  • Experiență în domeniu (minim 3 ani) și clienții companiei;
  • Timpul de reacție la cererile de reofertare;
  • Termenul pentru menținerea rezervărilor biletelor de avion;
  • Asistență turistică 24/7 și în caz de urgență;
  • Discount la prețul biletului de avion. Dacă da, valoarea acestuia.
  • Disponibilitatea companiei de a face procurarea serviciilor fără plata în avans;
  • Livrare documente la sediu (constituie un avantaj);
  • Reputația și imaginea agenției.

  Oferta de participare la concurs va conține informație concisă (conform Anexei atașate) cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile);
  2. Certificatul de înregistrare al companiei;
  3. Experiență / portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);
  4. Serviciile oferite (rezervare bilete de avion, rezervare hoteluri, organizare transferuri, asigurare medicală de călătorie, asistență de urgență,  livrare de documente la sediu, procurare servicii fără plată în avans, oferire discount etc.)
  5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă

  Ofertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova) până pe 19 martie 2018.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

  Anexă:

  Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile)

   

   

  Experiență în domeniu (minim 3 ani) și clienții companiei

   

   

   

  Serviciile oferite

   

   

  Da

  Nu

  Comentarii

  Rezervare bilete de avion

   

   

   

   

  Rezervare hoteluri

   

   

   

   

  Organizare transferuri

   

   

   

   

  Asigurare medicală de călătorie

   

   

   

   

  Asistență turistică 24/7 și în caz de urgență

   

   

   

   

  Discount la prețul biletului de avion. Dacă da, valoarea acestuia

   

   

   

   

  Disponibilitatea companiei de a face procurarea serviciilor fără plata în avans

   

   

   

   

  Livrare documente la sediu (constituie un avantaj)

   

   

   

   

  Existența unui conflict de interese

   

   

   

   

   

  Minim / ore

  Maxim / ore

  Comentarii

  Timpul de reacție la cererile de reofertare

   

   

   

   

  Termenul pentru menținerea rezervărilor biletelor de avion

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2017

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Sinteza violărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în privinţa  Republicii Moldova  12 septembrie 1997 – 31 decembrie 2017

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Din 12 septembrie 1997, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) poate examina cererile depuse împotriva Republicii Moldova. Până la 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunțat 354 de hotărâri în cauzele moldovenești, în care a constatat 503 violări ale drepturilor omului.

  În scopul sporirii nivelului de informare al specialiștilor despre activitatea CtEDO în cauzele moldovenești, facilitarea aplicării standardelor CtEDO la nivel național, precum și pentru a preveni violări similare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a sintetizat violările constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova până la 31 decembrie 2017.

  Cele mai des încălcate drepturi sunt:

  • dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) - 156 de violări (31%);
  • interzicerea torturii (Art.3 CEDO) - 125 de violări (24.8%);
  • dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) - 72 de violări (14.3%);
  • dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) - 52 de violări (10.3%);
  • dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) - 23 de violări (4.6%);
  • dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) - 17 violări (3.4%).

  Cele mai des întâlnite tipuri de violări sunt:

  • Neexecutarea hotărârilor judecătorești - 63 de violări (12.5%);
  • Investigarea defectuoasă a maltratării și deceselor – 42 de violări (8.4%);
  • Detenția în condiții proaste - 39 de violări (7.8%);
  • Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin recurs în anulare sau aplicarea neregulamentară a revizuirii - 31 de violări (6.2%);
  • Maltratarea – 28 de violări (5.6%);
  • Motivarea insuficientă a arestării - 21 de violări (4.2%).

  Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile pe pagina web a CtEDO. Violările au fost sistematizate sub formă de tabel, după articole și tipuri de violări. În tabel, la fiecare categorie, sunt menționate toate hotărârile în care a fost constatată o violare de acel tip.

  Sinteza integrală a violărilor constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova, din 1997 până în 2017, disponibilă aici. 

  Începând cu 2010, CRJM a analizat activitatea CtEDO în cauzele moldovenești pentru fiecare an separat: 201020112012, 2013, 2014, 20152016 și 2017.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. Scopul concursului:

  Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie specializată în comercializarea și livrarea materialelor de vizibilitate identificate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada martie 2018 – martie 2020.   

  1. Sarcina tehnică:

  ItemSpecificațiiCantitatePreț unitar MDL, cu TVA la cota 0%Preț total MDL, cu TVA la cota 0%
  Agendă nedatată personalizată
  • Dimensiune: 8.5 x 15.5
  • Tip material: coperta imitație de piele
  • Semn de carte
  • Culoare: albastru închis
  • Tipar logo: 1 culoare
  30  
  Agendă nedatată personalizată
  • Format A5
  • Tip material: coperta imitație de piele
  • Semn de carte
  • Culoare: albastru închis
  • Tipar logo: 1 culoare
  50  
  Carnete / bloc note
  • Format A5
  • Tip material: copertă din carton, 50 file de matematică, spirală pe partea scurtă
  • Culoare: albă
  • Tipar logo: 3 culori
  150  
  Calendar de masă
  • Dimensiune: bază cu două fețe 10,5 x 11,5 cm  
  • Material: carton mat
  • Culoare: albă
  • Tipar: colorat
  150  
  Mape de hârtie
  • Tip material: carton mat
  • Dimensiune: A4
  • 2 buzunare
  • Culoare: albă
  • Tipar: colorat
  1000  
  Bloc de foi pentru notițe
  • Format: A4
  • Culoare: albă
  • Tipar logo: 1 culoare
  500 file  
  Pixuri
  • Tip material: plastic
  • Culoare: alb
  • Tipar logo: 1 culoare  
  1000  
  Sacoșă / torbă
  • Material: bumbac
  • Dimensiuni: 41 x 37,5 cm, mânere lungi
  • Curea ajustabila
  • Tipar logo: 1 culoare
  100  
  Sacoșă / torbă
  • Material: bumbac
  • Dimensiuni: 41 x 37,5 cm, mânere lungi
  • Curea ajustabila
  • Tipar logo: 1 culoare
  100  
  Umbrelă
  • Material: poliester + husa
  • Culoare: negru / albastru
  • Tipar logo: 1 culoare
  • 3 secțiuni
  • Buton pentru deschiderea, închiderea automată
  20  
  Tricouri unisex
  • Material: bumbac
  • Mărime: S-XL
  • Tipar logo: 1 culoare
  50  
  Hanorac
  • Material: bumbac/poliester
  • Mărime: S-XL
  • Tipar logo: 1 culoare
  15  
  Vestă fără mâneci
  • Material: poliester
  • Mărime: S-XL
  • Tipar logo: 1 culoare
  15  


  Pe toate materialele de vizibilitate va fi imprimat logo-ul CRJM sau un alt element de vizibilitate prezentat de către Beneficiar.Prezenta listă nu este plasare de comandă și nu are caracter obligatoriu. Cantitatea și tipul de produse ar putea fi modificată în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.

  1. Criteriile de selecție:
  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Prezentarea mostrelor/portofoliu;
  • Termeni optimi de executare;
  • Posibilitatea de livrare a produselor la sediul Asociației

  Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 14 martie 2018. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Datele de contact ale ofertantului, numele persoanei de contact, date bancare, semnătura persoanei autorizate și amprenta ștampilei ofertantului;
  • Oferta financiară (completată după modelul atașat aici) cu indicarea prețului în MDL, cu TVA la cota 0%, pentru fiecare produs, per unitate și total. Preţul oferit trebuie să includă costul imprimării logo-ului CRJM. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • Mostre/portofoliul materiale de vizibilitate similare realizate anterior;
  • Termeni și condiții de realizare și livrare a produselor (inclusiv posibilitatea livrării produselor la sediul Asociației);
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse.

  Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale. Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La 21 și 22 februarie 2018, CRJM a organizat doua ateliere de instruire pentru facilitarea aplicării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%). Scopul atelierelor a fost de a capacita organizațiile societății civile în vederea valorificării pe deplin a beneficiilor Legii 2%. 

  Atelierele au găzduit în jur de 40 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC-uri) din țară, cu diverse domenii de activitate și s-au bazat pe explicarea mecanismului (procedură, etape, termeni, instituții implicate), precum și pe aspecte legate de utilizarea și raportarea sumelor. Alte subiecte au vizat răspunderea și sancțiunile aplicate de organele responsabile, în cazul în care OSC-urile nu respectă reglementările legii, dar și accesul OSC-urilor și contribuabililor la informații.

  Sesiunile de instruire au abordat și modul de planificare și implementare a unei campanii de informare 2%, atât de importante pentru valorificarea mecanismului de desemnare procentuală în Republica Moldova. Pe lângă sfaturile și exercițiile practice privind desfășurarea unei campanii eficiente, în cadrul atelierelor au fost explicate, pe pași, etapele specifice unei campanii de informare 2%, precum și beneficiile pe care le înglobează în sine o campanie de informare. Participanții au învățat să proiecteze o hartă a potențialilor susținători ai campaniei 2% și un plan de comunicare ce îi va ajuta să-și stabilească ruta pe care vor merge activitățile propriei campanii.

  Modelul planului de comunicare pentru campania 2% poate fi descărcat aici.

  Harta potențialilor susținători ai campaniei 2% disponibilă aici.

  Lista resurselor despre Legea 2% disponibilă aici. 

  Sesiunile de instruire au fost  organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Mai multe organizații neguvernamentale au elaborat un document ce prezintă acțiunile de discreditare și denigrare la adresa OSC-urilor din partea persoanelor publice, funcționarilor publici, bloggerilor și mass-media afiliate, ce au avut loc în perioada septembrie 2016 – decembrie 2017. Documentul a fost elaborat în contextul înrăutățirii mediului de activitate al organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova și a creșterii numărului de atacuri orchestrate la adresa acestora pe parcursul ultimilor doi ani.

  Autorii documentului au vrut să prezinte o imagine cât mai amplă a acțiunilor de atac și să determine autoritățile publice, instituțiile media și orice alte entități sau persoane ce susțin respectivele atacuri să se oprească și să permită OSC-urilor să activeze liber. Autorii au intenționat să atragă atenția asupra faptului că atacurile împotriva societății civile sunt nu doar un pericol pentru funcționarea OSC-urilor, dar și o amenințare la adresa democrației.

  În mare parte, atacurile documentate reprezintă articole mass-media sau intervenții/declarații publice care prezintă ONG-urile drept organizații ce promovează interesele țărilor străine sau sunt afiliate partidelor politice. Totodată, au fost înregistrate cazuri de excludere a OSC-urilor din procesul de elaborare a politicilor publice sau au fost lansate inițiative legislative menite să deterioreze mediul de activitate al OSC-urilor și chiar să limiteze funcționarea lor. Scopul atacurilor asupra OSC-urilor pare să fie descurajarea sectorului asociativ de a se implica activ în afacerile publice sau de a critica inițiativele legislative din parte guvernării care pun în pericol democrația.

  Informația inclusă în document a fost obținută din resursele mass-media disponibile online și rețelele de socializare, precum și din analiza cantitativă și calitativă a acestora. Monitorizarea nu este exhaustivă.

  Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova este un document „viu”, ce urmează a fi actualizat în cazul înregistrării noilor atacuri asupra OSC-urilor.

  Documentul este deschis pentru semnare și pentru alte OSC-uri.

  Semnatari:

  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  • Amnesty International Moldova
  • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  • CPR Moldova
  • Centrul pentru Politici și Studii de Sănătate (Centrul PAS)
  • Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
  • Asociația Presei Independente (API)
  • Asociația Promo-LEX
  • WatchDog.md
  • Transparency International-Moldova (TI-Moldova)
  • Institutul de Politici Publice (IPP)
  • IDIS „Viitorul” (IDIS)
  • Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  • Asociația pentru Politica Externă (APE)
  • Centrul Internațional „La Strada”

   

 • This document provides information on the worsening operational environment of civil society organizations (CSOs) in Moldova, where increasingly more independent CSOs become the target of numerous mudslinging and defamation actions.

  The main purpose of the document is to draw attention to the danger of orchestrated attacks on CSOs, and to determine public authorities, private organizations, and individuals to stop supporting those attacks and let CSOs operate freely. This document also aims at enabling CSOs to design timely response to attacks against them.

  The term “attacks” as used in this document refers particularly to media articles or public interventions that present the nonprofit sector as promoting the interests of foreign countries or serving the interests of political parties. Some of these attacks take the form of direct administrative crackdown
  on CSOs by driving them out of policy-making process or by launching legislative initiatives aimed at deteriorating the CSOs' working environment.

  The document is available here. 

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În ianuarie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a lansat spotul social „Mărturisirea”, care explică rolul Autorității Naționale de Integritate (ANI) în procesul de verificare a averilor funcționarilor publici. Spotul reflectă și modul în care persoanele pot sesiza ANI atunci când observă diferențe semnificative între averea declarată și cea deținută de facto de către funcționarii publici. Scopul spotului a fost de a spori nivelul de cunoștințe al publicului în privința procedurii de sesizare a ANI, precum și a nivelului de activism civic al cetățenilor.

  La 8 februarie 2018, ANI a publicat un comunicat prin care a salutat promovarea misiunii, funcțiilor și atribuțiilor ANI prin elaborarea și plasarea în spațiul public a acestui spot social. În același timp, în comunicat se menționează oportunitatea consultării poziției ANI în procesul de elaborare a activităților de sensibilizare a opiniei publice privind aria de competență a ANI. În comunicat se mai menționează că la adresa ANI au parvenit sesizări de la unii primari „cu indignarea că acest spot este neprofesional și că dezonorează funcția de primar, aceștia fiind considerați, potrivit celor relatate în spot, că sunt corupți”.

  CRJM a notificat ANI despre crearea spotului până la difuzarea acestuia. La 24 ianuarie 2018, CRJM a primit răspunsul ANI în care nu au fost formulate obiecții la conținutul spotului.

  Din comunicatul ANI, înțelegem că ANI a primit sesizări de la un șir de primari, care au fost deranjați de apariția spotului. Nu credem că indicarea unei funcții publice într-un spot video poate fi egalată cu „dezonorarea” acesteia, așa cum a fost pretins de către primarii care au sesizat ANI. Totodată, comunicatul de presă al ANI poate descuraja viitoarele inițiative ale organizațiilor societății civile de a promova integritatea funcționarilor publici, ale autorităților publice, din teama de a nu supăra anumite profesii sau funcții publice.

  Regretăm că spotul a generat interpretări care au deranjat. În același timp, subliniem că prezentarea unui aspect social complex doar într-o manieră impersonală niciodată nu va fi eficientă în sensibilizarea și sporirea cunoștințelor publicului larg, deoarece riscă să nu fie înțeles de către acesta. Spotul nu a urmărit punerea în lumină proastă a unei profesii anume, ci doar a adus un exemplu care să fie pe înțelesul populației, îndemnând cetățeanul să acționeze în conformitate cu legea.

  CRJM își exprimă deschiderea pentru colaborarea constructivă, în continuare, cu ANI și alte autorități publice, cât și cu actori neguvernamentali, în promovarea democrației, activismului civic și lupta cu corupția în Republica Moldova.

 • On 5 February 2018, a press release was published on the website of the Prosecutor General's Office, which states that during the year 2017, judges authorized 3,142 prosecutors' applications regarding the tapping and recording of conversations and images. The press release also states that during the past year, a non-governmental organization provided information according to which "telephone tapping is being used too often, running to tens of thousands" and "this information being analyzed ... and compared to the real state of things, obtained from legal and public sources, there have been proven great differences”. In October 2017, the Legal Resources Centre from Moldova (LCRM) published an infographic with statistical data regarding the interception of telephone conversations in the Republic of Moldova between 2006 and the first semester of 2017. LCRM compiled this table based on statistical data published by the Agency for Administration of Judicial Courts (AAJC).

  The data used by the Prosecutor General's Office differs considerably from the data published by the AAJC, which has the task to collect and publish judicial statistics. The AAJC report on judicial statistics for 2017 is not yet available. Still, the statistical report for the first nine months of 2017 is available. According to it, between 1 January and 30 September 2017, the courts accepted 9,471 prosecutors' requests to authorize interception of telephone conversations. It is surely clear that other interceptions have been also authorized during the last 3 months of 2017.

  The number of telephone tapping for 2017 published by the Prosecutor General's Office (3,142) is at least 3 times lower than the nine-month figures of 2017 published by the AAJC (9,471). The difference between the official statistics of the AAJC and the data used by the Prosecutor General's Office raises serious concerns that are to be explained by these institutions.

  Addition (7 February 2018): Following several requests to clarify the difference between the data submitted by the Prosecutor General's Office and the AAJC regarding the number of requests for authorization of telephone interceptions, we reiterate that this should be done by the concerned institutions. It should be noted that there is a difference between the data provided by the Prosecutor General's Office in its annual activity reports and those presented by the AAJC for several years regarding the number of requests for the authorization of telephone interceptions (see, for example, the annual Prosecutor General's Reports for 2016, 2015, 2013, 2012, 2011). Perhaps the difference could be explained either by the different data collected or by the fact that the data collected by the Prosecutor's Office are incomplete. The judicial statistics collected by the AAJC reflect all the prosecutors' requests to intercept the communications filed with all the courts. The Prosecutor General's Office may collect the data about the initial requests for authorization, but not about the requests for the extension of the interception. According to the Criminal Procedure Code, interception is allowed for a limited time and, respectively, in one criminal case there may be several requests to extend the interception, for each a separate court authorization being issued.

  In any case, even 3,142 authorizations, the number with which the Prosecutor General's Office operates, is too high for the Republic of Moldova, as mentioned by the European Court of Human Rights in the case of Iordachi and others v. Moldova, in 2009. Moreover, this number is higher than the number of interceptions authorized in 2014 in the United Kingdom (2,700), a country with a population 21 times bigger than that of the Republic of Moldova and with an increased risk of terrorist incidents. The number of telephone interceptions in the Republic of Moldova is annually increasing, which is confirmed both by the statistical data used by the Prosecutor General's Office and by the AAJC.

 • The Independent Think Tank ‘Expert-Grup’, the Association for Participatory Democracy ‘ADEPT’ and the Legal Resources Centre from Moldova, with the support of USAID, finalized the process of monitoring the implementation of Priority Reform Action Roadmap undertaken by the Government and the Parliament for the period of July – 31 December 2017. The experts monitored the implementation of priority policies in two core areas:

  (i) development of good governance and rule of law, with a focus on the public administration reform, justice and anti-corruption and fundamental rights and freedoms; and

  (ii) economic development and functioning market economy, with a focus on the governance of the financial and banking sector; investment and business climate; agriculture and food safety; education, culture, science; and social programs.

  The monitoring exercise concluded that about one half of the actions covered by the Priority Reform Action Roadmap were implemented, with the level of implementation estimated to about 55%: of the total of 51 planned actions, only 28 were implemented. Furthermore, 10 of implemented actions were rated as ‘implemented with concerns’, with reasons ranging from non-observance of the decision-making transparency to content-related issues requiring substantial improvements. At the same time, 22 actions, or 43% of the total, were initiates, but not completed. The main reasons for breaking deadlines are too ambitious timeliness, as well as public administration reform that temporarily affected the pace of reforms in general and the implementation of measures set out in the Roadmap in particular.

  The highest level of implementation was estimated in the field of ‘Governance in the financial and banking sector’. Thus, of the 8 actions planned in this field, 6 actions were implemented without deficiencies, 1 – with deficiencies and 1 – initiated but not completed. Such a high level of implementation is the result of the pro-active orientation of the institutions from this sector (particularly the NBM), including in the context of the Memorandum with IMF. In contrast, the field ‘Justice and fight against corruption’ registered the weakest progresses – 9 of 10 planned actions were initiated but not completed. The causes of such a negative performance are probably related to poor institutional capacity, weak political will and too ambitious timeliness. In the field of ‘public administration reform’, 5 of 6 planned actions were implemented with concerns. The main reason is that this reform, although implemented at a relatively high pace, is not based on functional reviews and empirical evidences, being thus perceived rather a political reform.

  On a general note, the experts expressed concerns about the increasing use of roadmaps as instruments for policy planning and boosting reforms. The problem is that this Roadmap does not contain performance indicators and does not provide for the allocation of financial resources for its implementation. In addition, the document foresees urgent actions, which need to be implemented in the short run without any reference to the development visions at sectoral level and without taking into account the already adopted strategies, which can undermine their implementation. At the same time, inclusion, in the Roadmap, of some actions already provided for in the existing sectoral action plans but with different deadlines creates confusions for implementing institutions. Thus, the frequent use of roadmaps reveals a deficient management in public institutions or a weak political will, which mobilizes only under the influence of certain external factors. Experts recommend giving up at or using such roadmaps in exceptional circumstance. The authorities should respect the decision-making process rules in developing, adopting and implementing effectively the public policy documents.

  Event video recording is available below:

  (En) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017) 

  (RO) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017)

  (RU) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017)

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La 15 ianuarie 2018, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a adoptat formularul tipizat al declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17). Formularul a intrat în vigoare la 26 ianuarie 2018, odată cu publicarea ordinului Ministerului Finanțelor în Monitorul Oficial.

  Formularul declarației ONG17 se aplică pentru următoarele categorii de organizații necomerciale:

  • Asociațiile obștești;
  • Fundațiile;
  • Organizațiile filantropice;
  • Cultele religioase și părțile lor componente;
  • Partidele și organizațiile social-politice;
  • Publicațiile periodice și agențiile de presă;
  • Alte tipuri de organizații necomerciale.

  Formularul tipizat reprezintă o noutate pentru organizațiile necomerciale întrucât, până în prezent, aceste instituții depuneau o declarație comună cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), care conținea secțiuni irelevante pentru activitățile desfășurate de instituțiile din aceste categorii.

  Ordinul Ministerului Finanțelor cuprinde două anexe: formularul propriu-zis (forma ONG17) care urmează a fi completat și depus de către organizațiile necomerciale la Serviciul Fiscal de Stat, de regulă, până la 25 martie după finele anului de gestiune și Anexa nr. 2 care explică modul de completare a formularului-tip.

  Conform ordinului Ministerului Finațelor, prima perioadă fiscală de raportare va fi perioada anului 2017. Prin urmare, organizațiile necomerciale vor completa și depune declarațiile ONG17 privind veniturile obținute în 2017 până la 25 martie 2018.

  Un element distinct și important al declarației este Anexa 1D care, în esență, reprezintă Raportul financiar al organizațiilor necomerciale privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală (Legea 2%).

  În Anexa 1D, organizațiile necomerciale beneficiare ale mecanismului 2% urmează să reflecte modul de utilizare a sumelor 2%, conform destinației, pe tipuri de cheltuieli. Totodată, organizațiile necomerciale au obligativitatea de a indica în raport și sumele neutilizate sau utilizate contrar destinației, întrucât, conform art. 15alin. (7) din Codul Fiscal, beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obținute în urma desemnării procentuale şi pentru utilizarea acestor sume contrar destinației. Sumele neraportate şi utilizate contrar destinației se vor restitui la buget. Potrivit Regulamentului cu privire la desemnarea procentuală, organizațiile necomerciale care au primit sume 2%, vor depune rapoartele de utilizare odată cu depunerea declarației ONG17, în anul următor după expirarea termenului de utilizare a sumelor 2%, care este de doi ani. Prin urmare, pentru sumele 2% primite în anul 2017, organizațiile vor depune primele rapoarte de utilizare până la 25 martie 2020.

  Formularul tip al declarației (forma ONG17) precum și explicațiile privind modul de completare al acestuia este disponibil aici.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat un spot social care explică rolul Autorității Naționale de Integritate (ANI) în procesul de verificare a averilor funcționarilor publici și a persoanelor cu demnitate publică. În același timp, spotul reflectă și modul în care cetățenii pot sesiza ANI atunci când observă diferențe semnificative între averea declarată și cea deținută de facto de către funcționarii publici și/sau persoanele care dețin funcții de demnitate publică.

  Spotul, denumit generic Mărturisirea”, este disponibil în limba română (cu subtitrare în limba rusă)  și poate fi vizionat aici sau mai jos:

  Spotul a fost elaborat pentru a spori nivelul de cunoștințe al publicului în privința procedurii de sesizare a ANI precum și a nivelului de activism civic al cetățenilor.

  Spotul fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, implementat cu suportul Departamentului de Stat al SUA /Biroul Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a analizat activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2017, pentru a stabili care este situația pe dosarele Republicii Moldova la CtEDO, inclusiv în comparație cu alte state membre ale Conveției Europene pentru Drepturile Omului.

  În urma analizei Raportului de activitate al CtEDO pentru anul 2017, am constatat că în privința Republicii Moldova CtEDO a înregistrat cu 9% mai puține cereri decât în anul 2016, însă raportat la populaţia ţării numărul cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei este foarte mare. În 2017, moldovenii s-au adresat la CtEDO de 3 ori mai des decât media europeană.

  Experții CRJM consideră că descreșterea numărului de cereri depuse la CtEDO este determinată, în principal, de descreşterea popularităţii CtEDO, după ce în anii 2011-2016 CtEDO a respins fără o motivare explicită peste 8,600 de cereri moldovenești. Aceasta a avut un efect descurajant asupra avocaţilor.

  La data de 31 decembrie 2017, 1,348 de cereri moldoveneşti încă aşteptau să fie examinate și 89% dintre acestea au şanse mari de succes. Acest număr este mai mare decât numărul total de cereri în bază cărora Moldova a fost condamnată în ultimii 20 de ani.

  Din anul 1997 până la 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunţat 354 de hotărâri în cauzele moldoveneşti, dintre care 16 - în anul 2017. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau Olanda, ţări care au aderat la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) cu mult timp înaintea Moldovei şi au o populaţie cu mult mai mare decât cea a Moldovei. Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti (hotărâri vechi); maltraterea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor; detenţia în condiţii proaste; casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

  În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate până la 31 decembrie 2017, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste EUR 16,300,000 (în 2017 - EUR 107,348). Aceasta este mai mult decât întregul buget instanţelor judecătoreşti pentru anul 2015.

  Înregistrarea video a evenimentului este disponibilă mai jos:

  Nota integrală privind Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2017 disponibilă aici (în limba engleză și în limba rusă).

  Anterior, CRJM a efectuat analize similare pentru anii 201020112012, 2013, 2014, 2015 și 2016.

  Analiza dată a fost elaborată de CRJM în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrului Analitic Independent Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”, Vă invită la evenimentul de prezentare a raportului final de monitorizare a Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului. Documentul care are ca scop de a oferi publicului larg o opinie independentă despre mersul reformelor prioritare asumate de Guvern și Parlament și, în acest mod, de a spori nivelul de responsabilizare a guvernării. Ultimele rezultate a monitorizarii indică faptul că până în prezent, foaia de parcurs a fost implementată în proporție de 54,90%.


