Justice
(Engleză) Study on optimisation of the structure of the prosecution service and of the workload of prosecutors from the Republic of Moldova
2014/06/23
Propuneri pentru modificarea Proiectului de lege nr. 423 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (în versiunea publicată pe pagina web a Parlamentului la înregistrarea proiectului)
2014/04/17
(Engleză) Legal opinion on the Draft law on the disciplinary responsibility of judges
2014/03/31
Studiu cu privire la specializarea judecătorilor şi oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova
2014/02/01
(Engleză) Study on Specialization of Judges and feasibility of creating administrative courts in the Republic of Moldova
2014/02/01
Studiu cu privire la optimizarea hărţii judiciare din Republica Moldova
2014/02/01
(Engleză) Study on optimization of the judicial map in the Republic of Moldova
2014/02/01
(Engleză) Policy paper ”Reforming the Investigating Judge Institution: Challenges, Risks and Solutions”
2013/12/11
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 424 privind testarea integrității profesionale
2013/12/10
Propuneri de completare şi modificare a Regulamentului cu privire la procedura şi criteriile de evaluare a performanţelor judecătorilor
2013/09/23
(Engleză) Transparency and efficiency of the Superior Council of Magistracy of the Republic of Moldova. 2010-2012
2013/04/29
Transparența și eficiența Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova. 2010-2012
2013/01/17
«« 6 7 8