Advocacy
(Ro) Notă de poziție asupra inițiativei de lichidare a Consiliul pentru prevenirea torturii și transmiterea către Avocatul Poporului a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii
2019/08/15
(Ro) Opinie juridică în privința inițiativei de abrogare a art. 307 din Codul penal
2019/08/13
(Ro) Opinie juridică asupra proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020
2019/08/12
WHITE BOOK OF GOOD GOVERNANCE: Policy priorities for the next 12 months for the Government of the Republic of Moldova
2019/07/25
Appeal to the Superior Council of Magistracy for the selection of two competent and righteous constitutional judges
2019/07/25
(Ro) CARTEA ALBĂ A BUNEI GUVERNĂRI: Priorități de politici pentru următoarele 12 luni pentru Guvernul Republicii Moldova
2019/07/19
(Ro) APEL către Consiliul Superior al Magistraturii pentru selectarea a doi judecători constituționali integri și competenți
2019/07/15
Public Appeal addressed to Constitutional Court Judges demanding their resignation without delay
2019/06/25
(Ro) Apel public către judecătorii constituționali să-și prezinte neîntârziat demisia
2019/06/25
(Ro) Declarație cu privire la asigurarea trasparenței decizionale în procesul legislativ
2019/06/21
(Ro) APEL PUBLIC al organizațiilor societății civile cu privire la atitudinea și așteptările față de noua guvernare
2019/06/20
(Ro) Apel către judecătorul constituțional Veaceslav ZAPOROJAN – demisionați
2019/06/19
1 2 3 »»