  Exercițiul de monitorizare cuprinde perioada iulie 2017 - ianuarie 2018 și vizează toate cele 8 domenii de reforme din Foaia de parcurs menționată: 1) Reforma administrației publice; 2) Justiție și combaterea corupție; 3) Drepturi și libertăți fundamentale; 4) Guvernanță în sectorul financiar-bancar; 5) Îmbunătățirea climatului investițional și a mediului de afaceri; 6) Agricultură și siguranța alimentelor; 7) Educație, cultură, știință; și 8) Programe sociale. Rezultatele monitorizării sunt publicate online prin intermediul unei platforme interactive (dashboard), care este actualizată o dată la 2 săptămâni. Platforma este accesibilă pe site-ul www.expert-grup.org și oferă în mod deschis opinia independentă a experților privind statutul fiecărei acțiuni asumate de către Guvern și Parlament, într-un format accesibil publicului larg.


  La eveniment sunt invitați factori de decizie din cadrul autorităților publice, ambasadelor, instituțiilor internaționale, organizațiilor non-guvernamentale precum și alți experți.


  Evenimentul își va ține lucrările în limba română cu interpretare simultană în limba engleză.

  Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa  cristian@expert-grup.org sau la numărul de telefon 022 929 994/060111471, persoana de contact Cristian Slobodeaniuc, specialist în comunicare.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Ești student la drept și te gândești să devii judecător? Sau vrei să știi cum ajung judecătorii la decizia lor, care este procesul intern pe care îl parcurg? Cât de siguri sunt de deciziile lor sau dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi cu care nu sunt de acord? Au oare prejudecăți?

  Vino, în perioada 12-14 februarie 2018,  să vezi seria de filme „Privind în suflet - despre profesia de judecător” și să discuți cu experții despre rolul îndoielii în procesul judiciar și prolemele etice cu care se confruntă judecătorii.

  Episoadele tematice, dedicate profesiei de judecător, vor fi proiectate în principalele centre universitare din țară, la Chișinău, Bălți și Cahul, pe parcursul lunii februarie 2018.

  Filmele vor fi urmate de discuții informale dintre participați și experți cu privire la dilemele profesionale ale magistraților, doza de subiectivism din deciziile judecătorești și chestiunile tehnice legate de procedurile judiciare.

  1. Universitatea de Stat „ Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale – 12 februarie 2018, sala 558, ora 13:10
  2. Universitatea de Stat „ Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Facultatea de Drept și Administrație Publică – 13 februarie 2018, Sala Mică a Facultății de Drept, ora 12:00
  3. Academia de Studii Economice a Moldovei – 14 februarie 2018, ora 13:00, sala 601
  4. Universitatea de Stat din Comrat - 30 mai 2018, ora 10.00, sala de conferințe
  5. Academia de Studii Economice a Moldovei – 6 iunie 2018, ora 18:00, blocul A, sala 601

  INTRARE LIBERĂ

   * * * 

  În 2009, jurnalistul de origine olandeză Coen VERBRAAK a creat proiectul „Kijken in de ziel” („Gazing into the soul”/ „Privind în suflet”) - o serie de scurtmetraje în care publicistul intervievează importanți reprezentanți ai diferitor profesii despre munca și viața lor personală: psihiatri, jurnaliști, doctori, politicieni și magistrați.

  În seria de filme dedicată judecătorilor, Coen VERBRAAK, discută cu 12 magistrați olandezi, despre profesia lor și despre ei înșiși, în șase episoade tematice: Ocrotitorii legii, Îndoiala, Pedeapsa, Suspectul, Opinia publică și Judecătorii.

  Profesia de judecător participă pe bună dreptate în proiectul lui Coen VERBRAAK deoarece magistrații se confruntă, zilnic, cu dileme etice dificile și se află de multe ori la limita dintre o decizie influențată de ceea ce prevede legea și ceea ce le dictează intima convingere.

  Responsabilitatea soluționării dosarelor este una foarte mare și judecătorii au propriile dileme și griji. Prin deciziile pe care le iau, magistrații decid soarta de mai departe a inculpaților, iar sentințele lor au consecințe asupra viitorului acelor persoane care pot fi, ca exemplu, private de libertate sau lipsite de drepturile părintești etc. Cum ajung judecătorii la o soluție, care este procesul intern prin care trec? Cât de siguri sunt ei de deciziile lor și dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi pe care le aplică dar le consideră injuste? Au oare prejudecăți și cum le depășesc ei?

  Filmele sunt difuzate în cadrul proiectului „Dileme etice în sistemul judiciar al Republicii Moldova” implementat de Centru de Resurse Juridice din Moldova și Expert Forum România și sprijinit financiar de Ambasada Olandei în cadrul programului MATRA.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de mentenanță tehnică și a serviciilor de design pentru pagina web: www.crjm.org (construită pe platforma WordPress).

  Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2018 – februarie 2020.

  Sarcina tehnică:

  Persoana juridică/fizică selectată va asigura:

  Mentenanța tehnică a site-ului crjm.org (construit pe platforma WordPress):

  • Oferirea consultanței privind administrarea site-ului;
  • Dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități pentru site-ul existent;
  • Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de căutare;
  • Oferirea propunerilor de optimizare a funcționalităților site-ului conform tendințelor digitale;
  • Dezvoltarea și implementarea metodelor de stimulare a conversiei;
  • Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);
  • Verificarea periodică și actualizarea site-ului pentru eliminarea  breșelor de securitate;
  • Depanarea imediata a erorilor de funcționare ale site-ului, în maxim 72 de ore de la semnalarea disfuncționalității/ erorii, în scris, prin email sau fax;
  • Alte servicii tehnice cu privire la site.

   Servicii de WEB Design:

  • Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente;
  • Elaborarea web bannerelor;
  • Alte responsabilități specifice activității de web design.

   Criteriile de selecție:

  • Experiența persoanei fizice/juridice care aplică (portofoliul);
  • Oferta financiară;
  • Termeni optimi de executare a lucrărilor.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 29 ianuarie 2018. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică. 
  • Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră), și indicarea termenilor de executare. Prețurile vor fi indicate în USD, inclusiv TVA. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.
  • Portofoliul celor mai importante lucrări.
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Scopul concursului:

  CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru promovarea unui spot video / audio, precum și crearea și promovarea altor produse promoționale în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Centrul European pentru Dreptul Necomercial (ECNL), prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360.

  Spotul video / audio, care este deja disponibil și urmează a fi promovat, reprezintă în manieră grafică procesul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit de către contribuabili în folosul organizațiilor non-guvernamentale. Materialele promoționale care urmează a fi elaborare și promovate se referă la mecanismul 2% și procedura de redirecționare.

  Persoana juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada februarie – mai 2018.    

  • Sarcinile față de Prestator:

  Compania selectată va asigura:

   1. Promovarea spotului video (în română și rusă - cu durata de 30 secunde fiecare) la minim 2 posturi TV (cel puțin 1 post cu acoperire națională), minim 60 apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada februarie-aprilie 2018.
   2. Promovarea spotului audio (în română și rusă - cu durata de 30 secunde fiecare) la minim 2 posturi radio cu acoperire națională (cel puțin 1 post cu acoperire națională), minim 60 apariții per total, în perioada februarie-aprilie 2018, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada februarie-aprilie 2018.
   3. Promovarea spotului video (în română și rusă) pe rețele de socializare (Facebook și Odnokalssniki) pentru perioada februarie-aprilie (cel puțin 200,000 vizualizări per total).
   4. Elaborarea machetei (în română și rusă) pentru un poster format A2 și imprimarea a 300 de exemplare (200 română și 100 rusă) până la 28 februarie 2018 și expedierea poștală a acestora la oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat (42 locații).
   5. Elaborarea designului pentru un pliant informativ trifold (în română și rusă) (format 297x210 mm) și imprimarea a 1,000 de exemplare până la 28 februarie 2018.
   6. Elaborarea unui banner electronic (300x250 pixels) și plasarea acestuia pe www.civic.md până la 15 februarie 2018, pentru o perioadă de 6 luni.
   7. Machetarea interactivă a unui ghid (în română și rusă) cu volumul de până la 15 pagini și imprimarea a 200 de exemplare (130 în română și 70 în rusă), format B5, interior 12p, 4+4, până la 28 februarie 2018.
   8. Elaborarea designului pentru un infografic de 1 pagină (în română și rusă), până la 28 februarie 2018.

  Toate materialele promoționale vor fi elaborate în strânsă colaborare cu echipa CRJM.

  Criteriile de selecție:

    • Experienţa de producere a materialelor print cu tematică socială;
    • Experiența de promovare a mesajelor sociale;
    • Termene de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși);
    • Reputația și imaginea companiei;
    • Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 26 ianuarie 2018.

  Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

    1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare).
    2. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
    3. Conceptul general de realizare a produselor.
    4. Oferta financiară, completată în conformitate cu modelul atașat (click aici pentru a descărca modelul de ofertă). Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea TVA la cota 0%, cu indicarea termenelor pentru realizarea fiecărui produs. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
    5. Portofoliul lucrărilor relevante, cu specificarea experienței de producere și promovare a mesajelor sociale.
    6. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.

  Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

   

   

   

   

  ANUNȚ DIN 12 IANUARIE 2018, ORA 14.00

  Numărul de participanți pentru atelierele de instruire a fost completat. Dacă doriți, vă puteți înregistra în lista de așteptare. În cazul în care participanții înregistrați vor refuza participarea, veți fi contactat în ordinea înregistrării.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova invită reprezentanții organizațiilor societății civile să participe la atelierele de instruire pentru facilitarea aplicării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%).

  Atelierele vor avea loc la 21 și 22 februarie 2018 (aceeași sesiune de instruire va avea loc și la 21 și la 22 februarie 2018). Scopul atelierelor este capacitarea organizațiilor societății civile (OSC) pentru valorificarea beneficiilor Legii 2%.  

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor:

  • asociații obștești,
  • fundații,
  • instituții private,
  • culte religioase și părțile lor componente.

  Subiectele abordate în cadrul atelierelor vor cuprinde în principal următoarele aspecte:

  • Ce este mecanismul 2%.
  • Cum se fac desemnările procentuale. Procedură, etape, termeni și instituții implicate.
  • Utilizarea și raportarea utilizării desemnărilor procentuale. Răspundere și sancțiuni. Accesul la informație.
  • Campania de informare 2%, canale și instrumente practice de promovare pentru atragerea contribuabililor.

   

  Numărul maxim de participanți per training va fi de 20 de persoane.

  Înregistrarea la ateliere se va face în ordinea expedierii formularelor de participare. Prioritate se va acorda persoanelor care anterior nu au participat la instruirile organizate de CRJM privind mecanismul de desemnare procentuală.

  Data limită de completare a formularului este 31 ianuarie 2018.

  Locația și agenda atelierelor urmează a fi decise în urma procesării formularelor de participare, în funcție de răspunsurile participanților.

  Participarea la ateliere este gratuită.

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport suportate de către participanții din afara localității în care vor fi desfășurate atelierele de instruire.

  Persoană de contact: Natalia Șeremet, natalia.seremet@crjm.org, tel.:  022 843 601, extensia 107.

  Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

   

   

   

   

  1. Am analizat numirea și promovarea judecătorilor și am propus îmbunătățirea legislației și practicii în acest domeniu.
  2. Împreună cu alte organizații ale societății civile am criticat persecutarea judecătorilor incomozi și am chemat autoritățile să respecte independența justiției.
  3. Împreună cu alte organizații ale societății civile și mass-media ne-am opus inițiativei de anonimizare totală a hotărârilor judecătorești și am analizat cum are loc anonimizarea în alte țări.
  4. Am propus îmbunătățirea legislației în numeroase domenii, inclusiv organizarea sistemului judecătoresc, a Curții Constituționale, răspunderea disciplinară a judecătorilor, asigurarea egalității și infracțiunile motivate de prejudecată, activitatea specială de investigații și am insistat pe alegeri transparente în Consiliul Superior al Magistraturii.
  5. Împreună cu alte organizații ale societății civile independente, ne-am împotrivit schimbării sistemului electoral și am solicitat Parlamentului să adopte modificările cu adevărat necesare în legislația electorală.
  6. Am analizat datele statistice oficiale cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice și arestări.
  7. Am analizat impactul Convenției Europene pentru Drepturile Omului asupra Republicii Moldova, activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în 2016 și am instruit judecătorii, procurorii și avocații în acest domeniu.
  8. Am comunicat Uniunii Europene, Consiliului Europei și OSCE despre starea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului din Republica Moldova.
  9. Ne-am opus inițiativei de „decriminalizare a infracțiunilor economice”
  10. Împreună cu alte cu alte organizații ale societății civile, am monitorizat alegerea conducerii Autorității Naționale de Integritate și am solicitat urgentarea procesul de alegere a conducerii acesteia
  11. Am identificat constrângerile legale cu care se confruntă organizațiile societății civile și modul în care acestea pot fi mai eficiente în promovare politicilor publice.
  12. Am promovat o legislație mai bună pentru organizațiile societății civile, am organizat dezbateri cu privire la rolul societății civile și implicarea lor în promovarea politicilor publice, participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor, precum și ne-am opus inițiativei de limitare a finanțării externe a acestora.
  13. Am organizat prima școală de vară a CRJM și am promovat statul de drept prin lecții publice și proiecții de filme.
  14. Am creat pagina web - 2procente.info și am promovat mecanismul 2% .
  15. Am informat echidistant societatea despre starea democrației, justiției, drepturilor omului și societății civile din Republica Moldova

  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ÎN 2017

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul USAID, continuă procesul de monitorizare a implementării Foii de parcurs a reformelor prioritare a Guvernului și Parlamentului pentru semestrul II, 2017. Rezultatele monitorizării indică faptul că, până în prezent, nivelul de implementare a acestor angajamente este de 37,25%.

  Cele mai multe progrese au fost înregistrate în domeniul „Guvernanță în sectorul financiar-bancar”, unde din cele 8 acțiuni planificate, au fost realizate fără rezerve 6 acțiuni. În domeniul „Climat investițional și mediu de afaceri”, la fel, au avut loc progrese importante, din cele 10 acțiuni planificate fiind realizate fără rezerve 4 acțiuni, iar altele 3 sunt în curs pozitiv de realizare. În același timp, cele mai mici nivele de realizate sunt atestate în domeniile „Justiție și combaterea corupției”, „Agricultura și siguranța alimentelor” și „Programe sociale”.

  În continuare, prezentăm principalele progrese și îngrijorări pentru fiecare din domeniile incluse în Foaia de parcurs.

  1. Reforma administrației publice

  Principalele evoluții

  • Pa parcursul lunii decembrie au fost aprobate în ședință de Guvern regulamentele privind organizarea și funcționarea: (i) Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, creată în baza Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, Centrului Național în Sănătate, centrelor de sănătate publică teritoriale, (ii) Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, (iii) Agenției pentru Supraveghere Tehnică, creată în baza Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții cu inspecțiile teritoriale, Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică și Regim. În același timp, a fost plasat pe particip.gov.md, pentru consultări publice, proiectul Regulamentului Guvernului și regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției de Investiții.
  • În ședința plenară a Parlamentului din 07.12.2017 a fost aprobată în a doua lectură Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. Către a doua lectură au fost operate un șir larg de ajustări, redactări și amendamente ce țin de terminologie, aria de activitate, cadrul relațional al Curții de Conturi cu Parlamentul și instituțiile auditate, etc. Noua lege vine să fortifice independența Curții de Conturi și să stabilească un cadru operațional bine definit și fără ambiguități.

  Principalele îngrijorări

  • În lipsa informației publice privind autoritățile din subordinea ministerelor care urmează a fi supuse reorganizărilor și modul de realizarea a acestora, există incertitudine privind termenul de actualizare și aprobare a regulamentelor de organizare și funcționale a entităților, termenul asumat prin Foaia de parcurs fiind luna septembrie. Totodată, deoarece nu sunt enunțate criteriile în baza cărora sunt delimitate categoriei funcțiilor autorităților administrative supuse reorganizărilor, care la rândul lor trebuie să reiasă dintr-o viziune clară care ar sta la baza reorganizărilor, există percepția că acestea sunt realizate mai degrabă în scopul reducerii cheltuielilor publice decât în scopul raționalizării și eficientizării procesele din activitatea autorităților cu respectarea principiilor de bună guvernare.
  • Există o probabilitate înaltă de neaprobare până la finele anului a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice și proiectului hotărârii Guvernului de aprobare a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Servicii Publice și tarifele acestora, termenul inițial fiind septembrie, ținând cont de faptul că acestea, chiar dacă se află în proces de elaborare, deocamdată nu fost supuse consultărilor publice.
  • În amendamentele propuse la proiectul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi nu au fost excluși factorii de ingerință în activitatea Curții. Astfel, Parlamentul va avea dreptul printr-o hotărâre să solicite misiuni de audit adiționale la cele planificate de către Curtea de Conturi. Această prevedere diminuează riscul de ingerință politică în activitatea Curții în comparație cu propunerile inițiale de a atribui un astfel de drept Biroului Permanent al Parlamentului, prin faptul că deciziile vor fi adoptate în ședință plenară și deschisă. Totodată, atât timp cât o instituție terță, inclusiv Parlamentul, va avea dreptul să solicite misiuni de audit adiționale la cele planificate de către Curte, va exista și riscul unor astfel de ingerințe.
  • Altă îngrijorare ține de modificarea ariei de audit al Curții de Conturi. Către a doua lectură a fost stipulat că Curtea va putea să efectueze audit financiar doar la întreprinderile de stat, municipale și comerciale al căror capital social în întregime sau cel puțin jumătate din acest capital aparține statului sau unității administrativ - teritoriale. În această formulare nu a fost însă inclusă propunerea Comisiei economie, buget și finanțe de a stipula expres că S.A. „Moldova - Gaz” este subiect al auditului public extern. Astfel, această entitate comercială nu va putea fi supusă auditului din partea Curții de Conturi.
  1. Justiție și combaterea corupției

  Principalele evoluții

  • Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) rămâne în subordinea Centrului Național Anticorupție (CNA). La 7 decembrie 2017, deputații au renunțat la modificările privind schimbarea ARBI în subordinea Serviciului Fiscal de Stat. Instituită încă din luna martie 2017, instituția abilitată cu dezvoltarea capacităților şi instrumentelor necesare recuperării bunurilor infracționale în legătură cu infracțiunile de corupție și spălare a banilor nu-și poate începe activitatea de mai multe luni de zile, eficiența acesteia fiind incertă în 2017. Recomandăm Parlamentului să asigure cât mai curând posibil eficiența activității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
  • Autoritatea Națională de Integritate a întreprins mai multe acțiuni preparatorii pentru lansarea sistemului online de depuneri și verificare a declarațiilor de avere și interese, cum ar fi: instruirea colectorilor declarațiilor din instituțiile publice care urmează să completeze Registrul electronic al subiecților declarării, iar ulterior să distribuie semnăturile electronice și să ajute subiecții declarării la completarea on-line a declarațiilor; elaborarea de ghiduri pentru colectori și subiecți ai declarării privind utilizarea sistemului. Regulamentul privind metodologia de verificare a declarațiilor de venit și interese nu a fost încă aprobat, deoarece această atribuție îi aparține președintelui sau vicepreședintelui ANI, care deocamdată nu au fost numiți.
  • Guvernul a aprobat tipul semnăturii electronice și modul de repartizare a acesteia către subiecții declarării și autoritățile responsabile. Prin rectificarea bugetului pentru anul 2017 au fost alocate fonduri pentru eliberarea semnăturilor electronice, care vor avea termenul de valabilitate de un an (9.8 mln lei). Această sumă depășește cu mult cheltuielile bugetare cumulative suportate pentru serviciile de digitizare și procesare a declarațiilor depuse pe hartie, pe toată durata activității CNI/ANI (2013-2017).

  Principalele îngrijorări

  • Ministerul Justiției încă nu a finalizat proiectul de lege nr. 428, care include modificări oportune și necesare privind selecția și promovarea judecătorilor. Recomandăm îmbunătățirea proiectului de lege în vederea asigurării efective a selectării și promovării judecătorilor în bază de merit, asigurarea transparenței CSM prin indicarea numărului de voturi în hotărârile acestuia și reglementarea clară a cazurilor de ținere a ședințelor secrete, precum și completarea proiectului în vederea asigurării independenței funcționale a Inspecției Judiciare;
  • Ministerul Justiției nu a inițiat un proiect de lege și nici nu sunt incluse prevederi în proiectul nr. 428 pentru simplificarea și, respectiv, eficientizarea mecanismului de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor. Recomandăm îmbunătățirea proiectului de lege nr. 428 sau elaborarea unui nou proiect de lege de modificare a Legii nr. 178 (răspunderea disciplinară a judecătorilor) prin simplificarea și, respectiv, eficientizarea mecanismului de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor;
  • Parlamentul a adoptat proiectul de lege nr. 307, care propune limitarea contestării hotărârilor CSM în cauzele disciplinare doar la aspecte de procedură, prevedere contrară CEDO;
  • La 27 noiembrie 2017, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a inițiat consultările publice pe marginea proiectului de lege privind regimul mijloacelor video. Unele prevederi ale proiectului dat relevă îngrijorări importante, cum ar fi îngreunarea activității jurnalistice prin obligația jurnalistului de a cere sistematic consimțământul subiectului de date sau interzicerea utilizării mijloacelor video prin intermediul dronelor, aerostatelor sau altor dispozitive tehnice și/sau electronice în intravilanul localităților rurale/urbane. Regimul juridic al utilizării dronelor sau altor dispozitive tehnice aeriene nu își găsește încă o reglementare în spațiul european și nu este clar deocamdată cum folosirea acestor dispozitive ar afecta viața privată și datele cu caracter personal. Recomandăm CNPDCP să îmbunătățească proiectul conform standardelor europene relevante.
  • Întârzie adoptarea de către Parlament în lectura finală a legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care urmărește transpunerea Directivei 2015/849 a UE și a standardelor FATF. Expertiza anticorupție a proiectului realizată de către CNA a scos în evidența unele prevederi discreționare și ambigui. Experții independenți, de asemenea, au identificat mai multe interpretări echivoce, dar și lacune cu riscul de a reduce din eficiența mecanismelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Deși audieri publice pe marginea proiectului de lege au fost organizate la 13 iunie 2017, Parlamentul, până în prezent, nu a publicat tabelul divergențelor și versiunea amendată, finală a proiectului de lege. Întrucât Parlamentul a tergiversat adoptarea legii, a fost imposibilă adoptarea de către CNA a actelor departamentale privind aplicarea legii.
  • Cu întârziere se desfășoară procesul de elaborare și consultare publică a planurilor sectoriale anticorupție. Deocamdată, doar 4 planuri sectoriale anticorupție din cele 9 planificate au fost supuse consultărilor publice prin intermediul paginii web particip.gov.md, în domeniile: ordinii şi securității publice, protecției mediului, fiscal și vamal.
  1. Drepturi și libertăți fundamentale

  Principalele evoluții

  • După câteva luni de pauză, lucrările cu privire la noua strategie privind dezvoltarea societății civile 2017 - 2020 au fost relansate. Membrii tuturor subgrupurilor s-au întâlnit ulterior în ședințe de lucru în luna decembrie pentru a propune comentarii finale pentru proiectul strategiei. La 14 decembrie 2017, expertul care a facilitat organizarea subgrupurilor de lucru a expediat comentariile finale la proiect pentru a fi considerate de către reprezentanții Parlamentului. Recomandăm Parlamentului să adopte versiunea finală a Strategiei Societății civile până la sfârșitul anului 2017.
  • Grupul de lucru privind îmbunătățirea legislației mass-media a finalizat elaborarea proiectelor noului Cod al Audiovizualului (Codul serviciilor media audiovizuale din Republica Moldova) și a Strategiei de dezvoltare a mass-media (Concepția politicii naționale de dezvolare a mass media în Republica Moldova în anii 2018-2025). Proiectele au fost prezentate în cadrul unei ședințe de lucru publice și au fost publicate pe pagina web a Parlamentului, urmând a fi definitivate până la 30 decembrie 2017.

  Principalele îngrijorări

  • Ministerul Justiției a publicat proiectul de lege nr. 450 pentru îmbunătățirea cadrului legal în domeniul egalității și nediscriminării, care nu conține o serie de prevederi importante pentru domeniu, incluse inițial de Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE). Recomandăm îmbunătățirea proiectului de lege nr. 450, inclusiv prin introducerea competențelor CPPEDAE de a sesiza Curtea Constituțională și de a aplica direct sancțiuni contravenționale;
  • Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a prezentat pentru consultări publice două proiecte de lege, care prevăd reforma CNPDCP și modificarea cadrului legal conex. Această reformă trezește mai multe îngrijorări deoarece oferă autorității responsabile de asigurarea protecției datelor cu caracter personal competențe foarte largi fără asigurarea unei contrabalanțe de control a activității acesteia (checks and balances). De la publicarea raportului intermediar nu au fost comunicate evoluții cu privire la proiecte. Reiterăm recomandarea de a revizui proiectele în strictă conformitate cu standardele europene și a asigura consultarea pe larg a proiectelor de lege cu reprezentanții autorităților publice, sistemului judiciar, organizațiilor societății civile și reprezentanții mass media până la demararea procedurilor de înregistrare a proiectului de lege la Parlament.
  1. Guvernanță în sectorul financiar-bancar

  Principalele evoluții

  • Adoptarea Legii privind activitatea băncilor, act normativ ce transpune în legislația națională cele mai noi și bune practici aferente sectorului bancar. Totodată, acest act urmărește pentru băncile autohtone implementarea prevederile Acordului Basel III în materie de licențiere, reglementare și supraveghere bancară.
  • Asigurarea cadrului juridic necesar înstrăinării acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor de calitate a acționarilor în mai multe bănci și companii de asigurări. În acest sens, cadrul legislativ aferent înstrăinării acțiunilor a fost completat o procedură coerentă de vânzare a acțiunilor noi emise, care determină expres criteriile de stabilire a prețului acțiunilor, termenele de vânzare și condițiile de prelungire a acestora, precum și modul de compensare a foștilor acționari.
  • Fortificarea cadrului normativ aferent supravegherii pieței financiare nebancare prin adoptarea Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară. Astfel, pentru companiile de microfinanțare și societățile de leasing se propune o nouă abordare, în special în ceea ce privește reglementarea, prevenirea riscurilor excesive, asigurarea stabilității activității date și protecției consumatorilor.
  • Continuarea realizării angajamentelor asumate odată cu semnarea Acordului de Asociere și anume ajustarea cadrului general național de raportare financiară la practicile UE. În acest sens a fost adoptată o nouă Lege a contabilității și o nouă Lege privind auditul situațiilor financiare.

