Declarație privind condamnarea încălcării flagrante a normelor privind transparența decizională