  Principalele îngrijorări

  • Procesul de înstrăinare a acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor de calitate a acționarilor prevede implicarea statului și a banului public în procesul de administrare a unor bănci private. În acest sens, pe lângă legalizarea procedurii de vânzare a acțiunilor noi emise, un alt proiect de lege prevede dreptul statului de a cumpăra pentru un anumit termen acțiunile deținute de băncile de importanță sistemică cu vânzarea ulterioară către un investitor strategic. În aceste condiții, riscurile juridice și financiare aferente eventualelor litigii sunt preluate în întregime de statul Republica Moldova.
  • Investigațiile aferente fraudei bancare decurg lent, sunt lipsite de transparența necesară și nu prezintă careva rezultate clare. Recuperarea fondurilor deturnate are loc doar din perspectiva lichidării celor trei bănci fraudate și comercializării activelor deținute de acestea. Totodată nu există careva rezultate publice privind activitatea platformei inter-instituționale pentru monitorizarea și controlul statului asupra investigației fraudei bancare (întâlniri, decizii sau rezultate).
  • Amendamentele propuse la Codul penal, la cel de procedură penală sau la cel contravențional pun la îndoială dorința responsabilizării celor vinovați în cazul fraudelor bancare. Astfel, se propune un nou temei pentru liberarea de răspundere penală pentru o serie de infracțiuni, inclusiv cele ce țin de piața valorilor mobiliare, titlurile de valoare, încălcarea drepturilor acționarilor și a concurenței. Aceste infracțiuni sunt, în special, cele săvârșite în contextul preluărilor ostile („atacuri raider”) din perioada anilor 2010 – 2013, ce au adus acționari netransparenți în sectorul bancar care, la rândul lor, mai târziu, au facilitat fraudele bancare.
  1. Climat investițional și mediu de afaceri

   Principalele evoluții

  • Adoptarea Legii nr. 396 privind energetica pe 21 septembrie 2017 prin care se urmărește fortificarea autonomiei financiare și funcționale a reglementatorului energetic (ANRE).
  • Definitivarea proiectului de lege care revizuiește Legea privind eficiența energetică din 2010 și țintește îmbunătățirea aprovizionării cu energie, dezvoltarea durabilă a producției de energie, impulsionarea pieței serviciilor energetice și atenuarea efectelor nefavorabile asupra mediului.

   Principalele îngrijorări

  • Reforma instituțională în domeniul controlului de stat al activității de întreprinzător a demarat odată cu modificarea în septembrie 2016 a Legii cadru. Cu toate acestea, procesul de raliere a întregului cadrul legal la noile prevederi, ce țin de reglementarea activității de control a mai multor entități, nu s-a finalizat. Concomitent, deși cadrul normativ în privința creării, reorganizării sau optimizării acestor entități a fost adoptat, urmează a fi depuse eforturi susținute în sensul elaborării unui șir de acte normative (noile Regulamente) sau alte acte normative care reglementează activitatea acestora. Astfel că este important ca la etapa dată prevederile incluse în noile acte să nu contravină, sau să denatureze obiectivele trasate prin aprobarea amendamentelor la cadrul legal.
  • Proiectul noii legi pentru eficiența energetică conține unele prevederi ce pot defavoriza consumatorii finali. Astfel, operatorii de pe piață își vor putea acoperi parțial cheltuielile pentru măsurile de reducere a consumului de energie prin majorarea tarifelor pentru consumatorii finali la distribuția de energie electrică și gaze naturale.
  • Persistă incertitudini cu privire la selectarea companiei ce va construi gazoductul Ungheni-Chișinău. Autoritățile centrale evită să concretizeze ce opțiune aleg pentru a demara construcția conductei Ungheni-Chișinău: 1) folosirea resurselor obținute din privatizarea „Vestmoldtransgaz"; 2) valorificarea urgentă a împrumutului de la BERD și BEI; sau, 3) o variantă mixtă.
  1. Agricultura și siguranța alimentelor

  Principalele evoluții

  • În ședința Guvernului din 20 decembrie 2017 a fost aprobată „Strategia privind siguranța alimentelor pentru anii 2018-2022”. Scopul Strategiei este obținerea unui înalt grad de protecție a consumatorilor prin garantarea siguranței alimentelor, precum și asigurarea accesului sporit a produselor alimentare autohtone pe diverse piețe externe.
  • „Proiectul de lege privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman” continuă să fie în faza consultărilor publice. Scopul documentului este diminuarea riscurilor pe care le pot prezenta subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman pentru sănătatea oamenilor sau animalelor.

  Principalele îngrijorări

  • În Foaia de Parcurs au fost setate limite temporale nerealiste pentru elaborarea „Proiectului de lege privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman”, iar drept urmare implementarea acestei măsuri se realizează cu întârziere.
  1. Educație, cultură, știință

  Principalele evoluții

  • Adoptarea Legii muzeelor, care prevede aducerea prevederilor legislației de profil în concordanță cu reglementările referitoare la protejarea patrimoniului cultural. Legea reglementează clasificarea și acreditarea muzeelor, atribuțiile autorităților locale de nivelul I și II în domeniul respectiv.
  • Adoptarea modificărilor şi completărilor la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi la Codul educaţiei a urmărit transmiterea tuturor institutelor ştiinţifice din cadrul Academiei de Ştiinţe în subordinea Ministerului Educaţiei. Asigurarea unei modalități noi de administrare şi finanţare a domeniului cercetării şi inovării țintește în asigurarea posibilității pentru mărirea substanțială a alocațiilor pentru finanțarea proiectelor de cercetare. Legea va intra în vigoare la 20 februarie 2018.
  • Elaborarea proiectelor de hotărâri privind crearea agențiilor de implementare a modificărilor la Codul cu privire la știință și inovare a fost confirmată de către Centrul de Implementare a Reformelor. Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD) va fi responsabilă de evaluarea propunerilor de proiecte înaintate de cercetători, prin concurs, indiferent de apartenenţa instituţională a acestora. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) urmează să înglobeze atribuţiile Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, ale Inspectoratului Şcolar Naţional şi ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.
  • Adoptarea hotărârii Guvernului privind Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova urmărește dezvoltarea unui sistem unic de recunoaștere și organizare la nivel național a calificărilor pe piața muncii, precum prevăd angajamentele Republicii Moldova, asumate prin aderarea la Procesul de la Bologna. Obiectivele de bază sunt: asigurarea cooperării dintre piața serviciilor de educație și piața muncii; modernizarea sistemului de formare profesională; facilitarea mobilității forței de muncă, creșterea competitivității acesteia.

  Principalele îngrijorări

  • Modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi a Codului educaţiei s-a făcut cu ignorarea prevederilor legislației privind transparența decizională. Proiectele fusese elaborate încă în 2016 cu participarea experților Academiei de Științe din Moldova (AȘM), însă varianta finală promovară de Guvern și votată de Parlament a fost modificată substanțial, fără respectarea prevederilor legale de consultare a instituțiilor vizate și fără respectarea procedurilor decizionale. Revista AȘM „Akademos” și scrisorile deschise, adresate de către membrii AȘM factorilor de decizie relevă îngrijorarea că „o consecință gravă a acestui document va fi destrămarea Academiei de Științe a Moldovei, care prezintă cel mai înalt for științific din țară, și ca urmare – destructurarea și, de facto, lichidarea acesteia… Lipsirea Academiei de institutele ei științifice și repartizarea acestora la ministere și instituții superioare este un act destructiv ce va cauza prejudicii activității științifice și, drept urmare, desființarea lor”.
  • Guvernul nu a reușit să adopte hotărârea privind crearea agențiilor de implementare a modificărilor la Codul cu privire la știință și inovare în termenele prevăzute de Foia de parcurs.
  1. Programe sociale

  Principalele evoluții

  • Pe 1 decembrie 2017 Parlamentul a votat în prima lectură „Proiectul de lege privind unele măsuri de implementare a Programului de stat „Prima casă”. Adoptarea acestei legi este determinată de necesitatea ușurării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate parțial de stat, în special pentru familii tinere.

  Principalele îngrijorări

  • O dificultate pentru implementarea programului „Prima casă” se referă la ratele dobânzilor ce vor fi aplicate și care sunt relativ înalte, fapt ce este cauzat de lipsa resurselor ieftine pe termen lung în lei moldovenești și volatilitatea ratelor aceste resurse. Această problemă se acutizează în contextul nivelului scăzut al veniturilor populației.

  Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova continuă monitorizarea minuțioasă a reformelor prioritare, iar la începutul anului viitor va fi prezentat raportul final de monitorizare a Foii de parcurs în cadrul unui eveniment public.

  Opinia independentă a experților privind statutul fiecărei acțiuni asumate de către Guvern și Parlament este disponibilă prin intermediul unei aplicații online, într-un format accesibil publicului larg. 

  Aplicația interactivă în limba română este disponibilă aici. 

  Aplicația interactivă în limba rusă este disponibilă aici. 

  Aplicația interactivă în limba engleză este disponibilă aici. 


   Comunicatul în limba rusă este disponibil aici.


   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  39 de organizații ale societății civile au semnat o declarație în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu formularea părtinitoare a întrebărilor în cadrul sondajului sociologic IMAS, lansat la 12 decembrie curent. Potrivit semnatarilor formularea întrebărilor a influențat opinia respondenților în ceea ce privește activitatea sectorului necomercial și, implicit, rezultatele sondajului.

  Una din rigorile elaborării unui chestionar pentru realizarea sondajelor sociologice este formularea imparțială a întrebărilor, iar unele întrebări au fost concepute să ducă la concluzii eronate și denigratoare față de activitatea sectorului asociativ. De exemplu, întrebarea „Unele ONG-uri, cu susținerea PCRM, Platforma DA și Partidul Nostru, au venit cu inițiativa de a organiza un referendum pentru anularea votului mixt? Ce părere aveți despre aceasta?” Deși această întrebare pretinde să obțină exprimarea atitudinii respondenților față de ideea de organizare a referendumului de anulare a votului mixt, formularea este distorsionată premeditat pentru a induce spre răspunsuri de neacceptare prin sintagma „cu susținerea PCRM, Platforma DA și Partidul Nostru”, care motivează respondenții care nu agreează aceste formațiuni politice să ofere răspunsuri negative. Mai mult, această întrebare distorsionează realitatea, deoarece decizia NGO-urilor de a organiza referendumul nu a fost determinată de susținerea partidelor politice.

  Semnatarii declarației subliniază că dacă consecutivitatea întrebărilor în raport a reprodus consecutivitatea acestora în chestionar, concluzionăm că și aceasta a fost concepută pentru a induce răspunsuri favorabile comanditarului studiului. Astfel, un asemenea sondaj riscă să nu reprezinte părerea autentică a cetățenilor și nu poate constitui un mijloc adecvat de evaluare a opiniei publice și ulterior de informare a acesteia.

  Menționăm cu regret că o metodologie similară a fost folosită într-un sondaj realizat de IMAS anterior, publicat în luna iulie 2017. Rezultatele acelui sondaj au fost utilizate manipulator în reportaje de presă și au constituit subiectul unor talk-show-uri în care activitatea sectorului neguvernamental în Republica Moldova a fost prezentată negativ.

  Organizațiile semnatare condamnă acțiunile de manipulare ale autorului și comanditarului sondajelor. Se pare că aceste acțiuni au scopul de a fundamenta atacurile împotriva organizațiilor societății civile și creează un mediu nefavorabil de activitate a organizațiilor societății civile. Subminarea importanței organizațiilor societății civile constituie un semnal clar de amenințare a democrației.

  Organizațiile semnatare invită respectuos autorul sondajelor să reconsidere metodologia acestora și  modul de formulare a întrebărilor, astfel încât să fie exclusă orice aparență de manipulare. Semnatarii solicită Partidului Democrat din Moldova să aplice angajamentele declarate față de respectarea libertății de asociere și să înceteze orice acțiuni de subminare a activității organizațiilor societății civile în Republica Moldova.

  Textul integral al declarației în română este disponibil aici.

  Textul integral al declarație în limba engleză este disponibil aici.

  Lista semnatarilor rămâne deschisă.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La 4 decembrie 2017, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a adoptat deciziile nr. 239 și nr. 240 și a anunțat concursul pentru suplinirea a trei locuri vacante în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul profesorilor de drept titulari și a unui loc vacant în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societății civile. Ambele decizii prevăd o procedură de selecție diferită față de cea adoptată prin hotărârile precedente, din 10 decembrie 2013.

  La 6 decembrie 2017, organizațiile semnatare au expediat o scrisoare în adresa Comisiei juridice, numiri și imunități prin care au solicitat asigurarea unei proceduri transparente și bazate pe merit de selectare a membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari și a membrului CSP din rândul societății civile. Comisia nu a venit cu vreo reacție la solicitările formulate.

  La 12 decembrie, în mass-media au fost publicate numele candidaților la funcția de membru al CSM din rândul profesorilor de drept titulari și a membrului CSP din rândul societății civile, iar la 13 decembrie 2017 aceștia au fost audiați și propuși parlamentului pentru numirea în funcție. Alegerea candidaților la funcția de membri ai CSM și CSP nu figura pe agenda ședinței Comisei juridice, numiri şi imunități din 13 decembrie.

  Organizațiile semnatare regretă lipsa de transparență a procesului de alegere a membrilor CSM și CSP și ignorarea solicitărilor de a extindere a termenului-limită pentru depunerea actelor, completarea listei actelor cu viziunea asupra activității în cadrul CSM și CSP, publicarea datei interviului și stabilirea criteriilor clare de departajare a candidaților și asigurarea unui proces transparent de apreciere a candidaților. Considerăm că acest concurs este un regres considerabil în comparație cu concursul din 2013, organizat de Comisia juridică, numiri şi imunități a Parlamentului.

  Textul integral al declarației este disponibil aici. 

  Organizațiile Semnatare:

  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),
  • Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”),
  • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE),
  • CPR Moldova,
  • Transparency-International Moldova,
  • Asociația „Promo-LEX”,
  • Institutul de Politici Publice (IPP),
  • Amnesty International Moldova,
  • Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ),
  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și responsabilă (AGER),
  • Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT),
  • Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI),
  • Asociația Presei Independente (API),
  • Asociația pentru Politică Externă (APE),
  • Centrul Analitic Independent „Expert Grup”.
 • On 31 October 2017, the Ministry of Justice has submitted for coordination a draft law the declared aim of which is the improvement of the investment climate, attraction of foreign investment and reduction of pressure on business environment by the law enforcement bodies. The signatory organizations did not know about the elaboration of this draft law until 31 October 2017.

  Numerous initiatives that cannot have anything in common with the declared aim of the draft are among the proposed amendments. On the contrary, they are unjustified and undermine the fight against corruption and the investigation of previously committed economic frauds. These include a new ground for exempting from criminal liability, a new ground for suspending the enforcement of imprisonment, prohibition to arrest persons for crimes sanctioned with less than 5 years of imprisonment, widening of the powers of the Anti-corruption Prosecutor's Office and increasing the number of criminal cases transferred into the exclusive competence of prosecutors. The powers of enforcement bodies that concern sanctioning are also substantially changed.

  The draft stipulates that the person is released from criminal responsibility for committing economic crimes only once, if s/he recovers the damage and pays a fine to the state. In similar situations, the judge is required to apply the suspension of imprisonment for many economic crimes. Among the offences when these provisions can be applicable are the illegal practice of entrepreneurial activity, tax evasion, manipulation and abuse with securities, violation of shareholders' rights or unauthorized access to telecommunications networks. In the initial version, the draft provided that these provisions also apply to illegal crediting, fraudulent bank administration or obstruction of supervision in the banking system. However, even with subsequent changes, the remaining amendments can have a number of negative consequences for the financial and banking environment, reforms initiated in the sector or even for the intention of potential strategic investors to come to our country. The de facto decriminalization of crimes related to securities, especially those relating to the keeping of the stock holders' registers, will further reduce the ability of the state to guarantee private ownership and the investors' rights, which is the main element of a safe investment climate. It is unacceptable that the numerous raider attacks of the recent years and the embezzlement of property in a fraudulent way as well as intermediaries are exempted from criminal liability.

  De facto, the draft prohibits the arrest of persons accused of economic crimes. Investments cannot be attracted by providing facilities to crooks. On the contrary, it will also be a sign of discouragement to business people of good faith. Moreover, a state that has been the victim of a huge bank fraud and numerous raider attacks should, on the contrary, should tighten sanctions for such deviations in order to discourage any new attempts of this kind. Introducing these amendments at the moment could seriously hamper the work of the competent authorities as regards the investigation of the banking fraud and proper accountability of those guilty of the fraud.

  At the same time, we have been struck by the fact that although the draft states as its purpose the facilitation of the business environment, it changes the powers of the bodies responsible for investigating the cases of corruption. Contrary to international recommendations, small corruption, which is now investigated by the NAC, is transferred into the exclusive competence of anti-corruption prosecutors. This will distract them from cases of high level corruption and will further increase the workload of anti-corruption prosecutors, impeding the fight with the high level corruption. The draft does not justify this amendment in any way. Moreover, this amendment is contrary to the basic concept of the legislative reform of the Prosecutor's Office voted in 2016. This change was not discussed with prosecutors beforehand. The Prosecutor General Office and civil society organizations have earlier requested the Ministry of Justice not to promote it, but unsuccessfully.

  Previously, civil society organizations have asked the Ministry of Justice to remove the above issues and even have made a public position note. The National Anti-corruption Centre as well provided a negative opinion on the draft (NAC corruption expertise opinion of 1 December 2017). The absence of justification, alongside with the insistence with which the draft is promoted, suggests that the draft law pursues a different purpose than the declared one.

  The signatory organizations strongly request the Ministry of Justice and the Government to:

  1. Withdraw the draft law regarding the „decriminalization of economic crimes“;
  2. Set up a representative working group with the involvement of all stakeholders, including civil society, development partners and the business community with the view to develop legislative solutions to the real problems faced by the business community;
  3. We also call on the development partners of the Republic of Moldova to follow closely the initiative regarding the "decriminalization of economic crimes".

  The signatory organizations:

  • Association for Participatory Democracy (ADEPT)
  • Association for Efficient and Responsible Governance (AGER) Association of Independent Press (API)
  • „Acces-info” Centre
  • Independent Analytical Center „Expert-Grup” Centre for Analysis and Prevention of Corruption (CAPC) GENDERDOC-M Information Centre
  • Journalistic Investigation Centre (CIJ)
  • Legal Resources Centre from Moldova (CRJM) Center Partnership for Development (CPD) WatchDog.MD Community
  • CPR Moldova
  • Centre for Independent Journalism (CJI) Institute for Public Policy (IPP)
  • Institute for Development and Social Initiatives „Viitorul” (IDIS „Viitorul”) Institute for European Policies and Reforms (IPRE)
  • Promo-LEX
  • Transparency International-Moldova

  The entire text of the appeal is available here in English. 

  The entire text of the appeal is available here in Romanian.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit al Organizației pentru doi ani consecutivi 2017- 2018.

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada solicitată.

  Obiectul auditului:

  Compania de audit selectată va efectua auditul general al Organizației pe parcursul perioadelor de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.

  Auditul pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 urmează să fie desfășurat în perioada 23 aprilie – 31 mai 2018. Perioada exactă de audit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 va fi stabilită în contractul de audit încheiat cu compania selectată, de preferință sunt lunile aprilie – mai 2019.

  Raportul de audit general al Organizației în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word), pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 vor fi prezentate până pe 31 mai 2018.

  Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700/705). În cadrul auditului general se vor examina situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2017, respectiv 31 decembrie 2018.

  De asemenea, în cadrul auditului se va verifica sistemul de control intern şi respectarea legislației fiscale în vigoare în cadrul activităților Organizației. Auditorul va identifica orice deficiență semnificativă în funcționarea controlului intern.

  Raportul de  audit va conține note separate la toate proiectele implementate de Organizație, în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte. La efectuarea auditului pe proiecte o atenție deosebită se va acorda următoarelor aspecte:

  1. Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
  2. Evaluarea sistemului de evidentă contabilă a Organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
  3. Verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare, la mijloacele financiare acordate de donator, aflate în conturile Organizaţiei, dacă asemenea există;
  4. Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea procedurilor de achiziții, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele contractului de grant și/sau politicile Organizației, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării delegărilor, atât locale cât și internaționale şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract.

  Criteriile de selectare:

  Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

  1. Experiență în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
  2. Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 pentru ceilalți membri ai echipei, calitatea de membru al ACCA va constitui un avantaj);
  3. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat doi ani consecutivi si perioada propusă pentru efectuarea a auditului;
  4. Imaginea și reputația companiei. Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj.

  Sarcini tehnice:

  • Opinia de audit trebuie sa fie în conformitate cu ISA 700/705. Raportul de audit trebuie să conțină situațiile financiare, inclusiv notele per proiecte și scrisoarea către management;
  • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licențiat, nu doar denumirea companiei) va fi prezentat Organizației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
  • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf și word);
  • Compania selectată, în calitate de auditor precedent al CRJM va asigura comunicarea cu auditorul viitor în vederea obținerii probelor de audit, prin revizuirea foilor de lucru și confirmării soldurilor de deschidere;
  • Raportul de audit general al Organizației și scrisoarea către management vor fi discutate cu cenzorul CRJM şi vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al CRJM de către un reprezentant al companiei de audit;
  • Auditorii vor răspunde la întrebările CRJM referitor la evaluarea performanțelor contabilului/managerul financiar al Organizației (completarea de către auditor a formularului pentru evaluare);
  • Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Organizației. CRJM va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesul de audit. Activitatea CRJM este auditată anual. La solicitare, rapoartele întocmite în anii anteriori vor fi puse la dispoziția companiei selectate.

  Scrisoarea către management:

  Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

  1. Punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor;
  2. Calitatea controlului intern al Asociației (identificarea deficiențelor și evaluarea riscurilor);
  3. Lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există;
  4. Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
  5. Concluziile auditorului privind acțiunile CRJM în vederea implementării recomandărilor auditurilor precedente (completarea de către auditor a Registrului Rezultatelor Acțiunilor Corective ale CRJM);
  6. Scrisoarea către management include secțiunea pentru răspunsul/comentariile conducerii la punctele slabe identificate;

  Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către CRJM fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

  Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
  2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
  3. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
  4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
  5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în dolari SUA, cu aplicarea TVA la cota zero pentru fiecare an separat şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

  Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau depusă direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev nr. 33, mun. Chișinău, MD-2001, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului și data depunerii, până pe  22 decembrie 2017.  

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 843-601, extensia 101 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@crjm.org

  Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 26 decembrie 2017.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Fraudarea sistemului bancar al Republicii Moldova la sfârșitul anului 2014 și acțiunile întârziate întreprinse de autorități pentru a remedia situația, inclusiv investigarea lentă a fraudelor, au dus la consecințe și prejudicii economice și sociale grave pentru Republica Moldova.

  La data de 31 octombrie 2017, Ministerul Justiției a propus spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravențional etc.). Această inițiativă legislativă urmează după anunțul făcut de către Ministrul Justiției potrivit căruia unele infracțiuni de ordin economic vor fi decriminalizate, ceea ce va contribui substanțial la îmbunătățirea climatului investițional din țara noastră. Chiar dacă proiectul propune unele modificări care, fără îndoială, vor contribui la creșterea interesului pentru investitorii străini, totuși, printre seria de amendamente propuse au fost strecurate unele care par a nu avea nimic în comun cu atragerea de investiții străine sau îmbunătățirea climatului investițional.

  În particular, proiectul propune un nou temei pentru liberarea de răspundere penală pentru o serie de infracțiuni specificate în Codul penal, inclusiv infracțiunile din domeniul creditării și administrării bancare, cele ce țin de piața valorilor mobiliare, încălcarea drepturilor acționarilor sau obstrucționării supravegherii bancare. Liberarea se va aplica dacă infracțiunea a fost comisă pentru prima dată, persoana a reparat prejudiciul și a achitat în bugetul de stat dublul maximului amenzii prevăzute de Codul penal pentru infracțiunea respectivă. În contextul recentelor delapidări care au avut loc în sectorul bancar și a fraudelor din sistemul de asigurări, constatăm că proiectul în versiunea propusă riscă să reducă considerabil din eforturile autorităților de investigare a acestora și să trimită semnale periculoase pentru viitor cu privire la acceptarea unor comportamente ilegale similare. Proiectul propus spre consultare publică, de facto, oferă facilități penale escrocilor implicați în fraude bancare sau obstrucționarea supravegherii bancare. Acest fapt este inacceptabil într-o societate cu un nivel înalt al fraudelor economice și în care din sistemul bancar au fost sustrase recent mai mult de 10% din produsul intern brut.

  Având în vedere cele menționate, printr-o notă de poziție transmisă autorităților, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Expert-Grup, recomandă cu fermitate excluderea din lista infracțiunilor propuse cărora le poate fi aplicată liberarea de răspundere penală, sau o pedeapsă mai blândă, infracțiunile legate de mediul financiar-bancar, spălarea banilor și din domeniul concurenței. Menționăm că adoptarea proiectului de lege în varianta propusă va submina și mai mult încrederea populației în guvernare, legitimitatea componenței actuale și interesele de facto ale deputaților și va releva carențele fundamentale ale sistemului de stat de drept din Republica Moldova. Problemele asociate cu natura și modul în care sunt propuse respectivele amendamente au fost specificate în Nota de poziție

  Anterior, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a transmis Ministerului Justiției opinia sa privind proiectul de lege nr. 443 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penala, Codul contravențional). În documentul respectiv, CRJM a atenționat că este inacceptabil de a introduce măsuri de relaxare penală care, inclusiv, vor reduce considerabil eforturile autorităților de investigare a fraudelor în sistemul bancar.

  Textul integral al notei de poziție este disponibil aici (în limba română).

  Textul integral al notei de poziție este disponibil aici (în limba engleză).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Aspecte teoretice și propuneri concrete de îmbunătățire a colaborării între societatea civilă și autoritățile publice au fost discutate de participanții mesei rotunde „Transparența și participarea organizațiilor societății civile (OSC) în procesul de luare a deciziilor: Standarde europene și practici din Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat la 7 decembrie 2017 de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) din Budapesta, Ungaria.

  Luben PANOV, Consultant de Program la ECNL, a prezentat Liniile directoare privind participarea civică la procesul de luare a deciziilor politice, adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 27 septembrie 2017. El a menționat că, potrivit Liniilor directoare, participarea efectivă poate avea loc atunci când există un mediu favorabil societății civile, bazat pe aplicarea efectivă a libertății de asociere, libertății de întrunire, libertății de exprimare și libertății de informare. Dl Panov a menționat principiile incluse în Liniile directoare, precum și tipurile de participare civică, și anume: furnizarea de informații, consultarea, dialogul și implicarea activă. De asemenea, el a prezentat bune practici de colaborare între OSC-uri și autorități din diferite țări. În final, dl Panov a notat utilizarea posibilă a Liniilor directoare, cum ar fi măsuri de sensibilizare; difuzarea pe larg a Liniilor directoare; elaborarea ghidurilor prietenoase utilizatorului, broșurilor sau altor instrumente, atât offline, cât și online; instruiri pentru funcționarii publici, precum și sprijin pentru instruirea membrilor societății civile.

  Liliana PALIHOVICI, expertă independentă, s-a referit la experiența sa de colaborare cu OSC-urile în perioada deținerii funcției de Vicepreședintă a Parlamentului. Ea a subliniat că, pe parcursul ultimilor ani, au fost întreprinși pași concreți pentru a asigura transparența activității Parlamentului.  Dna Palihovici a subliniat că este nevoie și de o presiune din partea societății civile pentru a obține schimbări. Dumneaei a notat că participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor este importantă și poate aduce rezultate vizibile pentru activitatea autorităților.

  Sorina MACRINICI, consilier juridic la CRJM, a menționat câteva propuneri de modificare a cadrului legislativ care ar îmbunătăți transparența în procesul decizional, cum ar fi reglementarea regulilor de consultări publice în Regulamentul Parlamentului; reglementarea procedurii de adoptare a actelor normative în regim de urgență, introducerea a două remedii pentru nerespectarea legislației privind transparența decizională, și anume restituirea de către Guvern a proiectului actului normativ către instituția care nu a respectat procedura de consultări și dreptul de a contesta actul normativ adoptat cu încălcarea regulilor de transparență în procedura contenciosului administrativ. Dna Macrinici a subliniat că instrumentele internaționale la care face parte Republica Moldova, printre care și Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, prevede nu doar consultarea societății civile în privința proiectelor elaborate e autorități, dar co-crearea acestora în comun cu societatea civilă. O altă tendință care ar putea fi preluată de Republica Moldova este crearea unor platforme guvernamentale în care cetățenii pot să promoveze pe agenda autorităților subiecte de interes public.

  În cadrul evenimentului au participat reprezentați ai instituțiilor publice, ai partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova și membri ai organizațiilor societății civile.

  Evenimentul a fost organizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă, implementat de CRJM, și în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 în parteneriat cu Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL).

  Înregistrarea video a evenimentului aici:

   

  Documente de suport:

   

 • The Independent Analytic Centre ”Expert-Grup”, the Association for Participatory Democracy ”ADEPT”, and the Legal Resource Centre in Moldova, with the support of the USAID, have initiated the monitoring process of the Priority Reform Action Roadmap implementation. The aim of this exercise is to offer the public an independent opinion about the process of the reforms’ implementation by the Government and the Parliament and also increase the level of governance accountability. The mid-term evaluation is performed for the period between the date of signature of the document on July 5, 2017 until November 22, 2017. As stated by the authors of the document, it was designed to synchronize the efforts of both institutions to implement a series of urgent commitments under the EU-Moldova Association Agreement, as well as to expedite some reforms to strengthen relations with the International Monetary Fund and other development partners.

  As a matter of fact, the Roadmap aims to strengthen the confidence of development partners and the citizens in government by promoting a number of priority policies in two core areas: (i) development of good governance and rule of law, with a focus on the public administration reform, justice and anti-corruption; and fundamental rights and freedoms; and (ii) economic development and ensuring a functioning market economy, with a focus on the governance of the financial and banking sector; investment and business climate; agriculture and food safety; education, culture, science; and social programmes.

  Although the authorities have been fully engaged in implementing the Priority Reform Action Roadmap, there are multiple delays in the process and numerous concerns in terms of content and procedure. Of those 51 actions covered by the Roadmap, 26 were planned for the monitored period (July - November), of which only 11 were implemented, while others are still under implementation. Furthermore, of those 11 implemented actions, 4 were rated as "implemented with concerns", while reasons ranged from non-observance of the decision-making transparency to content issues requiring substantial improvements. The main reasons for breaking deadlines are too ambitious timelines, as well as public administration reform that temporarily affected the pace of reforms in general and the implementation of measures set out in the Roadmap in particular.

  The objective with the highest level of implementation of 50%, refers to the improvement of the investment and business climate. Followed by the financial-banking sector on the one hand, and education, culture, science on the other, with the level of implementation at 25% each.

  Referring to the specific actions in each category, the following results can be mentioned:

  • In the field of Public Administration Reform, of the 6 monitored actions, 2 actions were implemented with concerns, 3 actions are in negative progress and 1 action is in positive progress.
  • In the field of Justice and Anti-Corruption, of those 10 monitored actions, 8 are in positive progress, and 2 are in negative progress.
  • In the field of Fundamental Rights and Freedoms, of the 9 monitored actions, 5 are in positive progress, 3 are in negative progress and 1 implemented without concerns.
  • In the field of Governance in the Financial and Banking Sector, of the 8 actions monitored, 2 were implemented without concerns, 5 are in positive progress and 1 is in negative progress.
  • In the field of Improving Investment and Business Climate, of the 10 actions under monitoring, 4 actions were implemented without concerns, 1 action was implemented with concerns, 1 action is in negative progress, 3 actions are in positive progress and 1 action was not initiated.
  • In the field of Agriculture and Food Safety both monitored actions are in positive progress.
  • In the field of Education, Culture, Science of the 4 monitored actions, 1 was implemented with concerns and 3 are in positive progress.
  • In the field of Social Programmes, of the 2 actions under monitoring, 1 action is in positive progress, and 1 action is in negative progress.

  Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017) in English is available here. 

  Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017) in Romanian is available here. 

  Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (5th July – 22nd November 2017) in Russian is available here. 

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze un eveniment în afara mun. Chișinău în perioada 14 – 15 decembrie 2017, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării activității de team-building pentru 10 persoane.

  Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

  • Rezultatele așteptate:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

  • Criteriile de selectare:

  Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

  1. Cerințe față de condițiile de cazare:

  -          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pentru numărul indicat de persoane per eveniment;

  -          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

  2. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

  -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți;

  -          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;

  -          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;

  -          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;

  -          conexiune la Internet;

  -          locuri de parcare.

   3. Oferta financiară

   Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
  2. Oferta financiară în care se indică prețurile în MDL, cu aplicare TVA la cota zero, completată conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară anexat aici. Beneficiarul va prezenta Prestatorului câștigător setul de documente confirmative pentru livrările cu aplicarea TVA la cota zero. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
  3. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  4. Amplasarea locației – preferabil în raza de cca 20 – 25 km de la Chișinău

  Ofertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova) până pe 3 decembrie 2017.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru numirea și promovarea judecătorilor în Republica Moldova lasă loc de interpretare și sporesc neîncrederea în justiție. Aceasta este principala concluzie a Documentului de politici publice: „Selecția și promovarea judecătorilor în Republica Moldova – provocări și necesități”, elaborat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în urma analizei procesului de selecție și promovare a judecătorilor în perioada ianuarie 2013 – mai 2017.

  Printre problemele constatate de autorii analizei este faptul că Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) numește și promovează în funcții judecătorii ignorând punctajul oferit de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, iar în hotărârile sale nu motivează deciziile luate. Totodată, concursurile de numire și promovare a judecătorilor sunt organizate continuu, fără vreo previzibilitate și metodologie, iar un număr mare de concursuri sunt declarate de CSM eșuate deoarece candidații „nu au întrunit numărul necesar de voturi” ale membrilor CSM, fără a fi prezentate argumente pentru neacordarea voturilor. Ulterior, în cadrul altor concursuri, candidați „eșuați” deja întrunesc numărul necesar de voturi și sunt numiți în funcții.

  Analiza efectuată arată că, în perioada 2013 - mai 2017, dintre cei 115 judecători selectați în urma concursurilor cu participarea a cel puțin 2 candidați, peste 72% din candidații la funcția de judecător în judecătorii, 42% dintre cei propuși pentru promovare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și 39% dintre cei propuși pentru promovare la curțile de apel au punctaje mai mici decât contracandidații lor.

  Autorii analizei au stabilit că este mare numărul numirilor în funcție în urma concursurilor cu participarea unui singur candidat, ceea ce nu este un concurs veritabil și nu permite selectarea celui mai bun candidat. Spre exemplu, în perioada de referință 23% din candidații propuși pentru numirea în judecătorii, 65% din cei propuși pentru numirea la funcții de conducere în judecătorii, 83% pentru numirea la funcții de conducere în curțile de apel și 100% pentru cei propuși la funcții de conducere în cadrul CSJ sunt candidați care au fost numiți în urma concursurilor cu un singur candidat. În același timp, 10-14% din toate concursurile anunțate (21% pentru promovarea la CSJ) sunt declarate de CSM ca fiind eșuate, din motiv că un candidat sau candidații participanți nu au întrunit numărul necesar de voturi din partea membrilor CSM.

  A fost observată o lipsă de interes a judecătorilor de a participa la concursuri pentru funcții de conducere în instanțe. Astfel, multe concursuri anunțate de CSM pentru promovarea la curțile de apel sau în funcții de conducere la curțile de apel (63%) și CSJ (38%) au avut loc cu participarea unui singur candidat, sau nu au avut loc deoarece nu au existat candidați sau aceștia s-au retras până la votare, determinând CSM-ul să anunțe concursuri repetate. Declararea de către CSM a unui număr mare de concursuri ca fiind eșuate, de rând cu nemotivarea hotărârilor sale, ar putea fi printre cauzele care descurajează judecătorii să participe la aceste concursuri.

  Autorii documentului consideră că numirea și promovarea candidaților în bază de merit este o condiție esențială pentru existența unui sistem judiciar independent, responsabil și profesionist, iar transparența procesului de numire și promovare este importantă pentru asigurarea încrederii în justiției atât a judecătorilor și altor profesioniști care aspiră la funcția de judecător, cât și a societății.

  Autorii analizei recomandă:

  • îmbunătățirea sistemului de selecție și promovare a judecătorilor prin utilizarea rezultatelor evaluării Colegiului de Selecție la numirea și promovarea candidaților și prevederea în legislație a dreptului candidaților la funcția de judecător care au cel mai înalt punctaj de a-și alege instanța în care să activeze;
  • organizarea concursurilor pentru toate funcțiile vacante în sistemul judecătoresc o dată sau de două ori pe an, ceea ce va permite candidaților să-și planifice din timp cariera și va da posibilitate CSM-ului să-și planifice activitatea și va oferi suficient timp pentru motivarea hotărârilor;
  • motivarea hotărârilor CSM cu privire la cariera judecătorilor, în cazul în care CSM ignoră punctajul oferit de Colegiul de Selecție sau concursul este declarat eșuat.

  De asemenea, se recomandă reevaluarea urgentă a criteriilor de selecție, promovare și transfer a judecătorilor, care au o serie de carențe evidențiate anterior atât de CRJM, cât și de alte organizații. Prezenta analiză arată lipsa unui progres în domeniul selecției și promovării judecătorilor față de situația constatată de CRJM în anul 2015.

  Documentul este disponibil în limbile engleză și rusă.

  Documentul de politici publice: „Selecția și promovarea judecătorilor în Republica Moldova – provocări și necesități” a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Scopul concursului:

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru servicii de transport de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova în perioada noiembrie 2017 – noiembrie 2019.

  În acest sens, companiile de transport pasageri interesate urmează să prezinte oferte de preț, care vor conține informația prezentată în Anexa nr.1 (pe care o puteți descărca aici).

  Criteriile de selecție:

  • Experienţa ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  • Condiția mijloacelor de transport;
  • Oferta financiară;
  • Termenele de prestare a serviciilor și condițiile de achitare.

  Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 8 decembrie 2017.

  Oferta va include:

  • Datele generale ale companiei (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web, semnătura persoanei autorizate; amprenta ștampilei companiei);
  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Portofoliul (poze ale mijloacelor de transport propuse pentru prestarea serviciilor);
  • Oferta financiară (se completează formularul Anexa nr. 1) cu indicarea prețului în MDL, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

  Toți ofertanții vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La 7 noiembrie 2017, Guvernul a adoptat un proiect elaborat de Ministerul Justiției cu scopul consolidării sistemului judecătoresc. Potrivit proiectului, de la bun început judecătorii voi fi numiți până la atingerea plafonului de vârstă (65 de ani), fiind astfel exclusă necesitatea reconfirmării în funcție a judecătorilor de către Președintele țării după primii 5 ani de activitate. De asemenea, judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) vor fi numiți de către Președintele țării și nu de către Parlament, cum este în prezent. Proiectul mai notează că numirea și promovarea judecătorilor trebuie să fie făcută transparent și în bază de merit. Aceste modificări pot avea efecte benefice asupra independenței judecătorilor, dacă vor fi aplicate cu bună credință de autorități. De asemenea, proiectul introduce imunitatea judecătorilor pentru acțiunile sau inacțiunile efectuate în exercitarea funcției (imunitatea funcțională), instituție care acum nu există în Constituție (judecătorii totuși beneficiază de imunitate în temeiul Legii cu privire la statutul judecătorului).

  Proiectul mai prevede că din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) vor face parte doar judecători și reprezentanți ai societății civile, iar ministrul Justiției, Procurorul General și Președintele CSJ nu vor mai fi membri din oficiu ai acestuia. Mandatul membrului CSM va fi de 6 ani (față de 4 ani, cum este în prezent) și nimeni nu va putea deține două mandate consecutive (în prezent o astfel de interdicție nu există). Aceste prevederi sunt de natură să sporească independența CSM. Proiectul totuși nu prevede expres câți membri va avea CSM, câți din ei vor fi judecători și câți vor fi reprezentanți ai societății civile, precum și cine va numi reprezentanții societății civile în CSM. Aceste aspecte urmează a fi clarificate ulterior în legislația care reglementează componența CSM. Proiectul mai prevede că CSM este garantul independenței autorității judecătorești și că acesta își exercită atribuțiile în mod direct, sau prin intermediul organelor sale specializate (colegiile de selecție, evaluare a performanțelor și cel disciplinar al judecătorilor).

  Proiectul include și unele prevederi discutabile. Pe lângă faptul că judecătorii CSJ nu vor mai fi numiți de către Parlament, este exclusă și cerința pentru candidații la această funcție de a avea o vechime în funcție de judecător de cel puțin 10 ani. Această modificare creează premisa ca la CSJ să fie numiți juriștii care nu au lucrat niciodată în calitate de judecător (ex. profesori universitari, procurori sau avocați), inițiativă lansată în 2015 de Președintele Curții Supreme de Justiție și criticată de mai mulți reprezentanți ai societății civile și judecători. CRJM a recomandat menținerea în Constituție a condiției de 10 ani de experiență pentru a fi numit judecător la CSJ.

  Chiar dacă proiectul exclude reconfirmarea în funcție a judecătorilor de către președintele țării, proiectul nu clarifică ce se întâmplă cu judecătorii care au fost deja numiți în funcție pentru un mandat de 5 ani și care, până la modificarea Constituției, nu au fost reconfirmați în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. CRJM a recomandat Ministerului Justiției să menționeze expres în proiect că acești judecători se consideră numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, fără a fi nevoie de încă un decret prezidențial (recomandarea nu a fost acceptată).

  Proiectul de lege în cauză este foarte similar cu un proiect care a fost avizat pozitiv de către Curtea Constituțională în anul 2016. Această modificare a Constituției a fost promisă de autorități partenerilor de dezvoltare. Din motive necunoscute, proiectul din 2016 nu a fost adoptat de Parlament în termenul prevăzut de Constituție (conform art. 143 din Constituție, modificarea Constituției poate avea loc în termen de un an de la prezentarea inițiativei în Parlament).

  Pentru ca proiectul să fie depus în Parlament, Guvernul trebuie să obțină avizul Curții Constituționale. Deputații pot modifica Constituția cu votul a 2/3 (67) din deputați.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM extinde termenul de aplicare pentru concursul de oferte privind selectarea redactorilor (persoane fizice) care vor presta servicii de redactare și/sau corectură a materialelor elaborate / traduse de CRJM cu specific juridic în limbile:

  1. română;
  2. engleză;
  3. rusă.

  Volumul estimativ al materialelor de redactat / corectat este de:

  1. română - 300 de pagini pe an;
  2. engleză - 200 de pagini pe an;
  3. rusă - 150 de pagini pe an.

  Criteriile de selecție:

  • Experiența în domeniu a redactorului;
  • Calitatea redactării fragmentelor propuse în cadrul prezentului concurs;
  • Termenul de executare;
  • Reputația și imaginea redactorilor (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);
  • Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 12 noiembrie 2017. Oferta va include:

  1. CV-ul actualizat care va indica expertiza și experiența relevantă;
  2. Proba de redactare/corectură a fragmentelor propuse de CRJM (Vă rugăm să redactați în track changes (TRK));

  Oferta financiară în MDL, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații) și termenul-limită pentru executarea lucrărilor (pagini per zi). Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;

  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă;
  2. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.

  La concurs sunt invitate să participe doar persoane fizice. O persoană poate participa pentru unul, două sau toate trei tipuri de servicii de redactare / corectură indicate mai sus.

  Termenii de referință pentru concurs pot fi consultați aici.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Mandatul mai multor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) expiră la fârșitul anului 2017. La 20 octombrie 2017, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor (AGJ) urmează să fie aleși noii  membri ai CSM.

  Conform Regulamentul cu privire la funcționarea AGJ, materialele depuse de candidați (CV-urile și programele de activitate) trebuiau plasate  pe  pagina  web  a CSM, pentru a permite judecătorilor și societății civile să facă cunoștință cu dosarele acestora și să-și exprime opiniile privind corespunderea candidaților la funcția de membru al CSM. În pofida acestor prevederi și spre deosebire de alegerile din 2013, când identitatea și dosarele candidaților au fost plasate imediat pe pagina web a CSM, în 2017 CSM nu a publicat lista candidaților și dosarele acestora imediat după expirarea termenului de depunere a dosarelor.

  Abia la 5 octombrie 2017, după o solicitare transmisă în acest sens de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova, CSM a publicat pe pagina sa web lista candidaților la funcția de membru al CSM, nu însă și CV-urile și programele de activitate ale acestora.

  Pentru cele șase funcții vacante concurează doar opt candidați. Doi dintre aceștia sunt judecători din judecătorii și și-au înaintat candidaturile personal. Ceilalți șase au fost înaintați de colectivele instanțelor judecătorești: doi - de către Curtea Supremă de Justiție, doi - de către Judecătoria Chișinău și câte un candidat - de către Curtea de Apel Bălți și Curtea de Apel Chișinău. Trei candidați dețin la moment calitatea de membru al CSM.  

  Având în vedere lipsa reacției CSM la solicitarea de a organiza dezbateri între candidații la funcția de membru al CSM, la 12 octombrie, cinci organizații neguvernamentale au invitat candidații la o dezbatere publică care urma să fie transmisă video pe internet. Cu regret, evenimentul a fost anulat deoarece un singur candidat (Gheorghe BALAN) a confirmat prezența. Patru candidați (Victor MICU, Alexandru GHEORGHIEȘ, Nina CERNAT și Viorica PUICĂ) au refuzat să participe la eveniment invocând o agendă încărcată sau aflarea în afara țării, iar ceilalți trei (Petru MORARU, Dorel MUSTEAȚĂ și Andrei GALBEN) nu au răspuns invitației.

  În dimineața zilei de 17 octombrie 2017, după 32 de zile de la încheierea termenului pentru depunerea dosarelor și cu două zile înainte de alegeri, CSM a publicat dosarele candidaților. Candidații Balan și Puică au fost incluși în listă ultimii, chiar dacă ei au depus dosarele înaintea altor candidați.

  Societatea civilă este alarmată de nivelul redus de transparență din partea CSM în procesul de înaintare a candidaților, nepublicarea într-un timp suficient în avans a informației despre candidați și a programelor lor de activitate, dar și absența unui interes în organizarea unor dezbateri publice între candidați, ceea ce reduce și mai mult nivelul de încredere din partea societății într-un proces liber și corect de alegere a noilor membri în CSM și fac apel către opinia publică, societatea civilă și comunitatea partenerilor de dezvoltare să urmărească îndeaproape procesul și rezultatele alegerilor noilor membri ai CSM în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor planificată pentru vineri, 20 octombrie 2017.

  Declarația integrală disponibilă aici. 

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul USAID, au inițiat procesul de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare pentru semestrul II, 2017. Scopul proiectului este de a oferi publicului larg o opinie independentă despre mersul reformelor prioritare asumate de Guvern și Parlament și, în acest mod, de a spori nivelul de responsabilizare a guvernării în acest sens.

  Exercițiul de monitorizare urmează să aibă loc în perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018, și va acoperi toate cele 8 domenii de reforme din Foaia de parcurs menționată. Rezultatele monitorizării vor fi publicate online prin intermediul unei platforme interactive (dashboard), care va fi actualizată o dată la 2 săptămâni. Platforma va oferi în mod deschis opinia independentă a experților privind statutul fiecărei acțiuni asumate de către Guvern și Parlament, într-un format accesibil publicului larg. Suplimentar, vor fi elaborate 2 rapoarte de evaluare (intermediar și final), care vor fi prezentate în cadrul unor mese rotunde planificate pentru lunile noiembrie 2017 și ianuarie 2018.

  Astăzi, 13 octombrie 2017, este lansată platforma interactivă cu primele rezultate ale monitorizării. Aceasta poate fi accesată la următorarele linkuri: 

  • În limba română aici
  • Îm limba rusă aici 
  • În limba engleză aici

  În continuare prezentăm principalele constatări ale monitorizării:

  Nivelul de realizare al Foii de parcurs până la 13 octombrie 2017 este de 10%. Aceasta relevă faptul că implementarea Agendei de reforme prioritare este la o etapă incipientă, având în vedere că majoritatea acțiunilor (80%) au termenele stabilite pentru octombrie-decembrie 2017.

  Implementarea Foii de parcurs a început în mod sistemic și plenar. Din cele 51 de acțiuni ale documentului, doar 4 acțiuni nu au fost inițiate, marea majoritate fiind în proces de implementare la diferite etape. Totuși, vom menționa că unele acțiuni incluse în Foia de parcurs cu termene limită stabilite pentru lunile octombrie-decembrie, sunt deja restante potrivit Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 2017-2019 (ex. adoptarea PNADO, adoptarea legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptarea de către Guvern a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice etc). 

  Au fost atestate primele întârzieri. Deși pentru perioada iulie – septembrie 2017 au fost planificate 10 acțiuni, majoritatea din acestea (7 acțiuni), până la 13 octombrie 2017, nu au fost finalizate, acestea fiind încă în proces de elaborare.

  Majoritatea acțiunilor inițiate au statut „în curs pozitiv” (32 acțiuni), însă sunt atestate și destul de multe acțiuni unde nu a fost respectate întocmai principiul transparenței decizionale sau au prezentat mai multe deficiențe de conținut, fiind calificate drept „în curs negativ” (10 acțiuni).

  Printre cele mai importante realizări pot fi menționate:

  • Adoptarea Legii privind activitatea bancară care urmează să transpună în legislația națională prevederile Standardelor Basel III în materie de licențiere, reglementare și supraveghere bancară. Aceasta fortifică cadrul regulator și prudențial și prezintă semnal pozitiv pentru potențialii investitori în acest sector.
  • Modificarea Codului Muncii. Printre principalele modificări ale Codului Muncii se numără reducerea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului de la termenul de 6 ani la 4 ani, dreptul angajatului de a concedia salariatul chiar după o singură încălcare gravă a obligațiilor de muncă, precum și a concedia persoanele care au atins vârsta de pensionare, dar cu posibilitatea de a fi reangajate pe o perioadă determinată. Necesitatea reducerii perioadei concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului este cauzată de reducerea participării femeilor pe piața muncii în ultimii ani și pierderii ulterioară a calificărilor, iar posibilitatea de concediere a salariatului după o singură încălcare gravă a obligațiilor de muncă va stimula disciplina și cultura muncii. Ceea ce ține de dreptul angajatorului de a concedia persoanele care au atins vârsta de pensionare, acest lucru va spori șansele de angajare a tinerilor, dar în același timp va oferi posibilitate pensionarilor cu experiență și calificări înalte de a-și continua activitatea profesională.
  • Reducerea numărului licențelor și actelor permisive. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător a fost adoptat în lectură finală în ședința plenară din 21 septembrie 2017. Modificările au fost operate pentru a scădea povara existentă pentru mediul de afaceri, dar și de a eficientiza cheltuielile și efortul în procesul de reglementare prin acte permisive, inclusiv licențe. Documentul dat prevede eliminarea din întregul sistem legislativ a circa 140 de acte permisive (inclusiv a 18 licențe) dintre care eliminarea a circa 90 de acte permisive va avea un impact direct asupra mediului de afaceri. Astfel, în urma eliminării se estimează că sectorul privat va obține anual economii în sumă de 43,6 mil lei, iar sectorul public de 18,4 mil lei.
  • Implementare a reformei instituționale în domeniul controlului de stat al activității de întreprinzător. Urmare modificărilor operate la Legea nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător au fost excluse dublările controalelor pe baza acelorași criterii de risc și reducerea numărului organelor de control a activității de întreprinzător de la 58 de organe la 18. Însă pentru obținerea acestui deziderat se impune ralierea legislației din domeniu la noile prevederi legale, în acest sens fiind elaborate mai multe proiecte de acte legislative pe domeniile aferente activității de control.
  • Actualizarea cadrului legal aferent întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale. Astfel, se dorește instituirea unui cadru normativ unic pentru entitățile date prin reglementarea particularităților de fondare, eficientizarea administrării și activității lor, modului de reorganizare și lichidare a acestora. Totodată, prevederile în materie de transparență sunt insuficiente, fiind pertinentă includerea unor referințe menite să completeze cadrul regulator ce ar încuraja eforturile entităților economice de raportare externă a performanțelor înregistrate într-un format tipizat.

  Cu toate acestea, exprimăm următoarele îngrijorări:

  • Nivelul scăzut de transparență a procesului decizional privind reforma administrației publice și țintirea preponderentă a reorganizărilor instituționale. Deocamdată, aceasta constă în reorganizarea structurii autorităților administrației publice centrale și reducerea numărului de angajați, care nu a avut loc în baza unui proces consultativ incluziv. În același timp, nu este făcută publică analiza ce a stat la baza fundamentării structurii Guvernului, care ar trebui să corespundă priorităților naționale. Deși este o reformă necesară, reforma structurii guvernului nu va avea efectele scontate fără a asigura implementarea celorlalte componente ale reformei administrației publice, în primul rând asigurarea angajărilor și promovărilor meritocratice în instituțiile publice, revizuirea grilelor de salarizare, salarizarea în bază de performanțe, depolitizarea procesului decizional, centrarea activității ministerelor pe elaborarea politicilor incluzive în bază de evidențe.
  • Modificarea cadrului legal referitor la protecția datelor cu caracter personal. Proiectele inițiate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal prevede anonimizarea tuturor hotărârilor judecătorești publicate pe portalul instanțelor de judecată, contrar unei hotărâri recente a Consiliului Superior al Magistraturii și contrar poziției oficiale a Curții Supreme de Justiție, bazate pe practica Curții Europene a Drepturilor Omului. Se recomandă consultarea largă a acestor proiecte de legi, cu implicarea Ministerului Justiției ca autoritate responsabilă să elaboreze proiecte de legi în domeniul justiției și drepturilor omului, precum și evaluarea proiectelor inițiate de către Comisia de la Veneția până la transmiterea acestora către Guvern spre adoptare.
  • Tergiversarea adoptării Strategiei de dezvoltare a societății civile 2017-2020. Proiectul strategiei a fost elaborat și consultat în 2016 - 2017. Proiectul strategiei și toate recomandările asupra conținutului au fost colectate de către un consultant independent care a facilitat procesul de consultare publică și elaborarea proiectului. Proiectul finalizat urma să fie înregistrat în Parlament la începutul sesiunii de primăvară. Tergiversarea adoptării Strategiei va face dificilă evaluarea implementării acesteia pentru anul 2017.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Mai mulți jurnaliști și organizații ale societății civile își exprimă nedumerirea în legătură cu includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 10 octombrie 2017 a noului Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești. Proiectul prevede anonimizarea în hotărârile judecătorești publicate pe portalul web al instanțelor judecătorești a identității tuturor persoanelor fizice. Aceasta va împovăra semnificativ jurnalismul de investigație și va face imposibilă găsirea de către public a hotărârilor judecătorești în cauzele de rezonanță și a informațiilor despre modul de examinare a acestor cauze. Aceasta vă reduce și mai mult încrederea în justiție.

  Versiunea curentă a proiectului Regulamentului trezește îngrijorări serioase, deoarece reduce considerabil transparența sistemului judiciar. Versiunea propusă pentru votare prevede, printre altele:

  • Excluderea datelor cu privire la numele și prenumele părților din hotărârile judecătorești publicate pe portalul instanțelor judecătorești;
  • Plasarea pe portalul instanțelor de judecată a informației despre ședințele de judecată cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare și radierea informațiilor după încheierea ședințelor de judecată;
  • Extinderea categoriilor de hotărâri judecătorești care nu vor mai fi publicate pe portalul instanțelor judecătorești;
  • Accesul integral la hotărârile judecătorești printr-un mecanism de identificare a utilizatorului, după o înregistrare prealabilă

  Mai multe organizații ale societății civile au expediat anterior în adresa CSM mai multe recomandări pentru îmbunătățirea Regulamentului privind publicarea hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor. Niciuna din acele recomandări nu a fost acceptată în proiectul propus pentru votare. Mai mult, nu se explică nici din care considerente ele nu au fost acceptate, deși se bazează pe cele mai bune practici comparate.

  În forma în care a fost propus, proiectul regulamentului nu poate fi susținut. Adoptarea acestuia va însemna închiderea sistemului judecătoresc față de public, scăderea și mai mare a încrederii în justiție și anularea progreselor majore ale Republicii Moldova în asigurarea transparenței sistemului judiciar, realizate începând cu anul 2009. Aceste prevederi sunt contrare și obiectivelor și spiritului Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011 - 2016. Mai mult, anularea posibilității de identificare a hotărârilor judecătorești după numele persoanelor în orice cauză va face imposibilă verificarea trecutului persoanelor care pretind la funcții înalte în stat, precum și monitorizarea cauzelor de corupție. Munca jurnaliștilor de investigație va fi practic imposibilă.

  Semnatarii solicită Consiliului Superior al Magistraturii:

  1. Amânarea adoptării în ședința CSM din 10 octombrie 2017 a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești propus de secretariatul CSM;
  2. Revenirea la procesul de elaborare a Regulamentului în cadrul grupului de lucru, cu participarea reprezentanților presei și a societății civile, în baza celor mai bune practici comparate, având ca bază proiectul Regulamentului elaborat de Curtea Supremă de Justiție. Publicarea din timp a informațiilor despre ședințele grupului de lucru, precum și a versiunii de lucru a Regulamentului.

   Apelul integral disponibil aici. 

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În primul an de funcționare a mecanismului de desemnare procentuală, 16 126 de persoane au direcționat 2% din impozitul pe venit organizațiilor necomerciale și cultelor religioase. În total de mecanismul 2% au beneficiat 293 de organizații ale societății civile.

  Potrivit informațiilor Serviciului Fiscal de Stat, cele 293 de organizații ale societății civile au primit 2 milioane 800 mii lei, dintre care 1,15 milioane de lei au fost primite de 247 de asociații obștești și 1,65 milioane de lei - de cele 46 de culte religioase.

  În 4 452 de cazuri (27,6%) desemnarea procentuală a fost făcută în favoarea asociațiilor obștești (247 de organizații nonguvernamentale) și în 11 674 de cazuri (72,4%) - în favoarea cultelor religioase (46 de culte). Cea mai mare sumă din impozitul pe venit a fost desemnată în favoarea Asociației Obștești a Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. 

  Cei mai mulți contribuabili care au efectuat desemnarea procentuală au fost din Chișinău - 4745 de persoane, urmați de 842 de persoane din municipiul Bălți, 552 din raionul Ungheni și 500 din raionul Ocnița.

  Organizațiile societății civile au la dispoziție doi ani pentru a cheltui sumele parvenite din desemnările procentuale.

  Mai multe detalii despre mecanismul 2% pe pagina web a CRJM.

 • Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) contributed to a recently launched policy paper on the activity of Legal Think Tanks in six European countries. The policy document ”How Legal Think Tanks provide, or fail to provide knowledge to Governments in Central and Eastern Europe” presents common conclusions, best practice examples and recommendations offered by experienced Legal Think Tanks from Slovakia, Hungary, Czech Republic, Poland, Ukraine and Moldova on how to improve good governance by ensuring interaction with the stakeholders in the policy making process.

  The policy document findings show that despite local differences in the region, the activity of Legal Think Tanks enriches the public debate and makes the governance process more participatory. Hence there are historical and current examples of valuable contribution of think tanks to public policy making and law-making, there are also similar challenges pertaining to interactions between Legal Think Tanks and governments, especially in countries where governments challenge the liberal democratic model. The document presents further recommendations to Legal Think Tanks, to the governments and the donor community, on how to cooperate and engage in real and continuous dialogue to develop programs that would ensure stability and quality of social important work in the region.

  The policy document ”How Legal Think Tanks provide, or fail to provide knowledge to Governments in Central and Eastern Europe” is available here.

  This Policy Paper was prepared by LRCM and INPRIS within the project “Legal Think Tanks and Government – Capacity Building” supported by the International Visegrad Fund (visegradfund.org).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În cadrul unui seminar, 40 de judecători, procurori și avocați din Republica Moldova sunt instruiți în domeniul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauzele moldovenești. Seminarul este organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în parteneriat cu Institutul Național al Justiției, în perioada 21-22 septembrie 2017 în Chișinău.

  În particular, instruirea conține informații statistice despre Republica Moldova la CtEDO, tendințele privind cererile moldovenești la CtEDO, chestiuni ce țin de principiul proporționalității, precum și dreptul la judecarea cauzei în mod public, dreptul la publicarea hotărârii judecătorești și accesul părților, participanților, terților la hotărârile judecătorești.

  În cadrul seminarului a fost prezentată o sinteză a tuturor violărilor constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova timp de 20 de ani de la ratificarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Sinteza reflectă că în perioada 12 septembrie 1997 – 15 septembrie 2017 CtEDO a constatat 499 de violări a CEDO de către Republica Moldova. Cele mai multe violări se referă la aplicarea neregulamentară a revizuirii (20 de cauze), lipsirea de libertate contrar legislației naționale (20 cauze), motivarea insuficientă a arestării (22 cauze), lipsa dreptului la nivel național de a cere compensații pentru violarea CEDO (23 cauze), maltratarea (27 cauze), lipsa dreptului la nivel național de a se opune încălcării drepturilor CEDO (29 cauze), investigarea defectuoasă a maltratării (32 cauze), detenția în condiții proaste (37 cauze), neexecutarea hotărârilor judecătorești (66 cauze). Pe lângă acestea au fost identificate un șir de alte violări ale CEDO.

  Formatori în cadrul seminarului sunt Radu PANŢÎRU, jurist la Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului, Tudor PAPUC, Șef-adjunct al Secretariatului Curți Supreme de Justiție și Vladislav GRIBINCEA, Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

  Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  • Ce calități profesionale și morale trebuie să aibă un bun magistrat, procuror sau avocat?
  • Ce convingeri ar trebui să-și asume profesioniștii ce dețin aceste poziții?
  • Ce înșușiri trebuie să deprindă tinerii pentru a excela în aceste profesii?

  Lecția publică  îți va aduce claritate asupra acestor aspecte alături de experții:

  1. Andrea Annamaria CHIȘ, membră al Consiliului Superior al Magistraturii din România.
  2. Laura ȘTEFAN, expertă anti-corupție, Expert Forum, România.
  3. Vladislav GRIBINCEA, președinte CRJM.

  INTRAREA ESTE LIBERĂ!


  Evenimentul este organizate de  CRJM și Expert-Forum în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM anunță un concurs pentru:

  Funcția: Consilier juridic;

  Contract: pe perioadă nedeterminată;

  Localitatea: Chişinău, Republica Moldova.

  Data de începere: preferabil din 1 noiembrie 2017

  Cerinţe:

  1. studii universitare în domeniul dreptului;
  2. posedarea cunoştinţelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului;
  3. posedarea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
  4. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  5. abilități bune de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

  Atribuții:

  Principalele sarcini ale juristului țin de:

  1. Cercetare și analiză;
  2. Advocacy;
  3. Activități de instruire;

  Fișa de post a funcției este anexată aici.

  Condiții de muncă:

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională;
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
  4. timp de muncă cu program deplin;
  5. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt rugate să expedieze prin email CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 8 octombrie 2017, ora 23.59, la adresa: olga.burucenco@crjm.org.

  Selectarea candidatului va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obţinute la aceeași adresă email sau la telefon: 022 843 601.

  Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat.

  ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres  acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Organizațiile societății civile s-au arătat indignate de faptul că autoritățile statului  se eschivează să-și asume vreo responsabilitate pentru circumstanțele neclare în care a decedat tânărul Andrei BRĂGUȚĂ, reținut pe 15 august 2017, după un incident cu poliția de patrulare.

  Potrivit procurorului, în momentul în care tânărul a fost oprit, acesta se afla în stare de ebrietate. El a fost reținut pentru 72 de ore și dus în Izolatorul de Detenție Preventivă. Ulterior, a fost învinuit de aplicarea forței fizice asupra polițiștilor. Pe 18 august 2017,  judecătorul i-a aplicat arest pentru 30 de zile. Drept urmare, acesta a fost transferat din Izolatorul de detenție provizorie în Penitenciarul nr. 13. Însă de la apariția cazului în spațiul public, instituțiile de stat au făcut mai multe declarații contradictorii cu referință la circumstanțele în care persoana a fost reținută, starea ei de sănătate (prezența sau lipsa vătămărilor corporale, diagnoze medicale etc.), circumstanțele transferului în cadrul mai multor instituții de detenție (izolator de detenție, Penitenciar, spitalul de psihiatrie), dar și despre aplicarea violenței de către alți condamnați sau angajați ai Inspectoratului General al Poliției. Andrei BRĂGUȚA a decedat în Penitenciarul „Pruncul” la 29 august curent.

  Organizațiile societății civile condamnă divulgarea de către instituțiile de stat a datelor cu caracter personal cu referință la starea de sănătate și ale circumstanțelor detenției lui Andrei BRĂGUȚA considerând că această tactică concertată afectează demnitatea umană, precum și își exprimă indignarea față de contrazicerile și neconcordanța informațiilor oferite de către instituțiile de stat, care alimentând și mai mult percepția că vina pentru circumstanțele create aparține altor instituții, iar unica persoană vinovată este persoana decedată. Semnatarii regretă să conchidă că o asemenea poziție, instituțiile de stat au luat-o  ca urmare a evenimentelor tragice din aprilie 2009, soldate cu sute de aresturi și persoane maltratate în instituțiile de detenție.

  În cazul decesului Andrei BRĂGUȚA, instituțiile de stat nu au venit cu nicio explicație clară privind cauzele și condițiile decesului și nici despre cine s-ar face responsabil de moartea tânărului.

  Organizațiile semnatare SOLICITĂ:

  1. Inspectoratului General de Poliție al RM– să inițieze imediat o anchetă internă și să aplice sancțiuni disciplinare tuturor celor implicați în tratamentul inuman și moartea tânărului BRĂGUȚA și să informeze societatea, cât de curând posibil, și periodic despre această investigație.
  2. Procuraturii Generale a RM:

  – Să prezinte zilnic informații oficiale privind urmărirea penală inițiată, să efectueze o anchetă penală promptă cu privire la alegațiile de maltratare pe acest caz, cercetând, în termeni cât mai restrânși, transparent, prompt și eficient, toate circumstanțele privind alegațiile pe acest caz, cu tragerea la răspundere a tuturor vinovaților de admitere a asemenea tratamente inumane și degradante în custodia statului.

  – Să dispună pornirea unei proceduri disciplinare în privința procurorilor care au gestionat cauza penală;

  – Să analizeze oportunitatea dispunerii pornirii urmăririi penale în privința judecătorului care a dispus plasarea unei persoane fără discernământ în arest în Penitenciarul nr. 13.

  1. Consiliului Superior al Magistraturii – să inițieze și să dispună inițierea unei proceduri disciplinare cu aplicarea unor sancțiuni dure judecătorului, care a emis mandatul de arest în privința unei persoane cu semne vizibile de dizabilitate mintală.
  2. Ministerului Justiției al RM – să dispună desfășurarea unei anchete de serviciu în privința persoanelor care au gestionat plasarea lui Andrei BRĂGUȚA în celule comune, precum și pentru neacordarea asistenței medicale necesare.
  3. Uniunii Avocaților, Comisiei de Etică și Disciplină – să dispună pornirea unei proceduri disciplinare în privința avocaților care au asistat tânărul, în vederea stabilirii faptelor dacă aceștia au comis sau nu abateri disciplinare și au acordat asistență juridică calitativă și în întreg volum.

  Textul integral al apelului este disponibil aici. 

  Semnatari:

  1. Amnesty International Moldova,
  2. Asociația Presei Independente,
  3. A.O. Comunitatea ”WatchDog.MD”,
  4. Asociația Obștească BIOS,
  5. Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
  6. Promo-LEX,
  7. RCTV Memoria,
  8. Transparency International-Moldova,
  9. Avocata Veronica Mihailov-Moraru.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte de la companii specializate în vederea procurării echipamentului indicat mai jos sau analog, cu următoarele caracteristici minime:

  Echipament 

  I. Laptop  – 4 unități

  a.                      

  Model

  Microsoft Surface Laptop, HP Spectre, Asus Zenbook

  (este preferabil de a propune calculatoare de acelaşi model)

  b.                      

  Procesor

  Minim Intel Core i5 (7th Generation)

  c. 

  Dimensiune ecran

  13" / 13.5"

  d.                      

  Memorie Operativă

  Minim 8Gb

  e.                      

  HD

  SSD 128GB

  f.  

  Culoare

  Argintiu sau Negru

  g.                      

  Quiet Keyboard & Mouse, geantă

  h.                      

  Windows 10

  i.   

  Office Home and Bus (eng), dacă nu este instalat pe calculatoarele propuse

  Procurarea este efectuată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  Criterii de selecție:

  • Oferta financiară;
  • Conformitatea cu parametrii tehnici minimi solicitați de CRJM;
  • Termen de garanție și livrare.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Sciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până pe                  10 septembrie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date generale despre companie (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică, pagina web);
  • Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul anexat), cu indicarea prețurilor în USD, cu TVA la cota zero, pentru fiecare unitate separat și per total. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • Termene, condiții de livrare și garanție;
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Companiile ofertante pot prezenta una sau mai multe variante de oferte.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.

  CRJM își rezervă dreptul de a selecta lotul integral sau pe părți de la diferiți ofertanți.

  Nicio ofertă recepționată de CRJM după termenul-limită indicat mai sus nu va fi examinată.

  Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizie cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM implementează proiectul “Ethical dilemmas in the judiciary of Moldova”, sprijinit financiar de Ambasada Olandei în cadrul Programului MATRA. Proiectul are drept scop dezvoltarea gradului de conștientizare în rândul judecătorilor, studenților de drept și a tinerilor profesioniști din domeniul juridic în ceea ce privește dilemele și standardele etice în sistemul judiciar și, astfel, ridicarea nivelului standardelor și a valorilor etice ale profesioniștilor din sistemul judiciar. Activitățile proiectului prevăd, inclusiv, 11 ecranizări ale seriei de filme documentare de origine olandeză, „Privind în suflet – despre profesia de judecător” în perioada octombrie 2017 – aprilie 2018.

  În acest sens, CRJM solicită oferte de la companii de logistică și organizare a evenimentelor pentru promovarea și organizarea a 11 proiecții de film (4 proiecții pentru studenți și 7 pentru judecători) în perioada octombrie 2017 – aprilie 2018, precum și elaborarea/distribuția materialelor de vizibilitate. Prima proiecție va avea loc pe 29 septembrie 2017 la Chișinău. Calendarul ulterior de implementare a activităților cu date concrete va fi stabilit din timp de CRJM și va fi anunțat Prestatorului cu 3 săptămâni în avans fiecărei proiecții. Calendarul orientativ al proiecțiilor poate fi consultat aici.

  1. Sarcinile față de Prestator:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare a serviciilor semnat între părți (compania selectată și CRJM).

  Compania selectată va asigura promovarea, organizarea și logistica proiecției filmelor, după cum urmează:

  1. Închirierea sălilor pentru ecranizarea filmelor:
  • Sală de conferință, sect. Centru, Chișinău (1 proiecție pentru judecători și 1 proiecție pentru studenți, și câte 1 pauză de cafea/gustări/fructe per proiecție);
  • Sală de conferință, or. Bălți (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sală de conferință, or. Cahul (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sală de conferință, or. Comrat (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sală de conferință, or. Edineț (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sală de conferință, or. Anenii Noi (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sala CSM, or. Chișinău (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (1 proiecție pentru studenți și pauză de cafea);
  • Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (1 proiecție pentru studenți și pauză de cafea);
  • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (1 proiecție pentru studenți și pauză de cafea).

  N.B. Prestatorul, de comun acord cu CRJM, va fi responsabil pentru rezervarea tuturor locațiilor pentru proiecțiile pentru judecători. CRJM, de unul singur, va fi responsabil pentru rezervarea sălilor din cadrul Universităților și CSM. În cazul indisponibilității sălii CSM, Prestatorul va fi responsabil pentru achitarea serviciilor de închiriere a sălii de conferințe pentru acest eveniment. Întrucât în cadrul proiecțiilor vor fi organizate pauze de cafea/gustări/fructe, prestatorul va fi responsabil, inclusiv, de achitarea serviciilor de alimentație pentru cca 40 persoane per proiecție.

  1. Asigurarea echipamentului tehnic pentru proiectarea filmelor – laptop, proiector, sunet și amplificatoare, microfon portabil și ecran, în caz de necesitate, alte echipamente necesare unei bune proiecții a evenimentului.

  N.B. Disponibilitatea echipamentului tehnic în cazul în care vor avea loc proiecții simultane. Toate sălile au o capacitate maximă de 80 persoane.

  1. Elaborarea design-ului pentru materialele de vizibilitate (bannere, postere) ale evenimentului. CRJM va pune la dispoziția companiei selectate toate informațiile și materialele necesare sau solicitate de Prestator.
  2. Imprimarea materialelor de vizibilitate (1 banner format 1,2x2 m, 70 de postere per total în format A4 și A3, 150 g/m2, color 4+0, luster). Distribuirea și afișarea posterelor în locațiile universitare cu flux mare de persoane (ex: holul universității, avizierele facultăților de drept, cantina universitară, avizierele căminelor de drept).
  3. Elaborarea a 4 bannere electronice (în limba română și rusă) și adaptarea lor la dimensiunile solicitate de canalele de promovare.
  4. Promovarea bannerelor pe cel puțin 3 portaluri de noutăți juridice și pentru tineret (site-uri recomandate: www.diez.md, www.civic.md și www.bizlaw.md). Poziționarea bannerelor va fi realizată în zonele „HOT” sau „WORM” ale site-urilor, pe linia vizuală a vizitatorilor. Promovarea online se va realiza timp de 2 săptămâni pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 4 pelicule), în prealabil perioadei de difuzare a peliculei și va fi targetată pe locație (Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat).
  5. Elaborarea unui trailer video pentru promovarea proiecțiilor (durata maximă de 30 sec).
  6. Promovarea plătită a trailer-ului video pe rețele sociale (cel puțin Facebook). Promovarea online se va realiza timp de 2 săptămâni pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 4 pelicule), în prealabil perioadei de difuzare a peliculei și va fi țintită pe localitate (Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat), categorie de vârstă (20-35) și interese (justiție, drepturile omului, ONG-uri).
  7. Promovarea a 4 postere în rețeaua ziarelor API. Promovarea posterelor se va realiza pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 4 pelicule), în prealabil difuzării peliculei. Fiecare poster va apărea în cel puțin 2 ediții ale ziarului regional/raional care are cea mai mare audiență din regiune.
  8. Traducerea și subtitrarea în limbă rusă a 6 filme din seria de filme documentare de origine olandeză, „Privind în suflet – despre profesia de judecător” (40 min fiecare).
  9. Transportarea a 4 persoane tur-retur Bălți, Cahul, Comrat, Edineț și Anenii Noi în zilele în care vor avea loc proiecțiile.
  • Criteriile de selecție:
  1. Experiența companiei în organizarea evenimentelor similare, în elaborarea de trailere și promovare a mesajelor sociale;
  2. Termene de executare;
  3. Imaginea și reputația;
  4. Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 10 septembrie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă pentru organizarea evenimentelor).
  2. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
  3. Portofoliul celor mai importante evenimente organizate în ultimii 3 ani.
  4. Oferta financiară, care include suma totală pentru serviciile prestate, precum și detalierea per poziție și termene de executare (conform modelului Excel anexat).

  Prețurile vor fi indicate în EUR și vor include toate impozitele şi taxele aferente.

  Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.

  Pot fi prezentate una sau mai multe opțiuni de oferte financiare.

  CRJM va efectua plata în termen de 5 zile bancare de la livrarea tuturor serviciilor, expedierii și confirmării serviciilor indicate la pct. II din Termenii de referință şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va transmite o scrisoare de garanție sau poate accepta achitarea serviciilor în tranșe.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la persoane fizice/juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă a textelor cu specific juridic din:
  1. română – engleză;
  2. română – rusă;
  3. engleză – română.
  Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică selectată și CRJM) pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2019. Volumul estimativ al traducerilor este de aproximativ de:
  1. 400 de pagini pe an pentru traducerile din română în engleză;
  2. 150 de pagini pe an pentru traducerile din română în rusă;
  3. 200 de pagini pe an pentru traducerile din engleză în română.
  Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.
  • Criteriile de selecție:
  1. Experiența în domeniu a translatorului (studii superioare de specialitate, constituie un avantaj);
  2. Calitatea traducerii fragmentelor propuse în cadrul prezentului concurs;
  3. Termenul de executare a traducerii;
  4. Reputația și imaginea traducătorului (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);
  5. Oferta financiară.
  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 8 septembrie 2017. Oferta va include:
  1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea traducerii, cu anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic. Mostrele de traduceri pot fi anexate sau prezentate linkurile lucrărilor relevante;
  2. Traducerea fragmentelor propuse de CRJM (a se vedea anexele pentru traducerile română – engleză și română – rusă (același text) și pentru traducerea engleză - română);
  3. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină (1800 de caractere fără spații) și termenul de realizare a traducerii;
  4. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
  5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.
  O persoană poate participa la concurs pentru unul, două sau toate trei tipuri de servicii de traducere indicate mai sus. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.  
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de machetare și/sau design grafic (inclusiv gif-uri, gifografice etc.) pentru produsele realizate de CRJM. Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2019.

   Volumul estimativ al produselor de elaborat este de cel puțin 12 lucrări per an.

  • Criteriile de selecție:
  1. Experiența candidatului;
  2. Portofoliu;
  3. Termene și condiții de realizare;
  4. Reputația și imaginea machetatorului (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);
  5. Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 8 septembrie 2017.

  Oferta va include:

  1. Copia certificatului de înregistrare - pentru persoană juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea lucrărilor de machetare/design, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului - pentru persoană fizică.
  2. Oferta financiară (completată după modelul atașat aici: machetarea per pagină text simplu (A4), machetarea per pagină cu tabele (A4), una pagină design grafic, un poster (A5), o imagine gif, o pagină gifografic, cu includerea termenului executării. Prețurile serviciilor pentru machetare/design vor fi indicate în valută națională (MDL). În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul NET.

  Persoanele juridice vor indica prețul, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.

  Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  1. Portofoliul: prezentarea exemplelor de produse similare și indicarea beneficiarilor produselor executate.
  2. Referințele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.
  3. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Persoanele pot participa la concurs pentru unul sau ambele tipuri de servicii indicate mai sus.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 • The Parliament of the Republic of Moldova approved on 20 July 2017 the Law No 154 on Amendments and Addenda to Some Legislative Acts, which changed the electoral system by switching from the proportional electoral system to a mixed one.

  Article III of the Law No 154 obliges the Government to establish the National Commission for the Establishment of Permanent Single-Member Constituencies within 30 days, term which expired on 20 August 2017.  Contrary to the obligation mentioned above, the Government did not establish the National Commission within the deadline stipulated by the Law. However, on 18 August 2017, two days before the deadline, the Ministry of Justice launched for public consultations a draft Regulation on the operation of the National Commission for the Establishment of Permanent Single-Member Constituencies. The Regulation provides neither the nominal structure of the Commission, nor the duration of its mandate. Instead, the draft Regulation stipulates how the Commission should be established and organised, the rights and obligations of its members, the duties of the Commission’s Chairperson and Secretary. Concurrently, the draft establishes how to organise and conduct the Commission’s meetings, and how to adopt its decisions.

  Article 74(3) of the Electoral Code, in the version issued after the adoption of Law No 154 of 20 July 2017, states that the independent Commission for the Establishment of Single-Member Constituencies shall act under its own regulation, approved by the Government. Accordingly, the Government’s initiative to regulate the activity of a commission, which, pursuant to the law, is presumed to be independent and should draw up its own Activity Regulation, which should only technically be approved by the Government, is nothing but a direct interference in the work of this body and an intention to suppress its independence.

  Civil society representatives reiterate the position that granting the right to set up permanent single-member constituencies to a political body, namely the Government, which is subordinated to the parliamentary majority, and the failure to include the boundaries of the single-member constituencies in the Electoral Code are major deficiencies of the mixed electoral system approved by Law No 154 of 20 July 2017. Besides, we point out other shortcomings of the draft Regulation to be taken into account by the established Commission when drafting its own Regulation as follows: the introduction of a new position for the Commission’s members, the unfinished member revocation procedure, the limitation of the number of representatives of civil society organisations and so on.

  However, we welcome and recommend that, when developing its own Regulation, the Commission take into account the suggestion of the Ministry of Justice to include in its composition members with consultative voting rights from other relevant entities: central public authorities, extra-parliamentary political parties, civil society organisations, etc. We also believe that developing a Calendar Plan is a useful tool that can be taken forward, but it is better for it to be mandatory for a good and orderly operation.

  The entire declaration is available here (in English).

  The entire declaration is available here (in Romanian).

  The entire declaration is available here (in Russian).

  Signatories:
  1. Promo-LEX Association
  2. Legal Resources Centre from Moldova (LRCM)
    
 • Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016
 • Increasing the accountability of the government of Moldova in its efforts to implement the Priority Reform Action Roadmap, 2nd semestre, 2017 and contribute to the continuity of reforms, in order to bring Moldova on the path of sustainable and inclusive development.

 •  Sorina Macrinici: „O putere nouă care i se dă cetăţeanului”
 • Ilie Chirtoacă despre restricțiile propuse de ministerul justiției asupra activității unor ONG-uri finanțate din exterior.
 • Soluţii pentru un cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor necomerciale
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Analiza regimului fiscal al organizațiilor necomerciale
 • Ghid pentru persoane fizice privind desemnarea procentuală (Legea 2%)
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în colaborare cu Expert Forum România (EFOR) au organizat, în perioada 31 iulie – 5 august 2017, prima ediție a școlii de vară „Democrația aplicată” la care au participat 16 tineri din Republica Moldova. Evenimentul a fost destinat studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, științe politice și jurnalism, interesați în promovarea democrației în Republica Moldova.

  Prima zi a școlii de vară a debutat cu exerciții de team-building, regizate de Septimius PÎRVU, manager de proiecte la Expert Forum, care au fost gândite astfel încât să faciliteze interacțiunea și comunicarea dintre participanți și adaptarea lor la noul mediu. A doua parte a zilei a continuat cu sesiunile introductive oferite de Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, despre ce înseamnă democrația și statul de drept, și de Igor MUNTEANU, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” despre provocările democrațiilor în secolul XXI.

  A doua zi, tematica școlii de vară s-a axat pe subiectul alegerilor și informării publicului. Participanții au aflat despre importanța alegerilor și rolul pe care-l joacă partidele politice într-o democrație de la Igor BOȚAN, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă „ADEPT”.  Ulterior, Sorin IONIȚĂ le-a vorbit tinerilor despre ce se întâmplă după alegeri și care este procesul de luare a deciziilor la nivel local și central. Mai târziu, tinerii au continuat discuțiile pe subiectul manipulării informaționale, facilitate de Petru MACOVEI de la Asociația Presei Independente. Spre finalul zilei participanții au primit sfaturi practice despre cum să citească corect o știre și cum să țină o dietă informațională.

  La mijloc de săptămână, participanții au fost informați, printre altele, despre fenomenul corupției și consecințele ei, instrumentele de prevenire și combatere a corupției, clientelismul din banii publici, sesiuni moderate de către Sorin IONIȚĂ și Septimius PÂRVU, de la EFOR și Vladislav GRIBINCEA și Ion GUZUN, de la CRJM. Participanții au fost antrenați într-un exercițiu de simulare al consiliului local, unde fiecare a avut un rol - de la primari și consilieri locali, până la șefi de întreprinderi care participă la achiziții publice. Despre jurnalismul de investigație și activitatea jurnaliștilor de investigație în cadrul școlii de vară a vorbit Mariana RAȚĂ, jurnalistă la Centrul de Investigații Jurnalistice. La sfârșitul zilei, participanții au putut acorda întrebări despre cum este combătută corupția în Republica Moldova dlui Viorel MORARI, Procurorul Șef al Procuraturii Anticorupție.

  În cea de-a patra zi, activitățile școlii de vară au continuat cu sesiuni de instruire despre cum oricine poate deveni agent al schimbării. Ziua a început-o trainerul de la Academia „Nicolae Dumitrescu”, Vlad-Peter IANUȘEVICI cu lecții de „leadership”.  În a doua jumătate a zilei, Sorina MACRINICI de la CRJM și Septimius PÎRVU, au vorbit participanților despre societatea civilă și care e rolul ei într-o democrație. Ilie CHIRTOACĂ, de la CRJM, a vorbit despre cum poate fi implicată societatea în procesul de luare a deciziilor, iar seara participanții au simulat o întâlnire cu „primarul”, exercițiu care i-au ajutat să înțeleagă ce este participarea publică și cum putem rezolva problemele comunitare.

  Următoarea zi a pornit la drum cu sesiunea Nadejdei HRIPTIEVSCHI, care a vorbit despre drepturile omului și provocările curente, iar ștafeta a fost preluată de Alex POPESCU, consultant IT, care le-a relatat participanților despre cum internetul ne afectează viața privată și cum să ne protejăm în mediul online. Ulterior, Pavel GRECU, de la CRJM, le-a vorbit participanților despre instrumentele de protecție a drepturilor omului. În încheierea zilei, Vladislav GRIBINCEA, Președintele CRJM, a provocat participanții la o discuție despre justiția independentă cu genericul: „De ce are nevoie Republica Moldova de justiție independentă?”

  Ultima zi a școlii de vară a fost consacrată aspectelor ce țin de scrierea proiectelor. După o scurtă introducere teoretică în subiectul scrierii proiectelor, participanții s-au împărțit în grupuri și au elaborat concepte de proiecte de „aplicare a democrației”. Proiectul învingător va fi implementat de participanți cu ajutorul CRJM și EFOR. La final, sintetizând cunoștințele și abilitățile învățate, sperăm că participanții au pornit să promoveze și să împărtășească cu alții lecții și idei de democrație.

  Școala de vară „Democrația aplicată” a fost organizată în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

  Scoala de vara „Democratia Aplicata”
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


  Cine te invită: Centrul de Resurse Juridice din Moldova (www.crjm.org)

  Tipul evenimentului: Sesiune de instruire cu număr limitat de participanți (20 de locuri disponibile per training)

  Tematica: Training privind mecanismul 2% pentru OSC-uri

  Cine poate participa: Reprezentanții asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private care desfășoară activități de utilitate publică prevăzute de art. 30 al Legii cu privire la asociațiile obștești (N.B. nu este nevoie să dețineți statutul de utilitate publică). Trainingul poate fi util atât membrilor organelor de conducere ale organizațiilor neguvernamentale, cât și personalului administrativ, contabililor, personalului responsabil de comunicare, de fundraising, precum și altor membri. Sunt acceptați la instruiri atât membrii organizațiilor naționale, cât și locale, indiferent de locul de înregistrare și activitate.

   Ce subiecte va conține trainingul:

  • Ce este mecanismul 2%. Înregistrarea beneficiarilor la mecanismul de desemnare procentuală.
  • Cum se fac desemnările procentuale. Procedură, etape, termeni și instituții implicate.
  • Utilizarea și raportarea utilizării desemnărilor procentuale. Răspundere și sancțiuni. Accesul la informație.
  • Campania de informare 2%, canale și instrumente de promovare pentru atragerea contribuabililor.

  Durata și locul evenimentului: 1 zi, între orele 10.00 și 15.30. Aceeași sesiune de instruire va avea loc la data de 1 august 2017 la Cahul și la data de 8 august 2017 la Chișinău.

  Selectarea participanților: Din considerentul că numărul participanților este limitat, vor fi acceptate solicitările de participare după criteriul „primul venit – primul servit”. Organizatorii vor confirma înregistrarea la training pe parcursul a 24 de ore de la solicitare.

  Termenul limită de aplicare: 28 iulie 2017

  Cum poți solicita înscrierea la training: Doritorii de a participa la training sunt rugați să transmită, până la data de 28 iulie 2017, un e-mail prin care solicită înscrierea la sesiunea de instruire, indicând:

  • Denumirea organizației pe care o reprezintă, tipul organizației și locul de înregistrare și activitate a acesteia;
  • Numele și prenumele;
  • Locul și data trainingului pentru care solicită înregistrarea: 1 august 2017 or. Cahul sau 8 august 2017 mun. Chișinău.

  Rugăm expedierea informației de mai sus la adresa de mail: natalia.seremet@crjm.org sau la nr. de telefon  022-843-601 extensia 107. După confirmarea înregistrării, organizatorii vor expedia agenda și informația privind locația evenimentelor.

  Cheltuieli aferente participării: Participarea la training este gratuită. Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport până în Chișinău sau Cahul în bază de tichet de călătorie și buletin de identitate și cheltuielile de alimentație (pauză de cafea și prânz) pe durata sesiunii.

   Persoană de contact: Natalia Șeremet, natalia.seremet@crjm.org, tel.:  022 843 601, extensia 107.

  Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM solicită oferte de la companii sociologice din Republica Moldova pentru realizarea unui sondaj sociologic în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la reforma sectorului justiției și lupta împotriva corupției. Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.Compania sociologică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, în perioada septembrie – octombrie 2017.Sarcinile față de Prestator:Compania sociologică (prestatorul) urmează să efectueze un sondaj sociologic la nivel național în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților.Sondajul urmează a fi efectuat prin interviul direct de către operator cu judecători și procurori[1] din toate instanțele de judecată[2] / procuraturile[3] din țară. Prestatorul va propune metodologia pentru un eșantion stratificat reprezentativ de cel puțin 30% din judecători și procurori. Pentru avocați[4] prestatorul va propune metodologia de colectare a datelor pentru un eșantion stratificat reprezentativ de minim 200 de avocați. CRJM va intreprinde măsuri pentru facilitarea accesului operatorilor la judecători și procurori.Prestatorul va efectua sondajul sociologic și va prezenta împreună cu CRJM rezultatele sondajului, în cadrul unui eveniment public. Toate materialele obținute în urma chestionării, vor fi codate, stocate, sistematizate și analizate de către prestator și predate beneficiarului pe suport electronic și, după caz, material. Toate datele vor fi dezagregate după nivelul instanțelor și vechimea în muncă a persoanelor chestionate.Sondajul și analiza datelor urmează a fi efectuate conform următorului plan calendaristic:
  • CRJM elaborează proiectul chestionarelor în limba română și le prezintă Prestatorului pentru comentarii (până la 11 septembrie);
  • Prestatorul prezintă propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de chestionar (12 – 18 septembrie);
  • Confirmarea eșantionului, metodologiei și a calendarului pentru efectuarea și analiza sondajului (12 – 18 septembrie);
  • Definitivarea, traducerea în rusă și imprimarea chestionarelor în limba română și rusă (19 - 22 septembrie);
  • Instruirea operatorilor (19 - 22 septembrie);
  • Colectarea datelor prin administrarea chestionarului judecătorilor, procurorilor din cadrul instanțelor din țară și a avocaților în baza metodologiei elaborate de prestator și aprobate de beneficiar (25 septembrie – 5 octombrie);
  • Procesarea chestionarelor, elaborarea analizei în baza sondajului, în coordonare cu CRJM (până la 15 octombrie). Datele vor fi prezentate pentru fiecare categorie de intervievați în mod separat (judecător, procuror și avocat). Raportul final urmează a fi elaborat în limba română;
  • Prezentarea rezultatelor la un eveniment public de jumătate de zi, alături de reprezentanții CRJM (23-26 octombrie 2017).
  Termenele-limită pot fi revizuite de Beneficiar și Prestator în funcție de evoluția implementării activităților.Livrabile:
  1. Chestionarul final, în limba română și rusă;
  2. Chestionare completate de cel puțin 30% de procurori și judecători din toate instanțele judecătorești și procuraturile, precum și de cel puțin 200 de avocați;
  3. Raportul în limba română, însoțit de anexele statistice care vor include toate datele colectate;
  4. Baza de date a studiului în document Excel.
  Criteriile de selecție:
  • Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, independentă și echidistantă;
  • Experiență dovedită în domeniul cercetărilor sociologice și în realizarea de evaluări, sondaje de opinie, realizarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (minim 3 ani);
  • Să asigure propria rețea de operatori, care cunosc bine limbile română și rusă;
  • Oferta financiară;
  • Experiența în efectuarea cercetărilor sociologice în domeniul justiției constituie un avantaj.
  Indicatori de performanță:
  • Numărul și calitatea chestionarelor completate;
  • Respectarea termenelor-limită stabilite;
  • Demonstrarea unei bune colaborări cu membrii echipei CRJM.
  OfertaOferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 4 septembrie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:
  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date bancare, semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei). CV-urile experţilor calificaţi care vor fi implicaţi în elaborarea chestionarului, în monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate;
  2. Descrierea serviciilor necesare pentru buna desfășurarea a sondajului;
  3. Metodologia de eşantionare elaborată, inclusiv descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor;
  4. Descrierea reţelei de operatori şi a modulului utilizat pentru instruirea lor;
  5. Exemple de cercetări sociologice efectuate de organizaţie în ultimii ani;
  6. Două persoane de referință, inclusiv adresa, email și numărul de telefon;
  7. Lista clienților cu care a lucrat compania;
  8. Oferta financiară (bugetul detaliat). Prețurile vor fi indicate în USD, cu TVA la cota zero și cu TVA la cota obișnuită. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
  9. Mărimea tranșelor și etapele efectuării acestora, în caz că se solicită plata în tranșe.
  Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi schimbate.Toate companiile participante vor fi anunţate despre decizia cu privire la achiziție până la 8 septembrie 2017.Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 022 843 601 (persoana de contact Olga BURUCENCO), sau la adresa de e-mail: contact@crjm.org.
  [1] La 1 iulie 2017, în Republica Moldova erau în funcție aproximativ 480 judecători și 640 procuror.[2] În țară sunt 20 instanțe judecătorești (15 judecătorii în 42 de sedii, patru curți de apel și Curtea Supremă de Justiție). Pentru informații suplimentare a se vedea: www.csm.md, www.instantejustice.md si www.csj.md.[3] În Republica Moldova există 45 de procuraturi (32 de procuraturi raionale, trei procuraturi municipale (Bălţi, Bender şi Chişinău, ultima având și 5 oficii), trei procuraturi de circumscripție (Chișinău, Bălți, Cahul), Procuratura UTA Găgăuzia (în Comrat și trei oficii în Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), Procuratura Anticorupție, Procuratura Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Procuratura Generală, a se vedea la http://procuratura.md/md/adr/).  Numărul procuraturilor și procurorilor sunt disponibile la http://www.procuratura.md/md/secpers/.[4] Conform informației oficiale, în Republica Moldova sunt circa 2,400 de avocați cu licența activă.
 • Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu decretul Președintelui Republicii Moldova privind eliberarea din funcție a judecătoarei Domnica MANOLE.

  La 4 iulie 2017, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat judecătoarea Manole incompatibilă cu funcția de judecător și a propus Președintelui Republicii Moldova eliberarea acesteia din funcție. Judecătoarea Manole a contestat hotărârea CSM la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și a solicitat suspendarea hotărârii CSM până la examinarea cauzei. CSJ a respins repetat cererile de suspendare a hotărârii CSM, deși fără această suspendare judecătoarea urma a fi eliberată din funcție în termen de 30 de zile. Contestarea la CSJ este unicul mijloc judiciar de a verifica legalitatea hotărârii CSM. Prima ședință pentru examinarea contestației împotriva hotărârii CSM a fost stabilită pentru 4 august 2017, ora 10. Judecătoarea Manole a informat Președinția despre contestația depusă, solicitând în mod expres Președintelui să nu emită decretul până la soluția CSJ. Cu toate acestea, la 21 iulie 2017, Președintele a emis decretul de eliberare a doamnei Manole din funcția de judecător, decret care a fost publicat la 28 iulie 2017.

  Societatea civilă este îngrijorată de graba cu care Președintele a emis decretul de eliberare din funcție. Era logic ca acesta să aștepte soluția cauzei care este pe rolul CSJ, mai ales că există dubii serioase privind legalitatea propunerii CSM de eliberarea din funcție a judecătoarei Manole. Anterior, în situații similare, Președintele aștepta decizia CSJ. Mai mult, la 5 iulie 2017, mai multe organizații ale societății civile și-au exprimat profunda îngrijorarea în legătură cu hotărârea CSM privind declararea incompatibilității judecătoarei Domnica MANOLE cu funcția de judecător și au solicitat Președintelui Republicii Moldova să nu promulge decretul de eliberare din funcție a judecătoarei Manole. Graba cu care s-a emis decretul de această dată indică cel puțin spre o ignorare a recursului judiciar de protecție a drepturilor judecătoarei și transmite un mesaj de intimidare a judiciarului.

  Societatea civilă face apel  către toate autoritățile naționale să respecte independența sistemului judiciar, care este un pilon al unui stat de drept și democratic.

  Totodată organizațiile semnatare fac apel către organizațiile internaționale, în special Consiliul Europei, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, de a monitoriza starea justiției și de a interveni prin mijloacele proprii fiecărei organizații pentru a opri deteriorarea stării justiției din Republica Moldova.

  Textul integral al declarației este disponibil aici. 

  Semnatari:

  1. Alianța INFONET
  2. Ambasada Drepturilor Omului
  3. Amnesty International Moldova
  4. Asociația ADR Habitat
  5. Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova „Abilități Europene Fără Limite"
  6. Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova
  7. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  8. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
  9. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
  10. Centrul de Investigații Jurnalistice
  11. Centrul de Reabilitarea a Victimelor Torturii „Memoria”
  12. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  13. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
  14. Comunitatea "WatchDog.MD"
  15. CPR Moldova
  16. Eco-TIRAS
  17. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
  18. Institutul de Politici Publice
  19. Terra-1530
  20. Transparency International Moldova

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La data de 25 iulie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Carvalho Pinto de Sousa Morais c Portugaliei (cererea nr.17484/15), a decis că a avut loc o violare a articolului 14 (Interzicerea discriminării) coroborat cu articolul 8 (Dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Convenția).

  Cauza s-a referit la hotărârea Curții Supreme Administrative a Portugaliei de a reduce suma compensației acordată de instanța de fond reclamantei, o femeie de 50 de ani care suferă de complicații ginecologice, urmare a unei erori medicale, care din anul 1995 o lăsase cu o durere intensă, incontinență, dificultăți la mers și/sau ședere și la întreținerea relațiilor sexuale.

  CtEDO a constatat că reducerea sumei compensației acordată reclamantei a fost determinată în principal de prejudecățile predominante în sistemul judiciar portughez cu privire la sexualitatea femeii și este contrară Convenției.

  Faptele cauzei

  Reclamanta a aflat că un nerv pudendal a fost lezat în timpul intervenției chirurgicale din mai 1995 și, prin urmare, a depus o acțiune civilă împotriva spitalului în cauză. Instanța de fond i-a acordat EUR 80.000 pentru suferința fizică și psihică provocată de eroarea medicală și 16.000 de euro pentru serviciile unei servitoare pe care reclamanta a trebuit să o angajeze pentru a o ajuta la treburile casnice.

  Cu toate acestea, în apel, Curtea Supremă Administrativă, deși a confirmat concluziile instanței de fond, a constatat că aceste despăgubiri au fost excesive și le-a redus la EUR 50,000 și, respectiv, EUR 6,000. Judecătorii au motivat decizia prin faptul că durerea reclamantei a fost agravată în timpul intervenției chirurgicale, dar că nu a fost una „nouă” și nu rezulta exclusiv din lezarea nervului. De asemenea, judecătorii au argumentat că reclamanta avea deja 50 de ani la momentul efectuării intervenției chirurgicale și avea deja doi copii, vârstă la care sexualitatea nu mai este atât de importantă comparativ cu o persoană mai tânără. De asemenea, judecătorii au considerat că, având în vedere vârsta copiilor, este puțin probabil ca reclamanta să aibă nevoie de o servitoare la un program cu normă deplină, deoarece ea s-ar putea să fie nevoită să aibă grijă doar de soțul ei.

  Constatările principale ale CtEDO

  CtEDO a reamintit că criteriul de gen reprezintă în prezent un obiectiv major pentru statele membre ale Consiliului Europei, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie invocate motive argumentate înainte ca o diferență de tratament bazată pe sex să poată fi acceptată ca fiind compatibilă cu Convenția. În special, referirile la tradiții, ipoteze generale sau atitudini sociale predominante într-o țară sunt insuficiente pentru o diferență de tratament bazată pe sex.

  Aplicând principiile generale cauzei, CtEDO a constatat că vârsta și sexul reclamantei au fost factorii decizionali în baza cărora Curtea Supremă Administrativă a Portugaliei a decis reducerea sumei despăgubirilor acordate de instanța de fond. Curtea Supremă Administrativă s-a bazat pe prezumția generală că sexualitatea nu este la fel de importantă pentru o femeie de 50 de ani și mamă a doi copii decât pentru o femeie mai tânără. În opinia CtEDO, asemenea considerații arată prejudecățile predominante în sistemul judiciar din Portugalia.

  În acest context, CtEDO a considerat relevant să remarce contrastul dintre cazul reclamantei și abordarea instanțelor naționale adoptată în două hotărâri din 2008 și 2014, care se refereau la acuzațiile de malpraxis medical pentru doi pacienți de sex masculin, care erau, respectiv, de 50 de ani și 59 de ani. Curtea Supremă de Justiție a constatat în acele două cauze că, prin faptul că bărbații nu mai aveau relații sexuale normale, au fost afectate „stima de sine” și produs „un șoc mental puternic/extraordinar”. Curtea Supremă de Justiție a acordat EUR 224.459 și respectiv EUR 100.000 celor doi reclamanți de sex masculin. Din aceste cauze rezultă că instanțele naționale au luat în considerare faptul că bărbații nu au putut avea relații sexuale, indiferent de vârsta lor și dacă au avut copii sau nu.

  Într-un final, Curtea a recunoscut, cu cinci voturi la două, violarea de către Portugalia a articolului 14 coroborat cu articolul 8 din Convenție, obligând statul portughez să achite reclamantei despăgubiri în sumă de EUR 3,250 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Autoritățile propun un nou regulament de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul instanțelor de judecată, care ar „cimenta” situația curentă, adică anonimizarea numelui şi prenumelui tuturor părților implicate în dosar. Recent, membri ai societății civile au cerut de la CSM să revadă documentul, deoarece în opinia lor, nepublicarea și depersonalizarea excesivă a hotărârilor judecătorești ar putea fi percepută drept limitare a transparenței sistemului judecătoresc. Cum se înscriu aceste evoluții în situația curentă a justiției din Republica Moldova, pe reforma căreia se insistă ani la rând? O convorbire pe această temă cu Ilie Chirtoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.Europa Liberă: Recent, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat proiectul noului regulament cu privire la plasarea hotărârilor judecătorești pe site-ul instanțelor. Ne aducem aminte, despre necesitatea acestui nou regulament se discută din iarnă, când de pe portalul judecătoriilor a dispărut acea opțiune de a căuta dosarele după numele părților implicate. Criticii, pe de o parte, spuneau atunci că acea modificare îngrădește cumva accesul la informație și afectează transparența actului justiției. Tot ne amintim, în consecință, atunci autoritățile au căzut de acord să elaboreze un nou regulament care să îmbunătățească cumva situația. De ce, totuși, credeți, domnule Chirtoacă, că varianta la care s-a ajuns astăzi nu este una care să împace toată lumea?Ilie Chirtoacă: „Într-adevăr, după cum ați spus, Republica Moldova avea o bază de date a hotărârilor judecătorești performantă, poate chiar mai bună decât a multor state din regiune. Acest lucru a fost posibil datorită susținerii masive din partea partenerilor de dezvoltare.S-a investit mult în infrastructura IT și tehnică avansată, pentru ca să avem acea bază unică de date a hotărârilor judecătorești și a fost un lucru benefic și necesar pentru a crește încrederea în sectorul justiției. De ce, totuși, spun „a fost”?Din ianuarie, așa cum ați menționat, sub pretextul protecției datelor cu caracter personal, s-au întâmplat două lucruri, care dau pasul înapoi reformelor lansate. Pe de o parte, așa cum ați spus, Ministerul Justiției a exclus posibilitatea căutării hotărârilor judecătorești după numele părților - asta înseamnă că nu mai putem identifica hotărâri după aceste date - și, pe de altă parte, vedem din ce în ce mai des un sistem judecătoresc care emite hotărâri din care este foarte complicat să înțelegi ceva, fiindcă o grămadă de date sunt depersonalizate. Vorbind despre acel regulament, într-adevăr problematic, care din martie ni s-au dat asigurări că urmează a fi modificat. De altfel, noi am cerut altceva. Am cerut restabilirea, în primul rând, a acelui câmp de căutare pentru a ne permite nouă, organizațiile societății civile și jurnaliști de investigație, să putem căuta acele hotărâri sau, cel puțin, accesul să nu fie îngrădit.”Europa Liberă: Dar aș fi vrut să vă întreb aici, ați vorbit de jurnaliștii de investigație, de experții care monitorizează actul justiției, dar care ar fi, iată, interesul cetățeanului de rând cu privire la această problemă, domnule Chirtoacă? Dacă puteți să ne explicați…Ilie Chirtoacă: „Deci, o hotărâre judecătorească este o hotărâre publică și atunci când, mai ales, este vorba despre implicarea unor persoane cu funcții înalte în stat sau persoane juridice, care nu sunt de altfel protejate de… nu au viață privată și atunci nu putem avea același grad de depersonalizare, se întâmplă că din acele hotărâri dispar informații care ne permit nouă, cetățenilor, să înțelegem despre ce sunt acestea. Bunăoară, pot dispărea din acele hotărâri judecătorești numele părților pe dosare, și aici nu există neapărat un standard care să ne spună că acest lucru, într-adevăr, protejează datele personale.Am mai văzut și hotărâri în dosare de corupție, în care suma primită în calitate de mită este la fel marcată cu X și Y și se întâmplă că chiar și în cauze de rezonanță, cum sunt cauzele Platon sau Shor, într-un caz are loc depersonalizarea hotărârilor, adică marcarea datelor cu privire la nume, la persoane, la companii cu X și Y, iar în altă cauză avem acea hotărâre care este disponibilă publicului. În final, ce se întâmplă?Cetățenii simpli, dar și jurnaliștii, și societatea civilă nu vor putea identifica acele hotărâri în care, credem noi, fie că s-au comis careva abuzuri, deoarece se pare că, sub paravanul protecției datelor cu caracter personal, se face astfel încât să nu mai putem vedea nimic.”Europa Liberă: Este această situație una de excepție ori nu pentru sistemul judecătoresc, pentru domeniul justiției, în general?Ilie Chirtoacă: „Să știți că acest lucru se întâmplă în Republica Moldova la nivelul judecătoriilor și curților de apel. Avem, pe de altă parte, Curtea Supremă de Justiție, care de altfel are o altă bază de date și un motor de căutare care permite să fie identificate părțile după nume.”Europa Liberă: Dar dacă ne-am referi la transparența actului justiției?Ilie Chirtoacă: „Vedem că, din păcate, transparența actului sistemului judecătoresc se bucură de doar 8 la sută încredere din partea populației și atunci, depersonalizarea excesivă a acestor date nu duce, cel puțin după părerea mea, nu duce la ridicarea acestui nivel de încredere. Or, nu se cunoaște în anumite cazuri de ce sunt depersonalizate chiar și hotărâri care nu au fost adoptate în ședință închisă, chiar asupra unor litigii de drept, care nu sunt neapărat despre secretul de stat sau alte informații a căror publicare cumva ar pune în pericol, nu știu, interesul național sau securitatea statului Republica Moldova.”Europa Liberă: Domnule Chirtoacă, membrii societății civile au venit și cu o serie de recomandări pentru autorități. Din câte se înțelege, autoritățile nu prea le-au luat în considerare. Cum vă explicați această lipsă a reacției, fiindcă, până la urmă, chiar ei au propus discuții publice pe marginea acestui subiect?Ilie Chirtoacă: „Probabil, ei ar fi cei mai indicați să răspundă la aceste întrebări.”Europa Liberă: Vreau să aud cum vedeți voi…Ilie Chirtoacă: „Din partea societății civile, am expediat deja de două ori comentarii asupra acelui regulament în cauză, împreună cu mai mulți colegi. Ne dorim în continuare să avem reguli potrivit cărora hotărârile judecătorești se publică. Într-adevăr, sunt anumite informații care nu trebuie neapărat să fie publicate, dar aici vorbim despre informații precum ar fi adresa de la domiciliu, codul numeric personal sau numărul de înmatriculare. Aceste date este normal să fie depersonalizate. E altceva atunci când hotărârile se referă la companii, la persoane publice implicate în acte de corupție.Aici, împreună cu colegii, am formulat mai multe recomandări, prin care am recomandat CSM-ului să aibă o definire mai clară a categoriilor judecătorești care se publică, care nu se publică, iar simplul fapt că instanța nu a examinat cauza în ședință publică nu este un argument suficient pentru nepublicarea hotărârilor. Am expediat pe adresa CSM comentarii la sfârșitul lunii martie, dar și acum, recent, în luna iulie, atunci când am văzut că a fost publicată o nouă versiune a acelui regulament care, din păcate, nu face altceva decât să justifice cumva lipsa acelui motor de căutare și de fapt, cum vedem noi, se măresc și temeiurile prin care se poate decide ca o hotărâre să fie depersonalizată, anonimizată sau datele cu privire la persoane și anumite fapte să nu mai fie inteligibile.”Europa Liberă: S-au organizat și o serie de cluburi de presă, mese rotunde împreună cu ambele părți, au fost chiar și campanii de informare la acest subiect. Să înțelegem că aceste discuții rămân a fi ineficiente? Care ar fi punctele de presiune asupra autorităților să audă societatea civilă?Ilie Chirtoacă: „Eu cred că orișice discuție trebuie să aibă loc. Ele sunt eficiente, întrucât aduc pe agenda publică această problemă. Într-adevăr, ar putea exista și trebuie să mergem într-acolo încât să găsim mereu o balanță între protecția datelor cu caracter personal, incluziunea în viața privată și accesul veritabil la informație de interes public. Altceva este că de ceva timp nu se mai întâmplă nimic pe această filieră și cred că trebuie să ne consolidăm eforturile, or, ceea ce se întâmplă… De fapt, sperăm că nu se va întâmpla, dar s-ar putea ca sistemul judecătoresc să-și închidă ușile, iar cei care fac jurnalism de investigație, cei care fac articole în care analizează și studiază care sunt averile persoanelor cu funcții de demnitate publică ar putea să fie îngreunat lucrul acesta și chiar calitatea ulterioară a acelor articole, dacă avem toate aceste date închise.”Europa Liberă: Pe de altă parte, domnule Chirtoacă, autoritățile spun că în așa mod vor să protejeze nu doar datele cu caracter personal, dar și folosirea abuzivă a acestor date. Totodată, am văzut că hotărârile judecătorești vor putea fi obținute de jurnaliști, dacă aceștia vor depune o cerere motivată în instanța respectivă. Cum comentați aceste argumente?Ilie Chirtoacă: „Vedeți că nu există o practică uniformă cu privire la ce fel de date se depersonalizează și care sunt anume acele date. Am studiat și practica internațională și, cel puțin, în partea ce ține de tribunalele internaționale de renume, cum este Curtea Europeană de Justiție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Tribunalul Internațional. La acele tribunale nu se depersonalizează, cel puțin, numele și prenumele părților. Aceste date sunt disponibile și atunci trebuie să vedem că poate nu aplicăm, totuși, cel mai înalt standard de protecție. În ceea ce ține de alte state, precum este Germania sau Franța la fel, într-adevăr, se aplică depersonalizarea, însă în anumite materii aceasta nu se aplică.De exemplu, în cazul Franței, în cazul persoanelor juridice, inclusiv autoritățile publice, depersonalizarea nu se aplică. Este adevărat că trebuie să protejăm datele cu caracter privat, însă aici trebuie mai mult să ne referim la persoanele private, acolo unde interesul public nu prevalează. De regulă, atunci când vorbim despre autorități, despre politicieni, despre persoane cu funcții – judecători, procurori ș.a.m.d. – în ceea ce ține de exercitarea atribuțiilor lor nu trebuie să avem o depersonalizare, mai ales, în cauze de rezonanță, în cauze de corupție, cauze de abuz în serviciu, acolo trebuie să prevaleze interesul public.Într-adevăr, se spune în acel regulament că jurnaliștii cumva vor putea avea acces, în primul rând electronic, la această bază de date, unde nu vor fi depersonalizate hotărârile, dar ceea ce se spune despre accesul prin înaintarea unei cereri, nu credem că este asta o metodă eficientă, ori, cunoaștem până acum colegii care se confruntă cu mari probleme și chiar poate au acționat și în instanța de judecată autoritățile pentru faptul că ei depun acele demersuri, iar acele demersuri sunt refuzate, după care mergi în instanța de judecată și trebuie să te lupți un an de zile până ai acea informație.Haideți să ne imaginăm că asta are loc în timpul unei campanii electorale în care acele informații sunt necesare atunci; după un an, acele informații nu mai sunt neapărat așa de relevante. Și atunci, asta va îngreuna foarte mult accesul veritabil la acele hotărâri judecătorești, care de altfel trebuie să fie public. Unul dintre principiile unui proces de judecată este caracterul public al acesteia și ulterior a hotărârii a ceea ce s-a decis.”
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze 2 evenimente în afara mun. Chișinău pe parcursul lunii septembrie 2017, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), după cum urmează:
  1. o instruire de 2 zile. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru aproximativ 25 de persoane, între 9 – 10 septembrie 2017.
  2. un eveniment de consolidare a echipei de 2 zile. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru aproximativ 15 persoane, între 25 – 26 septembrie 2017.
  Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:Rezultatele așteptate:Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.Criteriile de selectare:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:1. Cerințe față de condițiile de cazare:-          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pentru numărul indicat de persoane per eveniment;-          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.2. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:-          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 25 persoane);-          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;-          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;-          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;-          conexiune la Internet;-          locuri de parcare. 3. Oferta financiară Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:
  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
  • Oferta financiară în care se indică prețurile în MDL, cu aplicare TVA la cota zero, completată conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară anexată. Beneficiarul va prezenta prestatorului câștigător setul de documente confirmative pentru livrările cu aplicarea TVA la cota zero. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
  4. Amplasarea locației – în raza de cca 20 – 25 km de la ChișinăuOfertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 15 august 2017.CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate serviciile de la un singur ofertant sau servicii separate de la diferiți ofertanți.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea serviciului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanție.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  În vederea consolidării spiritului de echipă și dezvoltării de abilități cu focus pe relaționare, CRJM solicită oferte de preț pentru servicii de instruire în comunicare, care să faciliteze o sesiune de consolidare a echipei, cu durata de maxim 2 zile, cu activități și exerciții de grup și individuale pe următoarele teme: comunicare asertivă, ascultare activă, negociere și consolidarea spiritului de echipă. Sesiunea de instruire în comunicare urmează a fi pregătită de ofertant în baza unei analize a necesităților echipei CRJM și agenda ajustată respectivelor necesități. Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).Activitatea are drept scop:
  • Înțelegerea contextului în care funcționează acum CRJM, cu identificarea și asumarea riscurilor externe potențiale pentru organizație și influența acestora asupra spiritului de echipă și
  • Dobândirea de noi abilități necesare pentru întreaga echipă – identificarea stilului propriu de negociere, înțelegerea propriilor limite și a limitelor celorlalți în comunicarea și interacțiunea cu colegii, exersarea diferitelor feluri în care solicitările pot fi filtrate, redefinite și focusate sau refuzate, anticiparea și gestionarea situațiilor de criză (managementul situațiilor de criză) etc.
  Formatorul /echipa de formatori în comunicare selectată va presta serviciile în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Asociația. Sesiunea de consolidare a spiritului de echipă urmează a fi organizată în afara mun. Chișinău, pentru maxim 2 zile, în perioada 25-26 septembrie 2017. Cheltuielile pentru organizarea sesiunii vor fi acoperite de CRJM, formatorul /echipa de formatori urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru remunerarea formatorului/echipei pentru pregătirea și livrarea sesiunii și cerințele specifice pentru logistica evenimentului (spre exemplu, dacă sunt cerințe specifice pentru sala de lucru, rechizite necesare etc.). Criteriile de selecție:
  • studii superioare în psihologie, comunicare, dezvoltare personală sau alte domenii relevante;
  • experiență în instruiri și alte activități relevante pentru comunicare, dezvoltare personală, team building;
  • metodologia de lucru propusă;
  • reputație și integritate personală;
  • oferta financiară.
   Oferta va include:- Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică și scrisoarea de intenție cu indicarea experienței relevante a ofertantului.- metodologia de lucru pentru atingerea scopului activității.- Oferta financiară cu indicarea numărului de zile preconizat pentru activitate, prețului per zi și costul total al serviciilor în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net, iar persoanele juridice vor indica prețul  cu aplicarea TVA la cota 0%. Beneficiarul va prezenta documentele confirmative pentru livrări cu aplicare TVA la cota 0% ofertantului câștigător. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.- Referinţele sunt apreciate, dar nu sunt obligatorii.- În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă. Ofertele pot fi prezentate de persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev, 33, Chișinău, MD-2001, până pe 15 august 2017.  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.108 sau la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale. 
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu motivează ignorarea punctajului oferit de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în hotărârile de numire și promovare a judecătorilor, concursurile sunt organizate în mod continuu fără vreo previzibilitate și metodologie și un număr mare de concursuri sunt considerate eșuate deoarece candidații „nu au întrunit numărul necesar de voturi” ale membrilor CSM, fără a fi prezentate argumente pentru neîntrunirea voturilor. Ulterior, în cadrul concursurilor din aceleași instanțe sau din alte instanțe, aceeași candidați „eșuați” deja întrunesc numărul necesar de voturi. Acestea, dar și alte probleme au fost identificate în urma analizei procesului de selecție și promovare a judecătorilor în perioada ianuarie 2013 – mai 2017, care a constituit obiectul Documentului de politici publice: „Selecția și promovarea judecătorilor – provocări și necesități”, elaborat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

  Autorii documentului consideră că numirea și promovarea candidaților în bază de merit este o condiție esențială pentru a asigura un sistem judiciar independent, responsabil și profesionist, iar transparența procesului de numire și promovare este importantă pentru asigurarea încrederii în justiției atât a societății, cât și a judecătorilor și altor profesioniști care aspiră la funcția de judecător.

  În urma analizei procesului de numire și promovare a judecătorilor s-a stabilit că rolul evaluării efectuate de Colegiul de Selecție este minimalizat, deoarece în multe cazuri CSM nu numește judecătorii în baza punctajului acordat de Colegiul de Selecție și nici nu motivează atunci când ignoră rezultatele candidaților obținute la Colegiu. Spre exemplu, în perioada 2013-mai 2017, cel puțin 56% din candidații la funcția de judecător, propuși de CSM pentru numirea în judecătorii, 45% din cei propuși pentru promovarea la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și 39% din cei propuși pentru promovarea la curțile de apel sunt candidați cu punctaje mai mici decât contracandidații.

  Autorii analizei au stabilit că este mare numărul numirilor în funcție în urma concursurilor cu participarea unui singur candidat, ceea ce nu permite desfășurarea unui concurs veritabil și selectarea celui mai bun candidat în urma unui concurs cu adevărat competitiv. Spre exemplu, în perioada de referință 23% din candidații propuși pentru numirea în judecătorii, 65% din cei propuși pentru numirea la funcții de conducere în judecătorii, 91% pentru numirea la funcții de conducere în curțile de apel și 100% pentru cei propuși la funcții de conducere în CSJ sunt candidați care au participat la concursuri cu un singur candidat. În același timp, 10-14% din toate concursurile anunțate (21% pentru promovarea la CSJ) sunt declarate de CSM ca fiind eșuate, singura motivație oferită fiind, de fiecare dată, că un candidat sau candidații participanți nu au întrunit numărul necesar de voturi din partea membrilor CSM.

  A fost observată o lipsă de interes a judecătorilor de a participa la concursuri pentru funcții de conducere în instanțe. Astfel, multe concursuri anunțate de CSM pentru promovarea la curțile de apel sau în funcții de conducere la curțile de apel și CSJ au avut loc cu participarea unui singur candidat, sau nu au avut loc din motiv că nu au existat candidați sau aceștia s-au retras până la votare, determinând CSM-ul să anunțe concursuri repetate. Motivarea insuficientă a hotărârilor CSM și declararea unui număr mare de concursuri ca fiind eșuate ar putea fi printre cauzele care descurajează judecătorii să participe la aceste concursuri.

  Autorii recomandă îmbunătățirea sistemului de selecție și promovare a judecătorilor prin utilizarea rezultatelor evaluării oferite de Colegiul de Selecție la numirea și promovarea candidaților și prevederea în legislație a dreptului candidaților pentru numirea în funcția de judecător cu cel mai înalt punctaj de a-și alege instanța; organizarea concursurilor pentru toate funcțiile vacante în sistem o dată sau de două ori pe an, ceea ce va permite candidaților să-și planifice din timp cariera și va da posibilitate CSM-ului să-și planifice activitatea și suficient timp pentru motivarea hotărârilor; motivarea hotărârilor CSM cu privire la cariera judecătorilor în cazul în care punctajul Colegiului de Selecție nu este urmat de CSM sau concursul este declarat eșuat. De asemenea, se recomandă  reevaluarea urgentă a criteriilor de selecție, promovare și transfer a judecătorilor, care au o serie de carențe evidențiate în mai multe analize precedente atât de CRJM, cât și de alte organizații. Concluziile analizei confirmă lipsa unui progres în domeniul selecției și promovării judecătorilor, constatate anterior în recomandările documentului de politici publice: „Selectarea și cariera judecătorilor – dublări de responsabilități sau garanții suplimentare?”, elaborat de CRJM în anul 2015.

  Documentul de politici publice: „Selecția și promovarea judecătorilor – provocări și necesități” a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  Acest document este posibil datorită  ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin CRJM şi nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.


 • The legislation of the Republic of Moldova on non-governmental organizations is obsolete, failing to provide sufficient protection against abuses. In spring 2016, the Minister of Justice, Mr. Vladimir CEBOTARI, accepted the proposal of several civil society organizations to improve the legislation on non-governmental organizations and established a working group to this end, composed of representatives of non-governmental organizations and the Ministry of Justice.

  The group worked for more than a year and prepared a draft law intended to replace the Law on Public Associations and the Law on Foundations. This draft is in line with the best international standards and practices and may represent, if adopted, a step forward in ensuring a sustainable and independent associative sector in the Republic of Moldova. The draft was endorsed by international experts and subjected to public consultations with participation of non-commercial organizations held on 14 September 2016 by the Ministry of Justice. During its activity, the working group enjoyed independence and was not subject to undue influence by the leadership of the Ministry of Justice or any other authorities. The draft Law on non-governmental organizations is ready to be promoted for adoption.

  Last week, the representatives of NGOs, members of the above-referenced working group, received from the representatives of the Ministry of Justice, part of the same group, a proposal to complete the draft with three additional articles (Articles 28-30) presented by the Minister of Justice.

  The additions include "special provisions on political activity of non-governmental organizations", which significantly limit the activity of non-governmental organizations and establish prohibitions for their direct or indirect foreign financing. These restrictions refer to organizations that contribute to development and promotion of public policies intended to influence the legislative process. At the same time, these restrictions apply to the organizations that, according to the initiative, could participate or intervene in political activities, electoral campaigns, electoral programs, support political parties, their leaders or candidates, promote them or any other actions undertaken by them, either jointly or separately, both, in elections within the meaning of the Electoral Code or matters subject to a referendum, or beyond elections. These organizations will be prohibited even from accessing the 2% mechanism.

  The adjustments also aim at additional financial transparency rules for all organizations that benefit from financing outside the Republic of Moldova. They should submit to the Ministry of Justice quarterly and annual financial reports, even though such reports are submitted monthly and annually with the Tax authorities of the Republic of Moldova. Moreover, the NGOs should publish other reports confirming the origin of the organization's funds and revenues, and of the members of its management bodies as well. Additionally, organizations will have to submit a written declaration on incomes and expenditures ratio for "political activities" to the Ministry of Justice and the Central Electoral Commission and publish it on their website.

  For breach of the above requirements, the Ministry of Justice will apply sanctions to the non-governmental organization and to the members of its management bodies. Some of the provided sanctions are a financial penalty in the amount of the monthly salary fund of the organization or in the amount of the material value of which the financial organization benefited in committing the breach, whichever is greater, as well as the liquidation of the organization, based on a court decision.

  On 6 July 2017, the members of the working group convened in a meeting with the Minister of Justice.  At this meeting, Mr. Cebotari mentioned that the proposed additions are designed to avoid the external influence on the policy of the Republic of Moldova, which is exercised, including by means of external financing of non-commercial organizations which are focusing on state policies or are supporting, directly or indirectly, initiatives of political parties. The Minister suggested to improve the text proposed by him. The representatives of the Ministry of Justice in the working group informed the representatives of NGOs from the working group that the final version of the daft to be promoted will be decided by the Ministry of Justice.

  The signatory organizations consider that the proposals of the Minister of Justice cannot be supported in any way, because they are contrary to the international standards and are endangering the entire associative sector and democracy in the Republic of Moldova.

  This initiative is contrary to the international standards, which do not allow such limitations for the NGOs activities. A recent analysis by the Venice Commission reveals that such limitations exist only in three member states of the Council of Europe - Russia, Hungary and Azerbaijan. Recently, the Venice Commission had a critical attitude on Hungarian law. The limitations proposed by Mr. Cebotari are even more restrictive than those in Hungary, a country that does not impose an absolute ban for foreign funding of NGOs. Moreover, the minister's initiative is contrary to the very purpose for which the drafting of new legislation was initiated. The working group was created to improve and not to worsen the working environment of non-governmental organizations. If Minister’s intention was communicated from the outset, no non-commercial organization would have accepted to get involved in drafting such a draft Law. Furthermore, this initiative was announced at the latest possible moment, despite the fact that the same Minister created the working group more than a year ago.

  The proposals represent an attack on non-governmental organizations that are active in promoting public policies or any other activities to develop participatory democracy. The absolute majority of Moldovan NGOs benefit from funds provided by development partners. Such measures will deprive the majority of active NGOs in the country of financing and the foreign political organizations and foundations working in the Republic of Moldova would be forced to cease their activity. Therefore, this will affect thousands of people directly benefiting from the NGOs activity and the functioning of democracy itself in the Republic of Moldova.

  The proposed provisions are contrary to the Association Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, which encourages the involvement of all relevant stakeholders, including civil society organizations, in developing policies and reforms in the Republic of Moldova. We must recall that the state of the Republic of Moldova itself benefits from continuous financial support from the development partners. Thus, restricting external financing for the non-governmental sector is at least disproportionate.

  Furthermore, for 20 years the legislation of the Republic of Moldova has not provided for such prohibitions. Due to the fact that legislation had not provided for such bans, the associative sector in Moldova developed considerably over the past two decades. This confirms that the danger invoked by the Minister of Justice as an argument for promoting the initiative does not exist. The draft law elaborated by the working group already sets limits to the NGOs' involvement in elections in line with best international practices. The proposed additions go much further, excessively limiting the activity of NGOs both during and after elections.

  This initiative comes at a time when we are witnessing a regress in the environment of non-governmental organizations activity, including due to attacks against several civil society activists. Also, the statement made by the President Igor DODON on 26 May 2017 on the usefulness of promoting provisions limiting foreign funding of NGOs, similarly to Hungary, cannot be ignored. We would like to believe that this incident does not represent the policy promoted by the government regarding NGOs.

  In the light of the foregoing, the signatory organizations call on:

  1. the Minister of Justice, to give up the initiative to limit financing of the activity of NGOs from outside, as well as any other initiatives aimed at limiting their activity, and to send the draft Law drafted by the working group to the Government for approval as soon as possible;
  2. the Government and Parliament to vote the draft law on non-governmental organizations drafted by the working group without introducing provisions that will limit the activity of NGOs. Any delay in promotion of this draft will be treated by us as an implicit confirmation of a policy of limiting the activity of the associative sector;
  3. diplomatic community and development partners of the Republic of Moldova to closely monitor the situation of civil society in the Republic of Moldova and the initiatives to suppress the activity of the associative sector in the Republic of Moldova, and to take all measures to ensure that the civil society organizations working environment and freedom of the press do not worsen.

  Note: The draft law, with the additions proposed by the Minister of Justice (Art. 26-28) was published in the afternoon of 11 July 2017 after the above declaration was issued, and is available here. 

  The English version of Declaration can be downloaded here.

  The Romanian version of Declaration is available here.

   The signatory organizations: 
  1. Alliance INFONET
  2. Alliance of NGOs active in the field of Social Protection of Child and Family*
  3. Alliance Organization for People with Disabilities from the Republic of Moldova
  4. Students Alliance of Moldova
  5. Human Rights Embassy
  6. Amnesty International Moldova
  7. ”Piligrim-Demo” Public Association
  8. Certitudine Association
  9. Women`s Association for the Environment Protection and Sustainable Development
  10. Association of Professional and Business Women
  11. Association of Environment and Ecological Tourism Journalists from Republic of Moldova
  12. Small Business Association
  13. ”Home of Hope” Public Association
  14. Association “Positive initiative”
  15. “For the Present and Future” Public Association
  16. ”Pro-Trebujeni” Public Association
  17. ”QNA Moldova” Public Association
  18. Youth for the Right to Live, Bălți
  19. ADR „Habitat” Public Association
  20. Helsinki Citizens Assembly of Moldova
  21. BIOS Public Association
  22. ”SocioAcces” Public Association
  23. Young Women Cernoleuca Public Association
  24. Association for Participatory Democracy (ADEPT)
  25. Association for Efficient and Responsible Governance (AGER)
  26. Foreign Policy Association (APE)
  27. Association of Independent Press (API)
  28. Promo-Lex Association
  29. Association of Young Artists ”Oberliht”
  30. ”EuroPass” Center
  31. Center Partnership for Development (CPD)
  32. Independent Analytical Center Expert-Grup
  33. Legal Assistance Center for Persons with Disabilities
  34. Center for Economic Development
  35. Women`s Law Center
  36. The Human Rights Information Centre (CIDO)
  37. The Child Rights Information Center (CIDDC)
  38. ”GENDERDOC-M” Information Centre
  39. Journalistic Investigation Centre (CIJ)
  40. Rehabilitation Centre for Torture Victims "Memoria"
  41. Legal Resources Centre from Moldova (CRJM)
  42. International Centre “La Strada”
  43. National Law Centre „AD LEGEM”
  44. National Environmental Center
  45. National Roma Center
  46. National Center for Child Abuse Prevention (CNPAC)
  47. Centre for Independent Journalism (CJI)
  48. Center For Health Policies and Studies (Centrul PAS)
  49. Pro-Europa Center from Comrat
  50. The Regional Environmental Centre (REC Moldova)
  51. Balti University Legal Clinic
  52. Nondiscrimination Coalition
  53. MD Community
  54. National Youth Council of Moldova (CNTM)
  55. CPR-Moldova
  56. Eco-Contact
  57. Eco-TIRAS
  58. Est Europe Foundation
  59. Freedom Moldova Foundation
  60. Foundation for Development
  61. Terre des hommes Moldova Foundation
  62. The Group of Youth for Interetnical Solidarity
  63. Soros Foundation-Moldova
  64. Gutta Club
  65. HOSPICE Angelus Moldova
  66. Development Institute ”Millenium”
  67. Institute for Public Policy (IPP)
  68. Institute for European Policies and Reforms (IPRE)
  69. Labour Institute
  70. Institute for Development and Social Initiatives “Viitorul”
  71. Ecological Movement from Moldova
  72. Non Commercial Partnership for Medical and Social Programs
  73. RISE Moldova
  74. Association for Protection of the Birds and Nature
  75. Terra-1530
  76. Transparency International Moldova (TI-Moldova)
  77. Union of Organizations for Disabled from Moldova
  78. Union for HIV Prevention and Risk Reduction
   The list of signatory organisations remains open *APSCF is a network of 89 national and local NGOs set up in 2002 and some member NGOs have been active since the 1990s, being active particularly as providers of social services for children, as well as promoters of new approaches/ ideas/ norms in child's protection. The member NGOs, dialogue partners of national and international decision-makers, and children's friends, contribute through daily activities to the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, since it has been ratified. 
 • The undersigned civil society organizations express their concern about the Superior Council of Magistracy (SCM) decision of 4 July 2017 on declaring the judge of Chisinau Court of Appeals, Domnica MANOLE, as being incompatible with the position. The signatories ask the President of the Republic of Moldova not to promulgate the decree ordering the dismissal of judge MANOLE, and the SCM to respect the law and truly become a guarantor of judicial independence.

  On 24 May 2016, at the request of the Prosecutor General, the SCM gave its consent to criminal prosecution against judge Domnica MANOLE of the Chisinau Court of Appeal for her decision to compel the Central Election Commission to hold a referendum on amending the Constitution of the Republic of Moldova. The judge is accused under art. 307 of the Criminal Code, for willful issuance of a decision contrary to the law. The examination of the acceptance of the request to initiate criminal investigation was held behind closed doors, despite the fact that judge Manole and her lawyer requested a public hearing. The consent to start criminal investigation was given by the SCM without any reasoning. For more than a year the case is before the Anticorruption Prosecutor's Office and it is still not clear when or generally whether it is to be referred to a court. In July 2016, the Anticorruption Prosecutor's Office resumed the investigation against judge Manole in another case on the alleged failure to declare properties, which was quashed in February 2015 after the National Anticorruption Center (NAC) found that the judge had not committed this infringement in 2014.

  On 4 July 2017, the SCM decided to dismiss Ms. Manole, apparently, on the basis of an opinion issued by the Intelligence and Security Service (ISS). The ISS opinion notes that in several cases examined by panels of judges with the participation of judge Manole, including the case underlying criminal prosecution consent from May 2016, the magistrate allegedly permitted certain irregularities that ascertained for the presence of risk factors in her activity. Again, the opinion was examined behind closed doors, although judge Manole asked for a public hearing. This issue was part of the SCM agenda a few weeks ago, but was postponed at the SCM’s initiative.

  The civil society organizations are deeply concerned about the SCM ruling on the dismissal of judge Manole. The decision taken yesterday by the SCM is contrary to its previous practice where members of the SCM determined that the ISS cannot assess the work of judges in examining specific cases, mainly in terms of questioning the merits of the cases examined by the judge. Moreover, the issue of dismissal of a judge was held behind closed doors, even if the judge requested a public hearing. At the same time, the Law on the Status of Judges does not allow the SCM to dismiss a judge based upon an ISS opinion without a disciplinary procedure, which was not the case.

  According to the operative part of the ruling, read in the SCM sitting, judge Manole even violated the obligation to communicate with the press. It seems that neither judge Manole was aware of this accusation. It is not clear who formulated such a complaint and it was not on the SCM agenda. However, breaching of such obligation hardly justifies application of the most serious penalty – dismissal of a judge.

  The decision to dismiss judge Manole is fueling suspicions of the lack of independence of the SCM towards other state powers, non-uniform application of the law and application of selective justice against a magistrate for the decision given in the referendum case. Examination of the issue behind closed doors, further reinforces this suspicion, taking into account that other cases against the same judge were resumed in 2016. Yesterday's decision of the SCM is a very dangerous precedent for the independence of judges in the Republic of Moldova and is likely to send a signal to other judges not to oppose the governance. Such decisions undermine the independence of judges. Moreover, such conduct is inadmissible for the SCM, which, according to the law, must be the guarantor of the independence of all judges.

  We call on:

  1. the President of the Republic of Moldova not to promulgate the decree ordering dismissal of judge Manole;
  2. the SCM to publicly present reasons for examination of cases in closed hearings in order to avoid further impairment of citizens’ confidence in justice and to examine cases in closed hearings only when strictly necessary;
  3. the judges to join forces in order to ensure independence of the judiciary;
  4. the SCM to truly become the guarantor of the judges independence;
  5. the development partners to monitor with utmost care the state of justice in the Republic of Moldova and to properly react whenever the situation so requires, conditioning their assistance by ensurance of an independent judiciary in Moldova.

  The English declaration is available here.

  The Romanian declaration is available here. 

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Mai multe organizaţii ale societăţii civile își exprimă nedumerirea în legătură cu continuitatea „dezbaterilor” pe marginea iniţiativei de schimbare a modului de alegere a Parlamentului, în pofida opiniei explicite a Comisiei de la Veneţia că schimbarea sistemului electoral nu este recomandată.Printr-o declaraţie emisă astăzi, ei au reiterat poziţia sa exprimată anterior, care a fost împărtăşită şi de Comisia de la Veneția. Conform opinei Comisiei de la Veneţia, în Republica Moldova nu există una din condițiile indispensabile pentru modificarea sistemului electoral - consensul politic. Pe de altă parte, riscul influențării deputaților din circumscripții de interese de afaceri, menţionat de Comisie, nu poate fi înlăturat decât prin renunțarea la inițiativa de alegere a deputățiilor în circumscripții, adică prin renunţarea la schimbarea sistemului electoral.Societatea civilă susține că nu va participa la discuțiile de „îmbunătățire” a inițiativei de introducere a sistemului uninominal sau mixt deoarece acestea sunt sunt lipsite de logică atât timp cât nu sunt întrunite condiţiile pentru schimbarea sistemului electoral. Ei solicită autorilor să retragă proiectul de lege privind modificarea sistemului electoral și să revină de urgență la implementarea cerințelor Curții Constituționale în vederea eliminării carenţelor din legislația electorală actuală, în special în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, examinarea contestațiilor electorale, reflectarea campaniei în media, implicarea bisericii în alegeri şi votul diasporei.Declaraţia a fost făcută publică la 30 iunie 2017 în cadrul unei conferințe de presă.Textul integral al declarației este disponibil aici.
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM solicită oferte, de la companii din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de asistență/consultanță fiscală. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de ofertă și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată și CRJM) pentru perioada iulie 2017 – iulie 2019.

  Consultațiile fiscale vor avea un caracter ocazional și vor fi prestate la cererea beneficiarului în număr de aproximativ zece consultații pe an (cca 20 ore). În caz de necesitate, compania selectată va solicita răspunsul oficial al autorităților fiscale la subiectele propuse spre consultare.

  Asistența fiscală acordată va ține de aspectele fiscale aferente activității ONG-urilor și anume: tratamentul fiscal privind cheltuielile efectuate de Asociație, determinarea obligațiilor fiscale în baza contractelor încheiate cu rezidenții/nerezidenții, importul de servicii și determinarea locului livrării serviciilor, înregistrarea în calitate de contribuabil TVA în cadrul activității economice și restituirea TVA în cadrul proiectelor de asistenta tehnică, etc.

  Criteriile de selecție:

  • Experiența companiei și personal calificat în domeniul fiscal din Republica Moldova;
  • Termene și condiții de realizare;
  • Prețul serviciilor.

  Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 3 iulie 2017. Oferta va include:

  1. Copia certificatului de înregistrare / extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice a companiei (cu indicarea persoanei responsabile de consultațiile fiscale și anexarea CV-ului acesteia);
  2. Oferta financiară, care include prețul per oră pentru serviciile de consultanță. Prețurile serviciilor pentru consultanța fiscală vor fi indicate în dolari SUA, inclusiv toate taxele aferente. De asemenea, se va indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.

  Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.109 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@crjm.org

   Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  CRJM solicită oferte de prețuri pentru selectarea unei companii în vederea prestării serviciilor de predare a limbii engleze generale și limbii engleze specializate pentru domeniul juridic, pentru membrii Asociației. Programul cursurilor va fi elaborat astfel încât să răspundă cerințelor membrilor Asociației care urmează să frecventeze cursurile și se va focusa atât pe abilitățile de vorbire, ascultare, citire și scriere, precum și pe aspectele ce vizează îmbunătățirea gramaticii, vocabularului, pronunțării, fluenței verbale, expresiilor idiomatice etc.

  Detalii tehnice:

  • Numărul de nivele: va fi stabilit în funcție de nivelul actual al persoanelor instruite;
  • Numărul de ședințe pe săptămână: 2 sau 3, cu durata de 1,5 h sau 2,0 h;
  • Numărul persoanelor instruite pentru cursul de engleză generală: 3-4 persoane;
  • Numărul persoanelor instruite pentru engleza juridică: 10 persoane;
  • Locația de prestare a cursului: sediul CRJM, str. A. Sciusev 33, Chișinău;
  • Metode de predare:  inovative și interactive.

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată şi CRJM).

  Criteriile de selecție:

  • Oferta tehnică (experiența ofertantului, portofoliul de clienți, aplicarea metodelor inovative de predare)  – 70%;
  • Oferta financiară – 30%.

  Oferta va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
  2. Scurtă descriere despre metodele de predare aplicate și caracteristicile/detaliile cursurilor propuse.
  3. Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare. Vă rugăm să faceți click pe acest enunț pentru a descărca modelul de ofertă financiară). Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv cu TVA la cota 0%, (beneficiarul urmează să prezinte prestatorului setul de documente confirmative pentru aplicarea TVA la cota zero).

  Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 30 iunie 2017.

  Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de  6 iulie 2017.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Pe parcursul ultimilor doi ani sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova a trecut printr-o serie de transformări importante, care sunt însă puse în pericol de tergiversarea recrutării consilierilor și conducerii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

  La 1 mai 2016 a intrat în vigoare noua Lege a achizițiilor publice, Nr. 131, care, fiind elaborată cu suportul experților europeni, a adus o serie de îmbunătățiri de ordin legal pentru procesul achizițiilor publice, astfel, fiind aliniat la acquis-ul comunitar. Această lege prevede și crearea unei entități separate responsabile de soluționarea contestațiilor, care, erau anterior soluționate în cadrul Agenției Achiziții Publice, fapt care crea premise pentru conflicte de insteres în cadrul Agenției, care aproba procedurile de achiziții prin controlul ex-ante, și totodată lua decizii în cazul contestațiillor. În varianta inițială a legii, autoritatea respectivă urma să fie creată în subordinea Ministerului Finanțelor. Mai tirziu însă, inclusiv la insistența comunității internaționale, legea a fost modificată (la 23.09.2016), astfel încît Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor să fie o autoritate independentă de executiv, în subordinea directă a Parlamentului.

  Concursul pentru alegerea candidaților la funcția de consilieri (alături de director general și director general adjunct) ai Agenției noi a fost lansat la 23.12.2016, iar la 1 februarie 2017, Comisia Parlamentară Economie, Buget, Finanțe a publicat o decizie privind admiterea unor candidați la concurs. Prima audiere a candidaților admiși a avut loc la 28 februarie. A doua, la 13 martie, iar a treia, este planificată pentru 14 iunie curent. Nu este clar din ce motiv s-a tărăgănat atît lansarea concursului (din septembrie pina în decembrie), iar apoi desfășurarea de trei ori a audierilor în Comisie într-un interval de 4 luni. Pe pagina Parlamentului nu a fost publicat nici un proces verbal al ședințelor Comisiei de specialiate în cadrul cărora au avut loc audierile. Iar participarea publicului la aceste audieri nu este permisă, dat fiind faptul conform punctului 17 din Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului deschis pentru selectarea candidaţilor la funcţiile de Consilier pentru soluţionarea contestaţiilor al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, aprobat prin Decizia Comisiei Economie, Buget și Finanțe, nr.646 din 21.12.2016, audierea candidaţilor admişi se va efectua în cadrul unei şedinţe închise a Comisiei.

  Și mai grav este că această tergiversare se întîmplă în condițiile unui vid de competență în ceea ce privește soluționarea contestațiilor. Deja mai mult de un an (începînd cu 1 mai 2016), agenții economici nesatisfăcuți de modul în care a fost desfășurată procedura de achiziție nu au decît calea judiciară pentru a-și apăra interesele, însă aceasta consumă foarte mult timp și resurse.

  Se crează astfel impresia că acest vid de competență a fost creat oarecum intenționat, sau, odată observat, a fost lăsat ca atare. Altfel, Agenția ar fi început să funcționeze încă la începutul anului, sau, dacă, din motive justificate acest lucru nu ar fi fost posibil, vidul de competență putea fi soluționat prin adoptarea unor măsuri tranzitorii temporare, de altfel, specifice majorității legilor nou adoptate.

  În contextul celor expuse mai sus, semnatarii prezentului Apel solicită Parlamentului Republicii Moldova să:

  - Asigure un concurs transparent și corect pentru suplinirea funcțiilor de consilier, director general și director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, cu publicarea informației despre etapele desfășurării concursului și rezultatele fiecărei etape pe pagina web a Parlamentului;

  - Urgenteze procesul de creare a noii structuri și să asigure funcționarea efectivă a acesteia, în viitorul cel mai apropiat posibil, evitînd tărăgănări nejustificate.

  Apelul integral este disponibil aici.

  Semnatari:

  1. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  2. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  3. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale «Viitorul» (IDIS Viitorul)
  4. Serghei Merjan, expert achiziții publice
  5. Transparency International Moldova
  6. Centrul pentru Politici și Reforme din Moldova (CPR Moldova)
  7. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  8. Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM)
  9. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
  10. „Torent Plus" S.R.L.
  11. Expert-Grup
 • Mrs. Tatiana RĂDUCANU is a professional judge. She worked as a judge at the Chişinău District Court (Râşcani) during the period 1988-1996. In 1996 she was promoted as a judge at the Court of Appeal of the Republic of Moldova, where she worked until 2003. Subsequently she was a judge at Chisinau Court of Appeal. On 30 June 2005, Mrs. Răducanu was promoted to the Supreme Court of Justice, where she worked until 2016. In 2016 Mrs. Răducanu left the judicial system at her own initiative.

  During 2003-2009 Mrs. Răducanu was a member of the European Committee for the Prevention of Torture. Between 2009-2012 she was a member of the Disciplinary Board of Judges in the Superior Council of Magistracy and during 2013-2016 - member of the Superior Council of Magistracy. Since 2010 Mrs. Răducanu has been an ad hoc judge at the European Court of Human Rights.

  Currently Mrs. Răducanu is a retired judge. She continues her legal activity in the private sector.

   

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) extinde termenul de înscriere la școala de vară „Democrația aplicată” până la 19 iunie 2017.

   ***

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Expert Forum (EFOR) anunță organizarea școlii de vară „Democrația aplicată”.Școala de vară este un eveniment de 6 zile care se va desfășura în Republica Moldova (în afara municipiului Chișinău) în perioada 31 iulie – 5 august 2017 și este destinată studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, științe politice și jurnalism, interesați în promovarea democrației în Republica Moldova.Prin intermediul școlii de vară ne propunem să transmitem participanților informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumente de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului.Formatori în cadrul școlii de vară vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din partea EFOR și CRJM. Participarea la școala de vară este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare ale participanților vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi comunicat participanților selectați.Candidații urmează să corespundă următoarelor cerințe:
  1. Să fie student al anului III-IV al facultății de drept, facultății de științe politice sau facultății de jurnalism, masterand la una din facultățile menționate sau proaspăt absolvent al acestora;
  2. Să cunoască limba română;
  3. Să fie disponibil(ă) să participe la școala de vară în afara municipiului Chișinău pe întreaga durată (6 zile);
  4. Să completeze formularul de participare anexat mai jos.
  Experiența anterioară de implicare în inițiative civice constituie un avantaj.Dacă sunteți interesat să participați la această școala de vară, vă rugăm să completați acest formular (click aici pentru a completa formularul) până la 19 iunie 2017, ora 24:00. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: natalia.seremet@crjm.org.Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova
 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  După mai mult de 6 ani de la introducerea instituţiei „judecătorului unic”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a decis că va informa reclamanții despre motivele deciziilor emise de „judecătorii unici” prin care cererile lor sunt declarate inadmisibile. Până acum, CtEDO informa reclamantul doar despre faptul declarării inadmisibile a cererii, fără o motivare explicită. Lipsa unei motivări explicite a alimentat nedumeririle în rândul avocaților și apărătorilor drepturilor omului, care nu înțelegeau de ce au fost declarate inadmisibile unele cereri. Această schimbare va pune capăt acestor incertitudini și va ajuta reclamanții, avocații și apărătorii drepturilor omului să înțeleagă mai bine soluţiile CtEDO.

  Potrivit unui comunicat al CtEDO, începând cu iunie 2017, în locul deciziilor-scrisori, reclamanții vor primi de la „judecătorul unic” decizii în una din limbile oficiale ale CtEDO, semnată de judecătorul respectiv, la care va fi atașată și o scrisoare în limba națională relevantă. Această decizie va cuprinde, în cele mai multe cazuri, referințe la temeiuri concrete care au stat la baza inadmisibilității. Totuși, în unele cauze, CtEDO va declara inadmisibile cererile prin motivări generale, atunci când acestea conțin mai multe pretenții neîntemeiate, eronate sau abuzive.

  Practica precedentă de neinformare a reclamanţilor despre motivele respingerii cauzei lor de judecătorul unic a fost instituită deoarece CtEDO primea un număr mai mare de cereri decât putea examina, mai mult de 90% dintre care erau vădit inadmisibile, iar informare reclamanţilor despre motivele judecătorului unic ar fi îngreunat şi mai mult activitatea CtEDO. Începând cu anul 2011, mai mult de 350,000 de cereri au fost declarate inadmisibile de judecătorul unic fără o motivare clară, dintre care mai mult de 8,500 erau cauze îndreptate înpotriva Moldovei. La ziua de astăzi, CtEDO practic a epuizat stocul cauzelor vădit inadmisibile, fapt ce a facut posibilă schimbarea practicii CtEDO. În opinia experților de la CRJM, neinformarea reclamanților despre motivele de respingere a cererilor de către judecătorii unici a avut un efect descurajator asupra avocaților, fapt ce a dus la scăderea numărului adresărilor la CtEDO.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  La 22 mai 2017 a avut loc cea a doua reuniune a Platformei societății civile UE-Moldova desfășurată în paralel cu ședința Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova. Platforma societății civile UE-Moldova este una din instituțiile create în cadrul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova (în continuare Acordul de Asociere). Aceasta permite organizațiilor societății civile, atât din Moldova cât şi UE, să monitorizeze procesul de implementare și să ofere recomandări relevante autorităților.

  Membrii Platformei au discutat situația cu privire la implementarea Acordului de Asociere, au pus în dezbatere și au adoptat o declarație comună.

  Acestea se referă, în principal, la o serie de reforme care au fost implementate fie cu întârziere, fie parțial, astfel înregistrându-se progrese limitate în principalele domenii de reformare cum ar fi: crearea unui sistem judiciar independent și responsabil; combaterea corupției sistemice transpartinice la toate nivelurile; eliminarea politizării instituțiilor de stat; asigurarea transparenței, responsabilității, rezilienței și a bunei guvernării inclusiv în gestionarea finanțelor publice; creșterea competitivității produselor moldovenești, promovarea politicilor active pe piața forței de muncă pentru a asigura locuri de muncă productive și decente pentru toți, precum şi în aspectele legate de schimbarea sistemului electoral.

  Nu în cele din urmă, membrii Platformei societății civile au luat notă de rapoartele Guvernului Republicii Moldova, Comisiei Europene, evaluările alternative independente privind implementarea Acordului de Asociere și Declarația comună ca urmare a celei de a treia reuniuni a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova.

  Totodată, a fost înalt salutată susținerea continuă oferită de UE în implementarea Acordului de Asociere a prevederilor aferente acestora, precum şi realizarea reformelor asumate. Din această perspectivă, este esențial ca UE să continue aplicarea condiționalității specifice în funcție de progresul reformelor în domeniul statului de drept și a respectării principiilor de bază ale democrației atunci când oferă asistență financiară Republicii Moldova.

  Textul integral al declarației comune este disponibil aici ( în versiunea română).

  Textul integral al declarației comune este disponibil aici ( în versiunea engleză).

  Materialele și rapoartele prezentate la reuniune sunt disponibile aici sau pe pagina web a Comitetului Economic și Social European (EESC)  - www.eesc.europa.eu.

   

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 • Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  Implicarea organizațiilor societății civile (OSC) în procesul de luare a deciziilor este crucială pentru o democrație funcțională, într-un stat de drept. OSC-urile trebuie să-și cunoască bine rolul lor și să înțeleagă cum pot influența procesul de consolidare a democrației și de construire a unei societăți civile active.

  În acest scop, la 24 mai 2017 Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) din Budapesta, Ungaria, au organizat o discuție pe tema rolul OSC-urilor și implicarea lor în afacerile  publice: activitățile politice și politici publice.

  Scopul evenimentului a fost de a clarifica rolul pe care îl au OSC-urile într-o democrație funcțională, de a explica ce înseamnă sintagma „activitate politică a OSC-urilor” și de a afla bunele practici ale altor țări în domeniul dat. Totodată evenimentul și-a propus să sporească nivelul de cunoștințe privind aspectele legate de participarea OSC-urilor în elaborarea politicilor publice și să prezinte situația actuală a implicării OSC-urilor din Moldova în afacerile publice ale țării.

  Subiectul evenimentului a fost cu atât mai interesant pentru participanți, cu cât diferențele de abordare a ceea ce putem numi angajare în „activități politice" sau „activități de politici publice" au fost recent subiecte de dezbateri aprinse în perioada discutării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 și a noului proiect de Lege privind organizațiile necomerciale.

  Totodată experții au făcut referire la  documentul ”Reglementarea activităților politice ale organizațiilor neguvernamentale” elaborat de Conferința Organizațiilor neguvernamentale Internaționale a Consiliului Europei și la ”Recomandarea  Comitetului de Miniștri  al Consiliului Europei ( CM / Rec (2007) 14) pentru statele membre cu privire la statutul juridic al organizațiilor neguvernamentale din Europa”, acte care  definesc standardele minime care ar trebui respectate cu privire la crearea, gestionarea și activitatea generală a ONG-urilor care fac parte din statele membre ale UE.

  Participanții la eveniment au fost încurajați să se expună asupra practicilor actuale de implicare a OSC-urilor în afacerile publice, să împărtășească între ei provocările cu care se confruntă și să vină cu recomandări pe care le consideră oportune pentru îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor în acest sens.

  Subiectele atinse în cadrul mesei rotunde au fost de interes sporit atât pentru reprezentanții organizațiilor societății civile, cât și pentru autoritățile publice. La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Justiției, ai Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și numeroși reprezentanți ai organizațiilor societății civile ce activează în diverse domenii în Republica Moldova.

  Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM, și în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 în parteneriat cu ECNL, cu suportul financiar al USAID. Evenimentul este susținut și de proiectul „Progresul de monitorizare, împuternicirea acțiunilor", implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

  Evenimentul poate fi urmărit aici:

  Ambasadorul Pirkka Tapiola despre cât de mult trebuie să se implice ONG-urile în afacerile publice.

 • Supporting democratic institutions and expressing opinions on issues related to the electoral system do not represent political affiliation. We invite the representatives of public authorities, political parties and media institutions to refrain from attacks on civil society organizations that are active, independent and have critical views on the initiatives of the authorities. We call for a return to an open dialogue with all civil society organizations in order to promote the rule of law and the reforms that are really necessary in the society.

   On 5 May 2017, several civil society organizations condemned (declaration available in Romanian, Russian and English) the manner in which the draft law no. 60 (proposing the introduction of the uninominal system in the parliamentary elections) and the draft law no. 123 (which envisaged the introduction of the mixed system) (50% on party lists and 50% according to the uninominal system) were adopted in the first reading. Both draft laws were voted with serious procedural violations and without the Venice Commission’s opinion, although this was requested, while the promoted amendments are crucial to the functioning of democratic institutions in the country. Between 5 and 14 May 2017, protests were held daily in Chisinau, attended by representatives of civil society. Protests were organized to raise public and Parliament’s awareness about the serious consequences for democracy of the adoption of these draft laws.

  On 15 May 2017, during the TV show "Punctul pe Azi" from TVR Moldova, the Speaker, Andrian CANDU, mentioned that the electoral system will change from the proportional into the mixed one regardless of the views against this change and that now the discussions are being held only about the improvements to the draft laws. Mr. Andrian CANDU has also labelled the organizations that publicly opposed the initiative to amend the electoral system as "politically affiliated organizations". According to the Speaker, the statement that an electoral system is bad for the country is a political decision and a political discourse which NGOs should not have. Some media sources affiliated to political parties made similar assertions. Moreover, the day before, on 14 May 2017, the authorities undertook a series of measures to discourage citizens from participating at a protest. Numerous local bus routes to Chisinau have been cancelled and local train services have been stopped throughout the country. Also, there have been reported symptomatic cases imposing fines to several drivers who were transporting citizens to Chisinau.

  At the same time, Speaker’s statement that the decision to change the electoral system in the mixed system has already been taken before the Venice Commission's opinion is worrying, because this opinion might be a negative one. Democracy does not mean the right of the government to make decisions at the expense of democracy, through unilateral measures and manipulation of the public opinion. The draft law on the introduction of the mixed electoral system in general has not been subject to public hearings and debates. It was suddenly introduced on Parliament's agenda on 5 May 2017 in the absence of the approval of the Government and of the parliamentary committees and was voted on the same day.

  The signatory organizations underline the importance of plenary involvement of the society in the debate on proposed reforms, especially when it comes to changing the electoral system, and especially when in the neighbouring countries the proposed system proved to be detrimental to democracy and encouraged corruption. The change of the electoral system has direct consequences on the functioning of the state. It depends on the electoral system to what extent the elections will truly reflect the will of the people. Changing the electoral system is not a decision that belongs only to the governing parties, but is a decision of high public interest which determines the manner in which the state functions further, and therefore is an issue which must be widely debated in the society.

  Civil society organizations have not